Sunteți pe pagina 1din 13

Școala Gimnazială Rapoltul Mare

Disciplina: Educație Muzicală


Clasa a V – a
Numar de ore/săptămână: 1
An școlar 2017 - 2018
Programa școlară: Anexa nr. 2 la OMEN 3393/28.02.2017
Manual: Educație muzicală pentru clasa a V – a, Editura Aramis, 2017
Profesor: Hada Nicolae

CLASA a V-a

Competențe specifice și exemple de activități de învățare


1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea unor
lucrări muzicale
Clasa a V-a
1.1. Interpretarea vocală a unor piese monodice
- exerciții de respirație și de emisie
- exerciții de coordonare a cântului în ansamblu (față de gesturile profesorului)
- exerciții pentru păstrarea unei pulsații constante
- interpretarea unor lucrări muzicale simple
1.2. Interpretarea unor fragmente simple instrumentale *)
- exerciții specifice cântului instrumental (diferențiat, pentru instrumente de suflat, de coarde, cu
claviaturi, de percuție) – elemente de emisie și intonație
- exerciții de coordonare a cântului instrumental în grup
*) Abordarea interpretării instrumentale va ține cont de dotarea școlii cu instrumente și de competențele
profesorului de muzică privind studiul instrumentelor.
2. Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical
Clasa a V-a
2.1. Utilizarea notației înălțimilor sunetelor în lecturarea și scrierea unor fragmente de piese în Do
major și la minor
- asocierea unui cântec cunoscut cu reprezentarea sa grafică
- jocuri de recunoaștere, intonare și scriere a unor note
- diferențierea între mersul treptat și salturi în notația și intonația unor fragmente muzicale
- intonarea gamelor, vocal și cu ajutorul unor claviaturi (inclusiv softuri gratuite disponibile pe telefoane
mobile), pentru diferențierea tonurilor și a semitonurilor
- exerciții de citire a unui text muzical
- obervarea diferențelor de exprese a unor piese în tonalitatea majoră comparativ cu tonalitatea minoră
2.2. Utilizarea notației duratelor (note și pauze) în fragmente muzicale simple
- executarea unor exerciții ritmice
- observarea raportului matematic între durate diferite
- exerciții de notare proporțională a duratelor in diferite masuri (2/4, 3/4, 4/4)
- jocuri de compunere a unor ritmuri (prin diverse combinații ale unor formule ritmice date)
2.3. Operarea cu noțiuni de dinamică și timbru muzical
- diferențierea nuanțelor în piesele interpretate
- jocuri de modificare a nuanțelor într-un fragment muzical si observarea diferențelor expresive rezultate
- diferențierea unor instrumente în funcție de sursa de producere a sunetelor
- observarea diferențelor timbrale în cântul vocal (în funcție de vocalele și consoanele utilizate, soluții de
cântat cu gura închisă etc.), inclusiv cu ajutorul unui soft (spectrograma)
- diferențierea timbrală a unor ansambluri muzicale (coruri pe voci egale/mixte, ansambluri
camerale/orchestre de cameră/orchestre simfonice etc.)
3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv, atitudinal
și ideatic
Clasa a V-a
3.1.Descrierea stărilor și ideilor generate de audierea unor lucrări muzicale
- discuții libere asupra conținutului afectiv și ideatic al unor lucrări
- imaginarea unui interviu cu un compozitor

3.2. Relaționarea muzicii cu contextul cultural în care a fost creată


- experimentarea unor dansuri din diverse arii geografice
- observarea relevanței contextului istoric al anumitor lucrări muzicale
- realizarea unor prezentări publice ale unor lucrari muzicale, la alegere

