Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

CATEDRA ECONOMIE, MARKETING ŞI TURISM

CIFRUL ŞI DENUMIREA SPECIALITĂŢII (font 14, Bold, centered)

Teză de licenţă/master

Şef Catedră ______________ Onofrei Alexandr

Dr. hab., prof. univ.

Conducător ştiinţific: _____________ Numele, prenumele, gradul ştiinţific

Autorul: ______________

CHIŞINĂU
CAPITOLUL I. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND ANALIZA ŞI INFLUENŢA
MEDIULUI DE MARKETING ASUPRA DECIZIILOR ÎNTREPRINDERII

1.1.Conceptul de mediu de marketing, relaţiile întreprinderii cu mediul extern

O nava pluteste, in noapte, pe o mare agitata. Cerul acoperit de nori ascunde orice indiciu
asupra punctelor cardinale. Pentru a gasi portul in care sa acosteze si sa incarce provizii, nava trebuie
sa-si taie drumul printere stinci, sa infrunte vinturi si valurile care o clatina din toate incheieturile.
Drumul pe mare ofera navei un mediu inconjurator ostil, plin de pericole. Pentru a supravetui si
indeplini misiunea, ea are nevoie de un sistem propriu de navigatie.
Afacerea si firma sunt si ele plasate intru-un mediu inconjurator plin de opurtunitati, dar si
pericole. In linii mari, este vorba de un mediu managerial si commercial pe care-l putem numi
mediul de marketing. Pentru “a naviga” in mediul afacerilor, firma are nevoie de un “sistem propriu
de navigatie” , care sa detecteze opurtunitatile si amenintarile. Sistemul de navigatie trebuie sa-i
spuna care sunt agentii si fortele externe ce-I afecteaza activitatea si nivelul de performanta.
Mediul de marketing poate fi privit ca un ansamblu de factori si forte externe pe care
intreprinderea nu le poate manipula si controla dupa voia sa, dar de impactul carora ea este mai mult
sau mai putin afectata. Mediul de marketing priveste toti agentii si fortele din afara intreprinderii;
prin inventia lor, influenteaza schimburile de pe piata, dand nastere unei multitudini de oportunitati si
riscuri (amenintari, constringeri). Acest mediu este in permanenta miscare si transformare: se deschid
piete noi, ne contacteaza parteneri noi, produse noi sunt inpinse pe piata, se inched piete vechi,
parteneri traditionali sunt abandonati, produsele vechi dispar de pe piata s.a.m.d.
Ca sa intelegem profunzimea si rapiditatea mutatiilor possible in mediul de marketing, este
destul sa facem
În literatura de specialitate se întâlnesc doua moduri de abordare şi de definire a mediului de
marketing al întreprinderii:
Prima modalitate de abordare a conceptului se înţelege ca mediul marketingului unităţii,
alcătuit din participanţii şi forţele din afara întreprinderii, care influenţează capacitatea conducerii de
marketing, menţinând şi dezvoltând tranzacţii de succes cu clienţii săi (după concepţia lui Ph.Kotler
expusă în lucrarea „Principles of Marketing”).
Astfel, conceptul include atât componente din interiorul unităţii, cât şi componente exterioare
ei.
În compartimentele interne ale unităţii se includ:
 conducerea generală a unităţii;
 compartimentul financiar – se ocupă de asigurarea şi utilizarea fondurilor necesare
îndeplinirii programelor de marketing;
 compartimentul cercetare-dezvoltare – se ocupă de problemele de creaţie şi proiectare
a noilor produse, de perfecţionare celor existente;
 compartimentul de aprovizionare – se ocupă de găsirea furnizorilor de materii prime,
materiale etc.;
 compartimentul de producţie – se ocupă de problemele tehnice şi tehnologice de
fabricaţie;
 compartimentele de contabilitate – evaluează costurile şi preţurile de vânzare,
gestionează veniturile unităţii.
Toate acestea în ansamblu alcătuiesc mediul intern al marketingului întreprinderii.
Colaboratorii şi factorii din afara întreprinderii sunt grupaţi în doua categorii:
1. factori care au cu compania legături directe şi influenţe reciproce – furnizorii de factori de
producţie (mijloace de producţie, forţă de muncă şi capital), intermediarii, consumatorii,
concurenţii, marele public. Această categorie împreună cu mediul intern al marketingului
alcătuieşte micromediul unităţii;
2. factori care se află la o distanţă mai mare de activitatea unităţii şi care o influenţează –
factorii demografici, economici, tehnologici, culturali, instituţionali, naturali. Această
categorie alcătuieşte macromediul marketingului unităţii.

A doua modalitate de abordare a conceptului nu include factorii din interiorul întreprinderii, ci


numai pe cei din afara ei, definindu-i mediul extern.
Elementele ce alcătuiesc mediul extern al unităţii sunt grupaţi în factori ce formează
micromediul şi macromediul ei. În primul caz mediul este privit faţă în faţă de atributele
compartimentului unit de marketing şi de aceea el este alcătuit în mediul marketingului unităţi. În al
doilea caz, mediul este înţeles ca totalitatea a factorilor ce acţionează şi influenţează activitatea
întreprinderii, raporturile ei cu piaţa.
În corelaţie de caracterul specific al mediului, de caracterul influenţei lui asupra activităţii
întreprinderii sunt trei forme principale ale mediului:
1. mediul stabil (specific perioadelor „liniştite”)
2. mediul instabil – se caracterizează prin modificări frecvente în componenţele sale. Compania
trebuie să analizeze cât mai precis schimbările şi să-şi creeze posibilităţi de adaptare la aceste
achimbări
3. mediul turbulent – se caracterizează prin schimbări spontane în conţinutul şi raportul dintre
componente.
Unele identităţi privesc mediul extern al întreprinderii ca un element necontrolabil, se
adaptează la el acceptându-l şi nu încearcă să facă ceva pentru a-l schimba. Ele studiază forţele
mediului şi proiectează la el acceptându-l şi nu încearcă să facă ceva pentru a-l schimba. Ele
analizează forţele mediului şi proiectează strategii care să le ajute pentru a evita pericolele.
Alte unităţi, dimpotrivă, adoptă o poziţie activă, care este mai eficientă pentru ele.