Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lecție

I. Date generale:
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Vlad Mușatescu”, Găgeni
Profesor: Mihai Alexandra Georgiana
Data: 13.I.2016
Clasa: Pregătitoare
Aria Curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învățare: Dumnezeu este întotdeauna cu noi
Subiectul lecţiei: Îngerii sunt păzitorii copiilor
Tipul lecţiei: mixtă
Scopul lecţiei: însuşirea unor cunoştinţe despre îngeri în vederea cinstirii acestora.

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
01 - să-i descrie pe îngerii buni;
02 - să memoreze rugăciunea „Îngerul păzitor"
03 - să precizeze rolul îngerilor în viaţa oamenilor;
04 - să enumere însuşirile pozitive ale îngerilor buni şi însuşirile negative ale îngerilor răi;
05 - să identifice modalităţile prin care putem să ne asemănăm, prin fapte, cu îngerii buni;

Strategia didactică
1. Metode şi procedee : exerciţiul, povestirea, conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura expresivă.
2. Mijloace de învăţământ: planşa Sfinţii Îngeri.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală şi activitate pe grupe.

1
Resurse:
Oficiale: Programa școlară pentru disciplina Religie, Clasa pregătitoare
Planificare calendaristică anuală pentru disciplina Religie, Clasa Pregătitoare
Proiectarea unității de învățare: Dumnezeu este întotdeauna cu noi
Temporale: nr. de lecții: 1
durata: 50̓
Bibliografice:
1. *** Credinţă ortodoxă, Editura „Trinitas", laşi, 1996;
2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", laşi, 1999;
3. Religie. Fișe de lucru. Clasa Pregătitoare, Ed. Basilica, București, 2013.

II. Desfășurarea lecției

Metode Mijloace Forme de


Nr. Etapele Ob.
Timp Activitatea profesorului/ Activitatea elevului şi de învăţă- organi- Evaluare
crt. Lecţiei op.
procedee mânt zare
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- prof. salută elevii, rosteşte rugăciunea cu ei;


- notează absenţele şi realizează managementul clasei pentru începerea activităţii didactice
1. Momentul 2' care urmează să se desfăşoare; exerciţiul Activitate
organizatoric frontală
- elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru începerea activităţii
didactice;

Profesorul adresează elevilor următoarele întrebări:


„ - Ce aţi avut de pregătit pentru astăzi la religie ?"
„... 0 planşă cu creaţii ale lui Dumnezeu şi creaţii ale oamenilor."
„ - Cine vrea să enumere, din planşele sale, creaţii ale lui Dumnezeu şi creaţii ale oamenilor
Verificarea 10' ?" conversaţia Activitate Aprecieri
2. cunoştinţelor Mai mulţi elevi prezintă elemente din lucrarea lor. frontală verbale
„ - Pentru cine a creat Dumnezeu toate acestea ?"
„... pentru noi oamenii."

2
„ - Cum îl putem numi pe Dumnezeu, văzând câte a făcut El pentru noi oamenii ?"
„... Tatăl ceresc al tuturor."
„ - Poate cineva să recite poezia cu acelaşi nume Tatăl ceresc al tuturor ?"
- Unul, doi elevi recită poezia.
„ - Mai sunt oare şi alte fiinţe care stau alături de Dumnezeu ?"
„Da. îngeraşii săi."
„ - De unde ştiţi voi asta ?"
„ ... Mi-a spus mama, mi-a spus bunica … de la TV … „

