Sunteți pe pagina 1din 57

Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”

CAIET DE SARCINI ARHITECTURĂ ȘI FINISAJE

PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE


” REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI,
UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-SEVERIN”

Localitate Broșteni
Județul Caraș-Severin

Timișoara
IANUARIE 2018
S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania
RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”

FOAIE DE CAPĂT
Denumire proiect: ” REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL –
LOCALITATE BROȘTENI UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ SEVERIN”

Amplasament: Localitate Broșteni, nr. 45, UAT Oravița, jud. Caraș-Severin

Beneficiar(Iniţiator): Primăria Oravița

Proiectant general: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


șef. arh. Augustin-Răzvan Hamza, membru O.A.R. Timiș
nr. 6209, arh. cu drept de semnătură
tel. 0723.235.329

Data elaborarii: IANUARIE 2018

Număr proiect: 480/2017

Faza de proiectare: PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE (P.T.E.)

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”

LISTĂ DE RESPONSABILITĂŢI

Proiectant general: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

Şef de proiect: Arh. Hamza Augustin-Răzvan

Arhitectura: Arh. Hamza Augustin-Răzvan


Stag. arh. Borș Silviu

Structură de rezistență: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


Ing. Berariu Ioan

Instalații sanitare,
canalizare și termice: S.C. NOVA INSTAL SISTEM S.R.L.-D

Expertiză tehnică: prof. dr. ing. Sevastean Ianca


Atestat M.L.P.A.T. nr. 652/1995

Studiu geotehnic: S.C. CARA S.R.L.


Ing. Gabriela Arvat
verificat de dr. ing. Ioan Petru BOLDUREAN

Devize: Arh. Hamza Augustin-Răzvan

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”

BORDEROU
FOAIE DE CAPĂT
LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI
BORDEROU
A. PIESE SCRISE
a. MEMORIU GENERAL
b. ANTEMĂSURĂTORI
c. RAPORT DEVIZE
d. CAIET DE SARCINI
CAIET DE SARCINI ARHITECTURĂ ȘI FINISAJE .................................................................................................. 1
FOAIE DE CAPĂT .............................................................................................................................................. 2
LISTĂ DE RESPONSABILITĂŢI ........................................................................................................................... 3
BORDEROU ...................................................................................................................................................... 4
CAIET DE SARCINI ARHITECTURĂ ȘI FINISAJE .................................................................................................. 6
1. DATE GENERALE ...................................................................................................................................... 6
1.1. OBIECTUL PROIECTULUI ................................................................................................................... 6
1.2. INSTRUCȚIUNI ȘI DISPOZIȚII............................................................................................................. 7
1.3. BAZELE PROIECTULUI ....................................................................................................................... 8
2. PEREȚI INTERIORI ȘI EXTERIORI ............................................................................................................. 10
2.1. DECAPARE, CURĂȚARE................................................................................................................... 10
2.2. TENCUIELI INTERIOARE .................................................................................................................. 10
2.3. GLETUIRE INTERIOARĂ................................................................................................................... 12
2.4. VOPSIRE PEREȚI ............................................................................................................................. 14
2.5. PLACAREA CU GRESIE A PEREȚILOR INTERIORI.............................................................................. 15
2.6. FINISARE ȘI TERMOSISTEM EXTERIOR ........................................................................................... 18
2.7. PEREȚI DE COMPARTIMENTARE - ZIDĂRIE .................................................................................... 33
2.8. PLACARE CU PIATRĂ NATURALĂ .................................................................................................... 35
2.9. TÂMPLĂRIi...................................................................................................................................... 37
3. TAVANE ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.1. TAVANE FALSE DE GIPS-CARTON ....................................................... Error! Bookmark not defined.
4. PARDOSELI............................................................................................................................................. 39
4.1. STRAT SUPPORT ............................................................................................................................. 39
4.2. PARDOSEALĂ COVOR PVC.............................................................................................................. 41
4.3. PLACAREA CU GRESIE..................................................................................................................... 42
5. ÎNVELITORI............................................................................................................................................. 46
5.1. TIP ȘARPANTĂ ................................................................................................................................ 46
6. AMENAJĂRI EXTERIOARE ...................................................................................................................... 50
7. ORGANIZAREA DE ȘANTIER ................................................................................................................... 54

