Sunteți pe pagina 1din 9

TIC ÎN SOCIETATE

OPEN EDUCATION

1
Cuprins
I. Open Education: Descriere generală ...................................................................3
II. Limbajul de programare C# .................................................................................4
III. The teacher’s notebook - Generalități ..............................................................5
IV. FEREASTRA MAIL ........................................................................................5
V. FEREASTRA NOTES.........................................................................................6
VI. FEREASTRA STUDENTS ..............................................................................7
VII. CONCLUZII .....................................................................................................9
VIII. Webografie .......................................................................................................9

2
I. Open Education: Descriere generală

Open Education este un termen comun care se referă la numeroase practici


și activități ce au educația în centrul lor. În primul rând, educația deschisă vizează
eliminarea barierelor din calea educației. Acest lucru poate fi prin eliminarea
cerințelor de intrare, așa cum a făcut The Open University (UK), sau prin punerea
la dispoziție a conținutului și a datelor în mod liber și legal pentru reutilizare.
Totuși, reflectă și alte schimbări culturale, cum ar fi trecerea la deschiderea
metodelor și practicilor de învățare, care constată neclaritatea sau îndepărtarea
rolurilor tradiționale, cum ar fi profesorul și studentul și se îndreaptă către roluri
precum mentorul și elevul.
Prioritățile și practicile Open Education sunt în continuă schimbare. Multe
aspecte ale educației deschise generează dezbateri (cum ar fi licențierea
conținutului, definițiile deschise, stimulente pentru participare etc.), în timp ce alte
aspecte care sunt mai puțin controversate, cum ar fi necesitatea tehnologiei de a
sprijini învățarea, utilizarea datelor pentru a sprijini inițiativele educaționale în
lumea în curs de dezvoltare, etc. În general, există o creștere a recunoașterii
faptului că educația este în curs de transformare și că Open Education poate juca
un rol semnificativ în această transformare.
Unii oameni tind să se gândească la Open Education în ceea ce privește
conținutul și resursele folosite în educație. Văzând astfel, o piesă de date sau un
conținut este deschis atunci când îndeplinește definiția deschisă, “dacă cineva este
liber să o folosească, să o reutilizeze și să o redistribuie “.Aceasta înseamnă că,
dacă avem o licență "deschisă" potrivită, resurse precum manuale, site-uri web,
videoclipuri, planuri de lecție, fișiere audio, pot fi libere să împărtășească și să se
adapteze în funcție de nevoile pedagogice.

În Open Education, pentru ca o resursă să fie deschisă, trebuie să fie atât liberă, cât
și deschisă. Aceasta înseamnă că trebuie să poți accesa gratuit resursele
educaționale și să ai dreptul legal de a reutiliza, revizui, remixa și redistribui
resursele și / sau adaptările resursei. În contextul Open Education, tendința a fost
spre accesul liber la resurse, dar există și alte modalități de a fi deschise, reflectate
în limbajul "practicilor educaționale deschise" (OEP). Acestea sunt inovații în
practica educațională, care sunt posibile prin licențierea deschisă a resurselor.

3
II. Limbajul de programare C#

“The teacher’s notebook” este o aplicatie web creată pentru cadrele didactice
si a fost implementată in limbajul C# utilizand platforma Microsoft Visual Studio.
C# este un limbaj de programare orientat pe obiecte, simplu, modern, ce
derivă din C++ si Java.
Simplitatea limbajului este dată de absența pointerilor, mostenirea
facilităților de „garbage collection” si managementul automat al memoriei datorită
integrării pe platforma .NET, iar operațiile nesigure precum manipularea directă a
memoriei nu sunt permise.
Modernitatea limbajului: C# este conceput pentru construirea de operații
scalabile, robuste si interoperabile. Include un suport “built in” pentru
transformarea componentelor in serviciu web pentru un acces mai usor.
Orientat pe obiecte: suportă incapsularea datelor. Interfețele, mostenirea si
polimorfismul. A introdus structurile (structs) pentru a permite tipurilor primitive
sa devină obiecte.
Type safe: nu se execută cast-uri nesigure, tablourile sunt neindexate si
verificate, depăsirea tipurilor este verificabilă, tipurile primitivelor sunt inițializate
cu zero si tipurile de referința cu null in mod automat de către compilator.
Interoperabilitate: C# include suport pentru COM, permite utilizarea cu
restricții a pointerilor, componente din VB.net si din alte limbaje pot fi folosite
direct in C#.
Portabilitate: Codul C# poate rula pe mai mult de 2,2 miliarde de dispozitive
cu Windows, iOS, Android, Linux. C# este portabil intr-o gamă largă de medii
cum ar fi telefonia mobilă, Embedded, desktop si servere de calcul.
Avantajele fata de C++:

4
 Sistemul garbage-collection e nativ
 Biblioteca standard foarte bogată cu lucruri bine implementate si usor de
folosit
 Clasele si metodele pot fi setate sa fie interne in ansamblul in care sunt
declarate
 Permite tratarea semnaturilor de clasă-metode ca funcții libere( ignora
argumentul pointer this) si creează astfel relatii mai dinamice si flexibile
intre clase
 Permite folosirea blocurilor de cod atat native, cat si gestionate

III. The teacher’s notebook - Generalități

“The teacher’s notebook” este o aplicație dedicată in primul rand


profesorilor care practic transformă agenda clasică a profesorului intr-o agendă
electronică. Aplicația poate fi folosită intr-o oarecare masură si de către alte
persoane cu profesii si activități diferite.
Aplicația conține 4 butoane ce ii vor ajuta pe profesori să-si planifice
activitățile, să țină cont de activitatea elevilor, să trimită mail-uri si să prezinte o
oarecare galerie foto elevilor.

