Sunteți pe pagina 1din 2

Relaţii de calcul pentru lucrările de laborator PUF

Lucrare Relaţii de calcul


 NB(t )  S (t  1),
' '
pt. NB(t )  S (t  1) [buc]; ' S ' (t  1)  NB(t ), pt. S ' (t  1)  NB(t ) [buc];
NN (t )   S (t )  
 0, pt. NB(t )  S ' (t  1)  0, pt. S ' (t  1)  NB(t )
 NB  S i , pt. NBT  S i
S (t )  S (t  1)  L(t )  NB(t ) [buc]; L( t )  const [buc]; NN T   T [buc];
 0, pt. NBT  S i
NBT   NB (t ) [buc]; LT   L(t ) [buc]; S T  LT  NN T [buc]; NBu (t )   ku p  L p (t  T p ) [buc];
t t p
M , pt. TPkg  1
L1 SM , pt. 1  TPkg  10
Rg 
TPkg  ; R g  60  Fn [min/buc]; Fn  s  z s  k s  h [ore]; N g  LT g [buc]; TP   ;
Tuk Ng SMj, pt. 10  TPkg  20
Sm, pt. TPkg  20

M , pt. A  50
SM ,
 pt. B  50  A  B  50 A  100  n M [%]; B  100  nSM [%]; C  100  n SMj [%]; D  100  nSm [%]
TP   ;
pt. C  50  B  C  50 n n n n
SMj,
Sm, pt. D  50  C  D  50
Ng 
[buc/zi]; R g  60  F nz [min/buc]; mk  uk ; mk  mk  ; kîk  mk ; Tk  kîk  Fnz [ore];
T
N gz 
s  zs N gz Rg mk
L2
60  mk [buc/oră]; ( w  wk 1 )  Tk , pt. wk  wk 1 Pn
wk  Pn k ,k 1   k [buc]; Pn k ,k 1  k ,k 1 [buc]
Tuk ( wk 1  wk )  Tk 1 , pt. wk  wk 1 2
OM , pt. TP  SM  TP  SMj 2  N g  (L  G)
[buc]; G  
0, pt. OM
FO   ; No  [lei/lot transportat];
OS , pt. TP  Sm (Cm  C1 )  Z  E Ct , pt. OS
1 n n
L  A  B [lei/lot]; A  1  pa     T pîk  S rk  mk [lei/lot]; B  1   T pîk  ak  mk [lei/lot]; mk  mk  ;
60 k 1 60 k 1

; R g  60  s  z s  h [min/buc]; C1  C m  C r  Cif  Cind [lei/buc]; Cr  1   Tuk  S k [lei/buc];


n
Tuk
mk 
Rg Ng 60 k 1
 n
 (Tuk  Tuk 1 ) / R g , pt. OM

1 n k 1
Cif    Tuk  ak [lei/buc]; Cind  R f  C r [lei/buc]; Z   n ; N e  N o  min ;
60 k 1  Tuk / R g , pt. OS
L3 k 1
n n

2  N g  N e  Ct Tuk  (Tuk  Tuk 1 )


N e N g ; N to  , pt .OM [buc]; S m  k 1 k 1 ; N te  N to  min ;
S m  E  N e  (Cm  C1 )  L Rg
 n n
[ N te   Tuk  (N e  N te )   (Tuk  Tuk 1 ) ] / 60,

pt. OM  Fn Fn
  , pt .  Tc
N te N e ; Tc   k 1 k 1
[ore]; T   nl nl [ore];
n
 N e   Tuk / 60, r F T Fn
pt. OS  n c
, pt .  Tc
 k 1
 nl  1 nl
Ng Tuk  N e  N te  Tuk / 60, pt . OM  Tuk  Tuk 1
Fn  s  z s  h [ore]; nl  ; Tk  [ore]; Dk ,k 1 
Ne 60 Tk  Tk 1  N te  Tuk 1 / 60, pt . OM  Tuk  Tuk 1 [ore]

Relaţii de calcul pentru lucrările de laborator PUF 1


Lucrare Relaţii de calcul
 c  D pi    q
 pi  D  q  2
, pt. RPU
i 1
 [lei]; Ci   p j  (Q j  Q j 1 )  pi  Qi 1 [lei];
CTA(q)   C
(pi  i )  τ  q
 Ci cD q j 1
(pi  )  D   , pt. RPP
 q q 2
 2 Dc
 , pt. RPU
L4  pi  τ [buc]; CTA(qo )  min ; CTA(qe ) - CTA(q o )  min ; qe | D ;
qoi  
 2  D  (c  C i )
, pt. RPP
 pi  τ
 q 
 e , pt . TP  M
 N gz 
T  [zile]
 Tr   q e , pt . TP  S
 h N 
  e
t f , pt . k  n
SCMD k  
 t o , pt . k  1
[ore]; FCMDk  SCMDk  Tk [ore]; FCMTk   [ore];
 FCMD k 1  Lk 1,k , pt . k  1 SCMTk 1  Lk ,k 1 , pt . k  n
L5

t f  t o  80 [ore]; SCMTk  FCMTk  Tk [ore]; M k  SCMTk  SCMDk [ore]; S k  max SCMDk , Fk 1  L k 1,k [ore]; 
Fk  S k  Tk [ore]

Relaţii de calcul pentru lucrările de laborator PUF 2