Sunteți pe pagina 1din 26

Anexa nr.

2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.643 din 27 mai 2003

CRITERIILE DE CLASIFICARE
a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare
Tabelul 1

CRITERIILE MINIME OBLIGATORII


pentru clasificarea pe stele a hotelurilor, hotelurilor-apartament şi a motelurilor

Compartiment Nr. Criterii Hotel, Hotel- Motel,


d/o categoria apartament, categoria
(stele) categoria (stele)
(stele)
5 4 3 2 1 5 4 3 2 3 2 1
Starea generală a 1. Aspect foarte bun al clădirii* X X - - - X X - - - - -
clădiri 2. Aspect bun al clădirii** - - X - - - - X - X - -
3. Aspect corespunzător al - - - X X - - - X - X X
clădirii***
4. Firmă luminoasă (denumirea, X X X - - X X X - X - -
tipul şi categoria structurii)
5. Firmă (denumirea, tipul şi - - - X X - - - X - X X
categoria structurii)
6. Plachetă reprezentînd categoria X X X X X X X X X X X X
structurii
7. Parcaj auto propriu, cu numărul 30 20 30 20 - 50 50 30 30 100 100 100
locurilor de minimum (% de la
numărul camerelor)
8. Garaj, cu numărul locurilor de 30 20 - - - 50 50 - - - - -
minimum (% de la numărul
camerelor)
9. Intrări separate pentru turişti şi X X X X X X X X X X X X
bagaje
10. Intrări separate pentru personal X X X - - X X X - X - -
11. Intrări separate pentru primirea X X X X - X X X X X X -
mărfurilor
12. Rampă de acces al cărucioarelor X X X X - X X X X - - -
pentru persoanele cu handicap
fizic
Holul de primire, 13. Hol de primire cu suprafaţa 2,5 2,0 2,0 1,5 1,0 1,5 1,0 0,5 0,5 X X X
holuri şi coridoare minimum de (m2 / 1 cameră)
de etaj dar nu mai puţin de (m2) 80 80 30 30 15 40 40 20 20 30 30 15
la structurile cu peste 200 500 400 400 300 200 300 200 100 100 - - -
camere se admite (m2)
14. Spaţii comerciale distincte de X X X - - X X X - X - -
excepţie, gen boutique
15. Spaţii pentru păstrat bagajele X X X X X X X X X - - -
clienţilor
16. Spaţiu pentru administraţie X X X X X X X X X X X X
17. Serviciu de recepţie X - - - - X - - - - - -
18. Recepţie 24 ore, cu concierge - X X - - - X - - - - -
19. Recepţie 24 ore - - - X X - - X - X - -
20. Recepţioner prezent 12 ore - - - X X - - - X - X X
21. Serviciu de primire accesibil - - - X X - - - X - X X
prin clopoţel sau telefon în afara
orelor de funcţionare a recepţiei
22. Portar-uşier, bagajist, X X X - - X X X - - - -
comisionar-curier, serviciu de
securitate şi pază
23. Oficii pentru cameriste X X X X X X X X X X X X
(minimum o cameristă pentru
maximum 20 de camere, dar cel
puţin una pe un etaj cu peste 10
camere)
24. Pardoseli acoperite cu mochetă X X X X - X X X X X X -
sau covoare
25. Pardoseli acoperite cu carpete - - - - X - - - - - - X
sau covoare
26. Comptuar recepţie X X X X X X X X X X X X
27. Calculator pentru gestionarea X X X - - X X X - - - -
spaţiilor de cazare şi a
serviciilor la recepţie
28. Canapele X X - - - X X - - - - -
29. Fotolii X X X - - X X X - X - -
30. Demifotolii - - - X X - - - X - X X
31. Mese de hol X X X X X X X X X X X X
32. Aparate de curăţat încălţămintea X X - - - X X - - - - -
33. Seif / posibilităţi de depozitare a - X X X X - X X X X X X
valorilor la recepţie sau în
camere
34. Telefon public în hol - - X - - - - X - X - -
35. Telefon accesibil la recepţie - - - X X - - - X - X X
36. Telefax la recepţie X X X - - X X X - X - -
Instalaţii 37. Sistem de climatizare (între 180 X X - - - X X - - - - -
şi 250 C)
38. Încălzire centrală (minimum 180 - - X X X - - X X X X X
C)
39. Izolare fonică a spaţiilor X X X X X X X X X X X X
40. Sursa principală de iluminare în X X X X X X X X X X X X
spaţii de cazare echivalentă cu
becuri de 100 W
41. Sursa individuală de iluminare X X X X X X X X X X X X
pentru fiecare loc echivalentă cu
becuri de 60 W
42. Grup electrogen la hoteluri cu 50 50 100 - - 50 50 100 - - - -
capacitatea de peste (camere)
43. Ascensoare la clădiri cu cel 3 4 4 5 6 3 4 4 5 - - -
puţin (niveluri)
44. Ascensoare silenţioase şi rapide X X - - - X X - - - - -
45. Ascensoare în stare bună de - - X X X - - X X - - -
funcţionare
46. Ascensoare pentru turişti X X X X X X X X X - - -
(minimum 2 la unităţile de 5 şi 4
stele, precum şi la cele de 3 şi 2
stele, cu capacitatea de peste
200 locuri)
47. Ascensoare pentru bagaje X X - - - X X - - - - -
(excepţie unităţile de pînă la 100
camere)
48. Ascensoare pentru personal, X X X - - X X X - - - -
scopuri gospodăreşti şi serviciu
în cameră
Spaţii de cazare 49. Numărul minimum al spaţiilor 20 20 15 10 5 10 10 10 5 10 10 5
de cazare (camere sau
apartamente)
50. Suprafaţa minimă a camerei cu 16 15 13 11 10 - - - - 13 10 9
1 pat (single) (m2)
51. Suprafaţa minimă a camerei cu 20 18 15 12 11 - - - - 15 11 10
2 paturi (m2)
52. Suprafaţa minimă a camerei cu - - - - 14 - - - - - - 13
3 paturi (m2)
53. Suprafaţa minimă a camerei cu - - - - 20 - - - - - - 18
4 paturi (m2)
54. Suprafaţa minimă a salonului 20 18 16 13 12 20 18 16 13 14 12 11
din apartament (m2)
55. Suprafaţa minimă a 20 18 15 12 11 20 18 16 13 14 12 11
dormitorului din apartament
(m2)
56. Înălţimea spaţiilor de cazare (m) 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,8 2,8 2,7 2,6 2,7 2,6 2,5
57. Numărul maxim de paturi într-o 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 4
cameră
58. Numărul maxim de paturi în 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
dormitorul din apartament sau
garsonieră
Dotare camere:
59. Mochetă sau covoare X X X - - X X X - X - -
(pardoselile din marmură,
ceramică sau alte materiale
similare pot fi acoperite doar
parţial)
60. Covoare sau carpete - - - X X - - - X - X X
61. Pat tip hotelier cu somieră şi cu X X - - - X X - - - - -
saltea tip "relaxa" (patul va avea
lungimea de minimum 200 cm)
62. Pat tip hotelier cu somieră sau - - X X X - - X X X X X
cu saltea tip relaxa (patul va
avea lungimea de minimum 200
cm la structurile de 3 stele şi de
minimum 190 cm la structurile
de 2 şi 1 stele)
63. Saltea de lînă în grosime de 5 X X X - - X X X - X - -
cm (poate fi încorporată în
salteaua de bază)
64. Salteluţă-husă de protecţie din X X X X X X X X X X X X
material textil, lavabil şi
hidroabsorbant
65. Noptiere (etajere pentru X X X X X X X X X X X X
structurile de 2 şi 1 stele)
66. Fotolii, demifotolii sau scaune X X X - - X X X - X - -
tapisate (1 bucată /loc)
67. Scaune semitapisate - - - X X - - - X - X X
68. Masă sau măsuţă X X X X X X X X X X X X
69. Masă de toaletă cu scaun tapisat X X X - - X X X - X - -
(unităţi 3 stele - taburet tapisat)
70. Suport sau spaţiu pentru bagaje X X X X X X X X X X X X
71. Ansamblu cuier cu oglindă în X X X - - X X X - X - -
hol
72. Cuier, oglindă - - - X X - - - X - X X
73. Dulap sau spaţiu amenajat X X X X X X X X X X X X
pentru lenjerie şi haine, dotat cu
umeraşe (4 bucăţi/ persoană)
74. Veioză sau aplică la capătul X X X X X X X X X X X X
patului (1 bucată /loc)
75. Scrumiere de masă X X X X X X X X X X X X
76. Pahare pentru apă (1 bucată X X X X X X X X X X X X
/loc)
77. Perii pentru haine şi perii pentru X X X X X X X X X X X X
încălţăminte
78. Trusă pentru cusut X X X - - X X X - X - -
79. Ac şi aţă - - - X X - - - X - X X
80. Vaze cu flori X X X X - X X X X X X -
81. Televizor color X X X - - X X X - X - -
82. Radio X X X - - X X X - X - -
83. Prize pentru calculator şi X X - - - X X - - - - -
Internet
84. Telefon - - - X - - - - X - X -
85. Telefon cu instrucţiuni de - - X - - - - X - X - -
utilizare şi tarife
86. Telefon cu instrucţiuni de X X - - - X X - - - - -
utilizare şi tarife, acces direct
87. Seif X - - - - X - - - - - -
88. Sistem de trezire X X - - - X X - - - - -
89. Minibar frigorific dotat cu X X X - - X X X - - - -
produse de tip minibar contra
cost
90. Pled sau alte obiecte similare de X X X - - X X X - X - -
calitate superioară
91. Pled - - - X X - - - X - X X
92. Cearşaf plic X X X X X X X X X X X X
93. Cearşaf pentru pat X X X X X X X X X X X X
94. Pernă mare înfăţată X X X X X X X X X X X X