Conținuturi

Domenii de conținut Continuturi


Cânt vocal și instrumental* Respirație, emisie vocală
Gesturi dirijorale (tactarea măsurilor, pregătirea intrării)
Elemente de tehnică instrumentală – emisie, intonație
Elemente de limbaj muzical Portativ, cheie, masură
Notația înălțimilor de note în cheia sol
Profilul melodic (repetare, direcție, mers treptat, salturi)
Tonul și semitonul
Gamele Do major și la minor (natural)
Notația duratelor (valorile de notă întreagă, doime, pătrime, optime,
şaisprezecime) și a pauzelor corespunzătoare
Legato de prelungire și legato de expresie
Punctul de prelungire
Măsuri de doi, trei și patru timpi
Termeni de mișcare
Elemente de dinamică muzicală (nuanțe): piano, forte, accent,
crescendo, decrescendo
Elemente de timbralitate: instrumente muzicale ale orchestrei simfonice,
diferențe în emisia vocală
Notația semnelor de repetiție și a voltelor
Aspecte culturale Elemente de relaționare a muzicii cu contextul cultural în care a fost
eteronomice și creată
interdisciplinare Elemente de folclor (tradiții, obiceiuri, dansuri din diverse regiuni
geografice)
Sugestii repertoriale
1. Repertoriu pentru audiții (Muzica și contextul cultural și istoric în care a fost
creată) a. Muzica și anumite arii geografice
- Cântece și dansuri reprezentative pentru anumite regiuni geografice ale României (hora, sârba,
brâul, alunelul, călușul, geamparaua etc.)
- Cântece și dansuri reprezentative pentru alte culturi: menuetul, barcarola, tarantela, valsul
vienez, marșul, boleroul, tangoul, ceardașul, samba, flamenco, syrtos etc.
- J. S. Bach - Menuet, Badinerie
- L. Boccherini - Menuet
- W.A. Mozart - Rondo alla turca
- L. V. Beethoven - Dansuri germane
- J. Haydn – Menuete (extrase din Simfonii / Sonate)
- W. A. Mozart - Menuete
- F. Schubert - Marș militar
- J. Strauss tatăl, J. Strauss fiul - Valsuri, Marșul Radetzki
- F. Chopin - Poloneze, Mazurci, Valsuri
- G. Verdi - Marșul triumfal din opera Aida
- J. Brahms - Dansuri ungare
- E. Grieg - Dansuri norvegiene
- A. Dvorak - Dansuri slave
- J. Offenbach - Barcarola din Povestirile lui Hoffmann; Galopul din opera Orfeu în Infern
- C.M. v. Weber - Invitație la vals
- G. Bizet - Habanera, Seguidilla și Marșul Toreadorilor din opera Carmen
- G. Fauré - Siciliana
- M. Ravel - Bolero
- F. Liszt - Tarantella, Rapsodii ungare, Rapsodia spaniolă
- A. Borodin - Dansurile polovțiene
- A. Haciaturian - Dansul săbiilor (B-ul = cântec armean)
- G. Enescu - Rapsodia I și a II-a (cu sublinierea cântecelor și dansurilor românești încorporate)
- B. Bartok - Dansuri românești
- A. Dvorak - Simfonia a IX-a, din Lumea nouă
- Carlos Gardel - Por una Cabeza
- A. Piazzolla – Libertango
b. Muzica și anumite momente istorice
- Imnuri naționale – istoria imnului „Deșteaptă-te, române“; a imnului „Marseillaise“ etc.
- Imnul Eurovision și Te Deum-ul de Charpentier
- Ch. Gounod - Corul soldaților din Faust (un al doilea imn al Franței)
- L. v. Beethoven - Uvertura Coriolan (inspirată dintr-un episod de istorie antică)
- L. v. Beethoven - Uvertura Egmont (după Goethe, despre Contele Egmont - sec. XVI)
- G. Rossini – Uvertura Wilhelm Tell
- G. Verdi - Corul sclavilor evrei din opera „Nabucco“
- F. Chopin - Studiu op. 10 nr. 12, „Revoluționarul“
- F. Schubert - Uvertura Rosamunda (prințesa Ciprului)
- P. I. Ceaikovski - Uvertura 1812 (cu salve de tun)
- L. v. Beethoven - Simf. a III-a Eroica (Napoleon Bonaparte)
- L. v. Beethoven - Simfonia a IX-a (Imnul Uniunii Europene)
- A. Honegger - Pacific 231
- cântece vechi (trubaduri, menestreli, „Greensleeves“, „Scarborough Fair“, „Sur le Pont d’Avignon“ etc.)
- Bob Dylan – „The times are changing“
2. Repertoriu de cântece pentru interpretare vocală
- A. Pann - Deşteaptă-te, române!
- C. Porumbescu - Tricolorul
- T. Popovici - Marşul lui Iancu
- I. Cartu - Limba românească
- Barbu Lăutarul - Colecția C. Ionescu
- N. Ionescu - Vai, săracul pui de cuc (Canon)
- T. Popovici - La oglindă
- Hristos a Înviat (cântare bisericească)
- T. Teodorescu - Fata de păstor
- Coborâi din deal în vale (cântec popular)
- Alunelu (cântec popular)
- T. Popovici - Moara
- D.G. Kiriac - A ruginit frunza din vii
- I. D. Chirescu - Cucule, pasăre sură
- W.A. Mozart - Cântec de primăvară
- J. Brahms - Copilul şi floarea
- R. Rogers - Cântecul gamei
- A. Pașcanu - Te-ai trezit? Cântă!
- A. Pașcanu - Unu, doi (joc muzical)
- L. Comes- Zidarii
- L. Comes - Merge rața către lac
- G. Breazul - Dogarul
- Roșu și Negru - Pseudofabulă
- Ceasul (Canon, melodie germană)
- Ah, vous dirais-je, maman! (melodie franceză)
- Deck the halls (melodie tradițională de Crăciun)
- Colinde populare
- Cantece din folclorul copiilor
PLANIFICARE ANUALĂ
Anul școlar 2017 – 2018

