Sunteți pe pagina 1din 15

CUPRINS

MOL România............................................................................................................................................6

PROGRAME SOCIALE............................................................................................................................8

"Pot ajuta?" 2008........................................................................................................................................8

Spaţii Verzi................................................................................................................................................10

Pot ajuta? MOL promoveaza tinerele talente............................................................................................12

MOL Romania finanteaza 16 proiecte ONG............................................................................................13

Program pentru sănătatea copiilor............................................................................................................14

Mediul si sanatatea....................................................................................................................................14

Fundatia pentru Comunitate......................................................................................................................15

CE AR PUTEA FACE?.............................................................................................................................15

BIBLIOGRAFIE.......................................................................................................................................16
RESPONSABILITATE SOCIALĂ

În ultimii ani, problema eticii comportamentului managerial şi a responsabilităţii sociale a


marilor corporaţii a devenit o temă de dezbatere publică. Existenta unor probleme globale complicate şi
complexe, cum sunt: marile decalaje sociale şi economice la nivel mondial, fenomenul de incălzire a
planetei, perioade tot mai dese de instabilitate financiară şi politică, marile scandaluri corporatiste de
peste Atlantic (Enron, World Com, Halliburton), precum şi cazuri similare din Uniunea Europeană
(BAE System, Credit Lyonnaise, afacerea Elf, Fininvest, Parmalat), pun sub semnul intrebării
posibilitatea ca societatea, puterea publică, să limiteze sau să diminueze în mod natural comportamente
lipsite de etică sau periculoase ale unor participanţi la viaţa economică. Un posibil răspuns la această
intrebare îl dă aplicarea in practică a conceptului de responsabilitate socială a întreprinderilor (RSE).
Literatura de specialitate, ca de altfel şi activitatea practică în domeniu, menţionează o varietate
de definiţii adoptate pentru acest concept, avînd la bază
caracteristicile generale comune. Nu există o definitie într-o formă universal acceptată si probabil nici
definitivă. Motivul rezidă din faptul că responsabilitatea socială a întreprinderilor se manifestă sub
diverse forme, atingînd domenii diferite ale unei societăti. Este percepută adesea ca un fenomen, o
ideologie, o strategie, sau toate la un loc.
În cele ce urmează, vom prezenta o selecţie succintă a celor mai ilustrative dintre definiţiile
utilizate.
Astfel, responsabilitatea socială a întreprinderilor se defineşte, cel mai adesea, ca fiind:
- orientarea şi atitudinea unei firme, companii sau întreprindere, pentru integrarea în strategia şi
activitatea sa curentă, in mod voluntar, prin lansarea din proprie iniţiativă, a unor acţiuni individuale, pe
plan local şi naţional, ca şi a unor proiecte cu caracter social şi a celor pentru un mediu mai curat şi mai
prietenos, în condiţiile asigurării succesului economic al afacerii pe care o realizează;
- integrarea voluntară, de către întreprinderi, în activitatea lor comercială a preocupărilor sociale şi de
mediu, precum şi a relaţiilor cu părţile interesate
- o capacitate dinamică reprezentată de “modele de transformare a practicilor de rutină în vederea
obţinerii unui profit sporit” ;
- un set de practici care au n vedere schimbarea modului de operare al unei întreprinderi, astfel încat
impactul social al produselor sale să fie luat în considerare în mod explicit;
- acordul complementar şi efectiv între „business” şi „societatea” în care activează.
- favorizarea formării unei viziuni responsabile la un cerc larg de persoane implicate – manageri,
investitori, acţionari, deci o altă inţelegere a business;

