Sunteți pe pagina 1din 1

ADEVERINȚĂ DE PRACTICĂ

Se certifică prin prezenta adeverință că studentul(a)........................................................................,

masterand(ă) în cadrul Universității ......................................................................................................

Master ............................................................................., anul..............., a efectuat stagiul de practică

în cadrul cabinetului individual de psihologie .......................................................................................

în perioada .............................................................................................................................................

Număr total ore activitate practică:………….

Specialist îndrumător:

Nume:……………………………………………………………………………

Funcție:…………………………………………………………………………..

Telefon/e-mail:…………………………………………………………………..

Data:

S-ar putea să vă placă și