Sunteți pe pagina 1din 29

L.

GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARULUI ACTIVITĂŢII
1.1. Datele de identificare
1.2. Obiectul autorizării
1.3. Categoria de activitate
1.4. Procesarea deşeurilor rezultate din mase plastice
1.4.1. Clasificarea deşeurile din material plastic
1.4.2. Procedee de reciclare și valorificare a deșeurilor din mase plastice
1.4.3. Impactul asupra mediului
1.4.4. Etapele gestionării deşeurilor din material plastic
1.5. Documentaţia de solicitare
1.6. Legislaţia privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
1.6.1 Legislaţia naţională
1.6.2. Legislaţia comunitară
1.7. Solicitarea avizului de mediu
1.7.1. Actele necesare emiterii unei autorizaţii de mediu
CAPITOLUL 2. CERCETĂRI PRIVIND IMPACTUL MASELOR PLASTICE ASUPRA
MEDIULUI LA SC COSMOPLAST ONE ORĂŞTIE
2.1. Descrierea amplasamentului
2.2. Scopul și importanța studiului impactului asupra mediului
2.3. Materiale și metode de lucru
2.4. Rezultate și discuții
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

1
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

INTRODUCERE
După anul 1950 materialele plastice au devenit de mare interes, în mai puţin de zece
ani producţia maselor plastice crescand foarte mult. Consumul mondial poate fi acum
comparabil cu cel al metalelor neferoase.
Reciclarea materialelor plastice s-a dezvoltat constant şi se realizează într-o gamă
largă în multe ţări. Există încă probleme tehnice, economice şi structurale de depăşit, dar
posibilităţile sunt vaste.
Cu toate că unele mase plastice pot părea identice, de fapt sunt grupe de materiale
diferite cu o structură moleculară diferită. Reciclarea depinde de procesul de a le separa pe
fiecare în parte. Aceasta poate fi obţinută în mod eficient în fabricile unde materialele
reciclabile generate în procesul de producţie sunt uşor de separat.
Utilizarea materialelor plastice prezintă probleme de identificare, separare şi de
contaminare. Acolo unde sunt suficiente cantităţi de materiale reciclabile clasificabile, de
exemplu ambalaje de paleti sau saci utilizaţi în îndustrie sau agricultură, reciclarea este
realizată cu succes. Cele mai scumpe produse secundare din plastic, precum cele ce provin din
calculatoare, fotocopiatoare şi o gamă largă de echipamente electronice similare, sunt foarte
solicitate.
Reciclarea schimbă proprietăţile mecanice ale maselor plastice, astfel încat nu poate fi
posibilă reciclarea unor cantiăţi mari de un anumit tip reintegrandu-le imediat în acelaşi
proces de producţie. În unele sectoare, prejudecăţile împotriva materialelor secundare rămane
un obstacol important în reciclarea plasticului, dar aceasta atitudine se schimbă rapid o dată cu
luarea în considerare a protecţiei mediului şi a altor influenţe.
Recuperarea ambalajelor de plastic reprezintă cea mai mare provocare, şi nu doar în
realizarea economică privind colectarea de material suficient segregat pentru a face reciclarea
viabilă. Sticlele PET, care sunt utilizate în cantităţi mari în multe ţări pentru băuturi, este un
excelent exemplu de reciclare al ambalajelor. Polyethylene terephthalate - numele complet al
cuvantului PET- este un material sofisticat de o rezistentă mare care este utilizat cu foarte
mare eficienţă ca recipient pentru băuturi. Avantajul reciclării ambalajelor PET este enorm,
dată fiind numărul mare de sticle folosite care pot fi exploatate la un cost acceptabil.
Costul de colectare a materialelor în cantităţi mici de la o multitudine de surse este
principalul obstacol în dinamizarea progresului în reciclarea multor polimeri. În unele ţări,
politicile administrative îşi asumă o mare responsabilitate în recuperarea de ambalaje şi alte
produse. Această "responsabilitate" presupune dezvoltarea reciclării maselor plastice prin

2
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

acoperirea unor elemente ale costurilor comerciale tradiţionale - iniţial prin manufacturare şi
distribuire, şi în final de către consumator prin preţurile de producţie uşor crescute.
Reciclarea diferitelor tipuri de plastic prezintă o problemă în ceea ce priveşte
incompatibilitatea polimerilor. Oricum, introducerea aşa - numiţilor " compatibilizatori" care
crează stabilitate polimerică între legăturile dintre structura diferită a moleculelor a maselor
plastice, facilitează utilizarea de combinaţii. Compatibilizatorii pot face deja posibilă
producerea unui tip de aliaje din plastic din materiale de calitate inferioară.
Procesele continuă să se dezvolte pentru a obţine substanţele utilizate în producerea
maselor plastice, şi pentru a folosi aceste materiale ca materie primă în producerea unor
substanţe diferite. Gunoiul, plasticul nereciclabil, au valoare calorică şi pot fi utilizate prin
urmare drept combustibil.

3
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

CAPITOLUL 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE


TITULARULUI ACTIVITĂŢII

1.1. Datele de identificare


Firma a luat fiinţă în anul 2011 în urma analizării documentaţiei depuse de SC
COSMOPLAST ONE SRL către Comisia de Analiză Tehnică, Agenţia pentru Protecţia
Mediului Hunedoara care a luat decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea :
recuperarea materialelor reciclabile sortate şi comerţ cu ridicată al deşeurilor şi resturilor

1.2. Obiectul autorizării :


Recuperarea și Reciclarea deșeurilor din material plastic
Masele plastice sunt acele substanţe chimice formate din macromolecule sau polimeri
de provenienţă naturală ori obţinuţi pe cale artificială, prin sinteză din petrol, gaze naturale,
cărbune.
Plasticul este uşor, deşi costurile sunt mari, se consumă cantităţi mici de energie pentru
a fi fabricate din materii prime şi au o valoare mai mică atunci când sunt colectate în vederea
reciclării. Plasticul are aceeaşi putere calorica precum şi cărbunele, deci, dacă este incinerat
poate produce cantităţi mari de energie dar emisiile (dioxine şi cadmiu) sunt nocive şi, dacă
nu sunt controlate permanent pot afecta sănătatea celor care muncesc la incineratoare dar şi a
cetăţenilor care locuiesc în vecinătatea lor. Masele plastice, contrar materialelor tradiţionale,
nu sunt auto sau biodegradabile.

