Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU (1)

Scrierea cuvintelor săi şi să-i

1. Observă imaginile, apoi completează enunţurile.


Geo vrea ………. anunţe că au sosit. Mara o întreabă pe mama sa ce ……. spună lui Geo.
Mama îi spune că Geo poate veni cu toţi ………….. .

2. Taie, cu o linie, forma greşită.


c) A ieşit săi întâmpine pe bunicii săi.
a) Se joacă în curte cu prietenii săi .
să-i să-i
să-i
d) Prietenii săi au vrut săi facă o surpriză.
b) Vrea săi invite pe toţi la petrecere.
să-i să-i
să-i

3. Realizează corespondenţele pentru a obţine enunţuri corecte.

 Le-a arătat colegilor săi în parc.


 Le-a cerut colegilor să-i cunoască mai bine.
 I-a sunat pe colegi săi fotografii din tabără.
 I-a spus bunicii săi pentru petrecerea organizată de ziua ei.
 A plecat cu bunicii săi ajutorul.
 Le-a mulţumit părinţilor să-i invite la ziua ei de naştere.
să-i dea reţeta de cozonac.

www.intuitext.ro
FIȘĂ DE LUCRU (2)
Scrierea cuvintelor săi şi să-i

1. Completează versurile, folosind forma potrivită în fiecare situaţie: săi sau să-i.
Dacă scrii ai săi (ai lui),
Liniuţă să nu pui! Dacă sunt ai lui, ai ei
Dacă scrii ai ..... (ai ei), Este simplu, scriu ai …………
Liniuţa să o iei! Când vreau iute să îi chem
Când să-i pui şi când …….. iei Scriu pe scurt: ………. chem.
Liniuţa, dragii mei?

2. Ordonează cuvintele date, apoi scrie enunţurile obţinute. În fiecare situaţie, un cuvânt este în
plus.
a) săi rugat stiloul m-a dau să-i meu Dan
____________________________________________________________________________

b) au săi venit Danei bunicii să-i la aniversarea


__________________________________________________________________________________

c) parc s-a să-i jucat cu cei ai mai buni în prieteni săi


__________________________________________________________________________________

3. Alcătuieşte câte un enunţ în care:


• „săi” se află la sfârşitul enunţului;
_____________________________________________________________________________
• „să-i” se află la începutul enunţului.
_____________________________________________________________________________

4. Observă imaginea. Scrie un text format din 5-7 enunţuri. Foloseşte săi şi să-i.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

www.intuitext.ro