Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea: …………………………………. Nr. Inregistrare: .............. / ...................

CERERE DE ANGAJARE

Subsemnatul/a……………………………………………………….cu domiciliul stabil


in………………….,…….str…………………………………,nr………,bl………..ap…………
judet…………….., posesor/oare al BI/CI/ seria…………..,nr………………….., eliberat de
SPCLEP…………………………….., la data de……………………………………., nascut/a la
data de……………………………….. fiul/fiica lui……………………………………………si
a……………………………avand CNP…………………………………………. .
Telefon: ……………………………………… Email .................................................................
Prin prezenta va rog sa-mi aprobati angajarea, in cadrul societatii dumneavoastra, in functia
de.................................................................................................

Mentionez ca sunt absolvent/a a …………………………………………………… si sunt


calificat/a in meseria de……………………………………………………. .

Subsemnatul/a………………………………………….declar pe propria raspundere ca la data


de …………………………….(data semnarii prezentei):

Data incetarii activitatii la ultimul loc de munca este………………………………(de


completat obligatoriu);

In prezent sunt angajat/a la societatea ………………………………............................


cu contract individual de munca de …………….. ore/zi.

In In prezent nu sunt angajat/a.

Nu sunt beneficiar al unei pénsii de asigurari sociale (pensie urmas, limita de varsta,
pensie anticipata, pensie de invaliditate, etc), alocatie de sprijin, ajutor de somaj ;

Sunt beneficiar al
………………………………………………………………………… ( se specifica
tipul pensiei/ ajutorului);

Figurez in evidentele Casei de Sanatate a Judetului …………………………………………….. .


( Casa de Sanatate este Casa Medicului de Familie).
Nu am medic de familie dar voi alege unul din Judetul ………………………………..
Nu am in intretinerea mea personae (copii,sot/sotie, etc)
Am in intretinerea mea copii minori/majori/sotul(tia)/altii
Vechime totala in munca:.................ANI.................LUNI
Detin cont la banca ............................................................
Nu detin cont bancar .........................................................

Data ……………. Semnatura………………………..

Salarizare, Resurse Umane, Codul Muncii – grup FB - https://www.facebook.com/groups/637998762957345/


Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/
www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi

S-ar putea să vă placă și