Sunteți pe pagina 1din 17

Utilitate și aversiune

la risc
Poziţionare în curiculă

 Aversiunea la risc
 Loteriişi Funcţii de utilitate
 Funcţii de utilitate concave
 Indicatorul aversiunii absolute la risc
Riscul în afaceri - apariţia teoriei riscului
 Logica probabilităţilor vs. Logica clasică

 Logica matematică clasică:


adevărat - fals

 Logica probabilităţilor:
adevăruri parţiale
Riscul în afaceri - apariţia teoriei riscului
 Teoria Riscului
 Bernoulli (1738): utilitatea marginală
descrescândă
 Knight (1921): Incertitudine vs. Risc
 Neumann şi Morgenstern (1944): probabilităţi
obiective
 Savage: probabilităţi subiective
 Arrow (1964) şi Debreu (1959): teoria evaluării
activelor
Utilitatea şi Aversiunea la risc
 Paradoxul St. Petersburg
 Să presupunem că doi parteneri participă la un
joc de aruncare a monedei în mod repetat.
Primul partener primeşte
 $1 dacă apare pajura după prima aruncare,
 $2 dacă pajura apare prima dată numai la a doua
aruncare,
 4$ dacă pajura apare prima dată numai la a treia
aruncare
 şi aşa mai departe...
Paradoxul St. Petersburg

heads 1 $20
2
1 $ 21
tail 1 2
2 1 1 $ 22
2 1
2
2
1 1
2
$ 2n-1
2
1
2
Paradoxul St. Petersburg
1 $20
heads 2 1
2
1 $ 21
tail 1 2
1 $ 22 1
2
1 2 2
2
1
2 $ 2n-1
1
2
n
1 1 1 n 1  1 
E (W )  1   2   4     2  
2 4 8 2
1 1 1 1 1

2

2

2

2
 n 
2 n
 

Paradoxul St. Petersburg
- concluzie -
 Oamenii ar trebui să plătească un infinit
de bani pentru dreptul de a juca acest joc
pe măsură ce n creşte la infinit.
 E evident că nu acesta este
comportamentul uman.
 Prin urmare, venitul aşteptat reprezintă o
măsură insuficientă a valorii unui joc.
Investitorii raţionali
- Reprezentare sub forma utilităţii aşteptate -

 Sunt consideraţi Raţionali investitorii care au un


sistem de preferinţe consistent pentru planuri de
consum aleatoare.
 Un plan de consum este o loterie cu privire la stările
viitoare posibile ale naturii:
x1 q1 y1
p1

~
x
p2

p3
x2

x3
~y q2
y2
p4 q3
x4 y3
Investitorii raţionali
- Reprezentare sub forma utilităţii aşteptate -
 Preferinţele au reprezentare sub forma utilităţii
aşteptate dacă există o funcţie U astfel încât
~x  ~y  EU ~x   EU ~y 
“Preferat lui”

EU ~
x   U x  prob 
x(1 )
p(1 ) 
 

~
x
p(2 ) x(2 )
p(3 ) x(3 )
  1 , 2 , 3 , 4 
EU ~
x   p1U [ x(1 )]  p2U [ x(2 )]  p3U [ x(3 )]  p4U [ x(4 )]
p(4 )
x(4 )
Investitorii raţionali
- Reprezentare sub forma utilităţii aşteptate -
 Investitorii sunt raţionali dacă
 Pot face comparaţii între jocuri
 Pot face aceste comparaţii în mod consistent:

~x  ~y
~ ~
xz
~y  ~z
Aversiunea la risc
 Definiţie:
 Un individ are aversiune la risc dacă nu este
dispus să accepte orice joc cu aşteptare nulă
(actuarially fair gamble – un joc pentru care
valoarea aşteptată este 0).
 Rezultat:
 Aversiune la risc = Funcţia de utilitate este
concavă
Demonstrarea Aversiunii la Risc

St. Petersbourg – utilitate marginală


 Paradoxul
descrescândă

 Dacă avem aversiune la risc (nu există un joc cu


aşteptare nulă) atunci U este concavă (utilitate
marginală descrescândă)
U este o funcţie concavă - demonstraţie
 Oricare ar fi w1 şi w2 cu w1< w2 şi p o
probabilitate, fie un joc h~ de forma
ph1  (1  p)h2  0
 Să presupunem că averea iniţială este
W0  pW1  (1  p)W2
 Atunci, un investitor cu aversiune la risc va
refuza jocul cu aşteptare nulă, adică
 
U W0   E U W0  h  p U W0  h1   (1  p)U W0  h2 
~
Concavitatea funcţiei de utilitate

U  pW1  1  p W2   pU W1   1  p U W2 

     
~ ~
U EW  EU W

      
~ ~
U E W   E U W

Echivalentul
certitudine
Despre valoarea primei de risc
  
~ ~
  ~
    
~ ~ ~
    
~
U E W    U E W  U ' E W E W    E W  U E W  U ' E W   

  
~  ~
   ~ ~
  
~ 1
 
~ ~
  
~
E U W  E U E W  U ' E W W  E W  U ' ' E W W  E W   
2

 2 

1 2  U ' ' W0  


     
2  U ' W0  
E numai o aproximare;
funcţionează numai
pentru riscuri “mici”. Coeficientul de
Toate momentele de aversiune la risc
ordin mai mare decât 2 Arrow Pratt
sunt neglijabile în raport
cu dispersia
Utilitatea Utilitatea Mediei – daca am
avea media cu certitudine
U[E(W)]
U(W2)

Aversiunea la
risc

Utilitatea U(W1)
medie
E[U(W)]
Venituri asteptate
(ca medie)
E(W)
0
W1 W2 Venituri
π