Nr Unitatea Compe- Titlul lecției Conținuturi ale învățării. Săptă Nr. Obser-
crt tematică tențe Activitate - ore vații
specifice mâna
1. UNITATEA 1.1; 3.1 1. Emisia vocală(pozitie, Cânt vocal. 1-3 3
I: respirație) Respirație, emisie vocală
*exerciții de încălzire a vocii pe sunete treptat
CÂNTAREA 2. Dirijorul
suitoare și coborâtoare
VOCALA 3. Recapitulare *interpretarea unor lucrări muzicale simple
Gesturi dirijorale:
*tactarea măsurii de doi timpi
*tactarea măsurii de trei timpi
*tactarea măsurii de patru timpi
*exerciții de coordonare a cântului în ansamblu
(față de gesturile profesorului)
Elemente de relaționare a muzicii cu contextul
cultural în care a fost creată
*discuții libere asupra conținutului afectiv și ideatic
al unor lucrări
Repertoriu de cântece: Deșteaptă-te, Române;
Drag mi-e jocul românesc; Cântec de colindat țara;
Cânta!; Cânta frumos! Eu cânt cu bucurie
Auditie: Aria Reginei nopții (Mozart); Cavatina lui
Figaro (Rossini);Humoresca (Dvorak)
2. UNITATEA 2.1;1.1; 1.Portativul, cheia sol, *Notația înălțimilor de note în cheia sol 4-6 3
II 3.1 măsura, repetițiile si *Notația semnelor de repetiție și a voltelor
*Exerciții de scriere și însușire a principalelor
Melodia. voltele
elemente de limbaj muzical și de construcție a unui
Elemente 2. Notația înălțimii cântec; utilizarea notației semnelor de repetitiție, a
de limbaj sunetelor și profilul voltelor și observarea mersului discursului melodic
muzical melodiei în cantece
3. Recapitulare *Familiarizarea auditivă și vizuală a elevilor cu
diferite aspecte ale elementelor de limbaj muzical
și consolidarea elementelor deja învățate
*Discuții libere asupra conținutului afectiv și
ideatic al unor lucrări
Repertoriu de cântece: Țăndărică, Vulpea și gâsca;
Barbu Lăutaru’
Audiție: Mica serenadă (Mozart); Rapsodia
Ungară (Liszt); Carnavalul Animalelor (Saint Saens)
3. UNITATEA 2.2;1.1; Notația duratelor *Notația duratelor și a pauzelor corespunzătoare 6-9 3
III – 1.2;3.1 (valorile de notă *Legato de expresie și de prelungire
*Punctul de prelungire
Ritmul. 3.2 întreaga, doime,
*Coroana
Elemente pătrime, optime, *Executarea unor exerciții ritmice; observarea
de grafie șaisprezecime) și raportului matematic între durate diferite; exerciții
pauzele de notare proportională a duratelor în diferite
corespunzatoare măsuri
2. Legato de expresie și *Exerciții specifice cântului instrumental
de prelungire; semne de *Discuții libere asupra conținutului afectiv și
ideatic al unor lucrări
prelungire a duratei Repertoriu de cântece: Vraja; Izvorul; Alunelul;
3. Cântare instrumentală Cântec de leagăn; Frunză verde de mohor; Vine
la instrument cu badea, Ceasul; Zidarii
caviatură Audiție: Codrule, codruțule (G.D. Kireac); Țarina de
la Abrud; Eurovision (Charpentier)

