Sunteți pe pagina 1din 2

Mişcarea oscilatorie armonică

1. OSCILATORUL ELASTIC

Un sistem mecanic se află în stare de echilibru stabil, dacă energia sa potenţial este
minimă. La scoaterea sistemului din această stare, apare o forţă ce tinde să readucă
sistemul în starea de echilibru.
1  d Ep 
2
1 2
Ep  x     x  k x
2

2  d x 2 x 0 2
Forţa care acţionează asupra punctului material aflat la distanţa x de poziţia de
 dE 
echilibru este: Fe    p    k x
 dx 
O astfel de forţă, proporţională cu distanţa x se numeşte forţă elastică, iar mişcarea
punctului material sub acţiunea acestei forţe se numeşte mişcare oscilatorie armonică.

Din legea a doua a dinamicii se obţine :

Aşadar, relaţia dintre acceleraţia şi elongaţia unui oscilator armonic este:

Dacă înmulţeşti ambii membrii ai relaţiei precedente cu masa m a oscilatorului, obţii:

Conform principiului fundamental al dinamicii, cantitatea m · a este egală cu mărimea


forţei care acţionează asupra oscilatorului armonic. Această forţă este de tip elastic,
proporţională cu elongaţia şi orientată mereu spre poziţia de echilibru:
constanta de proporţionalitate k fiind constanta de tip elastic a
oscilatorului.

Aşadar, Relaţia ce îţi permite să determini pulsaţia unui oscilator armonic

şi, de aici, perioada şi frecvenţa acestuia, dacă îţi sunt cunoscute constanta de tip elastic şi
masa oscilatorului.

Poţi descrie complet o oscilaţie armonică prezentând cum se modifică elongaţia în timp.
Aceasta este dată de legea mişcării oscilatorii armonice: x  A sin  0t  0 

Unde A=amplitudinea miscarii, ω₀=pulsatia initiala, φ₀=faza iniţială

Aceste constante se determină din condiţiile iniţiale (de exemplu poziţia şi viteza la
momentul t=0).
Viteza si acceleratia vor fi: v=ωAsin(ωt+φ) iar acceleratia a=ω²Acos(ωt+φ

Se constată că mișcarea oscilatorie armonică nu este o mișcare uniform variată,


accelerația nefiind constantă, ci dependentă de timp. Cum valorile maxime ale funcțiilor
sin sau cos sunt 1, se pot determina valorile maxime ale vitezei și accelerației unui corp
aflat în mișcare oscilatorie armonică:
k
vmax   A  A
m
k
amax  2A  A
m

Graficele alăturate reprezintă:

(a) Deplasarea funcție de timp

(b) Viteza funcție de timp

(c ) Accelerația funcție de timp

Obs. Viteza este defazată cu 90o față de deplasare și


accelerația este defazată cu 180o față de deplasare
(viteza faţă de deplasare π½, acceleratia fata de
deplasare π)

Perioada, T, reprezintă intervalul de timp în care


particula efectuează o oscilație completă: T  2

Frecvența este inversul perioadei și reprezintă numărul
de oscilații din unitatea de timp: 1 
ƒ 
T 2

Energia mecanică se conservă. În timpul mişcării are loc o transformare continuă a


energiei cinetice în energie potenţială şi invers. Rezultă deci că forţa elastică este o forţă
conservativă.