Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice


Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială

Bulevardul “Carol I “, Nr.11, 700506- IAŞI


Tel. 0232201054; Fax. 0232201154

PROGRAMREA EXAMENELOR
pentru sesiunea ianuarie-februarie 2017
Nr.
Disciplina Cadru didactic titular Semnătură Data Interval orar Sala
crt.
1