4. UNITATEA 2.1;3.2; 1. Măsura de doi timpi Elemente de limbaj muzical 10 4


IV 3.1 2. Măsura de trei timpi  Măsuri de doi, trei și patru timpi -13
Măsurile 3. Măsura de patru timpi  Exercitii de notare proportionată a
duratelor în diferite măsuri
4. Povestea imnului
 Exercțtii de identificare a posibilelor grupări
de durate și pauze în măsurile învățate
Observarea relevanței contextului istoric a
anumitor lucrări muzicale.
Discuții libere asupra conținutului afectiv și ideatic
al unor lucrări
Repertoriu de cântece: Unu, doi; Dogarii; Hora
mare; Cucule, pasăre sură; Cor din opera “Flautul
fermecat” de Mozart; Marș regal; In padure; In
poiana verde; Du-mă acasă , măi tramvai, Moșul
Nicolae, Limba româneasca, Trei culori

5. UNITATEA 3.2; 1.1, 1. Cântecele și colindele Aspecte cultural eteronomice și interdisciplinare 14-18 6
V 1.2; 2.1; sărbatorilor de iarnă Elemente de relaționare a muzicii cu contextul
cultural in care a fost create
Elemente 2.2; 3.2; 2. Cântece și dansuri
Elemente de folclor – tradiții, obiceiuri, dansuri din
de folclor 31 reprezentative pentru diverse regiuni geografice
alte culturi Experimentarea unor dansuri din diverse arii
3. Dansuri și jocuri geografice
populare românesti Exerciții de cânt și recunoașterea unor cântece și
4. Recapitulare dansuri românești
Discuții libere asupra conținutului afectiv și ideatic
semestrială
al unor lucrări
Repertoriu de cântece: Astăzi s-a născut Hristos;
Inchinarea păstorilor; Intr-un staul mic, Deck the
Halls; Adeste fideles; Cazacioc;Hava Nagila; Cielito
Lindo; Santa Lucia,

SEMESTRUL II
6. UNITATEA 3.2; 3.1; 1. Tonul și semitonul Elemente de limbaj muzical 1-3 3
VI 1.1 2. Sărbătorile primăverii Tonul și semitonul
Exerciții de recunoaștere a tonurilor și
Elemente
semitonurilor naturale MI – Fa și Si – Do
de Exerciții de recunoaștere a alterațiilor și de
structură recunoaștere a semitonurilor obținute prin
folosirea lor
Repertoriu de cântece: Cântec de primăvară;
Albina; Coborâi din deal in vale; Copilul si floarea;
Cea mai dragă
Audiție: Arie din opera Rinaldo, Uvertura operei
Bărbierul din Sevilla (Rossini), Simfonia nr 40
(Mozart); Dunărea albastră (Strauss)