Persistenţa polimerilor este atribuită lungimii lanţurilor macromoleculare care rezistă


foarte bine la acţiunea factorilor naturali de degradare (bacterii, enzime, climă, etc). Această
stabilitate remarcabilă corelată cu faptul că multe produse din plastic sunt fabricate în serii
mari, pentru larg consum (ambalaje, folii), pot conduce la serioase probleme de poluare a
mediului. Soluţia acestei probleme este oferită de realizarea plasticelor fotodegradabile sau
hidrodegradabile, dar pentru moment preţul acestora este încă ridicat.

În timpul arderii lor, masele plastice pot degaja produse toxice. Ca şi lemnul şi hârtia,
materialele plastice se aprind şi ard relativ uşor. În mod special este periculoasă policlorura
de vinil care degajă în timpul arderii gaze toxice cum sunt clorul şi fosgenul.

4
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

1.3. Categoria de activitate se referă la:


 Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Cod CAEN – 3832.
 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, Cod CAEN – 4677.

1.4. Procesarea deşeurilor rezultate din mase plastice


Consumul de materiale plastice creşte în toată lumea, cunoscându-se zeci de tipuri de
materiale plastice. Recuperarea materialelor plastice din deşeurile post consum poate conduce
la economisirea de ţiţei, (materia primă de bază) şi a unei părţi din energia utilizată în
procesele de fabricaţie.
Totuşi, acest lucru nu este atât de simplu. Larga varietate a polimerilor utilizaţi în
prezent constituie un obstacol major în ceea ce priveşte reciclarea materialului plastic.
Plasticul este uşor, deşi costurile sunt mari, se consumă cantităţi mici de energie pentru a fi
fabricate din materii prime şi au o valoare mai mică atunci când sunt colectate în vederea
reciclării.
Plasticul are aceeaşi putere calorică precum şi cărbunele, deci, dacă este incinerat
poate produce cantităţi mari de energie dar emisiile (dioxine şi cadmiu) sunt nocive şi, dacă
nu sunt controlate permanent pot afecta sănătatea celor care muncesc la incineratoare dar şi a
cetăţenilor care locuiesc în vecinătatea lor.

1.4.1. Clasificarea deşeurile din material plastic


Există şapte tipuri diferite de materiale plastice. Puteţi determina gradul plasticului
privind aproape în partea de jos a recipientului. Acest număr corespunde gradului materialului
din plastic, conform listării de mai jos:
 PET
- Polyethylene Terephthalate
- Sticle de plastic de apă, sifon
 HDPE
- High Density Polyethylene
- Sticle de plastic colorate - balsam de rufe, ulei de motor
- Sticle transparente de plastic - de lapte şi apă
 PVC
- Poly Vinyl Chloride
- Sticle - detergent pentru vase, detergent pentru geamuri

5
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

- LDPE
- Low Density Polyethylene
- Sticle - de suc natural de lămaie, cutii de muştar
- PP
- Polypropylene
- Sticle - sirop pentru clătite, recipiente pentru iaurt
- PS
- Polystyrene
- Ceşti, cofrage de ouă
- Altele
- Răşini mixte sau straturi multiple a mai multor răşini
- Alte sticle de plastic - pentru mancare şi sucuri, sticle de sirop

1.4.2. Procedee de reciclare și valorificare a deșeurilor din mase plastice


Deşeurile din mase plastice se pot valorifica şi recicla prin diferite mijloace şi procedee
tehnologice cum ar fi :

- incinerarea,
- reciclarea hidrotermică,
- prelucrarea prin injectare,
- extrudare,
- calandrare – în vederea obţinerii unor repere sau semifabricate.
A. Incinerarea deşeurilor din mase plastice

Sectorul producţiei şi utilizării materialelor plastice are o importanţă din ce în ce mai


mare în ceea ce priveşte debarasarea de resturile produselor utilizate şi în particular, cele
provenite de la ambalaje. Deşeurile din mase plastice pot fi adesea cauze de poluare a aerului
şi solului.

Factorii care influențeză eliminarea deşeurilor din mase plastice:

-polimerii sunt în mare parte indestructibili în condiţii ambiante

-rapida dezvoltare a acestui sector economic creează rezerve enorme de materiale


uzate ;

- raport ridicat de volum / greutate a pieselor din mase plastice ;

- diferite tipuri de mase plastice, care trebiue sortate ;

6
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

- gaze şi mirosuri specifice care se degajă la arderea sau distrugerea lor ;

- disponibilitatea cu preţ mic.

În zonele de concentrare urbană mare, incinerarea are o importanţă deosebită, întrucât


reduce mirosul şi volumul deseurilor.

B. Reciclarea hidrotermică a deşeurilor din mase plastice în reactoare cu pat fluidizat

În etapa de tratare hidrotermică se foloseşte un reactor cu pat fluidizat. Acest tip de


reactor este caracterizat printr-un bun transfer de masă şi căldură, o temperatură constantă în
interiorul reactorului. Alte avantaje ale utilizării acestui reactor sunt : absenţa particulelor
mişcătoare în zona caldă şi o uşoară separare a impurităţilor pentru regenerare. Patul fluidizat
de vaporii de apă parţial obţinuţi prin recircularea efluentului de la recuperarea HCl.

1.4.3. Impactul asupra mediului, noi perspective de gestionare și valorificare a


deșeurilor din mase plastice
Prin HG nr. 856/2002 pentru Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase se stabileşte obligativitatea pentru agenţii
economici şi pentru orice alţi generatori de deşeuri, persoane fizice sau juridice, de a ţine
evidenţa gestiunii deşeurilor.