95. Pernă mică înfăţată X X X - - X X X - X - -
96. Cuvertură pentru pat X X X - - X X X - X - -
97. Lenjeria de pat va fi schimbată 1 2 3 4 4 1 2 3 4 3 4 4
la (zile)
98. Perdele, draperii sau alte X X X X X X X X X X X X
mijloace obturante
Dotare salon din apartamente şi garsoniere:
99. Masă de scris (birou) şi scaun X X X X - X X X X - - -
cu braţe tapisat
100. Măsuţă X X X X X X X X X X X X
101. Tavă cu pahare adecvate pentru X X X - - X X X - - - -
băuturi în minibar
102. Fotolii, demifotolii X X X X X X X X X X X X
103. Canapea pentru 2-3 persoane (la X X X X X X X X X X - -
garsoniere este facultativ)
104. Corpuri de iluminat adecvate X X X X X X X X X X X X
(lustră, lampadar, aplice etc.)
105. Lampă de birou X X X X - X X X X - - -
106. Serviciu de birou X X - - - X X - - - - -
107. Vază cu flori sau aranjamente X X X X X X X X X X X X
florale
108. Televizor cu suport (color X X X X X X X X X X X X
pentru 5 şi 4 stele)
109. Frigider sau minibar frigorific X X X X X X X X X X X X
cu produse tip minibar contra
cost
110. Prize pentru calculator şi X X - - - X X - - - - -
Internet
Grupuri sanitare 111. Suprafaţa minimă a camerei de 4,0 4,0 3,5 3,0 - 4,0 4,0 3,5 3,0 3,5 3,0 -
baie (m2)
112. Pardoseli din materiale X X X - - X X X - X - -
ceramice, marmură sau alte
asemenea materiale estetice şi
de bună calitate
113. Pardoseli din mozaic lustruit - - - X X - - - X - X X
114. Pereţi placaţi cu materiale X X X - - X X X - X - -
ceramice, marmură sau alte
asemenea materiale estetice şi
de bună calitate, pe întreaga
suprafaţă (pînă la tavan)
115. Pereţi placaţi cu materiale - - - X - - - - X - X -
ceramice, marmură sau alte
asemenea materiale estetice şi
de bună calitate, pînă la
înălţimea de 180 cm
116. Pereţi acoperiţi cu zugrăveli X X
lavabile
117. Grup sanitar în cameră (cadă X X X X - X X X X X X -
sau cuvă cu duş, lavoar şi WC,
apă caldă şi rece permanent)
Dotare grup sanitar din cameră (crt.119-139):
118. Oglindă cu suport pentru X X X X X X X X X X X X
articole la lavoar
119. Suport separat de oglindă pentru X X X - - X X X - - - -
articole la lavoar
120. Savonieră X X X X X X X X X X X X
121. Coş pentru gunoi X X X X X X X X X X X X
122. Cuier de baie X X X X - X X X X X X -
123. Perie WC şi dezodorizant X X X X - X X X X X X -
124. Covoraş de protecţie sau alt X X X X - X X X X X X -
echipament pentru evitarea
alunecării
125. Suport pentru prosoape X X X X X X X X X X X X
126. Priză pentru aparate de ras X X X X - X X X X X X -
127. Derivaţie de telefon X X - - - X X - - - - -
128. Pahare pentru apă (1 bucată X X X X X X X X X X X X
/persoană)
129. Uscător de păr X X - - - X X - - - - -
130. Hîrtie igienică X X X X X X X X X X X X
131. Mîner de sprijin pentru intrare- X X X X - X X X - X X -
ieşire din cadă
132. Şampon spumant sau gel pentru X X X - - X X X - X - -
duş, ambalat, săpun tip turist,
cască de baie, şerveţele
parfumate
133. Săpun pentru turişti - - - X X - - - X - X X
134. Prosop pluşat pentru faţă X X X X X X X X X X X X
135. Prosop pluşat pentru baie X X X X X X X X X X X X
136. Prosoapele vor fi schimbate la 1 2 2 3 3 1 2 2 3 2 3 3
(zile)
137. Halat pluşat pentru baie X X - - - X X - - - - -
(schimbat la 2 zile)
138. Papuci de unică folosinţă X X - - -X X - - - - -
139. Grup sanitar comun, separat pe - - - - X - - - - - - X
sexe, pentru camerele ce nu
dispun de baie proprie, cu: sală
de baie (cadă sau duş) pentru
maximum 15 locuri, cabine WC
şi lavoare (cu apă curentă caldă/
rece cu program permanent)
pentru maximum 10 locuri. Cu
dotarea: însemn pentru marcarea
pe sexe (luminat în timpul
nopţii), cuier pentru haine (ferit
de stropire), covoraş împotriva
alunecării, portprosop, anou,
oglindă, găleată cu capac,
dozator de săpun lichid, prosop
rolă din hîrtie sau din pînză,
priză pentru aparate de ras +
lavoar în cameră (apă caldă şi
rece permanent)
140. Grupuri sociale pentru personal, X X X X X X X X X X X X
vestiare, duşuri, WC pe sexe
141. Grup sanitar, separat pe sexe, în X X X X X X X X X X X X
holul de primire (la unităţile de
3, 2, 1 stele acesta poate fi
comun cu cele din restaurant,
dacă sînt legate funcţional de
holul de primire, iar unităţile cu
capacitate mai mică de 50
locuri, fără spaţii pentru
alimentaţie, se exceptează)
Spaţii pentru 142. Restaurant X X X - - - - - - X - -
alimentaţie 143. Spaţiu pentru prepararea şi - - - X X - - - - - - -
servirea micului dejun
144. Bucătărie complet echipată în - - - - - X X X X - - -
apartament
145. Bufet - - - - - - - - - - X X
146. Bar de zi X X X - - X X X - X - -
Alte facilităţi 147. Încasarea contravalorii X X X - - X X X - - - -
serviciilor şi pe bază de cărţi de
credit
148. Posibilităţi pentru organizarea X X - - - - - - - - - -
de întîlniri de afaceri, congrese,
recepţii, conferinţe etc.
Servicii minime 149. Spălat, curăţat, călcat şi reparat X X X X - X X X X X - -
oferite turiştilor, încălţăminte şi lenjerie
care pot fi 150. Serviciu pentru curăţat şi X X X X X X X X X X X X
cuprinse în tarif lustruit încălţăminte
sau cu plată 151. Servicii poştale X X X - - X X X - - - -
separată 152. Servicii telefonice locale, X X X X X X X X X X X X
interurbane, internaţionale, cu
plata tarifului şi a comisionului
153. Vînzări de mărfuri şi de articole X X X X X X X X X X X X
de strictă necesitate, suvenire,
ziare, vederi etc.
154. Rent-a-car (închiriere de maşini) X X X - - X X X - - - -
155. Room-service X X X - - X X X - X - -
156. Servirea micului dejun în sistem X X X - - X X X - X - -
bufet
157. Asigurarea cu umbrele în caz de X X X - - X X X - X - -
ploaie
158. Informaţii turistice şi culturale X X X X X X X X X X X X
159. Păstrarea obiectelor de valoare X X X X X X X X X X X X
ale turiştilor
160. Serviciul pentru transportul X X X - - X X X - - - -
bagajelor
161. Serviciu comisionar-curier X X X - - X X X - - - -
162. Acordarea de prim ajutor în caz X X X X X X X X X X X X
de urgenţă (trusă medicală), la
categoriile de 4,5 stele este
obligatorie prezenţa lucrătorului
medical
163. Trezirea clienţilor la cerere X X X X X X X X X X X X
164. Primirea şi transmiterea X X X X X X X X X X X X
mesajelor şi a corespondenţei
pentru turişti
165. Rezervarea de bilete la mijloace X X X - - X X X - X - -
de transport
166. Informaţii privind orarul X X X X X X X X X X X X
mijloacelor de transport
167. Serviciu de pază la parcare X X X - - X X X - X - -
Alte criterii 168. Personalul structurii de cazare X X X X X X X X X X X X
să deţină brevete de turism în
conformitate cu Nomenclatorul
funcţiilor din domeniul
turismului
169. Personalul de servire din X X X X X X X X X X X X
structurile de primire turistică
cu funcţiuni de cazare trebuie să
poarte îmbrăcăminte specială şi
ecuson cu nume, prenume şi
funcţia deţinută
170. Organizarea unor activităţi de X X X X X X X X X X X X
jocuri distractive sau de noroc
numai în spaţii distincte, cu
intrări separate faţă de fluxul
turiştilor cazaţi
171. În spaţiile de cazare se admite - - - X X - - - X - - -
amenajarea activităţilor de
birouri sau firme pînă la 15%
din capacitatea de cazare, cu
intrări separate şi fluxuri de
circulaţie distincte pentru turişti
172. Sistem automat de stingere a X X - - - X X - - - - -
incendiului în toate spaţiile
173. Sistem de înştiinţare a - - X X X - - X X X X X
incendiului prin radio
174. Sisteme moderne de securitate a X X - - - X X - - - - -
clienţilor, bagajelor şi
autoturismelor
175. Securitatea clienţilor şi - - X X X - - X X - - -
bagajelor lor
176. Paza autoturismelor X X X - - X X X - X X X
177. Gararea autoturismelor şi X - - - - X - - - - - -
predarea lor la plecarea
clienţilor
178. Afişarea la loc vizibil pentru - - - - - - - - - - - -
clienţi a cărţii de sugestii şi
reclamaţii şi numerelor de
telefoane ale conducerii
structurii
179. Criterii de evaluare cu puncte 150 120 70 30 10 100 60 40 20 - - -
(tab.1-A)

