Sunteți pe pagina 1din 1

S.C

S.R.L/S.A sediul in

 

,

cod fiscal

,

J/

capital social

CONTABILITATE

Anexa nr.1 PROCEDURA SPONSORIZARE microintreprinderi :

Cazul A- Acordarea sponsorizare sub forma de numerar cash sau virament

1. Solicitati de la beneficiarul sponsorizarii licenta de functionare emisa de Ministerul Muncii in baza Legii nr.197/2012, atentie sa fie valabila, in copie.

2. Se completeaza de catre beneficiar cererea de sponsorizare anexa nr.1- se inregistreaza la sponsor prin registratura (se trece un numar de inregistrare al cererii la sponsor).

3. Se completeaza contract de sponsorizare anexa nr.2- in 2(doua ) exemplare , un exemplar pentru sponsor si un exemplar pentru beneficiar.

3a.Se achita de catre sponsor prin casierie in numerar beneficiarul :

- beneficiarul fiind persoana juridica , acesta emite o chitanta cu suma incasata , pe numele sponsorului , la explicatii se scrie contravaloare sponsorizare conform contract nr.xxx/ data ‘. Atentie ! ! la plafonul de plati in numerar regula de 5000 lei maxim in numerar pe zi /contract , si nu mai mult de 10.000 lei plati in numerar la persoane juridice per zi/societate.

3b.Se achita de catre sponsor prin virament bancar- pe ordinul de plata se scrie la explicatii ‘ contravaloare sponsorizare conform contract nr.xxx/data’.- nu exista plafon de suma la platile prin virament bancar.

4.Toate documentele completate se trimit la serviciul contabilitate.

Monografie contabila :

- Plata in numerar (in baza chitantei):

6458.2 ‘donatii si subventii acordate ‘ = 5311’casa in lei ‘ -suma achitata

-plata prin virament bancar (extras de cont si ordin de plata ) :

6458.2’donatii si subventii acordate’ = 5121 ‘conturi in lei la banci’-suma achitata

APROBAT ADMINISTRATOR :