Sunteți pe pagina 1din 1

CALCUL ALGEBRIC

FIȘE DE LUCRU 1

Calculați
1) a) 8x2 – 5x + 7 – 2x2 + 3x – 10 =
b) 4x2 – 7x – 2 – 6x2 – x + 8 =
c) 5x2 – 4x + 3 – 9x2 + 8x + 2 =
d) 5 3 x2 – 4 5 x + 3 5 – 9 3 x2 + 8 5 x+2 5 =
e) 7 2 x2 – 12 5 x + 8 2 – 9 2 x2 + 5 5x+ 2 =

2) a) 5∙(x – 3) – 4x∙(2x + 3) =
b) 3x∙(4x – 3) – 2∙(5 – 7x) =
c) 4∙(3x – 4) – 7x∙(2x + 3) =
d) 6 ∙(2 3 x2 – 5 2 x + 2 2 ) – 2 3 x∙(5 3x2 + 8 2x + 2) =
e) 5 2 ∙(2 6 x2 – 3 6 x + 8 2 ) – 9 6 ∙( 2
2x +3 3x+2 6)=

3) a) (2x2 – 4x – 3)∙(3x – 2) =
b) (x2 – 5x + 2)∙(4x – 3) =
c) (x2 – 5x + 3)∙(2x2 – 3x – 4) =
d) (3 3 x2 – 2 2 x + 2 )∙(5 3 x2 + 2 2 x + 3) =
e) ( 6 x2 – 2 6 x + 3 2 )∙(3 2 x2 + 2 3x+ 6)=

4) a) (4x – 3)2 =
b) (3x + 5)2 =
c) (5x – 3)∙(5x + 3) =
d) (3 – 4x)∙(3 + 4x) =
d) (3 3 x2 – 2 2 )2 =
e) (2 6 x + 3 2 )2 =
f) (3 3 x2 – 2 2 )∙(3 3 x2 + 2 2 ) =
g) ( 6 x2 – 3 2 )∙( 6 x2 + 3 2 ) =

5) a) (2x – 3)2 – (3x + 2)2 – (5x – 2)∙(5x + 2) =


b)  2 3  1)    6  1   5  2   5  2 
2 2

c)  5 x  3  3 5 x  1   2 5 x  3    2 5 x  3  
2 2

d) (3 3 x2 – 2 )2 + 3 3 ∙(5 3 x2 + 2 2 )2 + 2 3 ∙( 6 x– 2 )∙( 6 x+ 2 )=

6) a) 60x – 5∙{3 – 2∙[7x – 3∙(4x – 1)]} =


b) 5x – 5∙{x – 2∙[3x + 3∙(2 – x)]} =

7) Calculați media aritmetică și media geometric a numerelor


a) a = 7  3 și b = 7  3
b) a = 7  2 6 și b = 7  2 6