Tabelul 1-A

Criterii suplimentare (facultative) de evaluare

Compartiment Nr. Criterii Pct.


d/o
Construcţii, instalaţii şi dotări 1. Restaurant 15
2. Climatizoare în camere 15
3. Climatizoare în săli de seminare şi conferinţe 15
4. Climatizoare în alte spaţii 15
5. Garaje pentru minimum 20% din numărul camerelor 10
6. Parcaj auto propriu pentru minimum 30% din numărul camerelor 10
7. Ferestre antifonice 10
8. Bar de zi 5
9. Salon pentru micul dejun 5
10. Camere adecvate pentru persoane cu handicap fizic (minimum 2 camere) 5
11. Maşină pentru curăţat încălţămintea, pe nivel 5
12. Ascensor 5
13. Recepţie TV prin satelit/cablu, în cameră 5
14. Maşină cuburi de gheaţă, pe nivel 5
Servicii suplimentare 15. Spălătorie/curăţătorie 10
16. Salon de cosmetică şi/sau frizerie şi coafură 5
17. Telefax în cameră 5
18. Robot-telefon în cameră 5
19. Telefon în cameră la hoteluri de 2 şi 1 stele 5
20. Încălzitor de prosoape, oglindă de machiaj, cîntar de persoane, maşină de călcat, 5
halat de baie (dacă se întrunesc 3 criterii, se acordă)
21. Închirieri de maşini - servicii de agenţie 2
22. Reviste şi ziare, gratuite, pe hol, la dispoziţia turiştilor 2
23. Vînzare sau ofertă de obiecte igienice: periuţă de dinţi, pastă de dinţi, aparat de 2
ras de unică folosinţă, spumă de ras, pilă de unghii, set de cusut, şlapi de baie
(dacă se întrunesc 4 criterii, se acordă)
24. Rezervare de bilete la recepţie (spectacole, teatru, film) 2
25. Recepţie cu caracter permanent la hotelurile de 1, 2 stele 2
26. Recepţioner prezent la hotelurile de 1, 2 stele 2
Spaţii de agrement şi sport 27. Piscină acoperită 30
28. Piscină în aer liber 25
29. Baie cu abur 15
30. Sală de tenis 10
31. Saună 10
32. Hol de relaxare (cu şezlonguri) 5
33. Solar 5
34. Popice 5
35. Bowling 5
36. Teren de tenis 5
37. Teren de badminton 5
38. Salon de cosmetică 5
39. Profesor de sport 5
40. Tratament sportiv 5
41. Asistent de vacanţă (însoţitor) 5
42. Masaje 5
43. Băi 5
44. Sală de forţă (fitness, body building, minimum 4 aparate) 2
45. Gimnastică medicală 5
46. Baby sitter (dădacă) 5
47. Spaţii de joacă pentru copii (cameră, teren) 5
48. Spaţiu verde de odihnă / ştrand 5
49. Minigolf 5
50. Închirieri de obiecte sportive 2
51. Tenis de masă 2
52. Biliard 2
Posibilităţi de organizare de 53. Salon pentru organizarea de recepţii, banchete, pentru minimum 100 persoane 10
recepţii, conferinţe, banchete, centre Salon pentru organizarea de conferinţe, centre de afaceri, după mărime:
de afaceri 54. pînă la 100 m2 5
55. de la 100 pînă la 250 m2 10
56. de la 250 pînă la 500 m2 15
57. peste 500 m2, avînd în dotare: 20
58. cameră de computere 5
59. instalaţii pentru microfoane 2
60. ecran de proiecţie 2
61. perete pentru afişaj 2
62. retroproiector 2
63. proiector de film sau diapozitive 2
64. cameră video 2
65. videorecorder 2
66. televizor color 2
67. tablă magnetică 2
68. magnetofon / casetofon 2
69. traducere simultană 2
70. telefon mobil 2
71. telefax 2
72. copiator 2
73. reportofon 2
74. spaţii pentru activitate în grup 2
75. servicii pe Internet 2
76. birou 2

Tabelul 2
CRITERIILE MINIME OBLIGATORII
pentru clasificarea pe stele a vilelor turistice şi bungalourilor