2
- un factor de reglare pe piaţă;
- contribuţia teoretică dată de abordarea „Triple Bottom Line – Profit, Planete, People” conform căreia
întreprinderea sustenabilă, trebuie să fie solid finanţată, cu impact minim asupra mediului şi cu răspuns
la aşteptările sociale.
- un posibil instrument de echilibru şi de diminuare a riscurilor pe piaţă;
- dimensiunea microeconomică a conceptului macroeconomic de dezvoltare durabilă;
- modalitatea de acţiune a unei întreprinderi prin care satisfacerea clienţilor şi beneficiarilor, urmărirea
şi realizarea profitului, acţiunile concurenţiale pe piaţă, sunt realizate fără a se neglija aşteptările şi
cerinţele angajaţilor sau furnizorilor şi ale comunităţii din care face parte.
Conceptul de responsabilitate sociala a organizaţiei de afaceri a apărut datorită trecerii de la
modelul economic, în care elementul predominant era „afacerea”, la un model mult mai larg de afaceri
care include în parteneriat problemele sociale, respectiv la modelul socio- economic. Modelul economic
a pus accentul principal pe productie, exploatarea resurselor, interesele individuale, un interes minor
privind guvernul şi o viziune generală a afacerilor ca un sisten închis. În contrast cu acesta, modelul
socio-economic, accentuează calitatea generală a vieţii, conservarea resurselor, intereselesocietăţii şi o
viziune asupra afacerilor ca un sistem deschis. Aceste schimbări de orietare au condos la o continuă
dezvoltare a unei conştiinţe de responsabilitate socială a firmelor de afaceri.
Responsabilitatea sociala corporatista este un concept fundamental, precum libertatea sau
egalitatea, ce este redefinit în permanenta pentru a corespunde nevoilor aflate si ele intr-o permanenta
schimbare de la o epoca la alta.
În contextual actual, organizatiile nu mai sunt evaluate doar în functie de calitatea produselor.
Organizatia moderna este evaluata, dincolo de performantele sale economice, calitatea managementului
si politica de comunicare, si în functie de contributia la viata sociala a comunitatii din care face parte.
Companiile trebuie sa devina din ce in ce mai inventive pentru a-si putea pastra angajatii. Simpla oferire
a unui salariu satisfacator nu mai este suficienta. Implicarea sociala, comunicarea eficienta a acesteia
atât în interiorul cât si în exteriorul companiei, implicarea salariatilor în programele de responsabilitate
sociala, ajuta la crearea acelui simt al apartenentei fata de companie.
Deseori responsabilitatea sociala este asociata cu o sursa de profit pentru organizatie. În cel mai
bun caz, asumarea responsabilitatii sociale poate contribui la îmbunatatirea statutului unei corporatii,
generând valoare atât pentru actionari cât si pentru societate în ansamblu. Multe initiative privind
responsabilitatea sociala sunt create pentru a întâmpina o nevoie acuta într-o societate. Prin diferite
masuri, o companie îndeplineste obiective economice, sociale si de mediu. Organizatiile caritabile pot
obtine diverse beneficii daca reusesc sa fie incluse în programele de responsabilitate sociala ale unei
organizatii, daca identifica un partener bun, daca intuiesc diferitele initiative ale companiei sau dezvolta
parteneriate corporatiste.

3
Managerii cu atributii în domeniul resurselor umane au datoria de a se implica în problemele de
responsabilitate sociala , cu atât mai mult cu cât sunt direct raspunzatori de evolutia angajatilor firmei.
Totodata, pornind de la cunoasterea profunda a problemelor angajatilor si de la armonizarea acestora cu
obiectivele generale ale organizatiei, managerul de resurse umane va trebui sa sustina si sa se implice si
în problematica celorlalte grupuri sociale implicate, de la proprietari si clienti pâna la membrii
comunitatii afectate de activitatea firmei si din care fac parte angajatii. Nu trebuie sa se neglijeze nici
faptul ca fiecare angajat poate sa fie la un moment dat, atat client cât si proprietar sau membru al
comunitatii, expus vicisitudinilor poluarii, cresterii preturilor, informarii incorecte, violentei sau
riscurilor de orice fel.
Ce se obtine prin responsabilitate sociala corporatista ?
- mai multe locuri de munca pentru cei din grupurile dezavantajate
- investitii în dezvoltarea unor deprinderi, în educatia permanenta si în angajarea fortei de munca
- îmbunatatirea sanatatii publice în zone de tipul comercializarii si etichetarii produselor alimentare
- performante mai bune pentru inovatie
- utilizarea rationala a resurselor naturale si o reducere a poluarii prin investitii în ecoinovatii si adoptare
voluntara de sisteme de management al mediului
- imagine mai buna a afacerilor si antreprenorilor în societate
- un mai mare respect pentru drepturile omului si pentru conditiile de munca, în special în tarile în curs
de dezvoltare
- reducerea saraciei.

