Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

GRUPA: mijlocie (I)


Tema anuală : ,,Cum a fost, este şi va fi aici, pe pământ? “
Subtema: ,,Ne pregătim să primim Iepuraşul de Paşte”
Tema activităţii: ,,Ajută-l pe Iepurilă”
Forma de realizare: activitate integrată (DŞ + DOS)
ADE: DŞ (Activitate matematică) -,,Iepurilă învaţă să numere”-joc didactic
DEC (Educatie plastica) -,,Ajută-l pe iepuraş să picteze ouă de Paşte”(dactilopictură)

Tipul activităţii: Verificare şi consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi.


Scopul activităţii:
DŞ (Activitate matematică):
 Verificarea si consolidarea cunoştinţelor prematematice prin formarea de grupe după
criteriul culoare, asocierea cantităţii la număr şi invers, consolidarea număratului în
limitele 1-3,
DEC (Educatie plastica):
 formarea deprinderii dactilo-motrice de a realiza o compoziţie plastică după o temă dată;.
Obiective operaţionale:
DŞ (Activitate matematică)
a) cognitiv informationale:
- să numere conştient (cu gest de încercuire) obiectele grupei cu 1, 2, 3 elemente, utilizând
cardinalul grupei formate;
- să raporteze corect cantitatea la număr şi invers;
- să compare grupele din punct de vedere cantitativ, utilizând limbajul corespunzător (,,mai
multe”, mai puţine”);
- să verbalizeze acţiunile efectuate, utilizând un limbaj matematic adecvat;
-să compare grupele pe baza aprecierii globale;
-să motiveze apartenența unui obiect la o grupă dată;
-să recunoască cifra corepunzatoare numărului de obiecte/elemente;
-să recunoască obiectele care nu pot face parte din grupa formată;
b) psiho-motorii:
-să-și coordoneze oculo-motor mișcările;
-să mânuiască organizat obiectele și materialele folosite la joc;
-să asocieze cifra numărului corespunzător;
c) afective:
-să se angajeze cu, convingere în realizarea sarcinilor jocului;

-să respecte regulile jocului;


-să conștientizeze aprecierile;
DEC (Dactilopictura)
a) cognitiv informaționale:
- să recunoască materialele de lucru specifice activităților artistico-plastice;
- să utilizeze corect materialelor de lucru (acuarela, buretiera, etc);
- să aplice pe suprafața dată culoarea cu degetul, respectând conturul;
- să obțină efecte plastice prin combinarea culorilor;
b) psiho-motorii:
- să adopte o poziţie corectă la masa de lucru, conform indicaţiilor primite;
- să răspundă prin acţiuni la cerinţele formulate;
c) afective:
- să-şi dezvolte gustul estetic;
- sa colaboreze cu colegii;
Sarcina didactică:
Gruparea obiectelor, respectiv ouă, după culoare ,utilizarea cardinalului grupei realizând
corespondenţa cantitate – număr în limitele 1-3 şi asocierea cifrei la numărul de ouă.

Regulile jocului:
Copiii atinși de bagheta magică decorează oul, plasând jetoanele după criteriul culorii. Apoi
apreciază cantitativ șirurile/grupele (mai multe/mai puține), numără și asociază cifra
corespunzătoare; își susțin colegii, aplaudă răspunsurile colegilor.
Elemente de joc: mişcare, aplauze, mânuirea materialelor de joc, recompense

Strategia didactica:

Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul, piramida, turul


galeriei
Mijloace didactice: Iepurilă, bagheta magică, jetoane cu cifrele 1, 2, 3, coşuleţe, ouă din
carton colorat, ecusoane cu iepurași, panou în formă de ou, fișe , acuarele , buretiere, șervețele.
Forma de organizare: frontal și individual
Evaluare: continuă și finală
Bibliografie:
1. ,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 3-6/7ani”, Editura Didactica Publishg House,
Bucureşti, 2009;
2. ,,Activităţi matematice în grădiniţă”, M. Neagu, G. Beraru, Ed. Polirom, Iaşi, 1997;
3. „Ghid pentru proiecte tematice”, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2005
Durata: 40-45 minute

DEMERS DIDACTIC
EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGIA EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICĂ
1.Moment - aerisirea sălii de grupă; Observarea
organizatoric - amenajarea spaţiului de desfăşurare comportamen-
a activităţii; tului copiilor
- pregătirea materialului didactic; (evaluarea
- introducerea copiilor în sala de globală)
grupă.
2. Captarea atenţiei Se va realiza prin prezenţa în sala de Conversaţia
grupă a lui Iepurilă care a venit şi
astăzi la noi şi ne-a adus un cadou.
Oare ce o fi?!!
Voi chema un copil să vadă ce e în
coşuleţ.
- Ce sunt în coş?
- Sunt nişte jetoane (ouă decorate cu
iepurași), dar şi o scrisoare prin care
iepurașul îi roagă pe copii să-l ajute
să înveţe să numere pentru că în
pădure de unde vine nu este
grădiniţă, dar sunt lucruri inedite,
cum ar fi o baghetă magică cu care
va numi copilul care va răspunde.
3.Anunţarea temei Se anunţă copiii că vor desfăşura un Explicaţia
şi a obiectivelor joc „Iepurilă învaţă să numere” prin
care copiii îl vor învăţa pe iepuraş să
formeze grupe de obiecte după
culoare, să numere până la trei,
sărecunoască și să denumească
cifrele, dar şi să picteze ouă de Paşte
pentru iepuraș .
4.Reactualizarea Secvenţa 1- DŞ Explicaţa Aprecieri
cunoştinţelor Solicit copiilor să spună până la ce Exerciţiul verbale ale
număr au învățat să numere și verific răspunsurilor
număratul în limitele 1-3. oferite

