Sunteți pe pagina 1din 4

Metoda ,,Ştiu / Vreau să ştiu / Am învăţat”

Aplicarea metodei ,,Ştiu / Vreau să ştiu / Am învăţat” porneşte de la premisa că


informaţia dobândită anterior de către elevi trebuie valorificată atunci când se predau noile
cunoştinţe şi presupune parcurgerea a trei paşi: inventarierea a ceea ce ştim (etapa „Ştiu’),
determinarea a ceea ce dorim să învăţăm (etapa „Vreau să ştiu”) şi reactualizarea a aceea ce
am învăţat (etapa „Am învăţat”).
Etapa”Ştiu”: Se împarte clasa în grupe a câte 4-5 elevi şi fiecare grupă îşi va alege un
reprezentant care va nota pe fişă cele stabilite de membrii grupului.
Se prezintă pe tablă/planşă tabelul cu rubricile: „Ştiu / Vreau să ştiu / Am învăţat“, iar elevii
realizează tabelul pe fişa de lucru.
La început, se cere elevilor să noteze în tabel tot ceea ce ştiu despre tema ce urmează
a fi discutată, apoi fiecare grupă va citi de pe fişă ceea ce a notat. Împreună cu cadrul didactic,
elevii vor stabili ce ar trebui să fie notat în tabel la rubrica „Ştiu” şi completează apoi pe tablă.
Etapa „Vreau să ştiu”: Elevii sunt solicitaţi să formuleze întrebări despre ce ar dori să
mai afle legat de tema propusă, despre lucrurile de care nu sunt siguri sau lucrurile despre
care ar vrea să cunoască ceva nou. Se notează aceste întrebări în coloana din mijloc a tabelului,
atât la tablă, cât şi pe fişe.
Etapa „Am învăţat”: După predarea conţinutului, se revine asupra întrebărilor pe care
le-au formulat elevii în etapa anterioară şi pe care le-au trecut la “Vreau să ştiu”. Se reia fiecare
întrebare şi se notează răspunsurile aflate în timpul predării noului conţinut în coloana a treia.

Delta Dunării

STIU VREAU SA STIU AM INVATAT


 Delta Dunării- teritoriu aflat la -Ce suprafața are Delta Dunării? -5000 km2-intinderea ei creste de
vărsarea Dunării in Marea De când avem primele informații la an la an;
Neagra; despre Delta Dunării? -Istoricul grec Herodot(484-425
 Este o câmpie in curs de -Care este cel mai vechi braț? i.H) menționează ca Dunărea se
formare -Cat măsoară fiecare braț? varsă in mare pe 5 guri;
 Aluviunile aduse de fluviu -Cate specii de plante, pești si păsări -cel mai vechi braț este Sf.
formează grindurile exista? Gheorghe;
 Multe specii de plante, specii de -Bratul Sf. Gheorghe 118 km,
pești si păsări; transporta 20 % din apele Dunării;
 1990, UNESCO a declarat Delta Bratul Sulina 64 km 12 % din apele
Dunării rezervație a Biosferei Dunării si Chilia 116 km si
transporta 68 %din apele Dunării;
-1200 specii de plante, 60 specii de
pesti, 300 specii de pasari
Metoda R. A. I.
Metoda R. A. I. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica
(prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. Denumirea provine de la iniţialele
cuvintelor Răspunde –Aruncă –Interoghează şi se desfăşoară astfel: la sfârşitul unei lecţii sau
a unei secvenţe de lecţie, profesorul, împreună cu elevii săi, investighează rezultatele obţinute
în urma predării-învăţării, printr-un joc de aruncare a unui obiect mic şi uşor (minge) de la un
elev la altul. Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din lecţia predată celui care
o prinde. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg,
punând o nouă întrebare. Evident interogatorul trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării
adresate. Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui
care a pus întrebarea. Acesta are ocazia de a mai arunca încă o dată mingea, şi, deci, de a mai
pune o întrebare.
Exemple
- De unde izvorăște fluviul Dunărea?
- Câte țari străbate Dunărea ?
- Care sunt aceste țări?
- Prin cate capitale trece acest fluviu?
- Ce lungime are Dunărea?
- In dreptul cărei localități intră în țara noastră, Dunărea?