Sunteți pe pagina 1din 2

Discurs

Literatura română și puțina bucățică de cea universală


,,Literatura este omenirea grăind însuși cu dînsa''
Gîndind despre literatură îți închipui operele artistice citite în clasă sau și acasă singur clipele
petrecute cu plăcere, momentele cînd cu așteptare ședeai la lecții ca să te duci acasă și să
termini capitolul cela pe care mama ieri nu ția dat voie sal citești chiar dacă și îl citei la ora
12 de noapte. Pe parcursul vieții o săți aduci aminte de operele citite și momentele din ele
sau frazele celea care pentru tine deacum nu sunt niște fraze ci maxime, normele tale de
conduită, fiecare operă lasă ceva în tine, ceva ce va rămînea pînă la sfîrșitul vieții poate vreo
ideie sau înțelegere pe care a s-o cuprinzi în fiecare zi.De aici termin cu cu glorificarea și
încep cu critica, critica operelor care ni le propun să le citim la școală, dece? Vă întrebați?
Să începem cu definiția literaturii ,,O traducere literară a termenului ce indică sensul de
cunoaștere cu ajutorul literelor" asta ne spune că literatura a fost creată pentru ca autorul
se ne poată aduce ideia sa prin litere aici și este problema operele care ni le propun de
obicei au o idie ascunsă ce o persoană citind cu plăcere poate s-o peardă prin cantitatea
ceea de litere, sau o ideie ilogică sau chiar și opere fără o ideie.
Cu primul exemplu totul este clar așa opere sunt peste tot. Dar am avut opere ilogice mă
întrebați? Pentru mine da încă odată spun poate nu mați auzit pentru mine asta a fost
Mănăstirea argeșului, întreaga operă este împrejuru lui Manole meșterul ce șia zidit soția sa
inocentă și copilul ne născut pentru o superstiție că el credea că Dumnezeu îl privește cum
aceștia meșteri construesc o mănăstire asta deja este stupid dar nou încă ne spun că ele
este un erou?! Omul care șia ucis soția și copilul pentru o superstiție este erou? Asta nu este
eroizm ci un fanatizm. Înțeleg că ideia este să ne sacrificiem pentru marele bun ce este o
idei bună dar metoda pe care o aleso este ilogică mănăstirea ceea este pînă la sfîrșit
contruită din piatră nu din oameni, mănăstirea nu a adus nimic în afară de suferințe, și nu
cred că in biblie ste scris că mănăstirele trebue construite pe trupuri de oameni opera ne
împinge să ucidem oameni inocenți... nu trebue să îmi mai spun părerea credcă.
O operă fără ideie pentru mine este Enigma Otiliei eu opera asta pînă astăzi nu o înțeleg ea
nu a avut un motiv sau ceva ce ma învăța ea nu mia adus plăcere ea a fost destul de
plictisitoare. Concluzia operei putea să fie la sfîrșit că nu trebuie să ne legăm de trecut și să
mergem înainte, probabil? Nu pot spune nimic despre ea.
În titlul discursului am scris ,,și bucățica universală" eu socot că citim prea puține opere
universale, da operele romînești nu toate sunt plictisitoare și cu idei stranii ca exemplu
Miorița, Miorița eu socot că e unica și cea mai bun operă romînească la un nivel cu operele
clasice universale, Miorița e singură da operele universale sunt în deajuns. Să întreb clasa,
Platon, Aristotel, Socrate, cine și al cui elev a fost?
Sau Imanuel Kant, Averroes,Confucius și Friedrich Nietzsche cine erau ei? Vă răspund ei erau
filozofi cei mai mari filozofi cărțile lor sunt folosite ca doctrine oamenii încep întregi religii ce
învățăturile lor, am vorbit la școală despre dînși? Nu țin minte. Literatura nu trebue să se
oprească doar la cea română, literatura română este doar o picăture în ocean și noi învățăm
din picătura aceasta o anlaizăm și ajungînd la o stadie noi o să vedem oceanul... atunci o să
ne fie rușine de picătura noastră, ca expemlu zilele acestea am vrut să cites Etica
Nicomahică scrisă de Aristotel și ce uimire am avut eu cînd am văst că pe internet unde este
toată informația lumii ea nu este tradusă în român. Sau în carte ni sa propus să facem
legături dintre cuvinte ca pînza penelopei noi lam avut pe acasă și autorii cărții to așa sau
gîndit deoarece de unde noi puteam citi cele mai mari opere a lumii Odiseia și Iliada în carte
nu o fost nici o mențiune despre cărțile acestea, nici una! Dar noi continuam să analizăm
operele românești.
În concluzie pot spune că avem două variante de ieșire din situația noastră asta e să citim
opere universale sau să dezvoltăm literatura românească dar cu ironie pot spune că ca noi
să dezvoltăm literatura noastră noi de întîi trebue să citim literatura universală.