Compartiment Nr. Criterii Vilă turistică, Bungalou


d/o categoria categ
(stele) oria
(stele)
5 4 3 2 1 3 2 1
Starea generală a 1. Aspect foarte bun al clădirii* X X - - - - - -
clădirii 2. Aspect bun al clădirii** - - X - - X - -
3. Aspect corespunzător al clădirii*** - - - X X - X X
4. Firmă luminoasă (denumirea, tipul şi categoria structurii) X X X - - X - -
5. Firmă (denumirea, tipul şi categoria structurii) - - - X X - X X
6. Placheta reprezentînd categoria structurii X X X X X X X X
7. Parcaj auto propriu X X X - - X - -
Spaţii de primire, 8. Salon cu suprafaţa minimă de (m2 / 1 cameră) dar nu mai mică de 4,0 2,5 2,0 1,5 1,5 - - -
alimentaţie şi alte (m2)
spaţii auxiliare Dotare salon: criteriile 9-16 30 30 30 20 10 - - -
9. Pardoseli acoperite cu mochetă sau covoare X X X X X - - -
10. Canapele sau fotolii X X - - - - - -
11. Demifotolii sau scaune tapiţate - - - X X - - -
12. Mese de hol X X X X X - - -
13. Aparat de radio X X X X X - - -
14. Televizor color (pentru 5 şi 4 stele) X X X - - - - -
15. Coşuri pentru hîrtii X X X X X - - -
16. Perdele şi draperii şi alte materiale obturante X X X X - - - -
17. Sufragerie pentru servirea mesei cu suprafaţa minimă de (m2/ 1 4,0 2,5 2,0 - - - - -
cameră)
dar nu mai mică de (m2) 20 18 16 - - - - -
Dotare sufragerie: criteriile 19-20
18. Salon-sufragerie cu suprafaţa minimă de (m2/ 1 cameră), - - - - - 2,0 1,5 -
dar nu mai mică de (m2) - - - - - 18 16 -
Dotare salon-sufragerie: criteriile 19-22
19. Mese şi scaune X X X - - X X -
20. Servantă-bar pentru pahare şi veselă X X X - - X X -
21. Aparat de radio - - - - - X X -
22. Televizor - - - - - X X -
23. Spaţiu pentru pregătirea mesei, dotat corespunzător X X X - - X X -
24. Vestibul X X X X - X X X
25. Serviciu de primire accesibil prin clopoţel la recepţia de care X X X - - - - -
aparţine structura sau telefon în afara orelor de funcţionare a
recepţiei
26. Oficiu pentru cameristă (minimum 1 pentru maximum 20 camere) X X X X X X X X
27. Pardoseli acoperite cu mochetă sau covoare pe holuri şi coridoare X X X X X - - -
28. Fotolii sau demifotolii pe holuri şi coridoare X X X - - - - -
29. Măsuţă joasă pe holuri şi coridoare X X X - - - - -
30. Telefon accesibil la recepţia de care aparţine structura - - - X X X X X
Instalaţii 31. Sistem de climatizare la vilele din oraşe (între 180-250 C) X X - - - - - -
32. Încălzire centrală, mai puţin la unităţile sezoniere (minimum - X X - - - - - -
180C)
33. Încălzire centrală sau cu sobe de teracotă, mai puţin la unităţile - - X X X - --
sezoniere (minimum - 180C)
34. Izolare fonică a spaţiilor X X X - - - - -
35. Sursă principală de iluminare în spaţii de cazare echivalentă cu X X X X X X X X
becuri de 100 W
36. Sursa individuală de iluminare pentru fiecare loc echivalentă cu X X X X X X X X
becuri de 60 W
37. Ascensoare la clădiri cu mai mult de (niveluri) 3 3 4 5 6 - - -
Spaţii de cazare 38. Numărul maxim al spaţiilor de cazare (camere sau apartamente) 10 15 25 35 40 - - -
39. Suprafaţa minimă a camerei cu 1 pat (single) (m2) 16 15 14 12 11 12 10 9
40. Suprafaţa minimă a camerei cu 2 paturi (m2) 20 18 16 13 12 14 12 10
41. Suprafaţa minimă a camerei cu 3 paturi (m2) - - - 18 15 - 16 14
42. Suprafaţa minimă a camerei cu 4 paturi (m2) - - - - 20 - - 18
43. Suprafaţa minimă a salonului din apartament (m2) 20 18 16 13 12 14 12 10
44. Suprafaţa minimă a dormitorului din apartament (m2) 20 18 16 13 12 14 12 10
45. Înălţimea spaţiilor de cazare (m) 2,8 2,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
46. Numărul maxim de paturi într-o cameră 2 2 2 3 4 2 3 4
47. Numărul maxim de paturi în dormitorul din apartament 2 2 2 2 2 2 2 2
48. Dotarea spaţiilor de cazare va fi similară cu cea a hotelurilor, X X X X X X X X
pentru vile, şi cu cea a motelurilor, pentru bungalouri (crt.59-110 la
hoteluri şi moteluri, tab.1)
Grupuri sanitare 49. Suprafaţa minimă a camerei de baie (m2) 4,0 4,0 3,5 3,0 - 3,5 3,0 -
50. Grup sanitar în cameră (cadă sau cuvă cu duş, lavoar şi WC, apă X X X X - - - -
caldă şi rece permanent)
51. Dotarea grupurilor sanitare va fi similară cu cea a hotelurilor, X X X X X X X X
pentru vile, şi cu cea a motelurilor, pentru bungalouri (crt.112-117
şi 119-139 la hoteluri şi moteluri, tab.1)
52. Un grup sanitar la maximum 4 locuri, pentru unităţile compuse - X X X X - - -
dintr-un singur apartament (maximum 5 dormitoare)
53. Grup sanitar comun, separat pe sexe, pentru camerele ce nu dispun - - - - X - - X
de baie proprie, cu: sală de baie (cadă sau duş) pentru maximum 15
locuri, cabine WC şi lavoare (cu apă curentă caldă/ rece cu
program permanent) pentru maximum 10 locuri. Cu dotarea:
Însemn pentru marcarea pe sexe (luminat în timpul nopţii), cuier
pentru haine (ferit de stropire), covoraş împotriva alunecării,
portprosop, anou, oglindă, găleată cu capac, dozator de săpun
lichid, prosop rolă din hîrtie sau din pînză, priză pentru aparate de
ras + lavoar în cameră (apă caldă şi rece permanent)
54. Se admite amplasarea grupului sanitar comun într-o clădire - - - - - - - X
apropiată, la maximum 50 m distanţă
Spaţii pentru 143 Restaurant X X X - - X - -
alimentaţie 144 Spaţiu pentru prepararea şi servirea micului dejun - - - X X - - -
145 Bucătărie complet echipată în apartament - - - - - - - -
146 Bufet - - - - - - X X
147 Bar de zi X X X - - X - -
Alte criterii 55. Serviciile minime oferite turiştilor, care pot fi cuprinse în tarif sau X X X X X X X X
cu plată separată, sînt similare cu cele de la hoteluri, pentru vile, şi
cu cele de la moteluri, pentru bungalouri (Tab.1, crt.150-168)
56. Posibilităţi pentru organizarea de activităţi de agrement şi sportive X X - - - - - -
(piscină, saună, sală fitness, jocuri distractive, terenuri de sport etc.
- cel puţin două)
57. Personalul structurii de cazare să deţină brevete de turism în X X X X X X X X
conformitate cu Nomenclatorul funcţiilor din domeniul turismului
58. Personalul de servire din structurile de primire turistică cu X X X - - - - -
funcţiuni de cazare trebuie să poarte îmbrăcăminte specială şi
ecuson cu nume, prenume şi funcţia deţinută
59. Afişarea la loc vizibil pentru clienţi a cărţii de sugestii şi reclamaţii X X X X X X X X
şi numerelor de telefoane ale conducerii structurii
60. Organizarea unor activităţi de jocuri distractive sau de noroc numai X X X X X X X X
în spaţii distincte, cu intrări care sînt separate faţă de fluxul
turiştilor cazaţi
Tabelul 3