Mai multe definitii, aceeasi concluzie

Daca pentru alte discipline au fost formulate zeci sau sute de definitii, nici pentru conceptele de
mai sus lucrurile nu sunt mai simple. In esenta, responsabilitatea sociala desemneaza o atitudine a
companiei fata de societate prin care obtinerea succesului se realizeaza prin respectarea legii, prin
asumarea unui comportament etic, prin acordarea unei atentii deosebite mediului inconjurator si prin
luarea in considerare a nevoilor si intereselor tuturor partenerilor. Uniunea Europeana defineste
responsabilitatea sociala drept „un concept prin intermediul caruia o companie integreaza in mod
voluntar preocuparile fata de problemele sociale si cele de mediu, in operatiunile de afaceri si in
interactiunea cu partenerii de interes.” Consiliul Mondial al Companiilor pentru Dezvoltare Durabila
propune alta definitie: „Responsabilitatea sociala a companiilor este angajamentul continuu asumat de
catre companii de a avea un comportament etic si de a contribui la dezvoltarea economica,
imbunatatind, in acelasi timp, calitatea vietii angajatilor si familiilor acestora, a comunitatilor locale si a
societatii in general.”

4
MOL România

MOL Romania face parte din Grupul MOL - principala companie integrată de petrol şi gaze din
Europa Centrală şi Răsăriteană. Grupul are parteneri si subsidiare in 19 tari si este lider de piata,
impreuna cu partenerul INA, in Ungaria, Slovacia si Croatia.
In 1995, Grupul MOL a deschis in Romania prima statie in sistem de franciza. Compania s-a
extins permanent culminand cu integrarea retelei Shell Romania, in 2005.
In acelasi an, compania s-a consolidat, a format o noua echipa, si-a dublat reteaua de benzinarii.
Astazi, MOL Romania este unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata romaneasca de profil, in
termeni de vanzari retail de carburant.
In acelasi an, compania s-a consolidat, a format o noua echipa, si-a dublat reteaua de benzinarii.
Astazi, MOL Romania este unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata romaneasca de profil, in
termeni de vanzari retail de carburant.
Cifra de afaceri a companiei in 2007 a fost de peste 533 milioane EURO. Reteaua Mol
Romania, formata din 125 de benzinarii, detine in prezent o cota de 12% din piata de retail. Totodata,
profitul companiei din 2007 este dublu fata de cel din 2006.
In 2008, compania isi va concentra activitatea pe divizia de retail, urmarind eficientizarea
maxima a retelei de benzinarii, acoperirea nationala corespunzatoare, cresterea numarului de carduri de
carburanti, fidelizarea clientilor existenti si castigarea unor clienti noi printr-un portofoliu de produse si
servicii de buna calitate.

Filosofia companiei: “Uneori, sprijinul financiar este vital pentru atingerea unor scopuri importante. Dar
nu este singurul mijloc prin care o companie se poate implica activ in viata comunitatii. Rolul esential
pe care MOL il joaca pe piata petroliera din Romania se completeaza cu dorinta de a reprezenta un
model si un exemplu pentru alte companii. MOL se autodefineste drept un "bun cetatean", nu numai
un "locuitor al cetatii" si initiaza programe de responsabilitate sociala pornind de la nevoile reale ale
comunitatilor locale. Arta si cultura, mediul si sanatatea, sportul si educatia reprezinta tot atatea
domenii de interes, cat si de implicare activa a companiei.”
Zsolt Szalay - CEO, MOL Romania

5
Politica de CSR (Corporate Social Responsibility)
Domeniile prioritare in care Mol Romania desfasoara programe de responsabilitate sociala sunt
Sport, Arta si Mediu.