B. PIESE DESENATE
A.01 PLAN DE ÎNCADRARE A4
A.02 PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT A3
A.03 PLAN DE SITUAȚIE PROPUS A3
A.04 PLAN PARTER PROPUS A2

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
A.05 PLAN ÎNVELITOARE PROPUS A2
A.06 FATADE NORD ȘI SUD A2
A.07 FATADE EST ȘI VEST A3
A.08 SECȚIUNE PROPUSĂ A4
A.09 DETALII DE EXECUȚIE A3
A.10 TABLOURI DE TÂMPLĂRIE A4

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
5/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”

CAIET DE SARCINI ARHITECTURĂ ȘI FINISAJE


1. DATE GENERALE

1.1. OBIECTUL PROIECTULUI


Se propune o serie de lucrări de reparații la nivelul imobilului menționat, prin schimbarea finisajelor
interioare (pereți, tavan, pardoseală), refacerea fațadelor prin montarea unui termosistem exterior, schimbarea
învelitorii și reparații minore la nivelul șarpantei (verificat integritatea structurală a șarpantei de lemn, montarea
de jgheaburi, burlane, etc.)
Se aduc soluții de recompartimentare interioară în așa fel încât pacienții cabinetului de stomatologie să nu
fie nevoiți să iasă din imobil pentru a ajunge la grupul sanitar.

 Beneficiar (investitor): Primăria Oravița


 Amplasament:
 Ţara: România
 Localitate: Localitate Broșteni, UAT Oravița, județul Caraș-Severin
 Locaţia: Localitate Broșteni, nr.45, UAT Oravița, județul Caraș-Severin
 Proiectant general (de specialitate): S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
CUI 2806363, J35/28/12.01.1993
Timișoara, str. Calea Martirilor, nr. 51/20
 Număr de proiect: 480/2017
 Faza de proiectare: PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE (P.T.E.)

Pentru elaborarea prezentului proiect au fost realizate prin grija proiectantului general următoarele
documentații:
1. Studiul geotehnic
2. Expertiza tehnică
3. Proiectul de arhitectură
4. Proiectul de structură de rezistență
5. Proiectul de instalații termice și sanitare
6. Proiectul de instalații electrice

La baza concepției de ansamblu a obiectivului se vor pune cerințele scopului utilizării. Toate cerințele
expuse de normative, legislație, hotărâri ale autorității locale, standardele referitoare la activitatea din domeniul
construcțiilor vor fi respectate.
Toate cerințele care sunt cuprinse în următorul caiet de sarcini și în planurile desenate anexate vor fi
executate. De asemenea, toate performanțele care sunt necesare realizării și funcționării corespunzatoare a
întregului obiect trebuie executate, chiar dacă în documentele de mai sus nu sunt prezentate separat.
Documentația care stă la baza “Autorizației de construire”, condițiile stabilite de avizele cerute prin
Certificatul de Urbanism, precum și cerințele furnizorilor de utilități trebuie respectate în execuție.
Executantul va asigura pe parcursul execuției toate documentele necesare pentru “Cartea construcției”,
concomitent cu desfășurarea execuției. Documentele pentru “Cartea tehnică” a construcției se vor păstra separat
de documentele folosite pentru execuție. Ele vor putea fi prezentate oricand beneficiarului sau reprezentanților
Inspecției de Stat pentru Construcții, Urbanism, și Amenajarea Teritoriului.
Alegerea producătorului și a furnizorului reprezintă opțiunile beneficiarului. În cazul variantelor propuse în
caietul de sarcini pentru un anume material sau echipament, obligatoriu se va solicita acordul beneficiarului pentru
alegera variantei care se va pune în operă. În toate cazurile, unde nu se specifică variante și/sau posibilitatea de a
alege, executantul va respecta strict prevederile din caietul de sarcini.