5.Dirijarea învăţării Demonstrarea și explicarea


regulilor jocului
Acum că am văzut ca voi știți să
numărați și pentru că iepurașul nostru
este foarte nerăbdător să învețe să Explicaţia
numere haideti sa începem să ne
jucăm.
Voi vreţi să vă jucaţi cu mine şi cu
iepuraș acest joc?!! Dar cum să ne
jucăm?!! Iepurilă ne spui tu, ce
trebuie să facem? Vă rog linişte să-l
ascult pe Iepurilă – Voi mima că
ascult ce-mi spune. – M-am lămurit.
Să vă spun cum ne vom juca.
- Vom decora acest ou pentru
iepurilă. Ce culori sunt pe ou? (roșu,
verde, galben, albastru)
În coş mi-au mai rămas ouăle Exerciţiul
decorate cu iepurași pe care Iepurilă,
spune să vi le dau vouă. Îl ascult.
- Acum că voi aţi primit ouăle să
începem să ne şi jucăm. Fiecare
dintre voi are în mână, câte un jeton
de o anumită culoare. Când Iepurilă
va atinge cu bagheta un copil, acesta
trebuie să spună ce culoare are oul lui
și să îl așeze pe aceeași culoare a
oului de decorat.

Jocul de probă Explicaţia


- Să vedem cum facem? Cine vrea să
ne arate? Un copil atins de Iepurilă se
va ridica va spune ce culoare are oul
său şi îl va aşeza unde consideră el că
îi este locul. De exemplu: un copil
care are în mână un jeton cu un ou
galben, va spune – „Eu am un ou
galben.” – şi-l va aşeza pe culoarea
galbenă.

Jocul propriu-zis
Exerciţiul
În acest fel se va desfăşura jocul Jocul
didactic, până ce toţi copiii îşi vor
aşeza ouăle pe oul ce trebuie decorat
şi se vor forma patru şiruri de
elemente grupate după culoare.
Dacă pe parcursul desfăşurării
jocului, copiii vor întâmpina
dificultăţi, vor fi ajutaţi de colegi sau
de Iepurilă. Răspunsurile corecte vor
fi recompensate cu aplauze.
După ce obiectele au fost
selectate – au fost formate cele patru
şiruri de elemente – împreună cu
copiii vom număra elementele
mulțimilor indicate de către
educatoare. În acest sens voi
accentua gestica referitoare la
numărat – numărăm obiectele prin
încercuire şi adăugare cantitativă.
Exemplu: Să vedem câte ouă
verzi sunt? Ce vom face ca să aflăm?
(numărăm ouăle verzi). Să le
numărăm! Câte sunt? (3 ouă) care
este cifra trei? (alege, denumește și
arată cifra trei)

Complicarea jocului
În complicarea jocului voi cere
copiilor să închidă ochii, iar iepurașul
va schimba locul elementelor de la o
grupă la alta, copiii trebuind să
sesizeze schimbările făcute.
Copiii verbalizează acţiunea
îndeplinită. Fiecare sarcină rezolvată
corect va fi recompensată.
5.Tranziţie Invit copiii să meargă la măsuțe prin Observare
intermediul versurilor: curentă
Pe iepuraș l-am invățat
Să numere pana la trei.
Acum, iute ne-ndreptăm
Catre măsuțe,
Pe scaune noi ne-așezăm,
Să vedem ce mai lucrăm,
Pe Iepuraş să-l ajutăm.
6.Obţinerea Secvenţa 2- DEC
performanţei Captarea atentiei
 Se realizează intuirea Explicaţia
materialului: Demonstraţia
- Ce aveţi pe măsuţe? (acuarele, Comporta-
servetele) mentul
- Cu ajutorul lor vom decora ouă. copiilor
- Se realizează observarea planșei
model. Exerciţiul
Se explică modul de realizare al Aprecierea
lucrării: verbală
Noi o să pictam cu ajutorul degetului Evaluare
aratator, pe care îl înmuiem în apă, individuală
apoi în culoare pana se ia culoarea pe prin produsele
el, după care facem cu vârful copiilor
degetului puncte mici, în interiorul
conturului oului.
Copiii vor fi atenți să nu pună prea
multă apă, să lucreze curat, să ducă
tema la bun sfarșit. Le voi atrage
atenția să nu se grabească, să lucreze
curat.
 Este solicitat un copil să
repete etapele de lucru.
 Se realizează exerciţii de
încălzire a muşchilor mici ai
mâinilor.
 Se trece apoi la realizarea
propriu-zisă a modelului
 În timp ce copiii lucrează voi
trece pe la fiecare pentru a-i
îndruma şi corecta.

Copiii îşi îndeplinesc sarcinile de


lucru. Atmosfera în care lucrează
copiii este plăcută, relaxantă. Fiecare
copil se poate autoevalua prin
raportare la rezultatele obţinute de
colegii lui, poate face aprecieri
despre activităţile celorlalţi şi poate
exprima predicţii despre posibile
activităţi viitoare.
7. Evaluarea Lucrările vor fi expuse în coșul Turul galeriei Evaluare
performanţei iepurașului pentru a fi evaluate. globală
Aprecierea lucrărilor se va face prin
metoda Turul galeriei , rezervând 5
minute pentru eventuale retuşuri.
8. Încheierea Apercierile generale şi individuale se Conversaţia Verbală
activităţii vor realiza prin intermediul Stimulente
iepuraşului care apreciază activitatea
copiilor, le mulţumeşte pentru ajutor
oferindu-le stimulente(ouă de
ciocolată), manifestându-şi dorinţa de
a mai rămâne şi zilele următoare la
grădiniţă să mai înveţe şi alte lucruri.