Sunteți pe pagina 1din 4

SEMIDREAPTĂ. UNGHI.

Semidreapta. Semidreapta este mulţimea punctelor unei drepte situate de aceeaşi


parte a unui punct al acesteia.
Semidreapta AB este mulţimea punctelor dreptei AB, situate de aceeaşi parte a dreptei
AB ca şi punctul B. (AB este semidreapta deschisă AB, originea semidreaptei nu aparţine
acesteia. Semidreapta închisă AB este [AB = (AB ∩ {A}. Semidreptele opuse sunt cele care
au aceeaşi origine şi reuniunea lor este o dreaptă.

Unghiul. Un unghi este reuniunea a două semidrepte cu aceeaşi origine.


Unghiul CAD (notat CAD) = [AC ∩ [AD: A este
vârful unghiului CAD; [AC şi [AD laturile
unghiului. Unghiurile au măsuri cuprinse între
0° şi 180°, inclusiv cele două valori. Unghiurile
care au aceeaşi măsură sunt congruente.

∢CAD și ∢MNP se citeşte: "Unghiurile CAD şi

MNP sunt congruente".

Măsurarea unui unghi.


Unghiurile se măsoară cu ajutorul raportorului.
Construcţia unui unghi de măsură dată
Construcţia unui unghi de măsură dată cu rigla şi
raportorul.

Clasificarea unghiurilor

Unghi nul = unghiul a cărui măsura este de 0°.


Unghiul de 180° se numeşte unghi alungit.
Unghiul nul şi unghiul alungit sunt unghiuri
improprii.
Unghi ascuțit = unghiul a cărui măsură este mai
mică de 90°.
Unghi drept = unghiul a cărui măsura este de 90°.

Unghi obtuz = unghiul a cărui măsura este mai mare de 90°.


Unghi alungit = unghiul ale cărui laturi sunt una în prelungirea celeilalte.
Unghiuri congruente = două sau mai multe unghiuri care au măsurile egale.

UNGHIUL Clasa a VI-a


Pagină 1
Unghiuri adiacente = două unghiuri care au : vârful comun, o latură comună și interioarele
diferite.
Unghiuri complementare = două unghiuri care au suma măsurilor egală cu 90°.
Unghiuri suplementare = două unghiuri care au suma măsurilor egală cu 180°.
Unghiurile opuse la varf au în comun numai vârful și sunt formate de două
drepte concurente. Unghiurile opuse la vârf sunt congruente (au măsurile egale).

Unghiuri adiacente
Două unghiuri cu o laturã comună şi celelalte laturi
situate de o parte şi de alta a laturilor comune se numesc
unghiuri adiacente.

Axioma adunări unghiurilor. Dacă M este Int ∢ABC, atunci

m(∢ABC) = m(∢ABM) + m(∢MBC) .

Unghiuri adiacente complementare

Dreptele care formează un unghi drept se numesc


perpendiculare.
Semidreptele care formează un unghi drept se
numesc perpendiculare.
Douã unghiuri adiacente cu laturile necomune
perpendiculare se numesc unghiuri adiacente
complementare.
Unghiurile cu suma măsurilor 90° se numesc
complementare.
Unghiul A este complementul unghiului B dacă m(∢A) + m(∢B) = 90°.

Teorema unghiurilor complementare. Două unghiuri ascuţite sunt congruente dacă şi numai
dacă au acelaşi complement.
Unghiuri adiacente suplementare

Două unghiuri adiacente cu laturile necomune


perpendiculare se numesc unghiuri adiacente suplementare.
Unghiurile cu suma măsurilor 180° se numesc
suplementare.
Unghiul A este suplementul
unghiului B dacă m(∢A) + m(∢B) = 180°.
Teorema unghiurilor suplementare. Două
unghiuri ascuţite sunt congruente dacă şi numai dacă au
acelaşi suplement.
Bisectoarea unui unghi
Semidreapta cu originea vârful unui unghi, conţinută de interiorul unghiului şi care formează cu
laturile unghiului unghiuri congruente se numeşte bisectoare.
Proprietatea bisectoarelor unghiurilor adiacente suplementare
Două unghiuri adiacente sunt suplementare, dacă și numai dacă bisectoarele lor sunt perpendiculare.

