Sunteți pe pagina 1din 1

1.Produs cartezian a două mulţimi.Noţiunea de funcţie (1) 1.

Paralelipipedul dreptunghic: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi (1)


2.Mulţimea grafic asociată unei funcţii, reprezentare geometrică a graficului unei funcţii volum
numerice 2. Cubul: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum
3. Funcţii definite pe mulţimi finite exprimate cu ajutorul diagramelor, tabelelor, prin formule (2) 3. Aplicaţii (2)
4. Funcţii de tipul f : R → R, f ( x ) = ax + b (a, b ∈ R ) . Reprezentarea
4. Prisma dreaptă: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volumul. Prisma
triunghiulară regulată.
geometrică a graficului funcţiei liniare. 5.Prisma patrulateră regulată. Arii şi volum (3)
5.Aplicaţii (3) Prisma hexagonală regulată. Arii şi volum
6. Reprezentarea geometrică a graficului funcţiilor de tipul 6. Aria laterală, aria totală şi volumul paralelipipedului dreptunghic şi cubului
f : A → R, f ( x ) = ax + b (a, b ∈ R ) ,unde A este un interval sau o mulţime 7. Aplicaţii. (4)
finită 8. Evaluare.
7. Determinarea funcţiei liniare cunoscând coordonatele a două puncte de pe grafic. (4)
8.Probleme cu funcţii cu conţinut geometric. Aplicaţii. 1. Piramida triunghiulară regulată: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi (5)
volum
9. Aplicaţii (5) 2. Tetraedrul regulat. Aplicaţii
10. Evaluare
3. Piramida patrulateră regulată: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi (6)
1. Ecuaţii de forma ax+b=0, a,b reale. (6) volum
2. Aplicaţii. Ecuaţii reductibile la ecuaţiile anterioare. 4. Piramida hexagonală regulată: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi
3. Ecuaţii de forma ax+by+c=0 cu a,b,c reale. Interpretare geometrică (7) volum
4. Inecuaţii de forma ax+b≥0 (>, <, ≤). 5. Aplicaţii (7)
6. Evaluare
5. Rezolvarea unor probleme cu ajutorul ecuaţiilor şi inecuaţiilor liniare. Aplicaţii (8)
6. Evaluare 1. Trunchiului de piramidă trunghiulară regulată: descriere, desfăşurare, aria laterală, (8)
aria totală şi volum
a1 x + b1 y + c1 = 0 (9)
2. Trunchiului de piramidă patrulateră regulată: descriere, desfăşurare, aria laterală,
1. Sisteme de ecuaţii de forma  , a1 , b1 , c1 , a 2 , b2 , c 2 ∈ R . aria totală şi volum
a 2 x + b2 y + c 2 = 0 3. Aplicaţii (9)
Interpretare geometrică. Metoda grafică de rezolvare 4.Evaluare
2. Metode de rezolvare: metoda substituţiei
1 Cilindrul circular drept : desfăşurare, elemente, secţiuni, aria laterală, aria totală şi (10)
3. Metoda reducerii (10) volum
4. Rezolvarea unor probleme cu ajutorul sistemelor de ecuaţii liniare 2. Conul circular drept : desfăşurare, elemente, secţiuni axiale şi paralele cu baza,
aria laterală, aria totală şi volum
5. Aplicaţii (11) 3. Trunchiul de con circular drept. Aria laterală, aria totală şi volumul trunchiului de (11)
6.Evaluare con circular drept
1. Recapitulare pentru lucrarea scrisă . (12) 4. Sfera; descriere, sectiuni. Arie şi volum
2. Lucrare scrisă semestrială. 5. Aplicaţii (13)
1. Ecuaţii de forma ax2+bx+c=0 cu a, b, c ∈ R, a≠0. Cazuri particulare .Rezolvarea ecuaţiei de (13) 6. Evaluare
forma ax2+bx+c=0 cu a, b, c ∈ R, a≠0 prin descompunere în factori sau în sumă de pătrate. 1. Recapitulare pentru lucrarea scrisă (12)
2. Cazul general de rezolvare a ecuaţiei de forma ax2+bx+c=0 cu a, b, c ∈ R, a≠0 2. Discutarea lucrării scrise.
1. Teste pentru evaluarea naţională (14)
3. Aplicaţii (14) 2. Teste pentru evaluarea naţională
4. Evaluare
3. Teste pentru evaluarea naţională (15)
4. Teste pentru evaluarea naţională
1. Teste pentru evaluarea naţională (15)
2. Teste pentru evaluarea naţională