Sunteți pe pagina 1din 1

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Black Sea Oil & Gas S.R.L., cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Calea Floreasca nr. 175, et. 10,
Sector 1, titular al PUZ “Construire conductă subterană pentru transport de gaze naturale
(tronson de legătură)” propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Corbu, Ps 541/12 lot 2,
De 540/FN, PS 541/31/2/2, Nn 542/Ps 541, Jud. Constanta, anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare conform HG nr. 1076/2004 si conform Ordinului 19/2010,
respectiv ca nu este necesara evaluarea de mediu si planul nu necesita parcurgerea celorlalte
etape ale procedurii de evaluare adecvata si adoptarea planului fara aviz de mediu.
Motivele care au stat la baza luarii deciziei:
 Planul este propus in interiorul R.B.D.D., ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-
Sinoe si ROSCI0065 Delta Dunarii si partial peste limita siturilor ROSCI0066 Delta
Dunarii-zona marina si ROSPA0076 Marea Neagra;
 Planul studiaza posibilitatea de construire a unei conducte subterane pentru transport
de gaze naturale – tronsonul de legatura in lungime de 187 ml, din punctul de
conectare cu Tronsonul I (punct de cuplare 1). Zona propusa pentru reglementare prin
plan are o suprafata de 34 640 m2;
 Prin plan se va stabili o noua zona functionala in extravilanul Comunei Corbu, respectiv
Zona de Echipare Edilitara aferenta conductei subterane pentru transport gaze
naturale, care va cuprinde traseul conductei si culoarul de lucru al acesteia;
 Planul se va realiza intr-o zona de dezvoltare economica a R.B.D.D.;
 Nu au fost identificate tipuri de impact semnificativ negativ. Aproape pentru toate
tipurile de impact prognozate impactul este evaluat a fi redus sau nesemnificativ fara
realizarea masurilor de reducere a impactului;
 Nu au fost identificate tipuri de impact care sa se manifeste pe o perioada foarte lunga,
durata de manifestare a impactului este in general pe termen foarte scurt sau scurt.

Informatii asupra planului se pot obtine la sediul A.R.B.D.D. din Tulcea, Str. Portului nr. 34A,
tel. 0240/518924, 0240/518925, fax. 0240/518975, e-mail: arbdd@ddbra.ro, de luni pana joi
intre orele 08.30 -16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30.

Observatiile publicului se vor primi in scris la sediul A.R.B.D.D. in termen de 10 zile


calendaristice de la data publicarii anuntului.