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
6/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
1.2. INSTRUCȚIUNI ȘI DISP OZIȚII

Pentru prezentul proiect se aplică normele și reglementarile în vigoare din România. În absența unor norme
sau reglementări specifice se vor aplica normele europene.
În orice caz, se vor respecta:
 Legea 50/1991, modificată de legea 453-2001, cu privire la “Autorizația de construire”;
 Legea 10/1995, cu privire la calitatea în construcții, inclusiv corecturile tehnice si prescripțiile de aplicare;
 Legea 137/1995, cu referire la protecția mediului;
 Legea 90/1996, inclusiv normele specifice;
 Legea 106/1996 privind protecția civilă;

Executantul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producătorilor, serviciilor, condițiilor de șantier,


calificării lucrătorilor etc. pentru a asigura respectarea:
 regulamentului privind certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții
 regulamentului privind agrementele tehnice pentru produse, procedee și echipamente noi în
construcții, aprobate prin HGL nr.766/ 21.11.1998.

Se vor respecta instrucțiunile producătorilor, inclusiv ordinea operațiilor de montaj. În cazul în care
instrucțiunile producătorilor sunt în contradicție cu legislația în vigoare sau cu documentele contractuale, se vor
cere beneficiarului clarificări înainte de începerea lucrărilor.
Se vor respecta standardele specificate.
Lucrările se vor executa de către echipe calificate.
Se vor respecta toleranțele prevăzute în proiect.
Se va verifica permanent prin măsurători respectarea toleranțelor prevăzute și se va anunța beneficiarul în
cazul depășirii lor. Nu este permisă cumularea de toleranțe.
În cazul în care instrucțiunile producătorului intră în contradicție cu datele din proiect, se vor cere
beneficiarului clarificări înainte de începerea lucrarilor.

În vederea asigurării calității lucrărilor se vor respecta cu strictețe standardele și normativele în vigoare, în
mod special, urmatoarele:
 C140-86 Normativ pentru executarea lucrărilor din beton și beton armat;
 NEO 12-99 Normativ privind alcătuirea, calculul și execuția structurilor din zidărie;
 C-17-82 Instrucțiuni tehnice privind compoziția și prepararea mortarelor din zidărie si tencuială;
 C34-88 Normativ pentru alcătuirea și executarea învelitorilor construcțiilor;
 C107-82 Normativ pentru proiectarea și executarea lucrărilor de izolare tehnică la clădiri;
 C112-86 Normativ pentru proiectarea și executarea hidroizolațiilor din materiale bituminoase la lucrările de
construire;
 P122-89 Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea izolării fonice la clădiri cilvile, socio-culturale și tehnico-
administrative;
 C35-82 Normativ pentru alcătuirea și executarea pardoselilor;
 C47-86 Instrucțiuni tehnice pentru folosirea și montarea geamurilor și a altor produse din sticlă;
 C56-86 Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții si instalatii aferente, impreuna
cu instructiunile de aplicare;
 Regulament privind protectia și igiena muncii în construcții;
 P118-89 Norme tehnice privind proiectarea lucrărilor de protecție la foc a construcțiilor (completate și
modificate cu decizia ICCPDC nr.11/1988 și ordonanța MLPAT nr.29N/1996);
 C300-94 Norme tehnice privind proiectarea și execuția adăposturilor de protecție civilă în subsolul
construcțiilor noi;

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
7/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
 CPH1 Normativ pentru adaptarea construcțiilor și locurilor publice la cerințele persoanelor cu dizabilități
locomotorii;

