Sunteți pe pagina 1din 1

Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, pentru persoanele

asigurate

Plata acestui tip de prestaţie începe de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului.
Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani constituie 30%
din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii
naşterii copilului, venit din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale,
dar nu mai puţin de 440 de lei pentru fiecare copil. Venitul mediu lunar asigurat se determină
prin împărţirea la 12. Pachetul de documente va conţine:

a) actul de identitate al persoanei căreia i se stabileşte indemnizaţia (în original şi în copie);

b) certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător (în
original şi în copie). Dacă copia deja a fost prezentată la CTAS pentru acordarea indemnizaţiei
unice la naşterea copilului, se prezintă numai originalul;

c) extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea
vîrstei de 3 ani (în original) de la toate unităţile în care desfăşoară activităţi;

d) carnetul de muncă (în original şi în copie) sau certificatul ce confirmă încadrarea în cîmpul
muncii. Dacă copia a fost deja prezentată la CTAS pentru acordarea indemnizaţiei unice la
naşterea copilului, se prezintă numai originalul;

f) alte acte, după caz.