1.4.4. Etapele gestionării deşeurilor din material plastic


A. Colectarea deşeurilor din material plastic şi stocarea temporară pe platforma
betonată din incinta halei
Colectarea desemnează strângerea, sortarea şi/sau regruparea (depozitarea
temporară) a deşeurilor în vederea transportului lor.
Colectarea separată a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţile umane și industriale. Deşeurile din mase plastice trebuie colectate selectiv în
pubele, containere depozitate în spaţii special amenajate şi evacuate periodic.
În înţelesul actului normativ, gestiunea implică colectarea, transportul, valorificarea
şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea
acestora.
Infrastructura de colectare si prelucrare pentru plastice nu trebuie stabilita la nivel
national. In general, aceasta este limitata la zone locale. Insa, multi consumatori care doresc
sa recicleze deseurile din plastic constata ca nu exista centre specializate de preluare a acestor

7
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

deseuri. In multe zone au fost realizate proiecte pilot de colectare separata a deseurilor din
plastic, in special a sticlelor PET, acestea avand un rezultat destul de bun.
Greutate specifica mica. Raportul volum/greutate pentru deseurile din plastic este
foarte mare, in special pentru produsele cu polistiren (PS). Din acest motiv, comunitatile
izolate nu-si pot permite sa colecteze si sa transporte plasticele separat.
Potențialul de contaminare. Deseurile din plastic aduse la unitatile de procesare sunt,
in general contaminate cu materiale straine. Materialele straine, cum ar fi alimentele cauzeaza
uzarea granulatorilor si a altor echipamente utilizate in sortarea si reciclarea acestor materiale.
Oportunitati de reutilizare si reciclare. Dezvoltarea infrastructurii de colectare trebuie
sa urmareasca cerintele pietei, astfel incat valoarea materialelor valorificate sa poata acoperi
costurile de colectare, prelucrare si transport. Centrele de colectare pot asigura o compactare
si balotare a deseurilor din plastic in vederea reducerii costurilor de transport. De asemenea,
in cazul mai multor tipuri de deseuri din plastic cu destinatii diferite pentru fiecare, centrele
de colectare pot asigura o sortare a acestor deseuri in functie de cerintele unitatilor de
procesare si apoi o compactare si balotare a deseurilor gata sortate. Astfel de prelucrari pot fi
dezvoltate in functie de evolutia pietei de desfacere a produselor din materiale reciclate.
Unitatile de procesare ale materialelor reciclabile isi stabilesc in general instalatiile de
prelucrare in zone dens populate, in care se genereaza cantitati mari de materiale
valorificabile. Reciclatorii trebuie sa plateasca costurile de transport la unitatile centralizate.
Produsele realizate din plasticul reciclat au un cost de fabricatie mai ieftin fata de cele
realizate din materii prime.
B. Măcinarea deşeurilor din plastic
Măcinarea maselor plastice se face în mori cu cicloane, ambalarea lor în big- baxuri şi
comercializarea deşeurilor măcinate către agenţii economici autorizaţi în reciclarea acestor
deşeuri.
Echipamentul pentru tocat mase plastice (PET) este destinat efectuării mecanizate a
operaţiei de tocare-mărunţire a ambalajelor de tip PET, recuperate în urma folosirii şi
reutilizării materialului rezultat în urma tocării, pentru obţinerea de materie primă pentru alte
produse, care au la bază masele plastice.
În vederea alegerii unei soluţii tehnice optime, au fost prevăzute pentru încercări mai
multe tipuri de site cu diferite dimensiuni ale ochiurilor de sită (Ø6 mm; Ø 8 mm ; Ø 10 mm;
Ø 12 mm; Ø 15mm), pentru obţinerea unei macinări corespunzătoare.

8
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

Echipamentul pentru tocat mase plastice (PET) este conceput pentru a se obţine din
ambalajele anumitor produse alimentare, executate dintr-o masa plastica tip PET, un produs
mărunţit cu diferite dimensiuni, in funcţie de sita utilizata.
Eliminarea este definită ca orice operaţiune prevăzută în HG nr. 856/2002 (metoda
descriptivă).

1.5. Documentaţia de solicitare


În conformitate cu Directivele UE şi Legislaţia naţională şi comunitară privind
prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, scopul realizării documentaţiei de
solicitare este pentru a obţine Autorizaţia de mediu, care are ca scop diminuarea şi eliminarea
riscurilor pentru mediul înconjurător asociat gestionării deşeurilor din mase plastice.

1.6. Legislaţia privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării


Prescurtări
OG – Ordonanţa de Guvern
OUG - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
OMAPM - Ordinul Ministrului apelor şi protecţiei mediului
OMAPAM - Ordinul Ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului
HG - Hotărârea de Guvern
OMS –Ordinul Ministrului Sănătăţii
OC – Ordinul Comun
OMMDD - Ordinul Ministrului mediului şi dezvoltării durabile
OAP - Ordinul Administraţiei Publice
MMGA - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
RPEC - Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului

1.6.1 Legislaţia naţională


Prevederile Directivei 96/61/EC au fost transpuse prin Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată
prin Legea nr. 645/2002.
- OMAPM nr. 890/2002 stabileşte Serviciul IPPC în cadrul MAPM.
- OMAPM nr. 1144/2002 privind stabilirea Registrului privind poluanţii emişi în mediu de
activităţile aflate sub incidenţa prevederilor OUG 34/2002, aprobată prin Legea 645/2002.

9
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

- OMAPM nr. 860/2002, pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra


mediului şi emiterea acordului de mediu.
- HG nr. 918/2002, privind aprobarea procedurii cadru pentru Evaluarea Impactului asupra
Mediului (EIA)
- OMAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de
mediu.
- Calitatea aerului.
- Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea OUG nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei.
- Calitatea apei
- HG 118/07.02.2002, Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea
poluării mediului acvatic şi a apelor subterane, cauzate de evacuarea unor substanţe
periculoase.
- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu
acvatic a apelor uzate.
Deşeuri
Directive UE:
- 89/369 referitoare la prevenirea poluării aerului în instalaţiile noi de incinerare a deşeurilor
municipale.
- 75/442 referitoare la deşeuri, amendată cu Directiva 91/156.
- 99/31/CE privind depozitarea deşeurilor
Legislaţie naţională:
- HG nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor.
- OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 426/2001, cu
modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 61/2006 aprobată cu completari şi modificări
de Legea nr. 27/2007), completată şi modificată de legea 211/2011
- Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor
- HG nr. 162/2002 Depozitarea deşeurilor.
- HG nr. 856/.2002 – Hotărâre privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.
Evaluarea impactului
- HG. nr. 918/2002 privind procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi
pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private care se supun procedurii.
- OMAPM nr. 860/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de
emitere a acordului de mediu.

