Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

Jocuri si activitati didactice alese (ALA1)

Joc de masa: „“Seara de Craciun”(asamblare puzzle)


Știința: „ Cadouri pentru copii cuminti”( exercițiu cu material individual)
Artă: “Ce-mi doresc de Craciun?” (colorare)

FORMA DE ORGANIZARE: Activitate pe grupuri mici

OBIECTIVE DE REFERINTA:
Sa initieze jocuri si activitati folosindu-si propria imaginatie si
creativitate:
Sa foloseasca materialele de la centre,bazandu-se pe priceperile si
deprinderile insusite anterior:
Sa manifeste spirit de echipa,colaborand in realizarea unei activitati in
comun:

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să denumească materialele de pe masă;
 Să asambleze steaua, lipind corect formele geometrice;
 Să lipească tot atâtea ornamente cât indică cifrele;
 Să verbalizeze acțiunile întreprinse folosind limbajul matematic specific,
 Sa coloreze podoabele pentru brad;
 Să mânuiască corect ustensilele;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.
Material didactic:
Brăduți
 Decorațiuni
 Puzzle
 Ornamente din hartie
 Creioane colorate
 Aracet
Forma de organizare: frontal şi individual
BIBLIOGRAFIE:
„Curriculum pentru învăţământ preşcolar”, M.E.C.T., 2008
SCENARIUL ACTIVITĂŢII
STRA
ACTIVITA
TEGII
EVENIMENTUL ACTIVITATEA TEA
DIDA EVALUARE
DIDACTIC EDUCATOAREI PREŞCOL
CTIC
ARILOR
E
1. Pentru o bună
MOMENT desfăşurare a activităţii
ORGANIZATOR se iau următoarele
IC măsuri:
 aerisirea sălii de
grupă;
 pregătirea
materialelor didactice
necesare;
 intrarea ordonată a
copiilor în sala de
grupă.
2.
INTRODUCERE Captarea atenţiei se
A ÎN va realiza printr-o Explica
ACTIVITATE scurtă expunere: ţi
“Copii, pentru că voi a Evaluarea orală
sunteţi foarte cuminţi Ascultã cu
şi harnici Zâna Iarnă interes. Conver
v-a trimis mai multe s
materiale din care voi a
să realizaţi diferite ţi
lucrări cu care să a
împodobiți bradul”. Rãspuns la
întrebãri.
Reactualizarea Explica
cunoştinţelor ţi
dobândite în a
activităţile
anterioare se va
realiza printr-o
scurtă
convorbire
referitoare la
obiceiurile de
iarnă.

Anunţarea temei şi a
obiectivelor: Se vor
anunţa jocurile şi
activităţile ce urmează
a fi desfăşurate în
fiecare centru de
interes, se vor intui
materialele, iar copiii
vor alege centrul la
care dorește să lucreze
cu condiția sa treacă pe
la toate cetrele.

Pentru fiecare centru


(sector) se vor purta
3. discuţii referitoare la
DESFĂŞURARE ceea ce vor realiza
A ACTIVITĂŢII cu ajutorul
materialelor puse la
dispoziţie şi modul
de utilizare a
ustensilelor. Frontală
Se reaminteşte
copiilor
comportamentul pe Observ
care trebuie să-l aibă în aţia
cadrul acestor Conver
activităţi: saţia
- vorbim în şoaptă Individuală
pentru a nu deranja Explica
pe alţii; ţia
- lucrăm frumos, să
nu pătăm, să utilizăm Demon
cu grijă materialele; straţia
- apreciem şi protejăm
lucrările făcute de Exerciţ
colegi ; iul
Copiii se organizează
în centrul dorit,
intuiesc şi se Exerciţ
familiarizează cu
materialele pregătite .

La centrul ȘTIINȚĂ Audiţia


“Cadouri pentru copii muzica
cuminti” copiii vor lipi lă
tot atâtea cadouri cât
indică cifra.
La centru JOC DE
MASĂ, copiii vor
asambla Seara de
Craciun.
La centrul ARTĂ,
“Ce-mi doresc de
Craciun?”,copiii vor
colora cadouri

Se vor face exerciţii


de încălzire a
muşchilor mici ai
mâinii: închiderea şi
deschiderea pumnilor,
mişcarea degetelor,
rotirea pumnilor, bătăi
din palme.
Pe tot parcursul
activităţii se vor
asigura condiţiile
optime pentru
realizarea sarcinilor
propuse.
În timpul lucrărilor,
copiii vor asculta
Colinde.
5. Se cere copiilor să Analizeazã Frontală
EVALUAREA facă aprecieri şi cu intere Conver Individuală
PERFORMANŢE autoaprecieri, lucrãrile saţia
I exprimând opinii colegilor.
referitoare la modul
cum s-a lucrat, şi la
rezultatele pe care le-
au obţinut.

6. Se vor face aprecieri Conver Frontală


ÎNCHEIEREA stimulative de către saţia Individuală
ACTIVITĂŢII educatoare cu referire Apreci
la fiecare grup în erea
parte şi se vor
nominaliza copiii care
s-au remarcat.