7. UNITATEA 2.1;1.1; 1. Gama Do major Elemente de limbaj muzical 4-8 5


VII Tonali- 3.1 2. Gama La minor Gamele Do major și LA min.
Asocierea unui cântec cunoscut cu reprezentarea
tatea 3. Sărbatorile Pascale
sa grafică
4. Recapitulare Diferentțerea între mersul treptat și în salturi în
5. Evaluare notația și intonația unor fragmente muzicale
Intonarea gamelor, vocal și cu ajutorul unor
claviaturi, pentru diferențierea tonurilor și
semitonurilor
Observarea diferențelor de expresie a unor piese
în tonalitatea majoră comparativ cu tonalitatea
minoră
Utilizarea notației celor două game și arpegii și
intonarea lor
Interpretarea vocală a unor cântece care să
definească cele două tonalităti
Exerciții de identificare a tonicii în cântece pe baza
atracției exercitate de aceasta asupra celorlalte
sunete
Intonarea cântecelor și observarea diferențelor de
sonoritate între cele de tonalitate majoră și cele de
tonalitate minoră; discuții libere asupra acestui
aspect
Discuții libere asupra conținutului afectiv și ideatic
al unor lucrări
Repertoriu de cântece: Ceata lui Pițigoi, Cântecul
gamei, Game și arpegii, Vai, săracul pui de cuc, La
oglindă; Azi cu toți să prăznuim; Hristos a Inviat
Auditțe: Aleluia din oratoriul Messiah (Handel);
Messa de Requiem (Mozart); Doamne Iisuse
Hristoase;

8. UNITATEA 1.1;2.1; 1. Termeni de mișcare Elemente de limbaj muzical 9, 11 2


VIII 2.2; 2.3; 2. Termeni de Termeni de mișcare. Elemente de dinamică
muzicală – nuanțe: piano, forte, crescendo,
Elemente 3.1 intensitate
descrescendo
de 3. Recapitulare/Evaluare
dinamică a Interpretarea vocală a unor cântece care prezintă
interpre - problemele muzicale ale acestei unități de învățare
Utilizarea notației și a termenilor de mișcare și de
tării
intensitate
Exerciții de coordonare a cântului în ansamblu față
de gesturile profesorului
Discuții libere asupra conținutului afectiv și ideatic
al unor lucrări
Repertoriu de cântece: Sârba pe loc; Trecui dealul
la Băiuț; Urechilă; Cântec de leagăn (Mozart);
Mierla; Moara; Fata de păstor
Auditie: Simfonia “Surpriza” (Haydn); Ciuleandra,
Repetiție de concert (Mozart); Bolero (Ravel);

SAPTAMANA “SCOALA ALTFEL” 23 – 27 APRILIE 10 1

9. UNITATEA 2.3; 2.1; 1. Elemente de Elemente de limbaj muzical 12-16 5


IX 3.1 timbralitate vocală Elemente de timbralitate: diferențe în emisia
vocală; instrumente muzicale ale orchestrei
Elemente 2. Elemente de
simfonice
de timbra- timbralitate Diferențierea unor instrumente în funcție de sursa
litate instrumentală de producere a sunetelor; observarea diferențelor
3. Tipuri de timbralitate. timbrale în cântul vocal; diferențierea timbrală a
Formții vocale și unor ansambluri muzicale – coruri pe voci egale
instrumentale sau mixte, ansambluri camerale sau orchestre
simfonice etc
4. Recapitulare finală
Interpretarea unor cântece sau fragmente
5. Evaluare semestrială muzicale sugestive pentru evidențierea și
diferențierea celor două tipuri de timbralitate:
vocală și instrumentală
Exerciții de recunoaștere a timbrului vocal și a celui
instrumental
Exerciții de recunoaștere a timbrului vocal și a celui
instrumental
Exerciții de recunoaștere vizuală a diferitelor tipuri
de instrumente și recunoaștere auditivă a
diferitelor grupări de voci umane pe baza audițiilor
Imaginarea unui interviu cu un compozitor
Discuții libere asupra conținutului afectiv și ideatic
al unor lucrări
Repertoriu de cântece: Pseudofabula; Concert;
Melodie din Rapsodia Română (Enescu); Oda
bucuriei (Beethoven)
Auditie: Lino, Leano (Ursu); Cvartetul din opera
Rigoletto (Verdi); Dansurile Polvotiene (Borodin);
Marșul soldaților din opera Faust (Gounod);
Concert pentru pian și orchestră în Do major
(Mozart); Sonata în Do major (Mozart); Rapsodia
română I si II (Enescu); Simfonia a IX – a
(Beethoven)