10
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

- OMAPM nr. 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor


procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

1.6.2. Legislaţia comunitară. Cadru legislativ privind gestionarea deşeurilor


- OUG nr. 58/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea
prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008
- HG 1635/2009 privind organizarea şi funcţionarea MMP
- Ord. Nr. 756/1987......
- OUG nr.195/2005 aprobată, modificată şi completată prin Legea nr.265/2006 privind
protecţia mediului;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările şi completările ulterioare,
făcute prin Legea nr. 105/2006;
- OMMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;
- HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor
norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.
- HG nr. 188/2002 cu modificările ulterioare privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic
a apelor uzate.
- HG nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a
Planului naţional de gestionare a deşeurilor modificată cu HG nr. 358/2007.
- OM nr. 1364/1499/2006 emis de MMGA privind aprobarea planurilor regionale de
gestionare a deşeurilor.
- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând
deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.
- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.
- OM nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de
acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de
depozit de deşeuri.
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul
României.
- HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificările
şi completările ulterioare.
- HG nr. 448/2005 privind deşeurile din echipamente electrice şi electronice.
- OM 462/1993 cu privire la condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei şi norme
metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi produşi de surse staţionare.

11
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

- OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării aprobată prin
Legea 645/2002, creează cadrul legal pentru înfiinţarea sistemului de implementare a
controlului integrat al activităţilor listate în Anexa 1. De asemenea oferă detaliile necesare
pentru întocmirea fiecăreia dintre cele patru tipuri principale de solicitări care pot fi impuse.
Aceste tipuri de solicitări se referă la:
- autorizaţie integrată nouă - permite unor instalaţii noi sau deja existente să
funcţioneze în conformitate cu cerinţele prevenirii şi controlului integrat al poluării;
- modificări ale autorizaţiei integrate - pentru schimbarea condiţiilor din autorizaţiile
deja eliberate;
- transferul de autorizaţie integrată - către un alt titular;
- predarea autorizaţiei integrate - la închiderea instalaţiei

1.7. Solicitarea avizului de mediu

PROCEDURA de emitere a unei AUTORIZAȚII DE MEDIU


Reglementarile cu privire la procedura de emitere a autorizatiei de mediu sunt
cuprinse in cadrul Ordinului nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de
emitere a autorizatiei de mediu publicata in Monitorul Oficial nr. 808 din 27 noiembrie 2007,
care stabileste conditiile de solicitare, de emitere si de revizuire a autorizatiei de mediu,
coroborata cu Ordonanta de urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului,
publicata in Monitorul Oficial nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, cu modificarile si
completarile ulterioare.

COMPETENȚE de emitere a AUTORIZAȚIEI DE MEDIU


Autoritatea competenta pentru derularea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu
(ACPM) este, dupa caz, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, Agentia
Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) sau autoritatea publica teritoriala pentru
protectia mediului (ATPM).
ATPM este, dupa caz, agentia regionala pentru protectia mediului, agentia judeteana
pentru protectia mediului sau Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
Solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu sunt obligatorii atat pentru desfasurarea
activitatilor existente, cat si pentru inceperea activitatilor noi.

12
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE MEDIU


La solicitarea unei autorizatii de mediu sau, dupa caz, cu minimum 45 de zile inainte
de expirarea unei autorizatii de mediu existente, titularul activitatii este obligat sa depuna la
ACPM un dosar cuprinzand urmatoarea documentatie:
a) cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu;
b) fisa de prezentare si declaratie;
c) dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare
prevazute in anexa nr. 3;
d) planul de situatie si planul de incadrare in zona a obiectivului;
e) procesul-verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de
mediu intocmit potrivit Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru
aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de
mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, nota privind stadiul de
realizare a programului pentru conformare existent;
f) formularul de inregistrare, insotit de documentele specificate de acesta, pentru
autorizarea activitatii gradinilor zoologice, acvariilor publice si centrelor de reabilitare si/sau
ingrijire.
Nu se primesc solicitari care nu contin documentele prevazute. ACPM verifica
amplasamentul, analizeaza documentele, stabileste daca sunt necesare informatii, acte sau
documente suplimentare si le solicita in scris titularului activitatii. Pentru activitatile
gradinilor zoologice, acvariilor publice si centrelor de reabilitare si/sau ingrijire, ACPM
completeaza, la verificarea in teren, formularul de verificare a criteriilor necesare autorizarii si
raportul.
Pentru activitati noi pentru care a fost emis acordul de mediu, ACPM, dupa derularea
etapelor prevazute mai sus, face publica decizia de emitere a autorizatiei de mediu, precum si
programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afisare la sediul
propriu si postare pe pagina proprie de internet. Decizia poate fi contestata in termen de 15
zile lucratoare de la data publicarii.
Pentru activitatile de eliminare a deseurilor documentatia prezentata contine in plus
cerintele specifice prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind
regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare, in Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor,
cu modificarile si completarile ulterioare, si in Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind
depozitarea deseurilor, cu completarile ulterioare.

