Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA SI STIINTA MATERIALELOR

RAPORT DE EXPERTIZARE
EXPERTIZAREA BAUTURILOR
NECARBOGAZOASE

Masteranda: Uncescu Ioana Alexandra


Prof. Coord. Ion Ion
Anul: I EPCAM
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA SI STIINTA MATERIALELOR

DETERMINAREA CONTINUTULUI DE
ACID ASCORBIC

CAPPY PULPY PIERSICI


CUPRINS

RAPORT DE EXPERTIZA
1. PREAMBUL .......................................................................................................................... 1
2. PARTILE ............................................................................................................................... 1
3. SURSA LITIGIULUI ............................................................................................................ 1
4. SCURT ISTORIC AL LITIGIULUI ................................................................................... 1
5. OBIECTIVELE EXPERTIZEI. STUDIEREA DOCUEMNTELOR OPERATIVE ..... 4
6. DOCUMENTE OPERATIVE .............................................................................................. 4
7. DOCUMENTARE PE TEREN/PROCEDURA DE INVESTIGATIE............................. 5
8. RAPORTUL DE EXPERTIZA/CONSTATARILE EXPERTIZEI ................................. 5
9. CONCLUZII .......................................................................................................................... 6
BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................................... 7
ANEXE........................................................................................................................................... 8
RAPORT DE EXPERTIZA

1. PREAMBUL
Subsemnata, Uncescu Ioana Alexandra avand domiciliul in Bucuresti,sector 6, strada
Splaiul Independentei nr. 290, ocupand functia de experta in produse chimice,alimente si
materiale, a fost desemnata ca expert in evaluarea reclamatiei 94/2018 inregistrata luni 5
martie 2018.

2. PARTILE
Subsemnatul, Marcel Ionescu cu domiciliul in Bucuresti, sector 4, strada Soarelui, nr.8
avand calitatea de parat in acest proces.
Subsemnatul, Alexandru Tudor cu domiciliul in Bucuresti, sector 2, strada Prelungirea
Bradului, nr.2 avand calitatea de reclamat in acest proces.

3. SURSA LITIGIULUI
Sursa litigiului este una cu actiune asupra produsului: Exista suspiciuni cu privire la
continutul de acid ascorbic din bauturile nacarbogazoase din sucul Cappy Pulpy Piersici.

4. SCURT ISTORIC AL LITIGIULUI


4.1. Numele si prenumeler reclamantului : Alexandru Tudor
 Adresa:Strada Soarelui, nr. 8, sector 4, Bucuresti
4.2. Denumirea si adresa agentului economic care a comercializat produsul sau a
prestat serviciul
 Denumirea Societatii: S.C. KAUFLAND ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, strada
Barbu Vacarescu,sector 2, nr.120-144, Romania.
 Telefon : 0372 090 000;
 Reprezentant:Iulia Ionescu, in calitate de administrator
 Domeniul de activitate:Comercializarea produselor alimentare

1
4.3. Denumirea si adresa firmei producatoare
 Denumirea Societatii: S.C. COCA COLA PLOIESTI S.R.L. , cu sediul in Ploiesti, strada Gh.
GR. Cantacuzino, nr. 285 C, Romania.
 Telefon: 0234592272
 Reprezentant: Silviu Maxim, in calitate de director general
 Domeniul de activitate: Comercializarea bauturilor necarbogazoase.

4.4. Principalele aspecte ale litigiului


S.C. COCA COLA au livrat la data de 20.02.2018, 100 de baxuri bauturi necarbogazoase
catre S.C. KAUFLAND ROMANIA S.R.L. Podusul a fost insotit de actele necesare si anume:
1. Certificat de Conformitate;
2. Fisa Tehnica de Securitate
3. Buletin de Analiza (eliberat de laboratorul propriu al societatii)
4. Factura Fiscala

Pe data de 23.02.2018 comerciantul S.C. KAUFLAND ROMANIA S.R.L a prelevat probe


din loturile de bautura necarbogazoasa primita in vederea efectuarii unui control al fisei tehnice de
securitate. Dupa o perioada scurta de timp S.C. KAUFLAND ROMANIA S.R.L. a trimis probele
prelevate la un laborator acreditat pentru efectuarea de analize.
In urma primirii unor rezultate neconforme cu Fisa Tehnica, la data de 28.02.2018
administratorul. S.C. KAUFLAND ROMANIA S.R.L, Alexandru Tudor, a depus o reclamatie la
Centru A.N.P.C. in legatura cu neconformitatea semnalata.
Astfel s-a ajuns la o situatie de litigiu intre S.C. KAUFLAND ROMANIA S.R.L si S.C.
COCA COLA.
La data de 2.03.2018 a fost numita ca expert pentru solutionarea acestui litigiu Uncescu
Ioana Alexandra.
La data de 3.03.2018 a fost inregistrata cererea de acceptare a expertizei Nr. Reg.
26/3.03.2018. de catre Uncescu Ioana Alexandra.
La data de 4.03.2018 a fost trimisa cererea de convocare catre firma achizitoare Nr.
89/4.03.2018 prin care este programata o vizita la sediul firmei. S.C. KAUFLAND ROMANIA
S.R.L, pe data de 6.03.2018 orele 10:00, in vederea verificarii documentelor legate de

