Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI

FACULTATEA INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

LEGISLAȚIA ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Produsul studiat: Lapte Pasteurizat 3,5% grasime


Student:DINU ANA MARIA
Grupa:748 IPA

1
CUPRINS

Fotografii ale produsului ............................................................................................................ 3


Clasificarea produsului ............................................................................................................... 4
Lista legislației aplicabile a produsului ...................................................................................... 4
Lista a parametrilor legali analizabili ......................................................................................... 5
Lista a parametrilor tehnologici analizabili ................................................................................ 6
Concluzie:................................................................................................................................... 6
SCHEMA FLUXULUI TEHNOLOGIC-Lapte pasteurizat 3.5% ............................................. 7
Analiza pericolelor- Lapte pasteurizat 3.5% .............................................................................. 9
Determinarea punctelor critice de control-Lapte pasteurizat 3.5% .......................................... 12
PLANUL HACCP-Lapte pasteurizat 3.5% .............................................................................. 13
BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................................... 15

2
3
4
2.Clasificarea produsului
Produsul se incadrează in categoria 01.1.( Lapte pasteurizat și sterilizat nearomatizat-inclusiv UHT) din Regulamentul Comisiei Europene 1
333/2008.

3. Lista legislației aplicabile a produsului


 Ordonanța nr. 21/1992 din 21/08/1992 privind protecția consumatorilor
 Hotărârea nr. 530/2001 pentru aprobarea Instrucțiunilor de metrologie legală IML 8-01 Preambalarea unor produse în funcție de
masă sau volum
 Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor
cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European
și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a
Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a
Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei
 Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari
 Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți
contaminanți din produsele alimentare.
 Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare.

5
4. Lista a parametrilor legali analizabili
a.Conform etichetei:

 Volum: 1 litru.

b.Conform declarației nutriționale (de pe ambalaj): -100ml

 Valoare energetică: 62 kcal /260 kJ


 Proteine:3,2g
 Zaharuri:4,5g
 Grasimi:3,5g
 Acizi grasi saturati:2,1g
 Fibre:0g
 Sare:0,04g
 Calciu:125 mg

Concluzie: Calculul informațiilor nutriționale a fost corect realizat.

c. Aditivi utilizați:

 E331-Citrati de sodiu-limita maxima 4000mg/L

 E 338-452 - Acid fosforic – fosfați – di-, tri- și polifosfați (exprimat ca P2O5) – limita maxima 1000 mg/L

6
d. Criterii de siguranță a produselor alimentare și igienă a procesului:

Plan de prel Metodă anal Acțiune in cazu


Microorganisme evare de pro Limite itică de refer Etapa căreia l rezultatelor ne
be ință i se aplică satisfăcătoare
N c n M
Enterobacterii 5 0 10 10 ISO 21528-2 Sfârșitul proce Controlul eficiențe
sului de fabric i tratamentului ter
ație mic și prevenirea r
econtaminării, prec
um și controlul cali
tății materiilor pri
me

e. Contaminanți:

 Aflatoxine:M1-0.05
 Dioxine si PCB: limite maxime Suma dioxinelor (OMS-PCDD/F-TEQ): 2,5 pg/g grăsime; Suma dioxinelor și PCB de tipul dioxinei (O
MS-PCDD/F-PCBTEQ): 5,5 pg/g grăsime; Suma PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 and PCB180: 40 ng/g grăsimi
 Melamina: limita maxima-2.5mh/kg
 Plumb:limita maxima-0.020 mg/kg greutate umeda

5. Lista a parametrilor tehnologici analizabili


 Testul pasteurizarii (recomandat peroxidaza)
 Testarea speciei de lapte
 Aciditatea
 Regulatori de aciditate (acid citric)
6. Concluzie:As consuma acest produs deoarece este un produs natural si neaditivat.

7
7. SCHEMA FLUXULUI TEHNOLOGIC-LAPTE PASTEURIZAT 3,5% GRASIME

START

PCC1
RECEPTIA Buletin analiză
Conf. cu
LAPTE CALITATIVA Standardul

NU Produs neconform
Produsul
corespunde?