13
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

Termenul de eliberare a autorizatiei de mediu este de maximum 90 de zile lucratoare


de la data depunerii documentatiei complete.
Pentru activitatile existente, in termen de 20 de zile lucratoare de la data depunerii
solicitarii, ACPM intocmeste indrumarul cu problemele rezultate din analiza initiala a
documentatiei, lista autorizatiilor/avizelor necesare emise de alte autoritati, precum si
necesitatea efectuarii bilantului de mediu.
Dupa executarea bilantului de mediu, titularul activitatii prezinta la ACPM un raport
cu concluziile bilantului de mediu si cu recomandari pentru elementele programului pentru
conformare.
Raportul cu concluziile bilantului de mediu este supus dezbaterii publice in
conformitate cu procedura de dezbatere publica.
Dupa realizarea dezbaterii publice si analizarea rezultatelor acesteia, ACPM impreuna
cu titularul activitatii si cu colectivul de analiza tehnica analizeaza raportul cu concluziile
bilantului de mediu, concluziile dezbaterii publice si stabileste daca emite autorizatia de
mediu, cu sau fara un program pentru conformare.
ELABORAREA PROGRAMULUI DE CONFORMARE
Titularul activitatii inainteaza la ACPM un proiect de program pentru conformare, in
termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizatiei de mediu in sedinta
colectivului de analiza tehnica, cu termene realizabile, cu responsabilitati si cu identificarea
surselor de finantare necesare realizarii masurilor programului pentru conformare.
La elaborarea programului pentru conformare se iau in considerare urmatoarele:
a) concluziile bilantului de mediu;
b) constatarile si sarcinile stabilite de autoritatile de control care raspund de protectia
factorilor de mediu, precum si de alte organe de specialitate ale administratiei publice
centrale;
c) datele detinute de titularul activitatii si de autoritatile administratiei publice locale
privind emisia si imisia poluantilor in mediu;
d) studiile, ofertele, diversele materiale de documentare etc.;
e) sugestiile si propunerile primite de la populatie si de la asociatiile
neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice.
ACPM analizeaza proiectul programului pentru conformare, il accepta sau dispune
completarea ori refacerea acestuia, cu eventuale propuneri ale autoritatilor consultate.
ACPM stabileste cu titularul activitatii programul pentru conformare, pe baza
concluziilor si recomandarilor bilantului de mediu.

14
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

Programul pentru conformare este necesar pentru orice activitate care are impact
asupra mediului prin functionarea curenta sau anterioara. Cuantificarea impactului efectiv al
unei activitati de pe un amplasament se realizeaza prin bilantul de mediu, raportand starea
mediului si masurile necesare de remediere la standardele si reglementarile in vigoare.
Programul stabileste masurile de conformare, etapele, termenele si responsabilitatile
necesare realizarii acestora si poate avea doua sectiuni:
a) masurile pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor asupra
mediului;
b) masurile de remediere a efectelor activitatilor anterioare asupra mediului. ACPM
accepta introducerea in autorizatia de mediu a programului pentru conformare, numai daca, la
solicitarea reglementarii, titularul activitatii:
a) dovedeste ca modificarile necesare pentru conformarea imediata nu sunt fezabile
tehnic si/sau economic;
b) dovedeste ca in perioada de conformare nu se produc daune semnificative asupra
mediului si sanatatii publice;
c) se angajeaza sa asigure fondurile necesare realizarii programului pentru conformare
la termenele propuse ale acesteia.
La stabilirea termenelor din programul pentru conformare, ACPM ia in considerare
angajamentele titularului activitatii, din care sa rezulte ca instituirea modificarilor cerute nu
depaseste posibilitatile financiare ale acestuia.
Durata programului pentru conformare are in vedere perioada minima necesara
realizarii masurilor stabilite in functie de disponibilitatile financiare si tehnice ale titularului
proiectului sau al activitatii. Un program pentru conformare nu poate depasi perioada de
valabilitate a autorizatiei de mediu, cu exceptia masurilor de remediere a prejudiciilor aduse
mediului prin activitati anterioare.
Titularul activitatii prezinta la ACPM, dupa acceptarea programului pentru
conformare, urmatoarele documente:
a) programul pentru conformare in redactare finala;
b) fisa de prezentare si declaratie completata cu instructiuni de intretinere si de
exploatare a instalatiilor de depoluare.
ACPM face publica decizia de emitere a autorizatiei de mediu, precum si programul
de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afisare la sediul propriu si
postare pe pagina proprie de internet.

15
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile lucratoare de la data afisarii. La


expirarea acestui termen, ACPM elibereaza autorizatia de mediu.
Autorizatia de mediu se emite in 3 exemplare.
Autorizatia de mediu nu se emite:
a) daca nicio varianta a programului pentru conformare nu asigura incadrarea in
conditiile care permit autorizarea, raportate la standardele si reglementarile in vigoare;
b) daca titularul activitatii nu respecta obligatiile ce ii revin prin prezenta procedura;
c) in situatia in care nu au fost respectate conditiile impuse in procedura de evaluare a
impactului asupra mediului;
d) in situatia in care nu au fost realizate integral masurile prevazute in programul
pentru conformare, anexa la autorizatia de mediu emisa anterior.
La schimbarea titularului activitatii, continutul programului pentru conformare se
reface, specificandu-se sursa de finantare si responsabilitatea, daca este necesar.
Modificarea termenelor in programele pentru conformare este permisa numai daca
acestea se reduc ca timp de realizare a masurilor.

1.7.1. Actele necesare emiterii unei autorizaţii de mediu


- Dosar;
- Cerere pentru obţinere autorizaţie de mediu;( ANEXA 1)
- Notificarea;( ANEXA 2)
- Dovada că a făcut publică solicitarea ( primului anunţ public I cel de-al doilea anunţ
public II se va publica la interval de 3 zile calendaristice de primul ) ;( ANEXA 3)
- Dovada plăţii tarifului de autorizare - 500 RON
- Plan amplasare în zonă şi plan de situaţie obiectiv ( piese scrise, piese desenate,
coordonate STEREO 70) ;( ANEXA 4)
- Fişa de prezentare şi declaraţie conform modelului;

16
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

CAPITOLUL 2. CERCETĂRI PRIVIND IMPACTUL MASELOR


PLASTICE ASUPRA MEDIULUI LA SC COSMOPLAST ONE
ORĂŞTIE

Întocmirea documentaţiei se face pentru obţinerea Autorizaţiei de Mediu pentru SC


COSMOPLAST ONE SRL Orăştie în scopul desfăşurării următoarelor activităţi:
- Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Cod CAEN – 3832.
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, Cod CAEN – 4677.

SC COSMOPLAST ONE SRL, cu sediul în judeţul Hunedoara, localitatea Orăştie, str.


