Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. CENTROLENS S.R.L.

ADMINISTRATOR
UWE LEONHARDT

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


PENTRU LUCRUL CU APARATE DE OPTICA MEDICALA CE AU IN
COMPONENTA LASER CU DIODA /CO2
IPSSM NR. 5

1. CONTINUT
Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca informeaza despre masurile tehnice si
organizatorice ce trebuie respectate de catre personalul ce executa operatii de montare,
instalare si service-reparatii ale echipamentelor de optica medicala ce au in componenta laser
cu dioda sau CO2.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedura are ca domeniu de aplicare toate activitatile ce implica montarea,
instalarea, manipularea si operarea aparatelor de optica medicala ce au in componenta laser
cu dioda sau CO2.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
- Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006
- Hotararea de Guvern nr. 1425 /2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca, modificata si completata prin HG nr.
955/2010
- Hotararea de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de
securitate şi/sau de sănătate la locul de munca
- Hotararea de Guvern nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca
- Hotararea de Guvern nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru locul de munca
- Hotararea de Guvern nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
- Hotărâre nr. 355/2007, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
- Ordonanţă de urgenţă nr. 99/2000 - privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu
temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă
- Instructiunile tehnice si manualele de utilizare ale laserelor cu dioda sau CO2 din dotarea
societatii sau apartinand beneficiarilor
4. PREVEDERI GENERALE PRIVIND SECURITATEA SI SANTATEA IN MUNCA

 Lucratorul trebuie sa execute dispozitiile sefilor ierarhici, in conditiile prezentelor instructiuni


si este obligat a preveni sau opri orice actiune care ar putea conduce la accidentarea
propriei persoane sau a altor persoane.
 La inceperea programului de lucru, personalul lucrator trebuie sa se prezinte apt pentru
desfasurarea activitatilor incredintate conform atributiilor de serviciu si a fisei postului
 Fiecare lucrator este obligat ca la constatarea unor abateri de la prevederile prezentelor
instructiuni, care pune in pericol securitatea oamenilor, sa comunice cele constatate sefului
direct sau ierarhic superior.
 Personalul este obligat sa cunoasca si sa aplice instructiunile tehnice si de exploatare in
activitatea sa, astfel incit sa previna producerea accidentelor de munca si a imbolnavirilor
profesionale.
 Inainte de inceperea lucrului, lucratorii sunt obligati sa verifice daca uneltele si utilajele pe
care le folosesc sunt in stare buna si corespund din punct de vedere al securitatii muncii.
Este interzisa folosirea uneltelor si utilajelor care nu corespund normelor tehnice.
 La repartizarea lucrarilor, conducatorul locului de munca va indica procedeul de lucru
corect (nepericulos) si masurile corespunzatoare privind utilizarea instalatiilor, utilajelor si
sculelor din dotare, verificand in acelasi timp starea echipamentului individual de protectie.
 Lucratorul este obligat sa se prezinte la examenul medical periodic, pentru confirmarea
aptitudinii în relaţia cu cerinţele locului de muncă şi în mod particular, cu factorii nocivi
profesionali. Controlul medical periodic este obligatoriu. Conditionarea din fisa de aptitudine
trebuie respectata.
 Lucrătorul este obligat să se prezinte la examenele medicale periodice, conform planificării
efectuate de către medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului.
 Orice lucrător are dreptul să consulte medicul specialist de medicina muncii, pentru orice
simptome pe care le atribuie condiţiile de muncă şi activităţiile desfăşurate.
 Conducatorul locului de munca coordoneaza si urmareste efectuarea controlului medical
periodic al subordonatilor si este direct raspunzator pentru neefectuarea lui.
 Conducatorul locului de munca este direct raspunzator de efectuarea instruirii la locul de
munca, de efectuarea instruirii periodice si de admiterea la lucru a lucratorilor din
subordine.
 Pentru asigurarea protectiei persoanelor incadrate in munca pentru perioadele cu
temperaturi extreme (peste + 37º C), conducatorul locului de munca urmareste si raspunde
de efectuarea masurilor impuse (dotare cu EIP, apa minerala si pauze dese la racoare).
 Pentru asigurarea protectiei persoanelor incadrate in munca pentru perioadele cu
temperaturi extreme (sub - 20° C), corelate cu condiţii de vânt intens, conducatorul locului
de munca urmareste si raspunde de efectuarea masurilor impuse (dotare cu EIP, ceai cald
si pauze dese la caldura).
 Materialele igienico-sanitare, constituie mijloace de igiena individuala utilizate pentru
prevenirea imbolnavirilor profesionale; conducatorul locului de munca raspunde de
distribuirea materialelor igienico-sanitare, pe baza de tabel si semnatura de primire.
 Lucratorul este obligat sa foloseasca materialele igienico-sanitare, conform instructiunilor
de folosire.
 Punctele de lucru vor fi dotate cu truse sanitare de prim-ajutor.
 Personalul instruit trebuie sã intervinã, fãrã altã dispozitie, pentru acordarea primului ajutor
în caz de nevoie, actionând imediat si corect, sã anunte sefii ierarhici superiori si sã
actioneze, dacã este cazul, pentru interventia personalului medical de specialitate.
 Personalul trebuie sã intervinã, fãrã altã dispozitie, pentru localizarea si stingerea
inceputului de incendiu.
 Actioneaza imediat si eficient pana interventia personalului de specialitate; anunta sefii
ierarhici superiori.

5. MASURI SPECIFICE DE PROTECTIE PRIVIND OPERAREA SI MANIPULAREA


APARATELOR DE LASER CU DIODA SAU CO2

 aparatura de optica medicala ce are in componenta laser cu dioda sau CO2 trebuie
instalata, montata si reparata doar de personal autorizat si pregatit din punct de vedere
profesonal pentru aceste operatii, intrucat unitatea genereaza inalta tensiune si radiatii de
intensitate mare, o utilizare necorespunzatoare putand provoca accidente grave
 aparatura cu laser trebuie amplasata si montata in zona fara potential electrostatic, risc
ridicat de incendiu sau de explozie si zona de actiune a radiatiilor fasciculului trebuie
delimitata si semnalizata corespunzator.
 in timpul instalarii, montarii sau efectuarii operatiilor de service-reparatii, aparatul trebuie
oprit si deconectat in mod obligatoriu de la sursa de curent
 pe durata efectuarii operatiilor de montare, instalare si mentenanta, personalul trebuie sa
poarte in mod obligatoriu echipament individual de protectie (halat sau salopeta, manusi de
protectie, ochelari de protectie)
 nivelurile de radiatii si energie eliberate de catre laser trebuiesc verificate anual de catre
personal autorizat si pregatit corespunzator
 dupa fiecare operatie de mentenanta sau reamplasare, aparatura cu laser trebuie lasata
timp de 2 ore pentru reajustarea parametrilor de temperatura inainte de punerea sa in
functiune
 personalul ce efectueaza operatii de montare, instalare si mentenanta ale aparaturii cu
laser trebuie sa fie intr-o stare psiho-fiziologica foarte buna, fara a fi sub influenta oboselii,
alcoolului, medicamentelor sau altor factori perturbatori ce ii pot influenta performantele
profesionale, intrucat orice neatentie sau neglijenta pot cauza accidente grave.