În cazul în care caietele de sarcini specifică unele condiții mai severe decât cele din standardele în vigoare,
se vor respecta cele din caietele de sarcini, în măsura în care nu contravin reglementărilor în vigoare.
Executantul dispune executarea încercărilor cerute de legislația în vigoare, inclusiv controlul de calitate.
Executantul va asigura prelevarea probelor de beton, inclusiv depozitarea și transportul acestora la
laboratoarele de încercări.
Dacă rezultatul probelor nu corespunde prescripțiilor legale, probele se vor reface de către același
laborator. Plata pentru noua serie de încercari va fi făcută, deasemenea, de către executant. Executantul autorizat
va înainta beneficiarului rapoarte indicând observațiile și concluziile inspecțiilor, precum și concordanța/
neconcordanța lor cu proiectul și cu standardele în vigoare.
Executantul va asigura accesul la lucrările inspectate și va pune la dispoziție forța de muncă, atunci când
este necesar, atât pe șantier, cât și în afara șantierului.
Executantul va asigura prin contracte încheiate cu producătorii de materiale și echipamente prezența unui
reprezentant calificat să supravegheze montajul și calitatea lucrărilor; va asigura punerea în funcțiune și reglarea
utilajelor, precum și instruirea personalului de exploatare.
În vederea definitivării alegerii materialelor și echipamentelor cerute prin proiect, executantul va prezenta
locatarului și beneficiarului mostre și eșantioane, precum și ansambluri specifice împreună cu dispozitivele de
fixare, elementele de etanșare și finisare, înainte de contractare și aprovizionare. Mostrele vor fi folosite ca
elemente standard de comparație până la terminarea lucrării. Cade în sarcina executantului să verifice și să
confirme, înainte de atacarea fiecărei lucrări, condițiile de calitate ale lucrării executate anterior. Începerea unei
noi lucrări înseamnă acceptarea condițiilor existente, beneficiarul și proiectantul general fiind exonerați de orice
răspundere.
Se va verifica dacă lucrarea anterioară are capacitatea de a prelua încărcările provenite de la noua lucrare.
Se vor verifica condițiile speciale descrise în caietul de sarcini.

1.3. BAZELE PROIECTULUI


Proiectul trebuie executat conform planșelor din proiect.
Un plan pentru amenajarea exterioară (scara 1/500), cu indicarea cotelor de execuție (profil longitudinal și
plan de ansamblu, la scara 1/500) este anexat contractului de execuție.
Planul cuprinde întregul teren pe care se va edifica această construcție, cu vedere în plan a construcției, a
spațiilor verzi, a amenajărilor pentru reclame, a accesului pentru camioane, autovehicule și a locurilor pentru
parcare.
Documentația necesară pentru obținerea “Autorizației de construire” va fi prezentată beneficiarului spre
aprobare, înainte de depunere; deasemenea, va fi prezentată și “Autorizația de construire”, imediat după obținerea
acesteia.
Toate cheltuielile pentru realizarea obiectivului, pentru taxele de racord și pentru terenul pe care se va
executa construcția, vor fi suportate de către beneficiar.
Manipularea și transportul materialelor și echipamentelor se va face conform instrucțiunilor producătorilor.
La recepția pe șantier se va asigura inspectarea promptă a materialelor și echipamentelor pentru a fi verificată
calitatea și cantitatea lor, prevăzute în proiect. Vor fi prevenite murdărirea, deteriorarea și descompletarea
materialelor sau echipamentelor.
Depozitarea și protejarea materialelor și echipamentelor se vor face în conformitate cu instrucțiunile
producătorului. Se vor păstra intacte etichetele și sigiliile.
Dacă, din motive obiective, nu din vina executantului, este necesară înlocuirea unui material/echipament
cu altul decat cel prevăzut în proiect, executantul va întocmi o cerere pentru înlocuirea
materialului/echipamentului, adresată beneficiarului cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru atacarea
lucrărilor respective.

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
8/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
Fiecare cerere trebuie să conțina informațiile necesare privind calitatea produsului, cantitatea lui și, mai
ales, trebuie să argumenteze înlocuirea celui specificat în proiect. Garanția pentru produsul înlocuit va fi cel puțin
egală cu cea pentru produsul inițial.
Orice material/echipament propus ca înlocuitor va fi agrementat conform normelor în vigoare.
Executantul va efectua modificările impuse de înlocuirea unui material, fără a pretinde obligații financiare
suplimentare, pentru realizarea lor, din partea beneficiarului și fără a prelungi durata de execuție a lucrării.