Gheorghe Doja, nr. 24, jud Hunedoara,Tel: 0721754164, e-mail: cosmoplastone@yahoo.com,
înregistrată la numărul 1511/14. 02.2011, în urma analizării documentelor transmise şi a
verificării, în baza Hotărarii Guvernului nr. 1635/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Mediului şi Pădurilor, a ordonanţei de urgenţă a Guvernului, nr. 195/2005
privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006,
solicită obţinerea autorizaţiei de mediu drept pentru care anexează următoarele informaţii
pentru dezbaterea publică.

2.1. Descrierea amplasamentului


În partea Sud – Vestică a oraşului Orăştie, la aproximativ 500 m de strada principală,
str Unirii, nr 82, judeţul Hunedoara.
- Profil de activitate
- Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Cod CAEN – 3832.
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, Cod CAEN – 4677.
- Forma de proprietate
- Proprietate privată

- Regimul de lucru
- Permanent: 16h/zi, 5 zile/săptămână, 260 zile/an.

- DATE SPECIFICE ACTIVITĂŢII

17
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

a) Activitatea desfăşurată:
- Recuperare materiale reciclabile sortate
- Comerţ cu ridicată al deşeurilor şi resturilor
b) Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):
- activitatea se desfăşoara într-o hală închisă în suprafaţa de S= 250,0 mp. cu
platformă betonată;
- cantar 1000 kg
- tocător shredder cu o capacitate de 500 de kg- oră
- mori cu cicloane pentru măcinat deşeuri din material plastic cu o capacitate de 300
kg- oră
- instalaţie de exhaustare . aspiră măcinătura din camera de măcinare a morii şi printr-
un sistem de tubulaturi o încarcă în big-bag-uri
- presă de presare pet-uri
- cisternă cu trei compartimente pentru uleiurile uzate colectate
Mijloacele de transport din dotare sunt:
-. autovehicul marca Mercedes - 1 buc
-. autovehicul marca MAN - 1 buc.

c). Materiale prime, auxiliare, combustibili şi ambalaje folosite- mod de ambalare, de


depozitare, cantităţi
- deşeurile din mase plastic ce urmează a fi măcinate în mori: 20-200t/lună
- combustibili- motorină. 500-2500 l/lună, alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor
se realizează în staţii de distribuţie carburanţi autorizate.

d) Utilităţi- apă, canalizare, energie ( surse. cantităţi, volume)


- alimentarea cu apă potabilă şi pentru nevoile igienico-sanitare se realizează din
reţeaua oraşului
- evacuarea apelor uzate menajere se realizează în bazin betonat vidanjabil
- alimenatrea cu energie electrică se realizează din reţeaua electică existent în zonă
e) Descrierea principalelor faze ale proceului tehnologic sau ale activităţilor
- colectarea deşeuriloe din material plastic şi stocarea temporală se face pe platform
betonată din incinta halei
- măcinarea deşeurilor din material plastic în tocătorul shredder şi în mori cu cicloane

18
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

- ambalarea deşeurilor în big-bax-uri şi comercializarea deşeurilor măcinate în


reciclarea acestor deşeuri
- presarea deşeurilor din PET şi livrarea lor în Italia

2.2. Scopul și importanța studiului impactului asupra mediului


- Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi destinate:
- deşeuri din materiale plastice măcinate sau presate : 20-200 t/lună, care urmează a fi
comercializate către agenţii economici autorizaţi în reciclarea acestor deşeuri.

- Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare: - combustibili utilizaţi


(compoziţie, cantităţi), producţie :
- aeroterme cu combustibil gaz metan, cu tiraj forţat

- Alte date specifice activităţii: (cod-uri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar
nu intră pe procedura de autorizare) :
- nu este cazul.

2.3. Materiale și metode de lucru


- Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului:

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din


dotare (pe factor de mediu):
- În ceea ce privește protecția apei, societatea este dotată cu:
- bazin betonat vidanjabil pentru colectarea şi stocarea temporară a apelor uzate
menajere;
- Referitor la protecția solului există:
– o platformă betonată pentru stocarea temporară a deşeurilor.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului


- Privind modul de colectare a deșeurilor sunt îndeplinite următoarele:
- spaţiu special amenajat pentru amplasarea containerelor de colectare şi stocare
temporară a deşeurilor menajere;

19
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

- Societatea se angajeză să respecte limitele admise ale concentraţiilor şi debitelor


masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiani, admise la evacuarea în mediu,
depăşiri permise şi în ce condiţii:
- respectarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate, conform NTPA-002/2002;
- respectarea indicatorilor de calitate ai solului, conform Ord. nr. 756/1987;
- încadrarea zgomotelor în limitele impuse prin STAS 10009/1988.

- Privind monitorizarea mediului Societatea se angajează să respecte:


- Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici emisi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de
valorificare a rezultatelor: nu este cazul.
- Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea:
- se va ţine evidenţa gestiunii deşeurilor în conformitate cu prevederile H.G. nr 856/2002
şi se vor raporta lunar Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara cantităţile de deşeuri
colectate şi valorificate.

- În ce privește modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor trebuie să se cont


de:
Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi)
- cod deşeu: 20 03 01 - deşeuri municipale amestecate - 0,5 mc/lună,
Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţa):
- cod deşeu: 15 01 02 - deşeuri de ambalaje de materiale plastice - 20-200t/luna
- cod deşeu: 20 03 01 - deşeuri municipale amestecate - 0,5 mc/lună;
Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare):
- deşeurile colectate sunt stocate temporar în hală cu platformă betonată;
Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):
- deşeurile presate sau măcinate sunt valorificate prin agenţi economici autorizaţi în
reciclarea acestor deşeuri;

- Referitor la modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului vor


fi:
- deşeurile sunt transportate cu mijloace auto proprii şi ale agenţilor de valorificare.

- Privind modul de eliminare (depozitare definitive, incinerare):

20
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

- deşeurile menajere sunt eliminate la depozitul de deşeuri nepericuloase de către


agentul de salubritate.