Dragi copii, astăzi vom vorbi despre îngeri, în general şi despre îngerul păzitor, în mod explicaţia Activitate
special. Deoarece nu toţi copiii ştiu prea multe lucruri despre îngeri, astăzi veţi putea afla frontală
câte ceva despre aceste fiinţe deosebite : ce sunt şi ce anume fac îngerii pentru noi, oamenii;
ce însuşiri deosebite au ei şi cum putem să ne asemănăm, prin faptele noastre cu îngerii cei
buni.
- elevii ascultă cu atenţie; povestirea Planşă ce Activitate
Pentru a putea identifica unde stau îngerii şi ce fac ei pentru noi , vă rog să fiţi atenţi şi să înfăţişază frontală
ascultaţi următoarea povestire, care este şi ilustrată, pe o planşă pe care o aveţi în faţă." (*) povestiea
„ - Dar, voi copii, credeţi că aveţi un înger păzitor ?" ilustrată
Predarea noilor „Da. L-am primit la Botez."
cunoştinţe
Precizare:
a) anunţarea Chiar dacă ei sunt alături de noi, nu putem să-i vedem. Ei sunt duhuri, adică fiinţe care nu
subiectului au trupuri ca ale noastre, de aceea nu-i putem vedea, însă ei ne văd şi ne aud. Ei sunt
lecţiei şi a primele creaturi ale lui Dumnezeu şi pentru că nu-i putem vedea spunem ca fac parte din
obiectivelor lumea nevăzută. Explicaţia Activitate
propuse; 01 20' -elevii ascultă cu atenţie; frontală
Profesorul îi invită pe elevii să privească mai multe imagini cu îngeri şi să încerce să-i
3. b) comunicarea descrie. Observarea Planşă Activitate Aprecieri
noilor - Elevii privesc cu atenţie planşa cu îngeri şi se minunează de frumuseţea acestora. dirijată Despre frontală verbale
cunăştinţe; - Elevii descriu pe îngeri aşa cum îi văd ei în imagini (au chip de copilaşi veseli, Îngeri
duioşi, sensibili, foarte frumoşi şi care au nişte aripi).

Precizare:
Chiar dacă îngerii sunt fiinţe fără trup, în imagini ei au înfăţişarea pe care aţi descris-o voi.
Ei sunt reprezentaţi în acest mod pentru ca noi să putem înţelege mai bine însuşirile Explicaţia Activitate
deosebite pe care le au. Aripile lor sugerează că ei se deplasează foarte uşor, astfel ei pot fi frontală
lângă oameni ori de câte ori aceştia îi cheamă în ajutor.
- elevii ascultă cu atenţie;

3
„ - Ştiţi voi cum îi chemăm pe îngerii păzitori în ajutor ?" Conversa- Activitate
„Da. Prin rugăciunea „îngeraşul" ţia frontală
„ - Cine vrea să o rostească ?"
- Copiii spun diverse variante.

02 Observaţie: Activitate
Chiar dacă unii copii ştiu anumite fragmente din această rugăciune profesorul îi va învăţa pe Exerciţiul frontală,
toţi copiii întreaga rugăciune. individuală
- Elevii memorează corect rugăciunea. şi în grup
03 Profesorul îi solicită pe elevi să privească imaginile din manual şi să identifice în ce
împrejurări îngerul păzitor poate fi lângă noi.
- Elevii dau răspunsurile: „îngeraşii ne veghează somnul, ne ajută la lecţii, atunci când Conversa- Activitate
mama, tata, sau doamna învăţătoare nu sunt lângă noi, ne păzesc de rele atunci când ţia frontală
călătorim, etc."
„ - Oare îngerul păzitor vine şi ne ajută să facem lucruri bune sau ne fereşte de întâmplări
periculoase, chiar dacă noi nu-l iubim, nu-l cinstim şi nu-l chemăm în ajutor ?"
- Elevii meditează şi dau răspunsuri: „Nu. Dacă noi nu vorbim cu el prin rugăciune Problema- Activitate Aprecieri
şi dacă nu-l cinstim el nu vine forţat în ajutorul nostru." tizarea frontală verbale
Profesorul propune elevilor să asculte cu atenţie următoarele versuri pentru a putea spune ce
face îngerul bun atunci când noi facem fapte rele.
„Neascultător şi rău, Lectura Activitate
Uneori, de-i copilaşul, expresivă frontală
Depărtându-se de el,
Plânge, trist e îngeraşul."
Elevii răspund: „ îngeraşul se supără pe noi, se îndepărtează şi plânge."