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
9/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
2. PEREȚI INTERIORI ȘI EXTERIORI

2.1. DECAPARE, CURĂ ȚARE


Lucrări de decapare a tencuielilor existente (total); se vor decapa toate straturile componente (zugrăveli,
tinci, grund) până la zidărie, se vor adânci şi curăţa rosturile orizontale şi verticale în vederea asigurării unei bune
aderenţe a noii tencuieli.
Lucrări de decapare a straturilor existente de zugrăveli, inclusiv gletul până la grund cu ajutorul unor scule
speciale (ex: raşchete) în cazul tencuielilor care se menţin şi nu prezintă fisuri sau detaşări de stratul suport.
Operaţiuni pregătitoare:
Lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării tencuielilor:
• controlul suprafeţelor care urmează a fi tencuite (mortarul din zidărie să fie întărit, suprafeţele de
beton să fie relativ uscate, abaterile de la planeitate şi verticalitate să nu fie mai mari decât cele admise, etc);
• terminarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioară ar putea provoca deteriorări ale
tencuielilor;
• suprafeţele suport să fie curate;
• rosturile zidăriei de cărămidă vor fi curăţate pe o adâncime de 3-5 mm, iar suprafeţele netede
(sticloase) de beton vor fi aduse în stare rugoasă;
• verificarea execuţiei şi recepţiei lucrărilor de protecţie (învelitori, planşee, etc.) sau a căror execuţie
ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalaţii, tâmplării, etc), precum şi dacă au fost montate
toate piesele auxiliare (ghermele, praznuri, suporţi metalici, colţari, etc).

2.2. TENCUIELI INTERIOARE


• Aplicarea materialului de tencuială
• Uniformizarea materialului de tencuială pe suprafaţa zidăriei
• Aplicarea tencuielii pentru zonele solicitate mecanic se face cu ajutorul unei armături de plasă
• Aplicare tencuielii de interior

• Datorită suprafeţelor plane ale blocurilor aplicarea tencuielii se face într-un singur strat, cu ajutorul
unei gletiere. Finisarea tencuielii de interior se realizează prin drișcuire.

• Nivelarea tencuielii

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
10/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”

• După aplicarea stratului de tencuială, acesta se


nivelează cu ajutorul unui dreptar.
Finisarea tencuielii

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
11/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
2.3. GLETUIRE INTERIOARĂ

Verificarea suportului

Gletul pe bază de ciment alb se utilizează pentru obţinerea unor suprafeţe


netede pe pereţi şi plafoane atât la interior cât şi la exterior sau în medii umede.
Aplicarea gletului de egalizare se poate face pe suprafeţe ca gipscarton,
tencuială var-ciment, tencuială de ipsos sau beton.
Inainte de aplicarea primului strat de glet de egalizare trebuie verificat ca
suportul pe care se aplică să fie:

 desprăfuit
 nedeformabil şi fix
 fără urme de uleiuri, grăsimi sau vopsea veche

Prepararea materialului

Se amestecă 7 l de apă cu 20kg glet într-o găleată curată. Se malaxează


mecanic la viteză mică, evitându-se astfel antrenarea de aer în masa de material.
Amestecul omogen astfel obţinut se lasă în repaos 5 minute, după care se
reamestecă.
Materialul obţinut se va utiliza într-un interval de cca. 2 ore de la preparare.

Aplicarea gletului

Gletul se aplică în strat uniform pe suport, cu ajutorul gletuitorului de inox.


Aplicarea se face cu mişcări scurte, paralele, de jos în sus. Se poate aplica în straturi
succesive de 1-3 mm.

Aplicarea celui de-al doilea strat se face după uscarea primului, stratul
total nedepăşind 5 mm.

Rizurile rămase în urma aplicării gletului se elimină prin lisare cu cuţitul de glet,
cu puţin timp înainte ca materialul să facă priză.

Şlefuirea
La 24 de ore după aplicarea ultimului strat de glet se poate începe şlefuirea folosindu-se hârtie abrazivă.

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
12/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
La interior, pe suprafaţa astfel îndreptată se aplică un strat final de glet de finisaj, iar la exterior poate începe
decorarea peretelui.

Pregatire materialului - glet de finisaj


Se amestecă mecanic 8 litri de apă cu 20 kg glet. După 10 minute de rapaos se
reamestecă.

Timpul de găleată a pastei astfel obţinute este de 24 de ore, evitându-se astfel


pierderile de material.