CRITERIILE MINIME OBLIGATORII


pentru clasificarea pe stele a pensiunilor turistice şi agroturistice

Compartiment Nr. Criterii Pensiune Pensiune


crt. turistică, agroturistică,
categoria categoria
(stele) (stele)
4 3 2 1 3 2 1
Starea generală a 1. Aspect foarte bun al clădirilor, inclusiv anexele gospodăreşti* X - - - - - -
clădirii 2. Aspect bun al clădirilor, inclusiv anexele gospodăreşti** - X - - X - -
3. Aspect corespunzător al clădirilor, inclusiv anexele - - X X - X X
gospodăreşti***
4. Firmă luminoasă (denumirea, tipul şi categoria structurii) X X - - X - -
5. Firmă (denumirea, tipul şi categoria structurii) - - X X - X X
6. Plachetă reprezentînd categoria structurii X X X X X X X
7. Căile de acces propriu şi spaţiile înconjurătoare bine întreţinute X X X X X X X
8. Curte proprie, cu spaţii verzi şi împrejmuiri estetice - - - - X X -
9. Suprafeţe de joacă pentru copii - - - - X - -
10. Parcaj sau garaj propriu cu număr de locuri de minimum 30% din X - - - - - -
numărul camerelor
11. Parcare cu număr de locuri minimum 30% din numărul camerelor - X X X X X X
Spaţii de primire, 12. Hol de primire cu suprafaţa minimă de 12 m2 (mobilat şi decorat) X - - -
alimentaţie şi alte spaţii 13. Accesul în camerele de dormit şi în grupurile sanitare să fie X X X X X X X
auxiliare direct,fără a se trece prin alte camere folosite pentru dormit
14. Spaţii corespunzătoare şi igienice pentru prepararea şi servirea X X X X X X X
mesei, cu bucătărie dotată cu echipamente de preparare şi
conservare a alimentelor
15. Sufragerie dotată cu mobilier adecvat, de calitate superioară, şi cu X - - - - - -
inventar de servire de calitate
16. Spaţiu pentru servirea mesei, dotat cu mobilier (mese, scaune, - X X - X X -
banchete) şi inventar de servire
17. Camere cu grup sanitar propriu X X - - X - -
18. Grup sanitar comun (la pensiunile agroturistice de 1 stea se admit - - X X - X X
în WC uscate şi spălătoare exterioare alimentate la surse naturale
din rezervoare)
Instalaţii 19. Încălzire centrală sau cu sobe de teracotă, mai puţin la unităţile X X - - - - -
sezoniere (t0 - minimum 180 C)
20. Încălzire cu sobe de teracotă sau cu alte echipamente admise - - X X X X X
21. Sursă proprie de încălzire în camerele de baie (încălzire centrală X X - - X - -
sau alte mijloace admise)
22. Instalaţie de apă curentă caldă/rece la bucătărie X X X - X X -
23. Instalaţie de apă curentă rece la bucătărie - - - X - - X
24. Aer condiţionat X - - - - - -
25. Racord la reţeaua publică de canalizare sau la mijloace proprii de X X X X X X X
colectare şi epurare
26. Clădirea să fie racordată la reţeaua publică electrică X X X X X X X
Spaţii de cazare 27. Suprafaţa minimă a camerei cu 1 pat (single) (m2) 15 10 9 8 10 9 8
28. Suprafaţa minimă a camerei cu 2 paturi (m2) 18 13 12 11 13 12 11
29. Suprafaţa minimă a camerei cu 3 paturi (m2) - - 16 14 - 16 14
30. Suprafaţa minimă a camerei cu 4 paturi (m2) - - - 16 - - 16
31. Suprafaţa minimă a salonului din apartament (m2) 18 14 12 11 14 12 11
32. Suprafaţa minimă a dormitorului din apartament (m2) 18 14 12 11 14 12 11
33. Numărul maxim de paturi într-o cameră 2 2 3 4 2 3 4
34. Pardoseli acoperite cu covoare sau mochetă de bună calitate X - - - - - -
(pardoselile din parchet, marmură şi alte materiale similare pot fi
acoperite şi parţial)
35. Pardoseli acoperite integral sau parţial cu covoare sau carpete - X X - X X -
36. Mobilier uniform ca stil şi calitate X X - - X - -
37. Pat cu somieră cu saltea sau pat cu saltea relaxa X X - - X - -
38. Pat cu saltea - - X X - X X
39. Saltea cu o grosime de 5 cm X - - - - - -
40. Plapumă, pled sau pături (cîte 2 bucăţi de persoană) X X X X X X X
41. Perne mari X X X X X X X
42. Cearşaf pentru pat şi cearşaf X X X X X X X
43. Plic pentru pled, pătură sau plapumă X X X X X X X
44. Cuvertură de pat X X X - X X -
45. Husă de protecţie X X - - X - -
46. Masă şi scaune X X X X X X X
47. Dulap sau spaţii amenajate pentru haine, cu umeraşe X X X - X X -
48. Cuier X X X X X X X
49. Oglindă sau toaletă la dispoziţia turiştilor X X X X X X X
50. Veioză sau aplică la capătul patului X X X - X X -
51. Prosoape pentru faţă (1 bucată/ persoană) X X X X X X X
52. Prosoape pluşate pentru baie (1 bucată/ persoană) X X X - X X -
53. Halat de baie X - - - - - -
54. Perdele transparente X X - - X - -
55. Perdele obturante sau alte mijloace de obturare X X X X X X X
56. Perii pentru haine şi pantofi X X X X X X X
57. Scrumiere (opţional) X X X X X X X
58. Pahare (2 bucăţi/persoană) X X X X X X X
59. Vaze cu flori X X - - X - -
60. Televizor şi radio în spaţii de cazare X X - - - - -
61. Televizor şi radio în spaţii comune - - X - X X -
62. Fotolii sau canapea (pentru saloane din apartament) X X - - X - -
63. Demifotolii, scaune (pentru saloane din apartament) - - X X - X X
64. Masă sau măsuţă ( pentru saloane din apartament) X X X X X X X
65. Frigider (pentru saloane din apartament) X X - - X - -
66. Set de pahare pentru apă, vin, coniac (pentru saloane din X X - - - - -
apartament)
67. Perdea, covor de calitatea celor din dormitor (pentru saloane din X X X X X X X
apartament)
Grupuri sanitare 68. Grup sanitar în cameră (cadă sau cuvă cu duş, lavoar şi WC, apă X X - - X - -
caldă şi rece permanent)
69. Grup sanitar comun (cu apă curentă caldă / rece cu program - - X X - X X
permanent), separat pe sexe, pentru camerele ce nu dispun de baie
proprie, cu: 1 cabină duş la maximum 15 locuri, 1 cabină WC şi 1
lavoar la maximum 10 locuri
Dotare bucătărie 70. Plită electrică sau cu gaze X X - - - - -
71. Maşină de gătit sau reşou electric cu minimum 2 ochiuri - - X X X X X
72. Cuptor cu microunde X - - - - - -
73. Frigider X X X X X X X
74. Vase şi ustensile de bucătărie din inox X - - - - - -
75. Vase şi ustensile de bucătărie - X X X X X X
Alte criterii 76. Telefon la dispoziţia turiştilor X X - - X - -
77. Afişarea la loc vizibil pentru clienţi a cărţii de sugestii şi reclamaţii X X X X X X X
şi numerelor de telefoane ale conducerii structurii
78. Personalul structurii de cazare să deţină brevete de turism în X X X X X X X
conformitate cu Nomenclatorul funcţiilor din domeniul turismului
79. Anexele gospodăreşti pentru creşterea animalelor şi păsărilor vor fi - - - - X X X
amplasate şi întreţinute astfel încît să nu creeze disconfort turiştilor
80. Animalele de la care provin lactatele să fie atestate ca sănătoase, iar - - - - X X X
produsele din carne să fie examinate sanitar-veterinar

Tabelul 4

CRITERIILE MINIME OBLIGATORII


pentru clasificarea pe stele a campingurilor şi satelor de vacanţă

Compartiment Nr. Criterii Camping, Sat de


d/o categoria vacanţă
(stele) categoria
(stele)
4 3 2 1 3 2
Criterii 1. Firmă luminoasă (denumirea, tipul şi categoria structurii) - - - - X X
generale 2. Firmă (denumirea, tipul şi categoria structurii) X X X X - -
3. Plachetă reprezentînd categoria structurii X X X X X X
4. Panouri cu schema campingului sau a satului de vacanţă, amplasate la loc X X X X X X
vizibil, regulamentul de ordine interioară, alte informaţii
5. Cutie poştală la intrare X X X X X X
6. Terenuri cît mai plane posibil, bine nivelate, acoperite cu gazon şi să permită X X X X X X
o drenare rapidă a apelor rezultate din ploi
7. Drumuri carosabile de acces la spaţiile de cazare, la parcelele de campare, la X X - - X -
unităţile de alimentaţie etc., asfaltate sau cu dale
8. Drumuri carosabile de acces la spaţiile de cazare, la parcele de campare, la - - X X - X
unităţi de alimentaţie etc., pietruite
9. Alei amenajate între spaţiile de cazare şi cele de folosinţă comună, asfaltate X X - - X -
sau cu dale
10. Alei amenajate între spaţiile de cazare şi cele de folosinţă comună, pietruite - - X X - X
11. Iluminare electrică cu intensitate corespunzătoare în spaţiile de cazare şi de X X X X X X
folosinţă comună, inclusiv a parcelelor
12. Iluminare electrică cu intensitate discretă a căilor de circulaţie interioară X X - - X -
13. Prize pentru racordarea rulotelor la reţeaua de alimentare cu energie electrică 20 10 10 - - -
la (% din parcele)
14. Capacitatea de cazare să fie de cel puţin (locuri) 80 60 20 12 100 70
15. Suprafaţa minimă a fiecărei parcele de campare (m2) 100 80 80 80 - -
16. Numărul maxim de locuri la 1000 m2 de suprafaţă totală (parcele + alei + 20 24 28 32 - -
spaţii verzi, de agrement, clădiri etc.)
17. Ponderea minimă din suprafaţa totală a spaţiilor destinate drumurilor şi aleilor 25 25 15 10 25 15
interioare, zonelor de linişte şi recreere, terenurilor de sport şi agrement (%)
18. Parcele de campare numerotate, ecranate cu garduri verzi sau cu alte X X - - - -
materiale care asigură o delimitare eficientă şi estetică
19. Parcele de campare numerotate şi delimitate - - X X - -
20. Terenuri şi săli pentru sport şi agrement (tenis, minigolf, volei, baschet, 6 4 3 2 6 4
fitness, sală de forţă, piscină, inclusiv bazine pentru copii), cel puţin un număr
de
21. Grădiniţe cu spaţii de joacă pentru copii X X - - X -
22. Spaţii independente sau în incinta spaţiilor de cazare pentru depozitarea şi X X X - X X
închirierea echipamentelor, a materialelor sportive şi de agrement
23. Spaţiu pentru recepţie X X X X X X
24. Spaţii pentru administraţie şi de păstrare a valorilor, inclusiv a celor predate X X X X X X
de turişti spre păstrare
25. Hol de primire X - - - X X
26. Locuinţă pentru director X - - - - -
27. Magazii pentru lenjerie şi materiale de întreţinere X X X X X X
28. Oficiu pentru cameristă X X X X X X
29. Spaţiu amenajat şi dotat corespunzător pentru spălatul şi călcatul lenjeriei şi X X X X - -
de către turişti
30. Punct de prim ajutor, punct farmaceutic şi spaţiu pentru izolarea bolnavilor X X X X X X
31. Spaţii comerciale pentru vînzarea produselor alimentare, a legumelor, X X X X X X
fructelor şi a produselor nealimentare (cosmetice, hărţi, ghiduri turistice,
obiecte de artizanat, timbre, cărţi poştale, ziare, reviste etc.)
32. Una sau mai multe unităţi de alimentaţie (de aceiaşi categorie) X X X X X X
33. Spaţii de parcare auto X X - - X X
34. Racord la reţeaua publică de canalizare sau la mijloace proprii de colectare şi X X X X X X
epurare
35. Pubele acoperite, lavabile, amplasate în locuri fixe adăpostite, evacuarea X X X X X X
resturilor menajere efectuîndu-se zilnic
36. Telefon public (la categoria 4 stele în cabine fonoizolante) X X X X X X
37. Dotare căsuţe tip camping: pat cu saltea - maximum 2 bucăţi şi husă de - X X X - -
protecţie, cearşaf de pat, pleduri - 2 bucăţi/loc. cu cearşaf plic şi pernă
înfăţată; aplică de perete; oglindă; cuier de perete; covoraş, carpetă; măsuţă
Grupuri 38. 1 lavoar şi 1 cabină duş la ..., cu oglinzi şi policioare (locuri) 10 20 25 30 - -
sanitare 39. 1 cabină WC pentru femei cu apă curentă la ... (locuri) 20 20 30 30 -
40. 1 cabină WC pentru bărbaţi cu apă curentă la ... (locuri) 15 15 20 20 - -
41. 1 pisuar la ... locuri 50 50 60 60 - -
42. Spălătoare pentru picioare, cîte 1 la fiecare grup sanitar - - - X - -
43. 1 lavoar şi 1 WC special pentru copii, separat pe sexe, la fiecare grup sanitar X X - - - -
44. 1 lavoar şi 1 WC special pentru persoane cu handicap (la unităţile cu peste X X - - - -
400 locuri)
45. Prize pentru bărbierit, în spălătoarele pentru bărbaţi, 1 la ... (locuri) 50 50 50 - - -
Alte criterii 46. Afişarea la loc vizibil pentru clienţi a cărţii de sugestii şi reclamaţii şi X X X X X X
numerelor de telefoane ale conducerii structurii
47. Personalul structurii de cazare să deţină brevete de turism în conformitate cu X X X X X X
Nomenclatorul funcţiilor din domeniul turismului

