Sunteți pe pagina 1din 7

Disciplina: Managementul Resurselor Umane, IFR

1.Numele aplicaţiei:
DIAGNOSTIC PRIVIND ACTIVITATILE DE RESURSE UMANE (25%)

2. Obiectivul aplicaţiei / Competențe urmărite /formate

Obiectiv: Analiza activităţilor de management al resurselor umane din cadrul


organizaţiei X

Competenţe urmarite a fi dezvoltate de catre student prin realizarea aplicatiei:


 capacitatea de a identifica punctele tari şi slabe ale activităţilor de
MRU dintr-o organizaţie
 capacitatea de a evalua avantajele şi dezavantajele strategiilor de
MRU utilizând metoda comparaţiilor
 abilităţi practice de observare-intervievare
 abilităţi de anticipare

3. Etape de realizare a proiectului

Etapa 1. Identificarea unei organizaţii şi a responsabilului/ilor de resurse umane


Etapa 2. Stabilirea activităţilor de MRU care vor fi analizate
Etapa 3. Observarea şi intervievarea responsabilului/managerilor pe baza unor
instrumente (chestionare/interviuri/grile de observare) concepute de voi –vezi
exemplu anexa1
Etapa 4. Descrierea modalitatii in care activitatile de MRU sunt realizate
Etapa 5. Identificarea punctelor tari si slabe pentru fiecare activitate aleasa, prin
compararea cu alte studii pe organizaţii.
Etapa 5. Realizarea de recomandari in vederea imbunatatirii activitatilor.
Etapa 6. Prezentarea scrisă a raportului responsabilului de Resurse Umane.
3. Conţinut raport/Structura recomandata:
1. Prezentarea structurii de RU a organizaţiei
2. Listarea activităţilor studiate si a modalitatii de realizare a lor
3. Prezentarea instrumentelor şi perioadei de analiză
4. Listarea punctelor tari şi slabe pentru fiecare activitate
5. Descrierea recomandarilor cu privire la activitatile desfasurate
4. Metodologie folosită (descriere, iar instrumentul se ataseaza separat, ca
anexa)
Metode posibile de analiză care pot fi folosite individual sau combinat:
documentarea în arhiva organizaţiei, observarea pe teren, interviul pe bază de
chestionar/interviu, focus grup, etc. Un chestionar posibil este cel din anexa1.

5. Criterii de evaluare a aplicaţiei / studenţilor:


 se accepta un procent maxim de plagiat de 20% - proiectele care nu
intrunesc acest criteriu vor fi respinse si nu vor fi evaluate.
 claritatea si specificiatatea identificarii si descrierii activitatilor de
MRU alese 20%
 claritatea definirii punctelor tari şi slabe ale activităţilor; 30%.
 creionarea recomandarilor; 15%
 originalitatea instrumentelor; 15%.
 respectarea termenului de predare și structurarea raportului; 10%.
 formatare și scrierea fără greşeli de ortografie şi gramatică a raportului;
10%.

6. Alte detalii:
 aplicaţia poate fi abordată pe orice organizaţie cu nr. de angajaţi
peste 10.
 raportul aplicaţiei va avea maxim 4000 (TNR12) de cuvinte,
exceptand instrumentul folosit (chestionar, interviu, etc.).
 aplicația va fi predată in format Word, pana la data de 3 iunie 2018,
ora 23.59, prin incarcare pe blackboard, iar denumirea
documentului Nume student_proiect MRU_IFR; anexa cu
instrumentul folosit va fi incarcata separat si va consta intr-un word
ce va avea denumirea Nume student_anexa proiect MRU_IFR; vor
fi deci 2 documente:
1. proiectul propriu-zis va fi de maxim 4000 cuvinte (acesta va fi
verificat in soft-ul pentru verificare % plagiat);
2. anexa proiectului – instrumentul folosit (de ex. chestionar,
interviu, fisa de observatie) – se puncteaza originalitatea
Anexa 1. Diagnostic privind STRATEGIILE DE RESURSE UMANE

MODEL CHESTIONAR

Solicitaţi răspunsurile la aceste întrebări managerului de RU sau persoanei/lor


care realizează acivităţi de MRU în organizaţia dv.

1. Care sunt principalele 3 obiective privind MRU ( activitatea de personal) în


organizaţia dv. în următorii 3 ani?
A.................................
B.................................
C.................................

2. Aveţi în organizaţie o

Da, scrisă Da, Nu Nu ştiu


nescrisă
A misiune stabilită
B strategie de firmă
C strategie de MRU

3. Dacă există o strategie a firmei, responsabilul de la MRU a fost implicat în


dezvoltarea ei sub forma: (dacă nu treceţi la următoarea întrebare)

consultare
implementare
nu a fost consultat
implicat de la bun început

4.Dacă există o strategie MRU, ea este transformată în obiective şi termene


precise pentru departamentul personal? (dacă nu treceţi la următoarea întrebare)

Da Nu

5.Cui îi revine responsabilitatea pentru decizii în următoarele domenii?