Sport si Arta
In 2006, MOL Romania a initiat “Pot ajuta?”, un program pentru sprijinirea a tinerelor talente
sportive. Prin acesta, compania a oferit sprijin sportivilor pentru acoperirea costurilor de transport catre
locurile de desfasurare a competitiilor nationale sau internationale si pentru achizitionarea
echipamentului sportiv necesar.
Succesul programului a dus la continuarea sa in 2007 si in 2008. In 2008, programul a fost
extins si in domeniul artei. Tinerii artisti au putut aplica pentru sponsorizari in vederea acoperirii
costurilor legate de achizitionarea instrumentelor sau de transportul la competitii. Juriul „Pot ajuta” este,
an de an, compus din nume mari ale sportului si culturii romane, precum: Violeta Beclea-Szekely,
Simona Amanar Tabara (in domeniul Sport) si Doina Sava, Daniel Goiti, Corin Braga, Adriana Elian,
Erich Türk, Nicolae Daian (in domeniul Arta).
Valoarea totala a sponsorizarilor oferite pana acum de MOL Romania in cadrul programului
„Pot ajuta” este de 140.000 Euro.

Mediu
MOL Romania sprijina proiectele care au ca scop protectia mediului inconjurator. In 2006,
Fundatia pentru Parteneriat si MOL Romania au lansat programul "Scoli pentru mediu”. Acesta a
urmarit implicarea copiilor si tinerilor in actiuni de impadurire si amenajare a spatiilor verzi.
In 2007, programul s-a extins la nivel national sub numele de "Spaţii Verzi". El este destinat
ONG-urilor din Romania care incheie parteneriate cu scoli sau institutii publice si care solicita fonduri
pentru infiintarea sau reabilitarea unor spatii verzi publice (parcuri, terenuri de joaca, curti ale unor scoli
etc.).
In total, prin programul "Spatii Verzi” au fost finantate 37 de proiecte de amenajare a spatiilor
verzi din mai multe orase ale tarii.

Premii si distinctii pentru CSR


In 2007, MOL Romania a fost desemnata "cea mai generoasa companie" de catre Forumul
Donatorilor, pentru investirea unei sume importante din profit in programe de responsabilitate sociala.
Programul “Pot ajuta” s-a bucurat de recunoasterea juriului de la PR Award 2007, primind Silver
Award for Excellence la categoria "Campanii Non-comerciale”.

6
De asemenea, programul "Spatii Verzi” a primit Mentiune Speciala la categoria "Protectia
mediului”, in cadrul Galei Oameni pentru Oameni, in mai 2008.

PROGRAME SOCIALE
Desi este o companie orientata spre dezvoltarea afacerii MOL desfasoara si programe de
responsabilitate sociala, fiind una dintre companiile cel mai puternic implicate in astfel de actiuni
si programe.

"Pot ajuta?" 2008

Rezumat
Programul ofera sprijin financiar tinerilor sportivi si artisti pentru a-si acoperi costurile
echipamentelor, ale instrumentelor sau ale deplasarilor la competitii. In 2008, 89 de aplicanti au primit
sponsorizari in valoare totala de 60.000 de Euro.

Cauza sociala
Pentru a obtine performanta, tinerii sportivi si artisti au nevoie de sustinere financiara. Adesea,
parintii nu pot sa acopere costurile pentru deplasarile la competitii, pentru echipamente sau instrumente.
Prin programul “Pot Ajuta?”, MOL Romania ofera anual sprijin financiar tinerilor care vor sa reuseasca
in domeniul sportului sau al artei.

Desfasurarea proiectului
In 2008, programul de sponsorizari "Pot ajuta” s-a aflat la a treia editie. Daca in primii doi ani
programul s-a adresat doar sportivilor, in 2008 el a fost extins si in domeniul artei. MOL Romania a
hotarat acest lucru in urma numeroaselor cereri venite din partea tinerilor artisti.