Tabelul 5

CRITERIILE MINIME OBLIGATORII


pentru clasificarea pe stele a taberelor de vacanţă

Compartiment Nr. Criterii Tabără


d/o de
vacanţă,
categoria
(stele)
2 1
Criterii 1. Firmă (denumirea,tipul şi categoria structurii) X X
generale 2. Plachetă reprezentînd categoria structurii X X
3. Panouri cu schema taberei turistice, amplasate la loc vizibil, regulamentul de ordine X X
interioară, alte informaţii
4. Cutie poştală la intrare X X
5. Terenuri cît mai plane posibil, bine nivelate, acoperite cu gazon şi să permită o drenare rapidă X X
a apelor rezultate din ploi
6. Drumuri carosabile de acces la spaţiile de cazare, la unităţi de alimentaţie etc., asfaltate sau cu X -
dale
7. Drumuri carosabile de acces la spaţiile de cazare, la unităţi de alimentaţie etc., pietruite - X
8. Alei amenajate între spaţiile de cazare şi cele de folosinţă comună, asfaltate sau cu dale X -
9. Alei amenajate între spaţiile de cazare şi cele de folosinţă comună, pietruite - X
10. Iluminare electrică cu intensitate corespunzătoare în spaţiile de cazare şi de folosinţă comună X X
11. Iluminare electrică cu intensitate discretă a căilor de circulaţie interioară X -
12. Capacitatea de cazare să fie de cel puţin (locuri) 100 80
13. Ponderea minimă din suprafaţa totală a spaţiilor destinate drumurilor şi aleilor interioare, 50 30
zonelor de linişte şi recreere, terenurilor de sport şi agrement (%)
14. Terenuri şi săli pentru sport şi agrement (tenis, minigolf, volei, baschet, fitness, sală de forţă, 6 4
piscină, inclusiv bazine pentru copii etc.) în număr de
15. Grădiniţe cu spaţii de joacă pentru copii X X
16. Spaţii independente sau în incinta spaţiilor de cazare pentru depozitarea şi închirierea X X
echipamentelor, a materialelor sportive şi de agrement
17. Spaţiu pentru recepţie
18. Spaţii pentru administraţie şi de păstrare a valorilor, inclusiv a celor predate de turişti spre X X
păstrare
19. Hol de primire
20. Locuinţă pentru director
21. Magazii pentru lenjerie şi materiale de întreţinere X X
22. Spaţiu amenajat şi dotat corespunzător pentru spălatul şi călcatul lenjeriei şi de către turişti X X
23. Punct de prim ajutor, punct farmaceutic şi spaţiu pentru izolarea bolnavilor X X
24. Una sau mai multe unităţi de alimentaţie (de aceiaşi categorie) X X
25. Racord la reţeaua publică de canalizare sau la mijloace proprii de colectare şi epurare X X
26. Pubele acoperite, lavabile, amplasate în locuri fixe adăpostite, evacuarea resturilor menajere X X
efectuîndu-se zilnic
27. Telefon public X X
28. Numărul maxim de paturi în spaţiile de cazare 6 10
Grupuri 29. 1 lavoar şi 1 cabină duş cu oglinzi şi policioare la ... (locuri) 15 20
sanitare 30. 1 cabină WC (pentru fete) cu apă curentă la ... (locuri) 10 15
31. 1 cabină WC (pentru băieţi) cu apă curentă la ... (locuri) 15 20
32. 1 pisuar la ... (locuri) 15 20
33. Spălătoare pentru picioare, cîte 1 la fiecare grup sanitar X X
Alte criterii 34. Afişarea la loc vizibil pentru clienţi a cărţii de sugestii şi reclamaţii şi numerelor de telefoane X X
ale conducerii structurii
35. Personalul structurii de cazare să deţină brevete de turism în conformitate cu Nomenclatorul X X
funcţiilor din domeniul turismului

Tabelul 6

CRITERIILE MINIME OBLIGATORII


pentru clasificarea pe stele a apartamentelor sau a camerelor de închiriat în locuinţe familiale

Compartiment Nr. Criterii Categoria


d/o (stele)
3 2 1
Criterii 1. Clădirea să fie în stare bună, cu aspect corespunzător X X X
generale 2. Căile de acces şi spaţiile înconjurătoare să fie întreţinute X X X
3. Posibilităţi de parcare auto X - -
4. Camerele de dormit şi grupurile sanitare cu acces direct,fără trecere prin alte camere X X X
5. Camere cu grup sanitar propriu (cadă sau cuvă cu duş, lavoar şi WC) X - -
6. Grup sanitar comun, exclusiv la dispoziţia turiştilor (minimum 1 cabină WC, cadă sau duş, - X -
lavoar la 8 locuri)
7. Grup sanitar comun (minimum 1 cabină WC, cadă sau duş, lavoar la 8 locuri) - - X
8. Bucătărie dotată corespunzător, exclusiv la dispoziţia turiştilor X - -
9. Bucătărie în folosinţă comună cu locatorul - X X
Instalaţii 10. Instalaţii de apă caldă/rece la grupurile sanitare X X -
11. Instalaţii admise de încălzire X X X
12. Instalaţie electrică X X X
13. Camerele situate mai sus de nivelul 5 să fie deservite de lift X X X
Spaţii de cazare 14. Suprafaţa minimă a camerei cu 1 pat (m2) 10 10 10
15. Suprafaţa minimă a camerei cu 2 paturi (m2) 12 12 12
16. Număr maxim de paturi într-o cameră 2 2 2
17. Pat cu somieră sau cu saltea "relaxa" X - -
18. Pat cu saltea - X X
19. Masă şi scaune X X X
20. Dulap sau spaţiu amenajat pentru haine şi lenjerie în folosinţa exclusivă a turiştilor X X X
21. Oglindă X X X
22. Plapumă sau pled X X X
23. Cearşaf pentru pat şi cearşaf plic pentru pled, pătură sau plapumă X X X
24. Perne mari înfăţate X X X
25. Prosoape de faţă şi de baie X X -
26. Perdele X X X
27. Covoare sau mochetă X X -
28. Carpete - - X
29. Frigider (la categoria de 3 stele, în exclusivitate pentru turişti) X X -
30. Telefon în locuinţă (la categoria de 3 stele, cu derivaţie în cameră) X X -
Alte criterii 31. Afişarea la loc vizibil pentru clienţi a cărţii de sugestii şi reclamaţii şi numerelor de telefoane X X X
ale conducerii structurii
32. Personalul structurii de cazare să deţină brevete de turism în conformitate cu Nomenclatorul X X X
funcţiilor din domeniul turismului

Tabelul 7

CRITERIILE MINIME OBLIGATORII


pentru clasificarea pe stele a botelurilor

Criteriile pentru clasificarea botelurilor se aplică în mod corespunzător ca în cazul hotelurilor, cu excepţia celor referitoare la:
• dimensiunile spaţiilor de cazare, care pot fi reduse cu pînă la 50% faţă de cele din hotelurile de aceeaşi categorie;
• dimensiunile paturilor, care pot fi de 0,80/2,00 m la paturile individuale şi 1,20/2,00 m la cele duble;
• dotarea cu piese de mobilier (scaune, mese etc.) va fi în limita spaţiului, cu condiţia asigurării unei funcţionalităţi şi
utilizări cît mai confortabile a spaţiului de cazare. Se admit şi dotări cu piese de mobilier rabatabile. La categoriile de 1 şi 2 stele
se admit şi paturi suprapuse.

Structura spaţiilor de cazare la boteluri este similară cu cea din hoteluri.


