Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte Examen sem.

II

Drept procesual penal II

Titular disciplina Prof. univ. dr. Jidovu Nicu

1. Plângerea
2. Denunțul
3. Asemănări și deosebiri dintre plângere și denunț
4. Plângerea prealabilă
5. Suspendarea urmăririi penale
6. Ordonanța de clasare
7. Ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale
8. Rechizitoriu
9. Extinderea acțiunii penale
10. Extinderea urmăririi penale
11.Renunțarea la urmărirea penală
12.Cazurile de reluarea a urmăririi penale
13.Plângerea împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată
14.Soluții ce pot fi date în cazul plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire
sau netrimitere în judecată
15. Camera preliminară
16. Soluții ce pot fi date de judecătorul de cameră preliminară
17. Principiile aplicabile în faza judecății în primă instanță
18. Suspendarea judecății
19. Publicitatea ședinței de judecată
20. Citarea la judecată
21. Atribuțiile președintelui completului
22. Procedura în cazul recunoașterii învinuirii
23.Audierea inculpatului/coinculpaților
24. Audierea martorilor
25. Audierea experților
26. Deliberarea
27. Cuprinsul hotărârii judecătorești
28. Contestația în anulare
29. Revizuirea
30. Acordul de recunoaștere a vinovăției