UNGHIUL Clasa a VI-a


Pagină 2
Teoremă directă.
Ipoteză: Unghiurile ADB și BDC
sunt adiacentesuplementare, [DE
bisectoarea unghiului ADB, [DF
bisectoarea unghiului BDC.
Concluzia: m(∢EDF)=90°.
Demonstrație:
[DE bisectoarea unghiului
ADB ⇒ ∢ADE ≡ ∢BDE
[DF bisectoarea unghiului
BDC ⇒ ∢ BDF ≡ ∢CDF
Din cele două rezultă că
2x+2y=180° ⇒ x+y=90° ⇒
m(∢EDF)=90°.
Teoremă reciprocă.
Ipoteză: Unghiuri ADB și BDC sunt
adiacente, [DE bisectoarea unghiului
ADB, [DF bisectoarea unghiului BDC,
(∢EDF) = 90°.
Concluzia: m(∢ADC) = 180°.
Demonstrație:
[DE bisectoarea unghiului
ADB ⇒ ∢ADF ≡ ∢BDE
[DF bisectoarea unghiului
BDC ⇒ ∢BDF ≡ ∢CDF
Din cele două rezultă că x+y=90° ⇒
2x +2y=180° ⇒ m(∢ADC) = 180°.

Unghiuri opuse la vârf


Semidreptele (deschise sau închise)
AB şi AC sunt opuse dacă A se află în
B şi C. Două unghiuri cu acelaşi vârf şi
laturile două perechi de semidrepte
opuse se numesc opuse la vârf.

Teorema unghiurilor opuse la vârf


Unghiurile AOB și COD sunt astfel încât: semidreptele OA și OD sunt opuse, B și C se află de o parte și de
alta a dreptei AD. Unghiurile AOB și COD sunt opuse la vârf dacă și numai dacă sunt congruente.

Teoremă directă.
Ipoteză: Unghiurile AOB și COD sunt
opuse la vârf
Concluzia: ∢AOB ≡ ∢COD
Demonstrație: Unghirile AOB și COD sunt
opuse la vârf ⇒ unghiurile AOB și BOD sunt
adiacente suplementare și unghiurile COD și
BOD sunt adiacente suplementare ⇒
unghiurile AOB și BOD au același suplement
⇒ ∢AOB ≡ ∢COD.

UNGHIUL Clasa a VI-a


Pagină 3
Teorema reciprocă.
Ipoteză: Unghiurile AOB și COD
sunt congruente. A,O, D sunt
coliniare. B și C sunt de o parte și
de alta a dreptei AD.
Concluzia: Unghiul BOC este
alungit.
Demonstrație: Unghiurile AOB și
BOD sunt adiacente suplementare.
Se notează cu aceeași literă
măsurile unghiurilor congruente AOB și COD.
Din cele două rezultă ca x + y = 180° ⇒ unghiul BOC este alungit.

Unghiuri formate în jurul unui punct

Trei sau mai multe unghiuri cu vârful comun, interioarele


disjuncte oricare două, astfel încât reuniunea lor şi a interioarelor lor să
fie tot planul se numesc unghiuri formate în jurul unui punct.
Unghiurile AOB, BOC, COD, DOA sunt unghiuri în jurul unui punct.

Teorema unghiurilor formate în jurul unui punct


Suma măsurilor unghiurilor formate în jurul unui punct este de 360°.

Ipoteză: unghiurile formate în jurul unui punct O : AOB, BOC, COD, DOA.

Concluzia: m(∢AOB) + m(∢BOC) + m(∢COD) + m(∢DOA) = 360°.

Demostrație: Se construiește [OE opusă semidreptei OC ⇒ m(∢COD) + m(∢DOE) = 180°.


Conform axiomei adunării unghirilor: m(∢COD) + m(∢BOA) = m(∢COA)
⇒ m(∢AOC) + m(AOE) = 180°.
Conform axiomei adunării unghirilor: m(∢AOE) + m(∢DOE) = m(∢AOD).
Din toate rezultă că m(∢AOB) + m(∢BOC) + m (∢COD) + m(∢DOA) = 360°.

UNGHIUL Clasa a VI-a


Pagină 4