Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de lecție

I. Date generale:
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială sat Strejnicu
Propunător: Prof. Mihai Alexandra Georgiana
Data: 24.11.2017
Clasa: a V-a A
Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală
Unitatea de învățare: Autocunoaștere și stil de viață sănătos și echilibrat
Subiectul lecţiei: Stresul în viața mea
Tipul lecţiei: mixt
Scopul lecţiei: să identifice sursele de stres și modalități de prevenire a stresului

Competențe operaționale:
La sfârșitul lecției, eleviii vor fi capabili:
CO1 – să definească stresul
CO2 – să identifice sursele de stres
CO3 – să prezinte efectele stresului asupra organismului și asupra stării psihice
CO4 – să formuleze strategii de prevenire a stresului potrivit fiecăruia.

Strategia didactică:
Metode de învățământ: conversația, explicația, expunerea, meditația, lectura, problematizarea
Mijloace de învățământ: imagini, foi de flipchart, manualul
Forma de organizare a clasei: individuală, pe grupe, frontală

Resurse:
Temporale: nr. de lecții: 1
durata: 50 min

Bibliografice:
Oancea, Ana Maria, Popescu, Doina, Consiliere și dezvoltare personală, Manual pentru cls. a V-a, Ed. Corint, București, 2017
Lemeni, Gabriela, Porumb, Mihaela (coordonatori), Consiliere şi orientare, ghid de educaţie pentru carieră, Editura Asociaţia de
Ştiinţe Cognitive din Romania (ASCR), Cluj Napoca, 2004

II. Desfășurarea lecției

Nr Etapele lecției Ob. Timp Activitate profesorului Activitatea elevului Metode și Mijloace Forme de Evaluare
. op. (min) procedee de organizare
cr învățare
t.
1. Momentul 1 Salutul Salutul
organizatoric Notarea absenților Precizarea absenților
2. Verificarea 7 Profesorul verifică fișa pregătită de Elevii prezintă fișa Conversația Fișa de Activitate Aprecieri
cunoștințelor către elevi pentru portofoliu lucru individuală verbale
anterioare
3. Pregătirea 5 Profesorul le propune elevilor să își Elevii descriu stările prin care trec: Conversația Activitate Aprecieri
elevilor pentru imagineze că în acea zi au un test la - le transpiră palmele, simt un nod în gât, frontală verbale
receptarea matematică și au de prezentat un simt emoții puternice, etc.
noilor proiect la geografie.
cunoștințe „-Ce stări au? Cum se simt?”
Precizare:
Uneori teama de eșec ne conduce
spre emoții puternice, constituindu- Explicația
se într-un factor de stres al vieții
noastre. Stresul este destul de
prezent în viața noastră având
consecințe negative asupra stării
noastre fizice și psihice.
4. Anunțarea 1 Profesorul precizează titlul lecției și Elevii notează titlul în caiete.
tilului lecției și îl notează pe tablă:
a obiectivelor Stresul în viața mea
5. Comunicarea/ CO1 15 Profesorul întreabă: Elevii oferă diferite răspunsuri Conversația Activitate Aprecieri
însușirea „- Ce culori, imagini sau cuvinte îți Problematizarea frontală verbale
noilor vin în minte atunci când auzi
cunoștințe termenul stres?”
„-Te-ai simțit vreodată foarte
stresat?”
„- Ce ai simțit, ce ai gândit și cum ai
reacționat în acele momente?”
Pe baza răspunsurilor, elevii sunt Elevii definesc termenul stres Conversația Activitate Aprecieri
rugați să definească termenul de frontală verbale
CO1 stres.
CO2 Elevilor li se cere să citească în Elevii citesc pe rând textul din manual Lectura Manual Activitate
CO3 manual definiția stresului, sursele de frontală
CO4 stres, efectele stresului și strategiile
de prevenire a stresului.
Profesorul prezintă imagini diferite Elevii observă imaginile și răspund Observația Imagini Activitate Aprecieri
care sugerează stresul sau relaxarea solicitărilor profesorului dirijată frontală verbale
și le cere elevilor să identifice starea Conversația
prin care trec persoanele, precum și
factorii care conduc la stres sau pe
cei care favorizează relaxarea.
6. Fixarea și CO3 5 - Care este impactul stresului asupra Elevii răspund la întrebări Conversația Activitate Aprecieri
sistematizarea CO4 calităţii vieţii, asupra modului în frontală verbale
cunoștințelor care ne comportăm?
- Ce acţiuni imediate pot fi
întreprinse pentru a reduce impactul
unui stres?
- Ce acţiuni viitoare ar putea
planifica pentru a reduce impactul
unor factori stresanţi?
7. Asocierea, CO3 14 Profesorul împarte clasa în echipe Elevii rezolvă solicitările profesorului Foi de flip- Activitate pe Aprecieri
sistematizarea, CO4 de câte patru, iar apoi împarte chart grupe verbale
generalizarea fiecărei echipe fișe de flip-chart.
Fișele sunt împărțite în două
coloane pe care vor scrie: „La
școală mă stresează” I „Ce pot face
pentru a nu mai simți stresul”.
Profesorul le cere elevilor să
prezinte ce au descoperit despre
colegii lor.
8. Aprecierea 1 Profesorul face aprecieri privind Elevii ascultă explicațiile profesorului Explicația Activitate Aprecieri
activităţii activitatea elevilor frontală verbale
elevilor
9. Încheierea 1 Salutul Salutul
activităţii