Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare clasa a VII-a

Nume__________________________, prenume___________________________data____________

1. Formaţi perechi asociind noţiunile specificate în coloana A cu definiţiile acestora di B.


L/0/1/2/3/4

A B
1. Tehnoredactare a. Un obiect complex, format din obiecte mai
simple: texte, tabele, imagini, secvenţe sonore şi
secvenţe video, procesate unitar
2. Documentul
b. Pregătirea tehnică şi grafică a unui manuscris
înainte de a începe operaţia de tipărire
3.Fontul
c. Un set complet de caractere (toate literele
alfabetului, cifre, semne) cu un aspect grafic
4. Formatare a caracterelor unitar

d. Procesul de stabilire a proprietăţilor


caracterelor unui text: fontul, stilul de afişare,
dimensiunile, culoarea, efectele speciale.

2. Determinaţi stilul de afişare a caracterelor din următoarele cuvinte: L/0/1/2/3/4/5/6/7/8

informatica _________ ; clasă _________ ; şcoală _________; carte_____________


casă ___________; calculator _____________; arborescenţă ____________; arial ________

3. Documentul MS Word reprezintă : L/0/1

a) un tabel c) un text
b) un obiect complex d) o pagina
4. Formatare a paginilor este: L/0/1
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_

5. Numiți elementele ferestrei de document. L/0/1/2/3/4/5/6

a) d)
b) e)
c) f)

6. Numiți proprietățile principale ale unui caracter: L/0/1/2/3/4/5

1. 4.
2. 5.
3.

7. Un fisier creat in WORD are extensia: L/0/1

a..Wrd b. .doc c. .txt

8. Putem face ca un document sa aiba un antet pe paginile pare si un altul pe paginile impare?

a. Da , din Initializare pagina Aspect L/0/1


b. Nu
9. Alegeți răspunsul corect: L/0/1

A) Apăsarea butonului are ca efect:


a. Evidenţierea caracterelor prin îngroşare;
b. Evidenţierea caracterelor prin înclinare;
c. Evidenţierea caracterelor prin subliniere;

B) Apăsarea butonului are ca efect: L/0/1


a. Alinierea paragrafului la stânga
b. Alinierea paragrafului la centru
c. Alinierea paragrafului la dreapta

C) Apăsarea butonului are ca efect: L/0/1


a. Scrierea caracterului ca exponent
b. Scrierea caracterului ca indice

D) Apăsarea butonului are ca efect: L/0/1


a. Evidenţierea caracterelor prin îngroşare;
b. Evidenţierea caracterelor prin înclinare;
c. Evidenţierea caracterelor prin subliniere;
E) Apăsarea butonului are ca efect: L/0/1
a. Alinierea paragrafului la stânga
b. Alinierea paragrafului la centru
c. Alinierea paragrafului la dreapta

10. Asociați fiecare literă din coloana A cu cifra corespunzătoare din coloana B, pentru a forma
propoziții adevărate: L/0/1/2/3/4/5
a. Arial 1. Scriere înclinată
b. abc 2. Scriere subliniată
c. 14 3. Numele fontului
d. I 4. Tăiere text cu o linie
e. U 5.Dimensiunea fontului
11. Stabiliți valoarea de adevăr a afirmațiilor: L/0/1/2/3/4
1. Orientarea paginii poate fi tip portret sau tip vedere.
2. Marginile unei pagini pot fi doar sus si jos.
3. Combinația de taste pentru aliniere la stânga este CTRL+J.
4. Mărimea caracterelor în puncte este cuprinsă între 8-72.

Barem de corectare

Puncte 41 40-38 37-35 34-30 29-27 26-20 19-15 14-10 9-5 4-1
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Barem de evaluare
Nr. Motivarea punctelor Total
item
1. 1-b, 2a, 3c, 4d 4p
2. RU, RI, IB, I, B, IU, RU 8p.
3. b 1p.

4. Numim formatarea paginilor procesul destabilire a proprietăților 1p.


paginilor din document: dimensiunea, orientarea, marginile,
alinierea pe verticală, dimensiunile antetului și a subsolului.
5. Bara de titlu; bara de meniuri; bara de instrumente standart; bara 6p.
de instrumente de formatare; aria de lucru; linia de stare.
6. Fontul, stilul de afișare, dimensiunea, culoare de afisare, efecte 5p.
speciale.
7. b 1p.

8. a 1p.

9. a, b, b,b,c 5p.

10 1-d, 2-e, 3-a, 4-b, 5-c 5p.

11 A, F, A, F 4p.