Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrarea de laborator nr.

5
Exerciţiul 1:
Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei 𝑂1
perpendiculare la planul desenului conform ecuaţiei 𝜑𝑒 = φ(t) , rad. Pe placă este
montată rigid bila M, poziţia cărea este determinată de segmentul (sau arcul) OM.
Datele numerice şi desenele respective sunt ataşate.

1. De determinat momentul de timp în care φe = φ1 .


>> coef = [1, 0.4, 1, -275*pi/180];
>> t = roots(coef)
t=
1.3838

1
2. Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi acceleraţia punctului M
al plăcii.

>> syms t;
>> w = t^3+0.4*t^2+t;
>> w = diff(w);
>> t=1.3838;
>> eval(w)
ans =7.8517

>> E=diff(w,2);
>> eval(E)
ans = 6
>> v=w*20;
>> eval(v)
ans = 157.0349

>> an=w^2*20;
>> eval(an)
ans =1.2330e+003

>> at=E*20;
>> eval(at)
ans =120
>> a = sqrt(an^2+at^2);
>> eval(a)
ans = 1.2388e+003
2
3. Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε, v, 𝒂𝒂𝒙 , 𝒂𝒓𝒐𝒕 , a) .

Exerciţiul 2:
Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei 𝑂1
perpendiculare la planul desenului conform ecuaţiei 𝜑𝑒 = φ(t), rad. Datele
numerice sunt ataşate, iar desenele – în punctul precedent.

1. De determinat momentul de timp în care φe = φ1 .

>> t=fzero('f1',pi/2);
t =0.9229

3
2. Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi acceleraţia punctului
O al plăcii.
>> syms t;
>> f = 20 * sin (pi*t);
>> w = diff (f)

w=

20*cos(pi*t)*pi

>> e = diff(w)

e=

-20*sin(pi*t)*pi^2

>> t=1.3838;
>> eval(w)

ans = -22.4309

>> eval(e)
4
ans=184.3849

3. Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε, v, 𝒂𝒂𝒙 , 𝒂𝒓𝒐𝒕 , a) .

S-ar putea să vă placă și