DA Redirectionare produs

FILTRARE Deseuri eliminare

RECEPTIE
CANTITATIVA fisa tehnologica
PCC2 Registru de analize
PASTEURIZARE Conf. retetei fizico-chimice
Lapte integral

PASTEURIZARE
Temp 72-760 Termograma
30 sec CANTITA
Fisa produs

RACIRE
Temp. 4-60C
8
1
1

pet,punga plastic AMBALARE


,etichete,capace

DEPOZITARE PRODUS Temperatura Termograma


2-80C

LIVRARE Conf.cu Stand buletin analize


arul de produs declaratie conformitate

Reg.ig.autovehicule
STOP
Aviz de insotire marfa

9
8.Analiza pericolelor- Lapte pasteurizat 3.5%

Etapa p Pericole potențiale Evaluare pericol Măsuri de prevenire/control


rocesul G1)
P 2)
CR 3)
ui tehno
logic
Biologice -Lapte provenit de la animale bolnave sau suspe mare mică 3 -Declaratie pe proprie raspundere (referitor la laptele provenit de la animale
cte de boala clinic sanatoase
-Receptia laptelui cu un numar total de germeni s medie mica -Respectarea masurilor GMP
au cu un continut de celule somatice peste limita
2 -Efectuarea unui control organoleptic al laptelui la fiecare receptie si de anali
max.admisa. ze fizico-chimice de catre laborant
-Contaminare cu germeni de la echipamentele de l -Monitorizarea bilunara a centrelor din punct de vedere al NTC si NCS la ni
ucru,cisterne,pompe,conducte,personal vel de centru de colectare
-Receptionarea doar a laptelui cu temperatura de max, 8 0C
Recepți Chimice -Receptia laptelui contaminat cu antibiotice mare mică 3 -Asumarea raspunderii proprietarului animalelor asupra starii de sanatate a
e calitat -Lapte cu substante neutralizante,cloruri sau azota animalului (declaratie de proprie raspundere)
ivă ti. medie mica 2 -Efectuarea de teste pentru depistarea antibioticelor,substantelor
neutralizante, a clorurilor si azotatilor

Fizice -Prezenta in lapte a corpurilor straine(paie mica mică 1 -Respectarea masurilor GMP
,par,pietre,etc.) -Filtrarea primara a laptelui la centrele de colectare

Biologice - - - - -
Filtrare
Chimice - - - - -

Fizice - - - - -

10
Biologice -Distrugerea insuficienta a germenilor pat mare mică 3 -Respectarea intructiunilor tehnologice privind procesul de pasteurizare
Pasteuri ogeni datorita nerespectarii parametrilor d -Monitorizarea temperaturii,timpului de pasteurizare
zare+ e pasteurizare -Verificarea senzorilor de temperatura prin citirea termometrelor atasate lang
Racire a senzori
-Verificarea metrologica a dispozitivelor de mmasurare si monitorizare

Chimice - - - - -

Fizice - - - - -

Biologice - - - - -

Standar Chimice - - - - -
dizare
Fizice - - - - -

Biologice -Contaminarea cu germeni patogeni mare mică 3 - Respectarea masurilor GMP si instruirea personalului
de la personal -Respectarea regimului de temperatura de depozitare(temperatura)
-Monitorizarea parametrilor de temperatura

Ambala
re
Chimice - - - - -

Fizice - - - - -

11
Biologice -Dezvoltarea bacteriilor lactobacile datori mare mica 3 - Respectarea masurilor GMP si instruirea personalului
ta nerespactarii parametrilor de depozitare -Respectarea regimului de temperatura de depozitare(temperatura)
-Monitorizarea parametrilor de temperatura
-Respectarea principiului FIFO
Depozit
are
Chimice - - - - -

Fizice - - - - -

Biologice -Dezvoltarea microorganismelor datorita t mediu mica 2 -Folosirea mijloacelor de transport dotate cu instalatii frigorifice
emperaturii neadcvate de transport -Respectarea si monitorizarea temperaturii
-Instruirea personalului

