Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Şcoala Gimnazială Axente Sever

Profesor: Maria Cîmpineanu

Disciplina: Educaţie tehnologică

Clasa a VI- a

Modulul: Materii prime și materiale

Unitatea de învăţare- Ceramica

Subiectul : Analiza de produs (gama de produse)

Tipul lecţiei- mixtă

- de sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor

- formarea unor deprinderi și abilități practice

Locul de desfăşurare a lecţiei: sala de clasă

Resurse de timp: 50 minute

Data:

Competențe generale: de a analiza produse simple din ceramică ;

Competente specifice: la sfârşitul lecţiei fiecare elev va fi capabil:

♦ C1-să grupeze obiecte din ceramică în diverse categorii de produse ;

 C2-să identifice materiile prime și materialele folosite pentru obținerea produselor ceramice;

 C3- să enumere principalele elemente întâlnite în fișa de analiză a unui produs;

 C4- să analizeze un obiect din lut-ceramică, întocmind fișa de analiză a produsului;

 C5- să identifice posibilități de decorare a obiectelor din ceramică

Metode şi procedee: conversaţia euristică, exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin

descoperire; demonstrația.

Mijloace didactice: manualul, fişa de analiza individuală, prezentare PowerPoint, obiecte

decorative, culori, pensule.

Organizarea activităţii: activitate frontală, individuală, de grup.


Forme si tehnici de evaluare: observarea sistematică, proba practică, autoevaluare, evaluare
de către colegi.
Desfăşurarea lecţiei
Nr.crt Etapele lecţiei Comp. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Mijloace Evaluare
procedee didactice
1 Moment organizatoric -verifică prezenţa, -se pregătesc pentru oră Conv.
pregăteşte materialele
necesare
2 Reactualizarea - împarte fișele de lucru Conv. Manualul, Ev.
cunoştinţelor -adresează întrebări pentru a Problem. PPT,fisa de individuala
însuşite anterior C1
grupa diverse obiecte din lucru
ceramica in categorii de
produse
 Care este materia primă Răspund la întrebări
folosită la obținerea
lutului?
Completează pct.1 pe fişa
 În ce domenii se de lucru
folosesc obiectele din
ceramică

-solicită elevii să observe -elevii observa produsele, Conv. Manualul, Ev.


diverse produse din Problem. PPT,fisa de individuală
C2
ceramică Exerciţiul lucru
-completează pct.2 din fișa
 Identificați materiile de lucru
prime și materialele
folosite la obținerea
produselor din ceramică

3. Crearea contextului: -adreseaza întrebări pentru Conv. Manual, fisa Ev.


- se dau cuvintele C3 stabilirea elementelor din 1.Denumirea produsului : Descr. de lucru, Indiduală
„cheie”: produs, fişă C4 2.Utilizare :
fișa de analiză a unui produs
de analiză
 care sunt elementele ce 3.Materiale folosite :
trebuie completate pe 4.Alcătuire :
fișa de analiză a unui 5.Formă :
Conv. Fisa de lucru Ev.
produs 6.Schiță constructivă :
Problem. Cana individuala
7.Prezentare :
Exercitiul
8.Preț :
Redesc.
9.Disfuncționalități
posibile

Transmiterea noilor cu- Conv.


4.  analizați produsul
noştinţe  completează Exercitiul Fisa de lucru
C4 ceramic ,,Cana’’
punctul 3 pe fişa de
lucru

5. Fixarea - împarte obecte decorative -Obiectul Autoevalua


C5  analizați oral, folosind  analizează oral obiectul Conv. decorativ re
fișa de analiză primită, primit Exercitiul - acuarele, Evaluare
obiectul decorativ pensule reciproca
primit -decorează obiectele Demonstrația
- decorați obiectele primite primite
după gustul și imaginația
voastră

6. Aprecierea activităţii, -face aprecieri asupra - sunt atenți la observațiile Conversația Fisa de lucru Ev.
evaluarea şi notarea modului în care au fost profesorului -Obiectul sumativă
îndeplinite competențele, decorativ
cum au participat elevii la
oră, anunţă notele şi le
înscrie în catalog

7. Tema pentru ora -realizați în clasă o


următoare expoziție cu obiectele pe
care le-ați înfrumusețat
Anexa 1

Numele şi prenumele..........................................

FIŞA DE LUCRU

1.Observați următoarele obiecte din ceramică:

1. cană 2. vază 3.chiuvetă 4.cărămidă 5. gresie 6. țiglă 7. tablou

Grupați-le în următoarele categorii:

Obiecte de menaj Obiecte sanitare Produse pentru construcții Obiecte decorative

………………….. ……………… ………………………. ……………

2.Observați următoarele produse din ceramică: farfurii, cești, ghivece, vaze.

Identificați materiile prime și materialele folosite la obținerea produselor ceramice

………………………………………………………………………………………………....

3.Întocmiți fișa de analiză a produsului ,,CANA’’


Anexa 2

FIȘĂ DE ANALIZĂ A UNUI OBIECT DIN CERAMICĂ

1. Denumirea produsului :
2. Utilizare :
3. Materiale folosite :
4. Alcătuire :
5. Formă :

6. Schiță constructivă :

7. Prezentare :
8. Preț :
9. Disfuncționalități posibile :