Promovarea programului si trimiterea aplicatiilor


Timp de o luna, programul a fost promovat in ziare, la radio, pe internet, in benzinarii si in
revista gratuita Stil&Elan a MOL Romania.
Pentru a se inscrie, tinerii trebuia sa aiba intre 8 si 18 ani si sa fi obtinut rezultate deosebite la
competitii nationale sau internationale. Formularul de aplicare a putut fi descarcat de pe site-ul
www.csr-molromania.ro.
Aplicatiile au fost atat individuale, cat si colective (echipe de sportivi sau ansambluri artistice).
Intre 6 iunie si 4 iulie, organizatorii au primit 221 de aplicatii in cele doua domenii, insumand 917 tineri

7
sportivi si artisti din 32 de judete.
In domeniul sportului, categoriile pentru care s-au trimis aplicatii au fost dintre cele mai diverse,
de la cele clasice (tenis, atletism, volei, baschet etc.) pana la unele mai putin intalnite (taekwondo,
motocross enduro si endurocross, tir cu arcul).
In domeniul artei, au fost primite cereri de sponsorizare de la tineri talentati la muzica, arta
plastica si fotografica, etnografie, dans popular, percutie si coregrafie balet.

Desemnarea castigatorilor
Castigatorii au fost alesi de doua jurii specializate, in functie de cele doua domenii.
Astfel, juriul din domeniul sportiv a fost compus din pugilistul Leonard Doroftei, atleta Violeta
Beclea Szekely, gimnasta Simona Amanar Tabara, inotatoarea Camelia Potec, antrenoarea la natatie
Doina Sava si Emanuel Gyenes, campion national la motociclism.
Juriul din domeniul artistic a fost alcatuit de pianistul Daniel Goiti, artistul plastic Adriana Elian,
romancierul Corin Braga si tenorul Nicolae Daian.
In total, au fost desemnati 89 de castigatori. Dintre acestia, 66 au fost din domeniul sportului (56 de
sportivi individuali si 10 echipe avand in total 120 de membri). Cei mai multi au primit sprijin pentru a-
si cumpara echipament sportiv. In domeniul artistic, juriul a decis acordarea de fonduri pentru 23 de
aplicanti (19 artisti si 4 echipe avand in total 114 membri). Banii au fost solicitati in principal pentru
cumpararea de instrumente muzicale.
Suma totala a sponsorizarilor s-a ridicat la 60.000 de Euro: 20.000 de Euro pentru arta si 40.000
de Euro pentru sport.

Rezultatele proiectului
 89 de castigatori (artisti si sportivi individuali si echipe) au primit sponsorizari in valoare totala
de 60.000 de Euro;
 organizatorii au primit 221 de aplicatii, insumand 917 tineri.

Parteneri in proiect
 Asociaţia pentru Performanţă şi Cultura.

8
Spaţii Verzi

Rezumat
Prin intermediul programului "Spatii verzi", compania MOL Romania a dorit sa incurajeze
implicarea comunitatilor in proiecte de infiintare, amenajare si reabilitare a spatiilor verzi publice.

Cauza sociala
Romania se confrunta cu o lipsa tot mai acuta a spatiilor verzi. Potrivit studiilor de specialitate,
tinand cont de relieful si clima Romaniei, suprafata impadurita ar trebui sa fie de 40-45% din suprafata
totala a tarii. In prezent, aceasta abia ajunge la 26%.
Astfel, suprafata impadurita este de 30%, sub media existenta la nivelul continentului. Totodata,
suprafata totala a spatiilor verzi din interiorul localitatilor se diminueaza vizibil in fiecare an, fiind
departe de necesarul prevazut de normele europene.
Pe de alta parte, organizatiile neguvernamentale din Romania vor sa se implice in proiecte de
protectia mediului, dar nu dispun de fondurile necesare desfasurarii lor.

Desfasurarea proiectului
MOL Romania, in colaborare cu Fundatia pentru Parteneriat, a lansat in data de 30 ianuarie 2007,
programul „Spatii verzi”.
Obiectivul acestuia este de a incuraja implicarea comunitatilor in proiecte de infiintare,
amenajare si reabilitare a spatiilor verzi publice. Programul a fost destinat organizatiilor
neguvernamentale din Romania in parteneriat cu scoli si/sau institutii publice.
In cadrul programului, ONG-urile au avut posibilitatea de a solicita fonduri pentru infiintarea si
reabilitarea:
 parcurilor publice,
 a terenurilor de joaca,
 a parcurilor scolilor.

Suma totala oferita de MOL Romania pentru implementarea proiectelor a fost de 133.000 RON.
Suma maxima acordata pentru un proiect a fost de 7.500 RON. Cererile de finantare au fost depuse pana
pe data de 15 martie 2007.