Precizare:
Îngerul bun se îndepărtează şi rămânem singuri, iar îngerul rău se bucură că poate să ne
îndemne să facem mai multe fapte rele.
Profesorul cere elevilor să enumere fapte rele ce pot fi făcute din îndemnul îngerului rău. Conver- Activitate Aprecieri
- „ ... Să nu fim ascultători, să vorbim urât, să minţim, etc." saţia frontală verbale

Precizare:
Noi trebuie să avem multă voinţă şi să nu facem aşa cum ne îndeamnă gândurile rele ce sunt
transmise de îngerii răi. îngerii răi nu au fost făcuţi aşa de Dumnezeu. Ei au fost tot îngeri
buni, la început, dar din cauza neascultării şi a mândriei, Dumnezeu s-a supărat pe ei, nu i-a explicaţia
mai lăsat lângă El. şi nu a mai avut grijă de ei. De aceea au devenit nişte îngeri răi şi au
început să-i îndemne pe oameni să facă fapte rele.

4
Se citeşte poezia Copilul şi îngerul (**)
- Elevii ascultă poezia cu atenţie.
Se dirijează elevii să formuleze o serie de întrebări şi răspunsuri pe tema poeziei.
- Elevii fac exerciţii de dialog, formulând întrebări şi răspunsuri. De exemplu : Conver- Activitate Aprecieri
„- Unde locuiesc îngerii ?" „- Ce fac îngerii ?" „- Ce trebuie să faci ca să te asemeni unui saţia frontală verbale
04 înger bun ?" Colegii lor vor da răspunsurile.
- Elevii ascultă cu atenţie.
Aprecieri
Precizare: verbale
Îngerii buni sunt păzitorii oamenilor, dar el slujesc neîncetat lui Dumnezeu. Prin ei, Explicaţia Activitate
Dumnezeu Şi-a vestit voia Sa în lume (înger = vestitor). Printre îngerii buni se numără şi frontală
îngerii Mihail şi Gavril. Îngerii răi nu stau alături de Dumnezeu. Ei îi îndeamnă pe oameni
să facă fapte rele. Povestirea
Profesorul citeşte o povestire morală pentru a le arăta elevilor cum pot fi ca îngerii buni.
Fixarea şi (***)
4. sistematizarea 15' - Elevii ascultă cu atenţie. Meditaţia Activitate
cunoştinţelor Apoi îi invită pe elevi să se gândească dacă au fost vreodată buni ca îngerii. religioasă frontală
- Elevii meditează şi dau răspunsuri.
Se cere elevilor să formuleze învăţături pentru sufletul lor.
05 - Elevii formulează următoarele învăţături : „ - Să fim cuminţi!" „ - Să nu-l supărăm pe Autoevalua
îngerul păzitor!" „ - Să vorbim cu îngerul prin rugăciune !" rea
Profesorul îi îndeamnă pe elevi să formuleze trei dorinţe pe care vor să i le îndeplinească conversaţia Activitate
îngeraşul păzitor. frontală
- Elevii dau variante de răspuns.
Concluzia va fi formulată de profesor, cu ajutorul copiilor, şi anume:
„ Fiecare copil îşi are îngerul său păzitor, care îi veghează somnul, îl apără de toate relele Aprecieri
şi-l îndeamnă să facă fapte bune.” verbale
- elevii particiă la stabilirea concluziei;

Precizarea şi Se prezintă elevilor tema pentru acasă : „Coloraţi în caietul special de religie (sau în fişa de
5. explicarea 1' lucru) îngeraşul păzitor." explicaţia Activitate
temei - elevii ascultă cu atenţie; frontală
Profesorul numeşte doi, trei elevi să repete ce tema au de făcut acasă.

Aprecierea Se fac aprecieri generale şi individuale, privind atât pregătirea elevilor pentru lecţie, cât şi Activitate Aprecieri
6. activităţii 1' implicarea lor în predarea noilor cunoştinţe. Se notează elevii care au participat la lecţie. conversaţia frontală verbale

5
elevilor - Elevii ascultă aprecierile făcute de profesor.