- Referitor la monitorizarea gestiunii deşeurilor:


- se va ţine evidenţa gestiunii deşeurilor, conform H.G. 856/2002;
- Ambalajele folosite şi rezultate - tipuri şi cantităţi:
- pubele plastic, big-bax-uri
- Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):
- pubelele din plastic sunt reutilizabile.

- Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase


- Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori
comercializate/transportate (categorii, cantităţi): uleiuri uzate
- Modul de gospodărire se face atfel:
- transport: cu mijloace de transport auto autorizate în acest scop
- depozitare : stocare în cisternă cu trei compartimente
- folosire/comercializare: predare către valorificatori autorizaţi

- Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi


pentru intervenţie în caz de accident:
- prevenirea pierderilor accidentale la manipulare
- îndepărtarea poluanţilor şi refacerea terenului afectat în caz de accident
- asigurare material pentru intervenţie rapidă în cazul scurgerilor accidentale.
- Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase:

Programul de conformare - Măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale


activităţiior.
Domeniul este protecţia solului şi apelor subterane, descărcarea apelor uzate, emisii
atmosferice, gestiunea deşeurilor, altele - zgomot, prezenţa azbestului etc., denumirea
proiectului:
- performanţa/obiective de remediere (pe fiecare proiect),
- termen de finalizare (pe fiecare proiect): nu este cazul.
Sursa de finanţare şi valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte : - Nu este cazul.

21
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

Întocmit: ing. Gyori Lorena


Gyori L.
Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda
Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Hunedoara şi Agenţia pentru Protecţia Mediului
Hunedoara.

2.4. Rezultate și discuții

Trebuie avut în vedere ca, în urma dezvoltarii economico – industriale, există o tendinţă de
creştere a cantităţilor de deşeuri din mase plastice. De multe ori, acestea nu sunt selectate pe
categorii, ceea ce face sa crească preţul gestionării şi valorificării acestora.
O altă problemă majoră este cea reprezentată de suprafeţele din ce în ce mai mari de
terenuri ocupate de deşeuri.
O bună parte din deşeurile din mase plastice sunt în prezent coincinerate în cuptoarele
fabricilor de ciment. Pe plan mondial, în ultimul timp s-au făcut progrese remarcabile pe acest
segment. Dezavantajul major constă în consumul mare energetic.

Măsuri de minimalizarea riscurilor generate de producerea deșeurilor din materiale


plastice:

- amplasamentul bazelor de producţie şi traseul drumurilor de acces sunt astfel stabilite


încât să aducă prejudicii minime mediului natural;
- suprafaţa de teren ocupată trebuie limitată judicios la strictul necesar;
- traficul şi funcţionarea utilajelor se va limita la traseele şi programul de lucru specificat;
- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor ce rezultă în urma lucrărilor
respectându-se cu stricteţe depozitarea în locurile stabilite ;
- refecerea ecologică şi revegetarea zonelor afectate.

Referitor la reciclarea şi colectarea selectivă a unor deşeuri menajere, recuperarea


deşeurilor se face în fucnţie de natura acestora şi de condiţiile socio – economice.
Există trei mari posibilităţi:
- din punctul de vedere al materialului reciclabil se realizează o economie
financiară ,o economisire de materii prime, ori de energie;

22
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

- din punctul de vedere al tratamentului general al gunoaielor se urmăreşte o


ameliorare calitativă ori cel puţin cantitativă a operaţiei de tratare;
- din punctul de vedere al tratamentului general al gunoaielor se urmăreşte o
ameliorare calitativă ori cel puţin cantitativă a operaţiei de tratare;
- în sfârşit, din punctul de vedere al protecţiei mediului, printr-o colectare
selectivă se evită dispersia în natură a deşeurilor menajere care nu se amestecă
cu alte deşeuri.

23
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

CONCLUZII

Îndepărtarea ecologică a deşeurilor poate fi obţinută numai respectănd toate


componentele sistemului unitar: colectare, valorificare, tratare, depozitare. În final, deşeurile
rămase trebuie îndepărtate ecologic. În starea de depozitare finală, deşeul trebuie să aibă o
structură cât se poate de inertă (neutră faţă de mediu), adică să fie stabil din punct de vedere
fizico-chimic şi sărac în emisii, pe termen lung.
Reducerea consumului este cel mai bun lucru pe care putem sa-l facem pentru mediu,
cea mai potrivita metoda de a-l proteja.
Refolosirea obiectelor pe care le avem deja este esentiala pentru a preveni producerea
deseurilor.
Reciclarea este importantă pentru că:
•Se stopează impactul negativ asupra mediului înconjurător;
•Reciclarea şi refolosirea materialelor reduc nevoia de a folosi resursele naturale:
petrol, apa, energie, dar se reduc şi emisiile nocive din aer;
•Se reduc cantităţile de deşeuri ce merg spre gropile de gunoi. Într-o groapă de gunoi
sticlele PET ocupă cca. 30% din volum ; •Reciclarea reduce cheltuielile de depozitare a
deşeurilor.
- Costurile de întreţinere sunt reduse, prin urmare scad cheltuielile administraţiilor
locale şi implicit taxele faţă de populaţie şi agenţii economici;
• Procesul de reciclare creează noi locuri de muncă.
• stabilirea, pentru deşeurile a căror apariţie nu se poate evita sau care nu se pot recicla, a unor
modalităţi de eliminare sau reintegrare în mediu, cât mai puţin dăunătoare acestuia.
În managementul deşeurilor trebuie îndeplinite următoarele obiective:
• cunoaşterea cantităţii şi calităţii deşeurilor produse, a producătorilor şi a proceselor
din care rezultă, a traseului şi a destinaţiei finale a acestora;
• reducerea cantităţii de deşeuri la producător, prin intervenţii în tehnologie sau prin
valorificarea acestora printr-o verigă intermediară inclusă între producător şi valorificatorul
de deşeuri;