2
achizionarea, depozitarea si comercializarea produselor de tip bauturi necarbogazoase, precum si
a altor documente necesare efectuarii expertizei.
La data de 8.03.2018 a fost efectuata vizita la sediul S.C. KAUFLAND ROMANIA S.R.L,
unde au fost verificate procesele verbale de rceptie ale produselor, facturile, avizul de insotire a
marfii, contractul intre parti, certificatul de conformitate al produselor de tip bauturi
necarbogazoase, Cappy Pulpy Piersici, fisa tehnica de securitate a produsului, de asemenea au fost
recoltate probe din lotul ramas nelivrat in vederea efectuarii analizelor necesare.
La data de 9.03.2018 a fost efectuata vizita la sediul S.C. COCA COLA, unde au fost
verificate procesele verbale de autoreceptie ale produselor, graficul de livrare, avizele de
expedietie a marfii, dispozitia de livrare, contractul intre parti, certificatul de conformitate al
produsului comercializat sucul Cappy Pulpy Piersici, buletinele de analize pentru materia prima
si pentru produsul final sucul Cappy Pulpy Piersici, de asemenea au fost recoltate probe din lotul
ramas nelivrat in vederea efectuarii analizelor necesare.
Rezultatele deplasarii pe teren au fost consemnate in Procesul Verbal 80/10.03.2018
semnat de reprezentantii partilor si de experti.
La data de 11.03.2018 a fost inregistrata cererea Nr. Reg. 10/11.03.2018 de efectuare a
unor analize catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimenetelor
A.N.S.V.S.A.

 Analize cerute pentru produsul Cappy Pulpy Piersici


a. SR ISO 6557-1:2008 ver.eng. : Fructe, legume şi produse derivate. Determinarea conţinutului
de acid ascorbic. Partea 1: Metoda de referinţă.

Această parte a standardului specifică metoda de referinţă pentru determinarea conţinutului


global în acid ascorbic şi acid dehidroascorbic prin spectrometrie cu fluorescenţă moleculară din
fructe, legume şi produse derivate.

b. SR ISO 6557-2:2008 ver.eng. : Fructe, legume şi produse derivate. Determinarea conţinutului de


acid ascorbic. Partea 2: Metode de rutină.

Această parte a standardului specifică două metode practice pentru determinarea


conţinutului în acid ascorbic din fructe, legume şi produse derivate: - metoda titrimetrică cu 2,6

3
diclorfenolindofenol; - metoda spectrometrică cu 2,6 diclorfenolindofenol după extracţie cu xilen.
Metoda se aplică produselor derivate din fructe şi legume puternic colorate.

La data de 15.03.2018 a fost eliberat Raportul de Incercare Produse Alimentare – Bauturi


Necarbogazoase nr. 27 din 15.03.2018, in care sunt consemnate rezultatele analizelor.
De asemenea la data de 15.03.2018 s-a inregistrat cererea Nr. Reg. 27/15.03.2018 de
efectuare a acelorasi analize catre RENAR Laborator Control Produse Alimentare
La data de 18.03.2018 a fost eliberat Raportul de Incercare Produse Alimentare- Bauturi
Necarbogazoase nr. 28 din 18.03.2018, in care sunt consemnate rezultatele analizelor.

5. OBIECTIVELE EXPERTIZEI. STUDIEREA DOCUEMNTELOR OPERATIVE


5.1. Evaluarea documentelor care constituie fondul spetei 94/2018.
5.2. Determinarea starii calitative a produselor incriminate
5.3. Verificarea conditiilor in care s-a facut transportul
5.4. Verificarea conditiilor de pastrare a marfii la furnizor si respectiv la beneficiar
5.5. Verificarea procesului tehnologic la furnizor
5.6. Documente care regleaza relatia intre parti (Contract Producator-Beneficiar)
5.7. Documente de livrarea si receptia marfii (Factura Fiscala, Proces Verbal de Receptie)
5.8. Documente de transport al marfii (Foaie de Parcurs)
5.9. Documente care sa ateste calitatea marfii (Certificat de Calitate, Buletin de
Analize,Fisa Tehnica de Analiza)

