Sunteți pe pagina 1din 1

ASPECTE TEORETICE PRIVIND NOŢIUNEA DE

EXPRESIE CORPORALĂ

Introducere
Dansul şi expresia corporală sunt adesea asociate, fără a fi confundate.
Dacă dansul evocă noţiunea de învăţare, tehnică, control şi disciplină, expresia
corporală este concepută ca activitate creativă şi recreativă necesară în
dezvoltarea individului.
Astfel, distingem pe de o parte, o activitate liberă, ludică, care permite
indivizilor să-şi dezvolte imaginaţia cu ajutorul muzicii şi a diverselor materiale
sau obiecte, iar pe de altă parte, o activitate atrăgătoare, structurată în jurul
unui proces de învăţare sistematică a ritmului, spaţiului şi gesturilor codificate.
Expresia corporală repune în practică perimetrul tehnicii corporale şi
competenţele pedagogice din domeniul educaţiei fizice şi sportului.

Formula „expresie corporală” ce desemnează practicile care au apărut la


începutul anilor '70 a răspuns noilor cerinţe culturale, ca tentativă de
consolidare sau reînnoire a tehnicilor deja existente: psihologie, teatru, dans.
2.2 Obiective
Cunoşterea obiectivelor ce pot fi realizate prin practicarea activităţilor
de expresie corporală.
Insuşirea componentelor ţinutei şi execuţiei artistice.
Aprofundarea noţiunilor structurale ale coregrafiei.
Însuşirea unor mijloace de pregătire pentru realizarea esteticii corporale.
Formarea capacităţii de a concepe o coregrafie specifică dansului
sportiv.
2.3 Conţinutul cursului
2.3.1 EXPRESIA CORPORALĂ - DELIMITĂRI CONCEPTUALE
Activităţile de expresie corporală (dans, gimnastică, balet, jazz dance
etc.) nu sunt numai o producţie de formă, caracteristică şi altor activităţi fizice,
ci sunt o modalitate de creaţie şi comunicare a unor sensuri. Dacă formele
corporale pot să se asemene, intenţiile diferă fundamental.
Dansul sau alte activităţi de expresie, prin aportul lor, oferă perspective
educative unice în domeniul educaţiei fizice şi sportive, având ca finalitate
crearea de sensuri şi emoţie, precum şi construirea unei expresivităţi motrice,
prin angajarea elevului în procesul de creaţie artistică.
Activităţile de expresie corporală reprezintă raportul dintre nevoia de a
exprima individualitatea unei persoane sau a unui grup şi dorinţa de a provoca o
impresie asupra celor din exterior.

S-ar putea să vă placă și