Aplicarea gletului de finisaj


Gletul de finisaj se aplică cu ajutorul gletierei de inox în strat fin, de 1-2 mm,
dar nu mai mult de 3 mm total.
După uscare, se şlefuiesc eventualele rizuri rămase iar suprafaţa astfel
obţinută este pregătită pentru decorare.

Pentru eficientizarea execuţiei finisajelor în cadrul lucrărilor mari, ambele


gleturi, se pot aplica atât manual cât şi mecanizat.

2.4. FINISARE TAVANE

În cazul finisării tavanelor, sunt implicate următoarele materiale:


-stropul de tencuială de câțiva milimetri;
-grundul – se aplică la o zi sau două după stropul de tencuială, fiind un strat mai gros, de 2.5 cm;
-tinci – acesta nivelează suprafața tencuită;
-glet – acesta este ultimul pas în finisarea tavanului;

Stropul de tencuială

Acesta este legătura dintre zid și finisajul peretelui, respectiv tavanului, din acest motiv acest strat trebuind
să aibă o aderență mare. Stropul de tencuială se aplică într-un strat foarte subțire, consistența sa fiind păstoasă.
După realizare, stopul se lasă la uscat o zi sau două.

Grundul

Acest strat va fi aplicat după stropul de tencuială și va fi mai gros. Astfel, se nivelează tavanul. După
terminarea acestei etape, tavanul va avea o consistență rugoasă la atingere.

Tinciul

Acesta se aplică peste grundul uscat, întâi pe tavan, ulterior pe pereți. În urma acestui proces tavanul va
avea o suprafață perfect nivelată și un aspect uniform.

Gletul

Se aplică două mâini de glet uniform întinse. Dacă se consideră necesar, se poate aplica și o a treia mână.
În urma aplicării gletului, tavanul va avea un aspect fin.

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
13/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
2.5. VOPSIRE

Caracteristici
• Vopsea gata preparată, lavabilă, cu putere ridicată de acoperire, permeabilă, mată, fără solvenţi,
pe bază de lianţi organici, pentru pereţi şi plafoane, pentru interior verificată conform EN 13 300.
• Apă, umpluturi, lianţi organici, aditivi.
• Dispersie pentru interior, mată, lavabilă, aplicabilă pe suporturi minerale, tencuieli, vopsele în
dispersie, plăci de gipscarton şi tapet cu fibre, reparaţii de zugrăveli.
• Conţinut substanţe solide: cca 60%
• Densitate: cca 1.60 kg/l
• Consumul de material: 2 0,15 - 0,25 kg/m la un strat*
• 0 pH (20 C): 8 - 9
• Clasa de lavabilitate: 3
• Putere de acoperire: Clasa 1

Pregătirea suportului
• Verificarea suportului se face conform normelor în vigoare. Suportul trebuie să fie uscat, portant,
fără praf, permeabil, neted, fără eflorescenţe
• Suporturile vechi, neportante se îndepărtează mecanic.
• La tencuielile proaspete trebuie respectaţi timpii de uscare. Pe suporturile cu capacitate de
absorbţie ridicată se aplică un strat de amorsă (Baumit Grund pentru vopsea de interior). Pe gipscarton se
recomandă amorsare cu SperrGrund, în special pentru vopseaua colorată.

Punere în operă
• Gletuire: vopsea pentru interior diluată cu cca. 10 -15% apă (timp de uscare cca 4 ore).
• Finisaj: vopsea de interior diluată cu maxim 5% apă.
• Se poate colora cu pigmenţi obişnuiţi din comerţ.

Indicaţii
• Temperatura aerului şi suportului trebuie să fie peste 5°C.
• Rezistenţa la apă se obţine la 28 zile.
• umiditate crescută a aerului şi temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare) şi pot
modifica nunţa de culoare

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
14/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
2.6. PLACAREA CU GRESIE A PEREȚILOR INTERIORI

Stratificatie :

Amorsa:
• Amorsarea suprafeţei are întotdeauna rezultate pozitive.
• Adezivul pentru placi ceramice da rezultatele ideale numai atunci când suprafaţa de aplicare are
calitatea corespunzătoare.
• Amorsarea are ca efect legarea prafului o reducere a absorbţiei o întărire a suprafetei de aplicare
și o obtinere a unei aderente mai bune.

