Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ OLT

Fişă de consiliere si orientare individuală

INIȚIALE – COD UNIC DE ÎNREGISTRARE :


ȘCOALA:
CLASA:
DATA :
DATE RELEVANTE DESPRE SITUAȚIA FAMILIALĂ (părinți căsătoriți, divorțați, concubinaj, deces, părinți plecați în
străinătate, frați/surori, alte rude cu care locuiește) :

MOTIVUL SOLICITĂRII: ’ dezvoltare personală, ’ stimă de sine scăzută, ’ informare, ’ educație pentru sănătate, ’
educație pentru carieră, ’ consiliere vocațională, ’ eșec școlar, ’ performanțe școlare scăzute, ’ abandon școlar, ’
evaluare psihopedagogică, ’ dificultăți de învățare, ’ dificultăți de relaționare, ’ probleme de comunicare, ’
probleme comportamentale: agresivitate, hiperactivitate, ’ tulburări emoționale (anxietate, depresie), ’
comportamente și atitudini deviante, ’ dileme morale, ’ dificultăți în luarea deciziei și asumarea responsabilității,
’ scăderea capacității de adaptare la realitate, dezvoltarea abilităților sociale-asertivitate, ’ controlul stresului, ’
managementul timpului, ’ abuz emoțional, abuz fizic, ’ intervenții în situații de criză: divorț, boală, decesul
părintelui, ’ absenteism, ’ prevenirea suicidului, ’ alte
cazuri ...........................................................................................................................

ANALIZA SITUAȚIEI PREZENTE: (scurta descriere, definirea problemei

DATE DESPRE SITUAŢIA ŞCOLARĂ :

Discipline şcolare preferate :

Discipline şcolare mai puţin preferate:

Activităţi extraşcolare relevante:

SOLICITAREA CONSILIERII DIN PROPRIE INIȚIATIVĂ:

’ DA

’ NU (la iniţiativa/recomandarea):

___________________________________________________________________________________________________________
Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, et. 3 Slatina, jud. Olt Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015, jud. Olt
E-mail: cjraeolt@yahoo.com E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro
Tel: +40 (0)349805855 Tel: +40 (0)249 410927
Fax: +40 (0)349805856 Fax: +40 (0)249 412801
http://cjraeolt.ro http://isjolt.ro
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ OLT

SEDINTE DE CONSILIERE (acolo nude e cazul)

Şedinţa nr.: 1 Data:………………………………..

Obiectiv (se stabileşte împreună cu cel consiliat)……………………………………………....................................................

Conţinutul şedinţei: (ceea ce se realizează în şedinţa respectivă)…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………...................................................................
........................................................................................

Dificultăţi întâmpinate:………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Recomandare: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Şedinţa nr.: 2 Data:………………………………..

Obiectiv (se stabileşte împreună cu cel consiliat)……………………………………………....................................................

Conţinutul şedinţei: (ceea ce se realizează în şedinţa respectivă)…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………...................................................................
........................................................................................

Dificultăţi întâmpinate:………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Recomandare: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

___________________________________________________________________________________________________________
Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, et. 3 Slatina, jud. Olt Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015, jud. Olt
E-mail: cjraeolt@yahoo.com E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro
Tel: +40 (0)349805855 Tel: +40 (0)249 410927
Fax: +40 (0)349805856 Fax: +40 (0)249 412801
http://cjraeolt.ro http://isjolt.ro