9
In cadrul programului au fost eligibile urmatoarele activitati/proiecte:
 plantari (iarba, gazon, pomi, arbusti, plante perene, flori);
 curatarea spatiilor publice de recreere - parcuri, spatii verzi prin activitati de curatire, colectare
de deseuri, etc.;
 montarea si vopsirea cosurilor de gunoi;
 infiintarea colectoarelor selective de deseuri (numai in localitati unde exista servicii de colectare
selectiva a deseurilor);
 infiintarea sau reabilitarea cu materiale naturale sau mediu-protective a diferitelor elemente din
spatii publice, cum ar fi: terenuri de joaca, suporturi de biciclete, banci, mese, echipamente de
sport, stabilimente pentru odihna.

MOL Romania va premia proiectul care a obtinut cele mai spectaculoase rezultate. Premiul consta in
acordarea unei sume egale cu finantarea obtinuta in prealabil, pentru implementarea proiectului.

Rezultatele proiectului
Comisia de evaluare a programului „Spatii verzi” a selectat castigatorii programului. S-au primit
136 de proiecte dintre care 19 au fost finantate. Suma totala acordata pentru implementarea proiectelor a
fost de 137.976,7 RON.
Au fost selectate spre finantare proiecte ale organizatiilor:
 Fundatia Culturala First, Timisoara - 7.223;
 Asociatia HAI-HUI pentru Turism, Sport si Ecologie, Targu-Jiu - 6.673;
 Fundatia József Attila, Miercurea Ciuc - 7.500;
 Fundatia Ecotop, Oradea - 5.265;
 Asociatia Culturala Eufonia, Sfantu Gheorghe - 7.500;
 Asociatia Proscoala 3, Carei - 7.500;
 Asociatia Sziv, Miercurea Ciuc - 7.500;
 Fundatia Sikerkulcs, Odorheiu Secuiesc - 7.323;
 Fundatia Inima pentru Inima, Ramnicu Valcea - 7.200;
 Asociatia Altitudine, Arad - 7.224;
 Societatea Maghiara de Cultura din Transilvania, Baia Mare - 7.499,9
 Asociatia de Sprijin Comunitar Provident, Ploiesti -7.467;
 Societatea Carpatina Ardeleana, Satu Mare - 7.500;
 Asociatia Culturala Nagy Mózes, Targul Secuiesc - 7.256;
 Clubul Ecologic BIOS, Sibiu - 7.478;
 Asociatia Stefan cel Mare, Botosani - 7.477;

10
 Asociatia Mare Nostrum, Constanta - 7.400;
 Asociatia CREATIV, Bucuresti - 7.490

Parteneri in proiect
 Fundaţia pentru Parteneriat.

Pot ajuta? MOL promoveaza tinerele talente


Rezumat
"Pot ajuta?" este un program pilot desfasurat cu scopul de a-i ajuta pe tinerii sportivi talentati
care nu isi pot permite echipamente specifice adecvate sau deplasari la concursurile nationale si
internationale. Prin intermediul acestui program au fost ajutati 140 de tineri.

Cauza sociala
In Romania exista tineri talentati care au sanse sa castige concursuri internationale, dar nu pot
participa din cauza lipsei banilor pentru transport.
Performanta sportiva inseamna antrenament continuu, pentru care sunt necesare echipamente
dintre cele mai diverse si mai greu accesibile.
In Romania, sponsorizarile se indreapta de obicei catre federatii, cluburi, echipe renumite si nu
catre tinerii sportivi in mod individual.
Prin programul “Pot Ajuta?”, MOL ofera tinerilor sportivi ajutorul financiar de care au nevoie
pentru a-si acoperi costurile de transport la competitii nationale sau internationale precum si pentru
achizitionarea echipamentelor sportive.

Desfasurarea proiectului
Programul MOL a constat intr-un concurs la care au participat elevi si echipe de elevi intre 8 si
18 ani, de la scoli generale, licee si Cluburi Sportive Scolare din Romania si care au obtinut rezultate
foarte bune la concursuri sportive nationale si internationale.
Proiectul s-a desfasurat in perioada 19 septembrie - 5 decembrie 2006 in mai multe etape.