Livrare
Chimice - - - - -
Fizice - Deteriorarea ambalajului in timpul t medie mica 2 -Instruirea personalului cu privire la modul de manipulare al produselor
ransportului

Chimic - - - - -

12
9.Determinarea punctelor critice de control-lapte pasteurizat 3,5% grasime

Etapa Categori Q1: Q2: Q3: Q4: PCC sau PC


de Există măsuri preventive Este etapa respectivă este d Există posibilitatea ca în ac Există o etapă ulterioară care ?
pericol pentru prevenirea riscului estinată să elimine pericolul eastă etapă să intervină o poate elimina sau reduce
de apariție a pericolelor sau să reducă riscul de contaminare excesivă (o probabilitatea de apariție a
identificate? apariţie a pericolului până creștere în nivelul admis sa pericolului identificat până la un
la un nivel acceptabil? u peste limita nivelului nivel acceptabil?
admis) datorată pericolelor
identificate?

NU-nu este PCC NU-Q3 NU-nu este PCC NU-este PCC


DA-Q2 Da-este PCC DA-Q4 DA-nu este PCC
Recepț Biologic DA DA - -
ie calit
ativă PCC 1
Chimic DA DA - -

Pasteu Biologic
rizare DA DA - - PCC 2

Ambal
are Biologic DA NU NU - PC

Depozi Biologic
tare DA NU NU - PC

13
10.Planul haccp-lapte pasteurizat 3,5% grasime

Et. pr P Pericolul Măsuri de Limit Monitorizare Acțiuni corective Înregistrare


oc. C control e criti
C ce
Verificat
Mod Frecvența Respon Procedură Responsabi
ul de sabil. l.
lucr
u
Recep Lapte contaminat cu a Analize ale l Prezent Conform intru Bilunar Laborant Conducator -procedura de recept Conducator ec -Registru analize lapte
ție cali ntibiotice aptelui pentr a (limit ctiunilor produ echipa SA ie hipa -Raport actiune corectiva
u depistarea e cf, R selor utilizate -procedura privind p
tativă 1 antibioticelor CE.....) rodusele neconform
-Fisa de confirmare a instruirii
-procedura privind a -Registru produs neconform
ctiunile corective

-Lapte cu un numar to Analize ale l NTG m Standarde ISO Bilunar Laborant Conducator
tal de germeni sau cu aptelui pentr ax 100. echipa SA
un continut de celule u determinar 000 CS
somatice peste limita ea numarului max 40
maxima admisa total de ger 0.000 te
-Lapte provenit de la meni st masti
animale bolnave tic pozit
iv

14
-Termograma
Distrugerea insuficien Respectarea -t=72-7 Inregistrare ter permanen administr Conducator -diagrama de flux -Raport actiune corectiva
ta a microorganismel valorilor par 6 0C mograma t ator echipa SA -procedura privind -Fisa de confirmare a instruirii
or datorita nerespecta ametrilor de -timp=3 produsele neconfor -Registrul produs neconform
Pasteu 2 rii parametrilor de pas pasteurizare 0’ me Conducator
rizare teurizare si monitoriza -procedura privind a echipa SA
rea ctiunile corective
Verificare ter zilnic administr Conducator -procedura privind
mograma ator echipa SA managementul resur
selor umane
-procedura privind
Controlul DMM

15
11.BIBLIOGRAFIE
1. http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

2. http://www.anpc.gov.ro

3. Banu C., s.a., " Manualul inginerului de industrie alimentară",Vol II, Editura Tehnică, București, 1998

4. https://www.scribd.com/document/93008684/Schema-Tehnologica-de-Obtinere-a-Laptelui-Uht

5. http://proalimente.com/tehnologia-de-obtinere-a-laptelui-de-consum/

6. Gabriela Rotaru,Carmen Moraru, " Analiza Riscurilor Punctelor Critice de Control", Editura Academică, București

7. www.biotehnologii.ro

16