Adezivi de placare
• Se vor utiliza adezivi speciali pe baza de ciment cu rasini sintetice si care sa fie fabricati conform
standardului SR EN 12004
• Tehnologia de placare este tehnologia ,'in pat subtire''
• Adezivul trebuie sa aiba o rigiditate relativ mica, pentru a nu produce eforturi aditionale, si in acelasi
timp aderenta ridicata la suprafata suport si la placile cu care se placheaza.
• De asemenea trebbie sa aiba o flexibilitate suficienta cat sa preia eventualele defomatii ale
suprafetei sport.
• Adezivul utilizat va fi din clasa C1T confrom SR EN 12004, SR EN 12002.
• C-adeziv pe baza de ciment
• 1 -adeziv cu intarire normala
• T-adeziv cu alunecare redusa
• Se va respecta tehnologia descrisa.

Caracteristici tehnice minimale :


•Timp deschis : min 20 min
•Chituire : dupa 24 ore
•Grosime maxima de aplicare 10 mm
•Aderenta in mediu uscat dupa 28 zile : min 0,5 N/mm2
•Aderenta dupa imersie in apa : min 0,5 N/mm2
•Aderenta dupa cicluri inghet-dezghet : min 0,5 N/mm2
•Aderenta dupa imbatranire sub actiunea caldurii : min 0,5 N/mm2

Chituri de rosturi
• Materialele folosite la etansarea rosturilor trebuie sa fie rezistente la murdarire si agenti chimici de
curatare
• Toate produsele utilizate trebuie sa corespunda normei europene EN 13888.
• Mortarul de rosturi utilizat va fi din clasa CG2ArW, adica mortar de rosturi pe baza de ciment, cu
rezistenta ridicata la abraziune si impermeabil.
• Rosturile nu vor fi mai mici de 3 mm latime

Caracteristici tehnice minimale :


• Aderenta min 1,0 N/mm2
• Rezistenta la compresiune : min 15N/mm2
• Rezistenta la incovoiere : min 3,5N/mm2
• Absorbtia de apa prin capilaritate : max 2g dupa 30', max 3g dupa 40'
• Rezistenta la abraziune : < 1000 mm3
• Contractii : < 2mm/m

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
15/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
• In zonele de colt, de muchii precum si in rosturile de dilatare care sunt prevăzute obligatoriu la
fiecare 36 mp sau pe lungime de maxim 6 m se vor aplica masticuri de etanzare flexibile pe baza de silicon.
• Aceste materiale trebuie sa fie rezistenta la mucegai.
• Masticul utilizat trebuie sa fie in culoare apropiata de cea a chitului.
• Materialul se livreaza in cartuse de 300 ml si se aplica continuu in zona de imbinare cu ajutorul unui
dispozitiv, denumit pistol. Se va respecta tehnologia de aplicare
• Latimea rostului nu va depasi 8mm.
• Se va evita aderenta masticului pe cele 3 laturi ale rostului !!!
• Caracteristici tehnice minimale :
• Duritate ShoreA : 25
• Deformare maxima adimisa 25%
• Rezistenta la intindere : minim 2 Mpa
• Alungire la rupere 530%
• Modul de elasticitate 0,62 Mpa
• Contractii : max3%

Tehnologia de applicare
• Pregatirea suprafeţei suport.
• Amorsarea.
• Suprafata din beton sclivisit trebuie in mod obligatoriu amorsata.
• Se va utiliza un grund pe baza de dispersie, cu proprietati de pentrare.
• Placarea.
• Abaterile de suprafata la aplicarea placajului sunt

Abaterile limita în [mm] la o distanta de [m]


100 cm 250 cm 400 cm
Suprafaţa finisata 2 mm 3 mm 5 mm

Adezivul se aplica prin tehnica patului subtire de adeziv. Stratul de adeziv nu trebuie sa depaseasca 15 mmS
Tehnologia de placare în pat subtire presupune întinderea uniforma a adezivului pe suprafata cu ajutorul
unei mistrii zimtate.