24
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

BIBLIOGRAFIE

1. FETECĂU P. Prelucrarea maselor plastice. Ed. Tehnică, 1996


2. IONESCU – MUSCEL M. Proiectarea matriţelor pentru injectat mase plastice. Ed.
Tehnică, Bucureşti, 1987
3. MASCAŞ A., DALACU N. – Tehnica galvanoplastică. Bucureşti, Ed Tehnică 1974
4. NUŢĂ M, NUŢĂ D. – Ambalaje din materiale plastice. Ed Tehnică, 1982.
5. SIMION HORUM, Memorator de mase plastice. Ed. Tehnica, 1973
6. Norme de protecţia muncii în industria de prelucrare a maselor plastice
7. www.google.ro
8. BULARDA, Gh. Reziduurile menajere, stradale şi industriale. Bucureşti: Editura
Tehnică, 1992
9. LIXANDRU, B. Ecologie şi protecţia mediului. Timişoara: Editura Presa
Universitară, vol 1-2, 1999 3. IANCULESCU, Dan Solid Waste Engineering.
Bucureşti: Editura Matrix Rom, 2002
10. IVĂNOIU, M. - SANDU, V. Dezvoltare durabilă. Braşov: Editura Transilvania, 2005
11. POPESCU, M. Ecologie aplicată. Bucureşti: Editura Matrixrom, 2000
12. Prof.dr.ing. Romeo Cristian Ciobanu – Lucrare Cercetare Grant: E 22
13. B. Bilitewski, G. Härdtle, K. Marek, A. Weissbach, H. Boeddicker - „WASTE
MANAGEMENT” - Springer Edition
14. F. Mc. Dargall, P. White, M. Franke, P.Hundle - „INTEGRATED SOLID WASTE
MANAGEMENT: A Life Cyrcle Inventory” - Blackwell Science Edition

25
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

ANEXA 1
CERERE A.P.M. Hunedoara
Nr...4407....../..14.05.2012

Către,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

Subsemnatul….....Gyori Lorena.............., domiciliat în localitatea…Romos..............,


str. ....Principală...., nr.…331.....,bl…--…,scara..--.ap.…--, telefon…0762282553………........,
fax……--……….în calitate de ……………….................................., reprezentant al
…………,CUI...........................(denumirea societăţii comerciale)......SC COSMOPLAST
ONE SRL....telefon………..…………....., fax………….............., e-
mail………………………………….cu sediul în localitatea……….……..................str.
…………….................nr.….., bl………,sc.…….ap.…..judeţul…………..............,solicită

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

Pentru activitatea (obiectivul) ..Recuperarea materialelor reciclabile sortate..şi Comerţ


cu ridicată al deşeurilor şi resturilor cod CAEN ..3832 – 4677 ..amplasată în
localitatea ..Orăştie.. str..Unirii..., nr...82…, jud. Hunedoara
Solicitarea este pentru: ..eliberarea Autorizaţiei de Mediu Nr. 84/3.05.2011…

RECUPERARE MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE


„ COMERŢ CU RIDICATĂ AL DEŞEURILOR”
.......................................................................................................................................................
Activitatea (obiectivul) a fost reglementată anterior prin Acordul/Autorizaţia de mediu nr........
….din………………., emis(ă) de către...APM Hunedoara................................
Pretenţie de confidenţialitate................,pentru………………………………

26
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

Anexăm la prezenta următoarele acte:


 fişa de prezentare şi declaraţie;
 dovada că s-a făcut publică solicitarea;
 plan de situaţie obiectiv;
 plan de încadrare în zonă a obiectivului;
 procesul - verbal de constatare privind respectare condiţiilor impuse în acordul de
mediu/programul de conformare;
 Altele.................................................
………………………………………………………… ( denumirea actelor, numărul şi
data emiterii)
Data .........................................
L.S. ......................................... Verificat dosar (funcţia, numele, prenumele şi semnătura)
Reprezentant A.P.M. Hunedoara

Semnătura……………Gyori Lorena

ANEXA 2

Denumirea titularului…… SC COSMOPLAST ONE SRL……

NOTIFICARE

Denumirea titularului… SC COSMOPLAST ONE SRL..ORĂŞTIE….cu sediul în…


Hunedoara.............,..str..Unirii,...nr....82…............................................................este titular al
Planului/Programului..RECUPERAREA MATERIALELOR RECICLABILE
SORTATE„ COMERŢ CU RIDICATĂ AL DEŞEURILOR ŞI
RESTURILOR…………….......................
Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că s-a elaborat prima versiune a
planului/programului sus-menţionat, pe care o transmitem ataşat în format pe hârtie (şi
electronic) în vederea obţinerii avizului de mediu.
Vă solicităm declanşarea etapei de încadrare pentru a se decide dacă planul/programul
se supune procedurii evaluării de mediu, conform H.G. nr. 1076/2004.
Anexat vă transmitem copiile anunţurilor publicate în mass-media, privind elaborarea
primei versiuni a planului/programului şi declanşarea etapei de încadrare din procedură.

Director/reprezentant titular

27
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

Director coordonator ANPM

ANEXA 3

ANUNŢ PUBLIC I

PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Denumire comerciant..............................................……………………. cu sediul în


………………………….........................................................................., titular al activităţii
"……………………………................................................................…. ", ce se desfăşoară
în .........................................................................................……………………………….,
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu.

Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii


desfăşurate, pot fi consultate/depuse zilnic, timp de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului, la sediul APM HUNEDOARA, Sediul: Strada Aurel Vlaicu, nr. 25,
Deva Cod 330007, judeţul Hunedoara, Telefon: 0254-215445, 0254-215446, 0; Fax: 0254-
212252

E-mail: office@apmhd.anpm.ro ; Web site: http://apmhd.anpm.ro

de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400

28
L. GYORI LUCRARE DE DISERTAȚIE 2013

ANUNŢ PUBLIC II

PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Denumire comerciant..............................................……………………. cu sediul în


………………………….........................................................................., titular al activităţii
"……………………………................................................................…. ", ce se desfăşoară
în .........................................................................................……………………………….,
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu.

Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii


desfăşurate, pot fi consultate/depuse zilnic, timp de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului, la sediul APM HUNEDOARA, Sediul: Strada Aurel Vlaicu, nr. 25,
Deva Cod 330007, judeţul Hunedoara, Telefon: 0254-215445, 0254-215446, 0; Fax: 0254-
212252

E-mail: office@apmhd.anpm.ro ; Web site: http://apmhd.anpm.ro

de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400

29