Management Mg.linie + MRU + MRU


de linie consultant RU consultant +
mg.linie
A plăţi şi beneficii
B recrutare şi
selecţie
C training şi
dezvoltare
D relaţii de muncă
E sănătate +
siguranţă
F concedieri

5. Responsabilitatea managerului de linie s-a modificat în ultimii ani astfel :

A crescut La fel A
descrescut
A plăţi şi beneficii
B recrutare şi selecţie
C training şi dezvoltare
D relaţii de muncă
E sănătate+siguranţă
F concedieri

6. Este evaluată performanţa departamentului de resurse umane?


Da Nu Nu ştiu

7. Dacă da, care dintre criteriile următoare sunt folosite? (Dacă nu treceţi la
următoarea întrebare)
Da Nu
A. Numărul de angajaţi raportat la personalul managerial
B. Costul funcţiilor personale pe angajat
C. Numărul de recrutaţi
D. Numărul celor pregătiţi/perfecţionaţi
E. Performanţa raportată la buget
F. Performanţa raportată la obiective
G. Feedback-ul de la manageri
H. Altele(specificaţi)

8. Se ocupă cineva din firmă cu planificarea resurselor umane?


Da Nu

9. Dacă da, se utilizează una sau mai multe din metodele următoare?
A. Recrutarea pentru a menţine procentele actuale de RU
B. Prognoze privind competenţele de viitor
C. Prognoze privind vânzările/ afacerile sau serviciile
D. Analiza pieţii de muncă
E. Altele (specificaţi)

10. Vă interesează şi folosiţi date din următoarele categorii despre resursele


umane pentru planificare? Da Nu
A. Schimbarea managerilor
B. Profilul vârstei
C. Calificările şi salariile
D. Absenteismul

11.Ca răspuns la schimbările demografice, la egalitatea de şanse sau la


schimbările rapide ale competenţelor, monitorizaţi dacă au apărut modificări de
efective cu privire la recrutare, pregătire şi/sau promovare .

Recrutare Pregătire Promovare Nu ştiu


A. Persoane cu dizabilităţi
B. Femei
C. Persoane din minorităţile etnice

12. Cu cât timp înainte vă planificaţi necesarul de personal ? (Alegeţi o singură


opţiune)
A. 1 an sau mai puţin
B. Mai mult 1 an până la 2 ani
C. Mai mult de 2 ani
D. Nici o planificare

13. Care dintre funcţiile de la resurse umane/ personal fac parte din sistemul de
bază computerizat
A. Nu există sistem de informaţii despre personal
B. Performanţele individuale ale angajaţilor
C. Plăţile şi veniturile administrative
D. Absenţe şi demisii
E. Planificarea puterilor umane
F. Recrutare şi selecţie
G. Pregătire şi dezvoltare
H. Performanţe
I. Evaluarea job-urilor
J. Relaţiile industraiale
K. Altele (specificaţi)

14.Ce metode de recrutare a resurselor umane se utilizează frecvent în firma dv


pentru a găsi oameni potriviţi?
Manageri Tehnicieni Administrativ Executanţi
A Din interior prin
promovare
B Publicitate la ziar
C Prin pile, relaţii
D Agenţii
guvernamentale
(AJFOM)
E Firme private de
recrutare
F Internet
G Ucenicia la locul de
muncă
H Prezentarea firmei în
şcoli/univ
I Altă metodă

15.Ce metode de selecţie a resurselor umane se utilizează frecvent în firma dv?

A. CV
B. Interviul
C. Testare psiholgică
D. Referinţe
E. Teste de aptitudine
F. Firme de selecţie
G. Formular de candidatură realizat de firmă
K. Altele (specificaţi)

16. Câte zile (medie) de instruire/perfecţionare pe an realizează fiecare categorie


?
Management...................................zile/manager
Tehnic (specialişti)...........................zile/angajat
Administrativ....................................zile/angajat
Executanţi.........................................zile/angajat

17. Se realizează evaluarea sistematică a nevoilor de instruire?


Da Nu Nu ştiu

15.Ce traininguri/instruiri veţi organiza în următorii 3 ani?


A. Afaceri/management
B. Computere şi IT
C. Mediu şi sănătate
D. Producţie
E. Marketing şi vânzări
F. Resurse umane
G. Servirea clienţilor
H. Limbi străine
K. Altele (specificaţi

Firma are....................angajaţi (nr.)


Firma activează în domeniul................................................
Firma este localizată în oraşul.............................................
Piaţa firmei este regională/local/naţională/europeană/globală (tăiaţi variantele
nepotrivite)

S-ar putea să vă placă și