Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei Naţionale Numele:__________________________

Iniţiala prenumelui tatălui____________


Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
Prenumele: ________________________
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE
Şcoala de proveniență________________
MATEMATICĂ ,__________________________________
„CARAVANA ISTEŢILOR” Loc.___________Jud._________________
Înv./prof. __________________________
Disciplina: Matematică Nume şi prenume Semnătura
supraveghetori
Etapa județeană: 10 martie 2017

PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa a IV-a

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul de lucru este de 120 minute.
• Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.

SUBIECTUL I (25 puncte)


Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Diferenţa dintre cel mai mare număr impar de 4 cifre şi cel mai mare număr par de 3 cifre este:

a) 900 b) 9 000 c) 9 001 d) 9 111

2. Numărul numerelor de forma 3a 2ab5 , cu a = 2 + b este:

a) 7 b) 8 c) 9 d) 10

3. Rezultatul calculului 6 X 283 : 3 + 136 : 8 – 140 X 2 : 7 este:

a) 149 b) 230 c) 456 d) 543

4. Dacă 2 < a ≤ 5 şi 3 ≤ b < 7, atunci cea mai mare valoare a sumei dintre numărul a şi dublul
numărului b este:

a) 11 b) 16 c) 17 d) 22

5. Dacă , , , atunci este egal cu:

a) 45 b) 90 c) 165 d) 276
SUBIECTUL II (25 puncte)
Scrie răspunsul corespunzător pe spaţiile
punctate.
6. Suma a două numere este cu 60 mai mare decât
primul număr şi cu 76 mai mare decât al doilea
număr. Suma dintre sfertul primului număr şi
jumătatea celui de-al doilea număr este.......... .

7. Tata are 55 de ani, iar băiatul are 25 de ani. Cu


.......... ani în urmă tatăl avea de 7 ori vârsta băiatului.

8. Cu cei 70 de lei pe care îi are, Dan poate cumpăra exact 5 maşinuţe de acelaşi fel. Ştiind că un
trenuleţ costă cu 17 lei mult decât maşinuţa, lui Dan îi rămân ............ lei dacă îşi cumpără 2 trenuleţe.

9. Bunica cheltuie 96 lei cumpărând o bluză, o cămaşă, o eşarfă şi 6 perechi de ciorapi. Dacă bluza a
costat jumătate din suma cheltuită, cămaşa o doime din rest, eşarfa un sfert din noul rest, atunci o
pereche de ciorapi a costat ............ lei.

10. Matei se gândeşte la un număr, îi adaugă încincitul numărului 30. Din sumă scade jumătatea
numărului 500. Rezultatul obţinut îl măreşte cu împătritul produsului numerelor 5 şi 4. A obţinut cel
mai mic număr de trei cifre. Matei s-a gândit la numărul ................ .

SUBIECTUL III (40 puncte)


11. Scrie rezolvarea completă pe spaţiul de mai jos.
Fie numerele naturale a, b, c. Dacă împărţim numărul a la numărul b sau numărul b la numărul c,
obţinem de fiecare dată câtul 2 şi restul 1. Ştiind că diferenţa dintre numerele a şi c este 15, să se afle
produsul numerelor a, b şi c. (20 puncte)
12. Scrie rezolvarea completă pe spaţiul de mai jos.

Un comerciant de legume cumpără cartofi de la ţărani în saci de câte 50 kg: 11 saci de la unul şi 8
saci de la altul. Goleşte sacii şi sortează cartofii în trei grămezi pe categorii: mari, mici şi deterioraţi. Pe
cei mari îi pune în 115 plase a câte 5 kg, iar pe cei mici în 85 plase a câte 3 kg. Cartofii deterioraţi îi
pune, în mod egal, în 4 lăzi, pe care le vinde unor vecini cu 60 lei fiecare ladă.
Câţi lei primeşte comerciantul pe kilogramul de cartofi deterioraţi? (20 puncte)

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Succes!