Fiind un program pilot in Romania, prima etapa a fost de pregatire a documentatiei necesare pentru
inscrierea tinerilor in concurs, selectarea juriului, elaborarea regulamentului si prezentarea programului.
Proiectul a fost lansat printr-o conferinta de presa la Doroftei Pub in Ploiesti, unde au participat
reprezentanti ai presei nationale si ai presei locale. In paralel cu lansarea programului a fost trimis un
anunt scris despre evenimet in atentia a 1500 de scoli, cluburi si federatii sportive din tara.
Ulterior, programul a fost promovat si la radio, pe internet, in benzinarii si in revista gratuita

11
Stil&Elan a MOL Romania.
In cea de a doua etapa a proiectului s-a desfasurat inscrierea la concurs a participantilor.
Termenul limita pentru depunerea aplicatiilor a fost 20 octombrie.
S-au inscris 910 sportivi talentati din 26 de judete, care fac performanta in diverse domenii. Tinerii au
participat individual sau impreuna cu echipa, motivand importanta sponsorizarii pentru cariera sportiva.
S-au inscris echipe de la 25 de Cluburi Sportive, scoli sau licee. Orasele cu cel mai mare numar de
aplicatii au fost: Bucuresti, Miercurea-Ciuc, Iasi, Arad si Cluj-Napoca.
In cea de a treia etapa a proiectului au fost premiati castigatorii. Juriul format din Leonard
Doroftei, Violeta Beclea Szekely, Camelia Potec, Simona Amanar Tabara si Emanuel Gyenes au
desemnat 76 de aplicatii castigatoare. Acestea apartineau atat unor cluburi sportive scolare sau echipe de
elevi cat si unor participanti individuali.
Scolile care au depus cel mai mare numar de aplicatii sunt:
 Liceul cu Program Sportiv Iasi;
 Clubul Sportiv Scolar Miercurea-Ciuc;
 Clubul Sportiv Scolar Caransebes.

Rezultatele proiectului
În cadrul proiectului Mol “Pot ajuta” au fost premiati 140 de tineri din toate zonele tarii, adica
15% din numarul participantilor la concurs.
Fiecare participant a primit un tricou si o sapca, iar fiecare aplicant o diploma de participare la
concurs.
Valoarea totala a premiilor oferite de Mol Romania in cadrul proiectului a fost de 40.000 Euro.

MOL Romania finanteaza 16 proiecte ONG

Compania va acorda 244.853 RON pentru 16 proiecte de terapie emotionala si prin arta, in
beneficiul copiilor bolnavi.

Mol Romania a anuntat castigatorii primei editii a programului de micro-granturi “Pot Ajuta?
Program pentru sanatatea copiilor”, realizat in colaborare cu Fundatia pentru Parteneriat. Compania va
finanta cu suma de 244.853 lei 16 proiecte ONG de terapie emotionala si prin arta, in beneficiul copiilor
bolnavi.

12
MOL a lansat licitatia de proiecte pe 23 septembrie. Pana la data limita, 23 octombrie, ONG-urile au
inscris 61 de proiecte.
Acestea au fost evaluate de un juriu format din experti din domeniul medical si social. Ei au
selectat pentru finantare 16 proiecte.
Beneficiarii proiectelor vor fi peste 2.800 de copii aflati in suferinta (copii cu dizabilitati, copii
care sufera de boli cronice sau care se afla in curs de recuperare dupa afectiuni grave).
Micro-granturile acordate au fost de maxim 20.000 lei. ONG-urile vor primi banii sub forma de
prefinantare, adica la finalul proiectului, prin decontarea pe baza documentelor justificative.
Cele 16 organizatii castigatoare provin din judetele Arad, Bacau, Cluj, Harghita, Iasi, Mures,
Timis, Vaslui si Bucuresti.

Zsolt Szalay, Country Chairman MOL Romania, spune despre finantarile pe care le acorda compania
sa: ”MOL Romania isi extinde platforma de responsabilitate sociala Pot ajuta? printr-un program
special, destinat copiilor cu deficiente, cu boli cronice sau in curs de recuperare. Suntem constienti ca
este nevoie de un angajament pe termen lung si de actiuni concrete pentru reusita unui astfel de demers
si de aceea ne-am propus sa sprijinim organizatiile non-guvernamentale cel mai bine pregatite in
domeniu.”