IV. FEREASTRA MAIL

Pentru trimiterea unui mail, aplicația creează o “scurtatură” astfel incat


utilizatorul nu mai este nevoit să deschidă un browser si să se conecteze la contul
acestuia de email/gmail, acest lucru putand fi făcut direct din “The teacher’s

5
notebook”. Acestă “scurtatură” este valabilă doar in cazul in care utilizatorul
doreste sa trimită un mesaj text.
login = new NetworkCredential(txtUssername.Text, txtPassword.Text);
client = new SmtpClient(txtSmtp.Text);
client.Port = Convert.ToInt32(txtPort.Text);
client.EnableSsl = chkSSL.Checked;
client.Credentials = login;
msg = new MailMessage { From = new
MailAddress(txtUssername.Text + txtSmtp.Text.Replace("smtp.", "@"),
"Luci", Encoding.UTF8) };
msg.To.Add(new MailAddress(txtTo.Text));
if (!string.IsNullOrEmpty(txtCC.Text))
msg.To.Add(new MailAddress(txtCC.Text));
msg.Subject = txtSubject.Text;
msg.Body = txtMessage.Text;
msg.BodyEncoding = Encoding.UTF8;
msg.IsBodyHtml = true;
msg.Priority = MailPriority.Normal;
msg.DeliveryNotificationOptions =
DeliveryNotificationOptions.OnFailure;
client.SendCompleted += new
SendCompletedEventHandler(SendCompletedCallback);
string userstate = "Sending...";
client.SendAsync(msg, userstate);

Prin aceasta secvența de cod, după completarea campurilor din ferestra


“Mail”, este trimis mesajul dorit către destinatarul introdus de utilizator.

V. FEREASTRA NOTES

La acționarea butonului ”Notes” se deschide o fereastră nouă in care


utilizatorul isi poate planifica diferite intalniri, activități, sedințe cu parinții etc..
Acestea vor avea un titlu si un mesaj descriptiv ce vor ajuta la o ințelegere mai
rapidă a datelor introduse. Fereastra “Notes” conține la randul ei 4 butoane cu
ajutorul cărora putandu-se face urmatoarele modificări:
 Adăugarea de noi date:
txtTitle.Clear();
txtMessage.Clear();
 Salvarea datelor inserate:

6
table.Rows.Add(txtTitle.Text, txtMessage.Text);
txtTitle.Clear();
txtMessage.Clear();
 Stergerea datelor inserate:
int index = dataGridView1.CurrentCell.RowIndex;
table.Rows[index].Delete();
 Afisarea detaliilor:
int index = dataGridView1.CurrentCell.RowIndex;
if (index > -1)
{
txtTitle.Text =
table.Rows[index].ItemArray[0].ToString();

txtMessage.Text =
table.Rows[index].ItemArray[1].ToString();

VI. FEREASTRA STUDENTS

In fereastra “Students” pot fi introduse date referitoare la numele, adresa de


mail, numărul de telefon si activitatea la clasă pentru fiecare elev in parte. Toate
acestea vor fi stocate intr-o bază de date realizata in Microsoft Access fiind
preluate ulterior pentru unele operații ce pot fi facute asupra acestora.
Baza de date contine 6 campuri:
1. Id;
2. FullName – Numele complet al elevilor;
3. PhoneNumber – Numărul de telefon de pe care poate fi contactat elevul;
4. Mail ;
5. Image – va incărca o imagine cu fiecare elev;
6. Today – Observații ale profesorului cu privire la activitatea la clasa;
In această fereastra se pot face urmatoarele operații:
 Adăugarea de noi inregistrări – butonul “new”;
try
{
panel.Enabled = true;
txtFullName.Focus();

7
txtAdress.Focus();
txtEmail.Focus();
txtPhoneNumber.Focus();

this.appData.Students.AddStudentsRow(this.appData.Students.
NewStudentsRow());
studentsBindingSource.MoveLast();

}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "Message",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
studentsBindingSource.ResetBindings(false);
}
 Editarea inregistrărilor adaugăte anterior – butonul ”edit”;
panel.Enabled = true;
txtFullName.Focus();
txtAdress.Focus();
txtEmail.Focus();
txtPhoneNumber.Focus();
 Anularea unor date introduse in campurile din fereastră – butonul
”cancel”;
panel.Enabled = false;
studentsBindingSource.ResetBindings(false);
 Salvarea inregistrărilor introduse – butonul “save”;
try
{
studentsBindingSource.EndEdit();

studentsTableAdapter.Update(this.appData.Students);
panel.Enabled = false;
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "Message",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
studentsBindingSource.ResetBindings(false);
}

8
VII. CONCLUZII

“The teacher’s notebook” este o aplicație ce aduce la un loc o parte din


solutiile nevoilor profesorilor in mod special dar si a altor oameni. Aceata
contribuie intr-o oarecare masură la creearea unui sistem de invațămant modern in
concordantă cu bazele conceptului “Open Education”.
Este o aplicație utilă careia i se pot adaugă o multime de imbunătățiri. Una
dintre cele mai eficiente ar fi transformarea ei intr-o aplicație mobile, astfel putand
fi accesată mai usor eliminand restricția de a avea un computer intr-un anumit loc
la un moment dat.

VIII. Webografie

1. https://www.youtube.com/watch?v=TIAOr2S6-SY
2. https://www.youtube.com/channel/UCvYqaFp_9gf5SPmNsDcri3A
3. https://www.youtube.com/watch?v=8vAx0kObdps&t=188s