Sunteți pe pagina 1din 1

MIJLOACE ŞI METODE UTILIZATE ÎN EXPRESIA

CORPORALĂ

Pregătirea de expresie propune o serie de jocuri şi exerciţii, care să


permită elevilor să se mişte, să acţioneze, să se exprime, să comunice,
determinând astfel trecerea de la o activitate spontană la cea de expresie
artistică. Este important să abordăm un material cât mai variat, dar totodată
accesibil vârstei şi pregătirii elevilor în expresie corporală.
Astfel, prezentăm în continuare câteva exemple de exerciţii:
- deplasări variate, cu diferite interpretări;
- exerciţii bazate pe improvizaţie având diferite teme; improvizaţie pe
fragmente muzicale cât mai variate realizate individual, pe perechi sau
cu tot grupul;
- exerciţii pentru crearea dirijată, liberă sau improvizată a expresiei:
exerciţii de mimică şi interpretare;
- exerciţii pentru realizarea ţinutei artistice: exerciţii pentru braţe, trunchi,
picioare sau întregul corp;
- exerciţii specifice dansului de diferite genuri, pentru educarea esteticii şi
plasticităţii corporale şi însuşirea unui repertoriu motric variat;
- jocuri şi exerciţii realizate cu diferite obiecte: obiecte portative, măşti,
umbrele, scaune etc., obiecte care să stimuleze imaginaţia elevilor şi să
ofere subiecte ce vor fi concretizate prin mişcare corporală expresivă;

- exerciţii pentru îmbunătăţirea capacităţilor coordinative;


- compoziţii artistice realizate pe diferite teme şi genuri muzicale.
Desigur toate aceste mijloace urmăresc în mod special valoarea
expresivă şi comunicativă a gestului motric, contribuind la realizarea unei game
complexe de mijloace expresive. Utilizarea lor are în vedere şi obţinerea unor
"competenţe de execuţie şi de creaţie." (Levieux F., 1985).
Competenţele de execuţie fac referire la:
- amplitudine şi supleţe;
- energie corect repartizată pe parcursul mişcării şi variabilitate în viteza
acţiunilor;
- coordonare şi disociere a mişcărilor;
- fluenţa mişcărilor;
- ritmicitate;
- orientare spaţio-temporală.
Competenţele de creaţie vizează:
- capacitate de imitaţie;
- capacitate de imaginare;
- capacitate de improvizare;
- capacitate de memorare;
- capacitate de comunicare;
- capacitate de a realiza legări sau compoziţii artistice originale.