Sunteți pe pagina 1din 7

Educatoare: Radu Liliana

Grupa: Mare
An școlar: 2017-2018
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
NIVELUL: II (5-6/7 ANI)
DURATA: 2 săptămâni
PERIOADA: 12 – 23.02.2018
DIRECȚII DE DEZVOLTARE:
- „La Poli / La Zoo”
- „Animalele pădurii/ Animalele de la fermă”
LOC DE DESFĂȘURARE: Sala de grupă
RESURSE UMANE: Preșcolarii grupei, educatoarea, părinții
RESURSE MATERIALE: cărţi, reviste, albume, figurine, mulaje ale animalelor, coli de
scris, imagini, prezentări PPS, calculator, jetoane, puzzle, jocuri de masa, enciclopedii,
atlas zoologic, planşe ( poveşti ilustrate, în ograda bunicilor, animalele pădurii, etc.),
cuburi de lemn, LEGO, forme geometrice, cărţi, reviste, imagini Power Point - calculator,
imprimantă, creioane colorate, pensule, acuarele, lipici, telefon, fișe, foarfeci, plastilină.

Este foarte bine ştiut faptul că toţi copiii sunt fascinaţi de lumea animalelor, fie ele
domestice, sălbatice sau de pe alte continente. Şi asta o demonstrează faptul că ei au tot
timpul de povestit câte ceva despre animalele cu care se întâlnesc acasă sau la Zoo.
Este o veche promisiune făcută copiilor din grupa mare ,,Voiniceii”, cum că vom
afla şi noi lucruri interesante despre animale, ba chiar răspunsuri la unele dintre
întrebările lor în această privinţă. De aceea nici nu a fost nevoie să mai întreb dacă
alegem această temă, pentru că de la primul cuvânt s-a auzit un răspuns clar: ,,Daaaa!”
OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERIENȚIALE
- Domeniul Limbă şi comunicare :
- Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă
a semnificaţiilor structurilor verbale orale;
- Domeniul Ştiinţe:
- Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice;
- Stimularea curiozităţii în ceea ce priveşte explicarea şi înţelegerea lumii
înconjurătoare;
- Domeniul Om şi societate :
- Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate, educarea
abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi;
- Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de
dezvoltare motrică;
- Domeniul Estetic şi creativ:
- Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin desen, pictură, modelaj;
- Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică;
- Domeniul Psihomotric :
- Formarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative.

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ VIZATE


Domeniul Limbă şi Comunicare:
 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în
calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-
a înţeles;
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii
personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral
corect din punct de vedere gramatical;
Domeniul Ştiinţe:
 Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (fauna,
fiinţa umană ca parte integrantă a mediului) precum şi interdependenţa
dintre ele;
 Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural poziţionând elementul
uman ca parte integrantă a mediului;
 Să aplice norme de comportare specifice sănătăţii şi protecţiei omului şi
naturii;
 Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
 Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială ca bază a cunoştinţelor matematice
referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea, clasificarea,
constituirea de grupuri, mulţimi pe baza unor însuşiri comune (formă,
mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan;
 Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-
un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat;
Domeniul Om şi Societate:
 Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport
cu norme prestabilite şi cunoscute;
 Să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin
lucrările personale;
 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei
activităţi practice;
Domeniul Estetic şi Creativ:
 Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;
 Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
 Să intoneze cântece pentru copii;
 Să redea teme plastice specifice desenului;
 Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme;
Domeniul Psihomotric:
 Să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte;
 Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, fair
play;
 Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena
echipamentului;
 Să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte.

INVENTAR DE PROBLEME
Ce ştim?
 Cunoaştem câteva animale domestice. Ce nu ştim şi vrem să

 Cunoaştem câteva animale sălbatice. aflăm?

 Ştim ce înseamnă termenii: domestic, sălbatic.


 Cu ce se hrănesc unele animale domestice, sălbatice.
 Ştim că putem vedea animalele sălbatice la Zoo.
 Câteva onomatope;

 Cum se hrănesc şi unde se adăpostesc animalele?


 De ce oamenii îngrijesc şi ocrotesc animalele?
 Cum pot contribui oamenii şi copii la protejarea animalelor şi a mediului?
 Care sunt părţile corpului unui animal.
 Unele norme de comportare în compania animalelor.
 Care este numele puiului şi al celorlalţi membri ai familiei.
 Care sunt onomatopeele unor animale?
 De ce nu sunt toate animalele la fel?
 Ce putem face pentru a ajuta animalele?
 Care este alimentatia unor animale.
 Care sunt pagubele si foloasele pe care omul le are de la fiecare animal în parte?
 De ce unele sunt ierbivore, altele carnivore sau omnivore?
 Ce semnifică termenii: carnivor, ierbivor, omnivor?
 Ce animale trăiesc în pădure?
 Dar la Poli? Dar la Zoo?
 Cu ce se hrănesc animalele din pădure, de la Poli?
 Care sunt diferențele dintre aceste animale?

SCRISOARE DE INTENŢIE CĂTRE PĂRINŢI

Stimaţi părinţi,

Vă anunţăm că în săptămânile următoare atenţia noastră se va îndrepta spre


viaţa animalelor de la poli, animalelor sălbatice de la noi din ţară şi de pe alte
continente, precum şi a animalelor domestice. Vom încerca să aflăm împreună lucruri
interesante despre viaţa lor. De aceea, vă rugăm să veniţi şi dvs. în sprijinul nostru cu
orice material consideraţi că ne va folosi.

Vă mulţumim pentru ajutor şi vă invităm alături de noi


Copiii grupei și educatoarea!

FINALIZAREA PROIECTULUI
 expoziţie cu lucrările copiilor;
 portofoliile copiilor, fotografii
HARTA PROIECTULUI

La fermă La Zoo

Vieţuitoarele pământului

S-ar putea să vă placă și