La botelurile de categorie superioară (4 şi 5 stele) este obligatorie asigurarea posibilităţilor pentru agrement, sport,
banchete, festivităţi, distracţii etc.

Note:
X - criteriul respectiv este obligatoriu pentru această categorie;
~ - criteriul respectiv nu este obligatoriu pentru această categorie;
* - clădire nouă sau recent reparată cu o arhitectură personalizată sau modernă;
** - clădire nouă sau recent reparată;
*** - clădire în stare accesibilă de funcţionare.
[Anexa nr.2 modificată prin Hot. Guv. nr.2 din 03.01.06, în vigoare 06.01.06]

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.643 din 27 mai 2003

CRITERII DE CLASIFICARE
a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de servire a mesei

Nr. Criterii Restaurant Bar de Bar Fast- Cofetărie,


d/o (stele) noapte (stele) food Patiserie
(stele) (stele) (stele)
5 4 3 2 1 5 4 3 5 4 3 2 1 3 2 1 5 4 3 2 1
Descrierea 1. Aspect clădire x x - - - x x - x x - - - - - x x - - -
generală a foarte bun*
clădirii 2. Aspect clădire - - x - - - - - - x - x - - - - x - -
bun*
3. Aspect clădire - - - x x - - - - - - x x - x x - - - x x
corespunzător*
4. Firmă x x - - - x x - x x - - x - - x x - - -
luminoasă*
5. Firmă* - - x x - - x - - x x x - x x - - x x x
6. Emblema x - - - - x - - x - - - - - - x - - - -
unităţii*
7. Plachetă privind x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
tipul şi categoria
structurii
8. Intrări cu uşi x - - - - x - - x - - - - - - - x - - - -
rotative
9. Intrări pentru x x - - - x x - x x - - - - - - - - - - -
clienţi din holul
structurii de
cazare**
10. Intrări pentru x x x x - x x - x x - - - x - - x x - - -
primirea
mărfurilor
11. Parcare auto x x - - - x x - x x - - - - - - x - - - -
proprie*
12. Telefon la x x - - - x x - x x - - - - - - x x - - -
dispoziţia
clienţilor
Instalaţii 13. Sistem de x x - - - x x - x x - - - - - x x - - -
climatizare
14. Ventilaţie - - x - - - - - - x - - x - - - x - -
mecanică
15. Ventilaţie - - - x - - - - - - x x - - - - - x x
naturală
16. Încălzire centrală - - x x x - - - - x x x x x x - - x x x
17. Apă curentă x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
caldă/ rece
18. Iluminare în x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
toate spaţiile de
servire, producţie
şi anexe
19. Ascensor pentru x x - - - - - - - - - - - - - x - - - -
mărfuri şi
preparate
Organizarea 20. Hol de primire şi x x - - - x x - - - - - - - - - - - - - -
spaţiilor aşteptare
21. Garderobă x x - - - x x - x - - - - - - - x - - - -
22. Salon de servire 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
cu suprafaţa 6 5 3 0 0 7 5 3 2 2 1 0 0 2 1 0 4 3 1 0 0
minimă pentru
un loc
23. Compartimentare x x - - - x x - - - - - - - - - x x - - -
a saloanelor
(structuri cu
peste 150 locuri)
24. Salon mic x x - - - x x - - - - - - - - - - - - - -
dejun**
25. Oficiu ospătari x x x x x - - - - - - - - x - - x - - - -
(structuri cu
peste 50 locuri)
26. Grup sanitar cu 30 4 - - - 30 4 - 30 4 - - - 40 - - 30 40 - - -
apă caldă/rece, 0 0 0
separat pe sexe, o
cabina la:
(locuri)
27. Grup sanitar cu - - x x x - - x - - x x x - x x - - x x x
apă caldă
28. Bucătărie x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
echipată şi
compartimentată
în funcţie de
specificul
preparatelor
calde şi reci
realizate şi a
structurii
materiilor prime
cu respectarea
normelor sanitar-
veterinare
29. Secţie bar x x x x x x x x x x x x x - - - - - - - -
30. Laborator - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - -
propriu
31. Depozit pentru x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
alimente şi
băuturi
32. Spălător de x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
veselă
33. Spălător de vase x x x x x x x x - - - - - x x x - - - -
x
34. Birou şef x x - - - x x - - - - - - - - - x - - - -
structură
35. Birou bucătar-şef x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36. Sală de mese x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pentru personal
37. Grup social cu x x x x x x x x x - - - - - - - x - - - -
vestiar bărbaţi +
duşuri + WC
38. Grup social cu x x x x x x x x x - - - - - - - x - - - -
vestiar femei +
duşuri + WC
39. Spaţiu pentru x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
depozitarea
ambalajelor
/resturilor
menajere
Utilaje 40. Utilaje, mobilier x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
tehnologic,
aparatură de
control, aparate
şi dispozitive
necesare în
secţiile de
producţie ale
bucătăriei, în
funcţie de
profilul,
categoria şi
capacitatea
structurii, cu
respectarea liniei
tehnologice şi a
normelor
sanitare, sanitar-
veterinare,
protecţie şi
stingere a
incendiilor şi
protecţia muncii
Amenajări şi d 41. Pardoseală din x x - - - x x - x x - - - x - - x x - - -
otări interioare marmură,
mozaic, placaje
ceramice de bună
calitate
42. Pardoseală din - - x x x - - x - - x x x - x x - - x x x
mozaic sau
alte materiale
uşor lavabile
43. Pereţi x - - - - x - - x - - - - - - - x - - - -
tapisaţi (material
textil), placaţi
sau zugrăviţi
modern
44. Pereţi tapisaţi cu - x - - - - x - - x - - - x - - - x - - -
materiale
deosebite sau
zugrăviţi
deosebit
45. Pereţi zugrăviţi şi - - x x x - - x - - x x x - x x - - x x x
vopsiţi obişnuit
46. Decoraţiuni x x - - - x x - x x - - - x - - x x - - -
interioare
adecvate specifi
cului structurii
47. Mobilier de x x - - - x x - x x - - - x - - x x - - -
calitate
48. Mobilier în stare - - x x x - - x - - x x x - x x - - x x x
bună de folosinţă
49. Perdele şi x x - - - x x - x x - - - - - - x x - - -
draperii din
materiale de
bună calitate
50. Perdele sau alte - - x x x - - x - - x x x x x x - - x x x
materiale
moderne
obturante
51. Blatul meselor x x - - - x x - - - - - - - - - - - - - -
acoperit cu
postav sau alte
soluţii moderne,
igienice şi
estetice
52. Feţe de masă din x x - - - x x - x - - - - - - - x - - - -
material textil de
calitate
53. Feţe de masă din - - x - - - - x - x x - - x - - - x - - -
material textil
54. Feţe de masă x x - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pentru banchete
55. Şerveţele de x x - - - x x - x - - - - - - - x - - - -
masă din
material textil de
calitate
56. Liste de bucate, x x - - - x x - x x - - - - - - x - - - -
băuturi şi mic
dejun tipărite în
limba de stat şi
două limbi de
circulaţie
internaţională
57. Liste de bucate, - - x - - - - - - - x - - - - - - - - - -
băuturi şi mic
dejun tipărite în
limba de stat
58. Liste afişate şi - - - x x - - x - - - x x x x - x x x x x
etichete
cu preţurile
preparatelor şi
băuturilor în
limba de stat
Sticlărie 59. Cupe de x x x - - x x x x x x - - - - - - - - - -
şampanie
60. Pahare pentru vin x x x x x x x x x x x x x x x x - - - - -
61. Pahare pentru x x x x x x x x x x x x x - - - - - - - -
aperitiv
62. Pahare pentru x x x - - x x x x x x x x - - - - - - - -
lichior
63. Pahare pentru x x x x x x x x x x x x x - - - - - - - -
coniac
64. Pahare pentru x x x - - x x x x x x x x - - - - - - - -
cocktail
65. Pahare pentru x x - - - x x x x x x x x x x x x x x x x
băuturi
răcoritoare şi apă
66. Sonde pentru x x - - - x x x x x x x x x - - x x - -
bere
67. Căni, halbe, ţapi - - x x x - - - - - - - - - x x - - x x x
pentru bere
68. Căni pentru apă - - - - - - - - - - - - - x x x x x x x x
69. Cilindri şi pahare x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
gradate
70. Solniţe - - x x x - - - - - x x x - x x - - - - -
71. Presărători x x - - - x x x x x - - - x - - - - - - -
72. Oliviere x x x - - x x x x x x - - x - - - - - - -
73. Muştariere x x x - - x x x x x x - - x x - - - - - -
74. Compotieră x x x - - x x x x x x - - x - - - - - - -
75. Clopot pentru x x - - - x x - x x - - - x - - x x - - -
pateuri
76. Doze pentru x x x - - - - - - - - - - x x - - - - - -
mujdei
77. Scrumiere x x x x x x x x x x x x x x x x - - - - -
78. Bol pentru x x - - - x x - x x - - - x - - - - - - -
clătirea degetelor
79. Fructiere x x x - - x x x x x x - - - - - - - - - -
80. Platouri de x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
diferite forme şi
mărimi
Porţelan 81. Ceşti cu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
farfurioare
pentru cafea
82. Ceşti cu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
farfurioare
pentru ceai
83. Ceşti / boluri / x x x - - x x x - - - - - x - - - - - - -
farfurii
pentru preparate
lichide calde
84. Căni cu x x - - - x - - x - - - - - - - x x x - -
farfurioare
pentru lapte
85. Cafetiere x x - - - x x - x x - - - - - - x x - - -
86. Zaharniţe x x - - - x x - x x - - - - - - x x - - -
87. Ceainice x x x - - x x x x x - - - - - - x x x - -
88. Supiere x x x - - - - - - - - - - - - - - - - - -
89. Castroane x x x x x - - - - - - - - - - - - - - - -
90. Farfurii x x - - - x x - x x - - - x - - x x x - -
suport mici
(jour)
91. Farfurii desert x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
92. Farfurii întinse x x x x x x x x x x x x x x x x - - - - -
mari
93. Farfurii adînci x x x x x - - - - - - - - x x x - - - - -
94. Farfurii x x x - - - - - - - - - - x x x - - - - -
pentru gem,
dulceaţă
95. Osiere x x x - - x x x - - - - - x - - - - - - -
96. Raviere - - - x x - - - - - - - - - x x - - - - -
97. Salatiere x x x x x x x x x - - - - x x x x - - - -
98. Cocotiere x x - - - x x - x x - - - - - - - - - - -
99. Sosiere x x x - - x - - x - - - - x - - - - - - -
10 Suport pentru x x x x x x x x x x x - - x x x - - - - -
0. scobitori
10 Platouri de x x x x x x x x x x - - - x x x x x x x x
1. diferite forme şi
dimensiuni
Alpaca 10 Linguriţe pentru x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
argintată 2. ceai
sau oţel inox 10 Linguriţe pentru x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3. cafea
10 Linguriţe pentru x x x - - x x x x x x - - x x - x x x x x
4. îngheţată
10 Linguriţe pentru x x - - - x x x x x x - - x - - x - - - -
5. mazagran
10 Linguriţe x x x - - x x x x - - - - x - - - - - - -
6. pentru sos
10 Linguriţe pentru x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
7. prăjituri
10 Linguri pentru x x - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. consomme
10 Lingură, furculiţă x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
9. şi cuţit mare
11 Furculiţe şi cuţite x x x - - x x - - - - - - x - - - - - - -
0. pentru peşte
11 Furculiţe şi cuţite x x x - - x x - - - - - - x - - - - - - -
1. pentru gustări
11 Furculiţe şi cuţite x x x x x x x x x x x - - x x - - - - - -
2. pentru desert şi
fructe
11 Tacîmuri x - - - - x - - - - - - - - - - - - - - -
3. pentru fructe de
mare
11 Găletuşă cu x x x - - x x x x x - - - - - - x - - - -
4. cleşte pentru
cuburi de gheaţă
11 Capace pentru x x - - - - - - x x - - - x - - - - - - -
5. ochiuri
11 Tambale cu x x - - - x x - - - - - - - - - - - - - -
6. capac
11 Shackere x x - - - x x x x x - - - - - - - - - - -
7.
11 Foarfece x - - - - x - - x - - - - - - - - - - - -
8. pentru struguri
11 Paletă pentru tort x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
9.
12 Platouri, tăvi de x x x - - x x x x x - - - x - - x - - - -
0. diferite mărimi
12 Frapiere x - - - - x x x x x - - - - - - - - - - -
1. pentru şampanie
Alte criterii 12 Servirea prin x x x x x x x x x x - - - - - - x x - - -
2. ospătari
12 Servirea prin - - - - - - - - - - x x x x x - - x x x x
3. vînzători sau
autoservire
12 Personal brevetat x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4. conform
Nomenclatorului
funcţiilor în
domeniul
turismului
12 Personal de x x - - - x x x x x - - - x - - x x - - -
5. servire şi
producţie cu înalt
nivel de
calificare
12 Personal de - - x x x - - - - - x x x - x x - - x x x
6. servire şi
producţie
calificat
12 Personalul va fi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
7. în permanenţă
curat, cu
părul strîns,
îmbrăcăminte
curată, pantofii
lustruiţi şi fără
exces de bijuterii
12 Echipa de 3 2 1 - - 3 2 1 3 2 1 - - 1 - - 2 1 - - -
8. ospătari dintr-un
schimb să
asigure
cunoaşterea a cel
puţin: (limbi de
circulaţie
internaţională)
12 Portar-uşier* x - - - - x - - - - - - - - - - - - - - -
9.
13 Uniforme x x x x x x x x x x - - - - - - x x - - -
0. pentru ospătari şi
ajutori de
ospătari
13 Uniforme x x x x x x x x x x x - - x - - - - - - -
1. pentru barmani
13 Uniforme x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. pentru muzicieni
13 Uniforme - - - - - - - - - - x x x x x x - - x x x
3. pentru vînzători
13 Uniforme x - - - - x - - - - - - - - - - - - - - -
4. pentru portar-
uşier
13 Uniforme x x - - - x x - x - - - - - - - x - - - -
5. pentru garderobi
er
13 Curăţenia zilnică x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
6. sau de cîte
ori este nevoie
13 Spaţiile de x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
7 producţie vor fi
astfel realizate şi
ventilate încît să
nu pătrundă
mirosul în sălile
de deservire şi de
cazare
Servicii 13 Organizarea de x x x x x - - - - - - - - - - - - - - - -
suplimentare 8. banchete sau
mese festive
13 Comandă taxi x x - - - x x x x x - - - - - - x - - - -
9.
14 Oferirea în x x - - - x x - x x - - - - - - x - - - -
0. puncte fixe
(garderobă) sau
volante
pliantelor,
ghidurilor,
obiectelor de
artizanat etc.*
14 Rezervări de x x - - - x x - - - - - - - - - - - - - -
1. locuri la mese
14 Oferirea în lista- x x - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. meniu a unui
minimum de
preparate
dietetice
14 Primirea x x x - - x x x x x x - - x - - x x x - -
3. plăţii prin cărţi
de plată
(carduri)
14 Rampă de acces x x - - - x x - x x - - - - - - x x - - -
4. al cărucioarelor
pentru
persoanele cu
handicap fizic
14 Sistem automat x x - - - x x - x x - - - - - - x x - - -
5. de stingere a
incendiului în
toate spaţiile
14 Afişarea la x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
6. loc vizibil a cărţii
de sugestii şi
reclamaţii şi
numerelor de
telefoane ale
conducerii
structurii
14 Personalul de x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
7. servire să poarte
ecusoane cu
nume, prenume
şi funcţia
deţinută
14 Paza vehiculelor x x - - - x x x x x - - - - - x x - - -
8. parcate*
14 Gararea x - - - - x - - - - - - - - - - - - - - -
9. automobilului şi
predarea lui la
plecarea clienţilo
r*