6. DOCUMENTE OPERATIVE
6.1. SR EN 12134:2002: Sucuri de fructe şi de legume. Determinarea conţinutului de pulpă
prin centrifugare.
6.2. SR ISO 750:2008: Produse din fructe şi legume. Determinarea acidităţii titrabile
6.3. SR EN 1131:1996 : Sucuri de fructe şi de legume. Determinarea densităţii relative
6.4. SR EN 1135:1997 : Sucuri de fructe şi de legume. Determinarea cenuşii
6.5. SR EN 1142:2000 : Sucuri de fructe şi de legume. Determinarea sulfaţilor
6.6. SR EN 12133:2002: Sucuri de fructe şi de legume. Dozarea clorurilor. Metoda de
titrare potenţiometrică

4
c. ***Pentru prezenta sursa a litigiului s-a urmarit urmatoarele standarde:
- SR ISO 6557-1:2008 ver.eng. : Fructe, legume şi produse derivate. Determinarea conţinutului
de acid ascorbic. Partea 1: Metoda de referinţă.
- SR ISO 6557-2:2008 ver.eng. : Fructe, legume şi produse derivate. Determinarea conţinutului de
acid ascorbic. Partea 2: Metode de rutină.

7. DOCUMENTARE PE TEREN/PROCEDURA DE INVESTIGATIE


Pentru efectuarea expertizei am invitat legal reprezentantii partilor aflate in litigiu.
Investigatiile s-au desfasurat in zilele de 20 si respectiv 21 ale lunii martie 2018. Rezultatele
deplasarii pe teren au fost consemnate in Procesul Verbal nr. 75/31.03.2018, semnat de
reprezentantii partilor si de experti. Documentatia utilizata din cadrul expertizei a constat in actele
si documentele prezentate de parti, precum si a standardelor si normativelor in vigoare.
Dupa efectuarea acestor vizite, probele prelevate de la cele doua unitati au fost trimise catre
analiza catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimenetelor
A.N.S.V.S.A.si catre RENAR Laborator Control Produse Alimentare

8. RAPORTUL DE EXPERTIZA/CONSTATARILE EXPERTIZEI


In urma deplasarii pe teren la cele doua unitati, s-a incehiat Procesul Verbal nr.
75/31.03.2018, prin care s-a consemnat activitatea efectuata in timpul diferitelor investigatii,
inclusiv recoltarea probelor, cu care partile au fost de acord.
Probele prelevate au fost aduse spre analiza catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara
si pentru Siguranta Alimenetelor A.N.S.V.S.A.si catre RENAR Laborator Control Produse
Alimentare activitate consemnata prin cererea Nr. Reg. 2/25.03.2018, respectiv cererea Nr. Reg.
15/27.03.2018, prin care s-au cerut analizele.
 Suc Cappy Pulpy de Piersici:
- SR ISO 6557-1:2008 ver.eng. : Fructe, legume şi produse derivate. Determinarea conţinutului
de acid ascorbic. Partea 1: Metoda de referinţă.
- SR ISO 6557-2:2008 ver.eng. : Fructe, legume şi produse derivate. Determinarea conţinutului de
acid ascorbic. Partea 2: Metode de rutină.

5
9. CONCLUZII
Pe parcursul investigatiei litigiului, s-a verificat procesul tehnologic de obtinere a
etanolului, precum si analizele efectuate pe produs, transportul, depozitarea si comercializarea lui.
In urma analizelor efectuate de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru
Siguranta Alimenetelor A.N.S.V.S.A. s-a constatat ca produsul comercializat sub denumirea de
Cappy Pulpy de Piersici nu respecta limitele admise de acid ascorbic conform: SR ISO 6557-
1:2008 ver.eng; SR ISO 6557-2:2008 ver.eng.
Al doilea set de analize efectuate de catre RENAR Laborator Control Produse Alimentare
de asemenea a confirmat ca produsul comercializat sub denumirea de Cappy Pulpy de Piersici nu
respecta limitele admise de acid ascorbic conform: SR ISO 6557-1:2008 ver.eng; SR ISO 6557-
2:2008 ver.eng.
In acest caz se recomanda retragerea lotului respectiv de pe piata si refacerea unui nou set
de analize. In cazul in care viitoarele analize prezinta aceasi neconcordanta cu cele anterioare,
firma producatoare va primi sanctiunile corespunzatoare conform Prevederilor Legale si
Legislatiei in Vigoare.

6
Bibliografie
[1]: http://www.legex.ro/Ordin-611-1995-7825.aspx;
[2]: http://www.ansvsa.ro/industrie-si-afaceri/laboratoare-si-analize-de-laborator/;
[3]: http://www.renar.ro/ro/accreditation/process/documents/renar;
[4]: http://magazin.asro.ro/standarde/can/4/N60;
[5]: https://www.certind.ro/;

7
ANEXE