7. Încheierea 1' Profesorul rosteşte rugăciunea împreună cu elevii, salută şi iese din sală; exerciţiul Activitate
lecţiei - elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; frontală

(*) „ Era un sat prin mijlocul căruia trecea un râu; şcoala era de partea cealaltă a râului şi nu era un pod prea bun peste el. Din loc în loc lipseau multe scânduri şi
podul se clătina mereu mai, mai să cadă. De îngust ce era, trebuia să treacă fiecare, unul câte unul pe acel pod. Când copii plecau de acasă, mamele lor le spuneau să aibă grijă
când trec podul, să nu se uite nici în dreapta nici în stânga, că altfel or să cadă; să se uite înainte, că îngeraşul o să-i păzească şi o să ajungă cu bine la şcoală. Într-o zi, un
băieţel, Ionică, şi o fetiţă, Irina, care erau nişte copii cuminţi, ascultători şi foarte credincioşi, au plecat de acasă spre şcoală. Pe la jumătatea podului au văzut zburând un
fluturaş şi au început să privească, duşi de frumuseţea lui, spre el. (Profesorul arată imaginea copiilor, dar îngerul păzitor să fie acoperit cu o hârtie) Încă un pas şi erau gata-
gata să cadă în apă... (Profesorul poate dramatiza situaţia) Atunci când constată că i-a impresionat pe copii, spune: Dar deodată apare lângă ei cineva nevăzut care le-a ridicat
picioarele pe pod şi au putut merge înainte, trecând râul cu bine.
Ştiţi voi cine i-a apărat pe Ionică şi Irina ?
-Da! îngeraşul păzitor.'"

(**) Copilul şi îngerii


„Unde staţi voi îngeraşi ? Cum aş face drăgălaşi
Şi ce faceţi drăgălaşi ? Să fiu şi eu îngeraş ?
Lângă Tatăl nostru stăm, Să fii bun şi ascultător
Îi cântăm şi ne-nchinăm. Şi ne poţi fi frăţior."

(***) „ Un copil, cu numele Ioan, auzise vorbindu-se despre îngeri. Ar fi vrut să-i vadă şi el pe îngeri. într-o zi a pornit să-i caute. A întrebat un vecin bătrân, dar care
a rămas pe gânduri... El l-a trimis pe Ioan la mătuşa sa, care lucrează la spital, spunându-i că ar putea să-i găsească acolo. Ioan porni spre spital. Era o zi mohorâtă de iarnă. La
poarta spitalului, un grup de băieţi şi fete strângeau pomană de la lumea care trecea pentru copiii săraci care nu au ce mânca. Copilul avea un ban în buzunar; îl scoase şi-l
dădu de pomană. Apoi intră în spital, unde o găsi pe mătuşă. Înainte ca Ioan să deschidă gura, mătuşa îi spune:
- Avem aici, în spital, o bătrână bolnavă. E singură în cameră. Du-te şi ţine-i puţin de urât. Povesteşte-i, cântă-i ceva.
Ioan se duce. Vede asistentele cum îngrijesc bolnavii, dar nu vede nicăieri un înger cu aripi aşa cum văzuse el în poză, într-o carte. Trist şi gânditor, se întoarce acasă. La un
moment dat traversează strada fără să se uite nici la dreapta şi nici la stânga. Dintr-o dată, o femeie îl apucă de mână. Ioan se uită cu mirare la ea... N-o fi ea, oare, îngerul
păzitor ? Dar nu, nu semăna deloc cu îngerul care-l văzuse în poză. Şi totuşi ea îl salvase de la moarte. Şi dintr-o dată, îi vine în minte o idee : Şi oamenii pot fi ca îngerii!
Buni ca îngerii erau băieţii şi fetele care strângeau bani pentru copiii săraci, asistentele care se îngrijeau de bolnavi în spital, femeia care îl trăsese din fata maşinii. Chiar si el
fusese ca un înger bun când dăduse banul de pomană şi ţinuse de urât bolnavei din spital.”

S-ar putea să vă placă și