Program pentru sănătatea copiilor

Pregatirea continua si antrenamentele regulate sunt esentiale pentru atingerea performantei in


sport. De aceea, chiar asta oferim si noi tinerilor talentati si sportivilor profesionisti din diverse categorii
sportive.

Mediul si sanatatea

Resursele naturale de astazi trebuie sa existe si maine. Principiile dezvoltarii durabile se refera la
satisfacerea nevoilor prezentului fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a raspunde
propriilor nevoi. MOL Romania vine asadar in sprijinul actiunilor care au ca scop protectia mediului
inconjurator.

Fundatia pentru Comunitate

MOL Romania a semnat un contract de sponsorizare cu Fundatia Pentru Comunitate. Conform


acestui contract, compania va finanta activitatea fundatiei derulat in domeniul cultural, educativ, social,

13
recreativ si sportiv. Fundatia va acorda atentie sprijinirii copiilor talentati si a celor suferinzi, cooperarii
transfrontaliere din Europa Centrala si de Est precum si conservării patrimoniului cultural din aceasta
regiune.

CE AR PUTEA FACE?
Prin intermediul programului “Alcoolul şi volanul nu se amestecă”, MOL România şi Pooliţia
Rutieră doresc să responsabilizeue şoferii in ceea ce priveşte consumul de alcool la volan şi crearea unui
impact vizual cetatenilor pentru a-i determina sa conştientizeze pericolul la care se expun consumand
alcool la volan.

Grup tinta
- Persoane din Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara şi Braşov cu varsta cuprinsa intre 18-45 ani, ce deţin
carnet de şofer, indiferent de sex,categorie socială sau ramură profesională
- Publicului larg.

Mesaje adresate grupului tinta


• GENERAL:
- “Un pahar in plus poate insemna o viata in minus!”
• SPECIFICE:
- “Fii stapan pe viata ta!!Nu lasa alcool sa conduca in locul tau!”
- “Alcoolul imbata, accidentele omoara!”
- “ Nu te lasa condus de alcool, condu prudent!”
- “ Atentie!Ai putea fi tu sau copilul tau!”

Canale de comunicare
• mass-media
• internet
• panouri publicitare
• ecrane stradale

Desfasurarea ( 15 decembrie 2009 – 1 iunie 2010 )

• Inaugurarea site-ului oficial unde vor fi publicate atat stiri despre accidentele rutiere zilnice cat si
legislatia in vigoare, pool-uri saptamanale referitoare la varsta celor care consuma alcool,nivelul de

14
informare din Romania asupra gravitatii consumului de alcool la volan, masurile ce ar putea fi luate
pentru stoparea acestui fenomen, s.a.
• Amplasarea printurilor pe panourile publicitare.Acestea vor ilustra imagini socante cu locul unor
accidente reale precum si unul dintre mesajele campaniei
• Demararea campaniei prin difuzarea spotului publicitar prin intermediul canalelor radio si de
televiziune.
• Distribuirea celor 10000 de ziare pe toata perioada campaniei de catre voluntari
• Pentru un efect prelungit al campaniei vor fi distribuite calendare inscriptionate cu unul dintre mesaje
si cu adresa site-ului oficial.Intrucat, acestea au o utilitate practica, cetatenii le pot pastra pe perioada
anului 2009, fapt ce le va reaminti constant de campania desfasurata.
• Vopsirea, pe autostrazi a conturului unui cadavru (utlizate de obicei cand are loc o crima sau un
accident) pentru a atentiona soferii.Acestea vor fi insotite la marginea soselei de panouri cu mesajul:
"ATENTIE! Ai putea fi si tu sau copilul tau!"
• Distribuirea de flyere si fiole test-alcool soferilor aflati în trafic.

BIBLIOGRAFIE
1) www.responsabilitatesociala.ro
2) facultate.regielive.ro

3) www.molromania.ro

4) ro.wikipedia.org

15

S-ar putea să vă placă și