Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. …………………………… S.R.L.

Str. ………………., nr. ……, Sector …., București


Cod fiscal: RO…………………
Nr. Reg. Comerțului: …………………………..

CARACTERIZARE A ANGAJATULUI
Nr. …… Data: …………………..

Domnul ……………………. este angajat al societății S.C. …………………… S.R.L. cu


contract individual de muncă pe durată nedeterminată, pe postul de ………………………. .

Încă de la începutul colaborării noastre, domnul ……………………. s-a dovedit a fi


unul dintre membrii importanți ai echipei S.C. …………………….S.R.L., prin adaptarea și
integrarea s-a rapidă atât din punct de vedere profesional cât și social.

Domnul ……………………. a participat în mod direct la toate proiectele societății,


cu timpul activitatea și implicarea sa profesională ajungând să depășească prin
complexitate sfera responsabilităților prevăzute de fișa postului.

Domnul ……………………. a fost un angajat responsabil și muncitor, cu un parcurs


profesional ireproșabil, abilitățile sale profesionale și personale fiind apreciate și
remarcate atât de superiorii săi cât și de colegii.

Toate activitățile desfășurate de domnul ……………………. au presupus deținerea


permisului de conducere, acesta beneficiind și de un autoturism de serviciu.

În ceea ce privește conducerea autoturismului de serviciu, acesta nu a fost


implicat în nici un incident de natură penală, iar modul responsabil de a conduce și de a
se îngriji de vehicul ne-a făcut să-i permitem domnului ……………………. să-l folosescă și
în afara orelor de program, în limite rezonabile.

Față de incidentul cu care acesta să confruntă la ora actuală, considerăm că este


unul absolut izolat și în nici un caz nu reflectă comportamentul obișnuit al domnului
……………………. și avem încredere că acesta va învăța din propria greșeală și nu o va mai
repeta.

Prezenta s-a eliberat pentru a-i servi la nevoie.


Administrator,

…………………………. ,

…………………………………..

S.C. …………………….S.R.L., Str. …………………….nr. ……………………., București, sector ……………………., Nr. Reg.
Comerțului ……………………., Cod unic de înregistrare: RO …………………….

S-ar putea să vă placă și