Notă:
x - Criteriul este obligatoriu;
-) - Criteriul nu este obligatoriu;
*) - acest criteriu este obligatoriu doar pentru structurile de primire turistică cu funcţiuni de servire a mesei
care dispun şi de intrări de acces pentru clienţi separate de cele ale structurii de primire turistică cu funcţiuni de
cazare sau care nu fac parte dintr-o structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare;
**) - acest criteriu este obligatoriu doar pentru structurile de primire turistică cu funcţiuni de servire a mesei
ce fac parte dintr-o structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi nu dispun de intrări de acces pentru
clienţi separate de cele ale structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare.
[Anexa nr.3 modificată prin Hot. Guv. nr.2 din 03.01.06, în vigoare 06.01.06]

[Anexa nr.4 exclusă prin Hot.Guv. nr.670 din 30.07.2010, în vigoare 06.08.2010]
[Anexa nr.4 modificată prin Hot. Guv. nr.2 din 03.01.06, în vigoare 06.01.06]

Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.643 din 27 mai 2003

Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi servire a mesei


din municipiul, raionul __________

Nr. Loca- Tip struc- Denu- Adresa T F E- Nr. Nr. Con- Nr. For- Propri- Cod Ad- Clasi-
d/o litate tură (cazare mire ampla- e a mail spa- locu- ducător anga- ma etarul fis- resa ficat
(muni- sau servire struc- sării l x ţii- rilor (nume, jaţilor de denu- cal juri- anterior
cipiu, a mesei tură struc- e lor pre- (pentru pro- mirea agen- dică (da/nu)
oraş, comu- turii f de nume) activi- pri- tului econo-
nă, o ca- tatea eta- mic
sat) n zare respec- te sau nume-
tivă le
perso-
anei fizice)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17