Masticuri de etansare flexibile

Vârfurile dintilor trebuie sa atinga suportul, iar mistria trebuie tinuta oblic. După aceea, materialul se întinde
în mod egal pe toata suprafata.
• Mărimea dintilor mistriei se alege în functie de mărimea plăcilor.

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
16/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
• Alegerea corectă: consistenta si dimensiunea dinilor mistriei se fac în asa fel încât plăcile să nu se
deplaseze în plan orizontal, iar mortarul (adezivul) să acopere minim 65% din suprafata interioară a plăcii.
• Dacă nu este asa, trebuie aleasă o mistrie cu dintii mai mari

• Adezivul trebuie aplicat dintr-o singură miscare pe o suprafată nu mai marede 1 mp.
• Plăcile se pot aplica, dacă mortarul întins se lipeste de mână la atingere.
• Placa se asează între cele alăturate, se apasă si se păstrează lătimea rosturilor.
• Utilizarea crucilor de distantare nu este necesară, dar usurează mentinerea rosturilor egale. Se
recomandă ca plăcile mai mari să fie apăsate cu un ciocan de cauciuc.
• După câteva minute încă se mai poate corecta pozitia plăcilor, dar trebuie evitată umplerea
rosturilor cu adeziv. Chituirea rosturilor se face după trecerea intervalului de timp recomandat în instructiunile de
utilizare ale materialului pentru fixarea plăcilor, atunci când este uscat
• Înainte de chituire trebuie verificat dacă pigmentul liantului nu pătează permanent suprafata
plăcilor.
• Acest lucru trebuie verificat în special la plăcile neglazurate, lustruite, din gresie.
• Se incepe cu indepartarea resturilor de adeziv dintre plăci.
• Chitul de rosturi se toarnă într-o cantitate de apă rece, curată, conform instructiunilor date de
producator pe ambalaj si se amestecă până la obtinerea unei mase fără cocoloase.
• Nu se folosesc recipiente sau instrumente ruginite.
• Chituirea se face folosind o mistrie cu burete cauciucat cu ajutorul căreia se aplică mortarul pe
suprafata plăcilor, mai întâi cu o miscare dreaptă, spre marginea plăcilor, iar apoi cu o miscare oblicăS
• Mortarurile cu o consistentă lichidă pot umple corect rosturile.
• Rosturile abia chituite se finisează cu ajutorul unui burete umed. In cazul rosturilor late, frecarea
prea intensă poate duce la îndepărtarea agregatelor si la apariţia unor rugozităti.
• Finisarea se face după cca. 10 minute.
• Resturile uscate de mortar de pe plăcile rostuite se îndepărtează cu o cârpă moale, uscată

• In zonele de îmbinare cu elementele aplicate, in zonele de colt, de muchii precum si in rosturile de


dilatare care sunt prevăzute obligatoriu la fiecare 25 mp se vor aplica masticuri de etansare flexibile pe baza de
silicon.
• Aceste materiale trebuie sa fie rezistenta la mucegai.
• Masticul utilizat trebuie sa fie in culoare apropiata de cea a chitului.
• Latimea rostului nu va depasi 8mm. Se va evita aderenta masticului pe cele 3 laturi ale rostului !!!

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
17/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
2.7. FINISARE ȘI TERMOSIS TEM EXTERIOR

Temosistem de fațadă

Descrierea sistemului termoizolant


Sistemul termoizolant se bazează pe combinarea plăcilor de fațadă din vată minerală bazaltică – ca strat
termoizolant, cu un stra protector hidrofug și de finisaj, realizat din materiale minerale cu laint acrilic.
În componența sistemului termoizolant intra urmatoarele produse:

1. Mortar adeziv pentru lipirea plăcilor


termoizolante din vată minerală bazaltică
2. ISOVER PROFI FASSADE
3. Mortar adeziv pentru șpăcluirea plăcilor
termoizolante din vată minerală bazaltică
4. Strat de armare cu plasă de fibră de sticlă (160
g/m2)
5. Grund de amorsaj
6. Tencuială decorativă silicatică

Mortar adeziv pentru lipirea plăcilor termoizolante


Se utilizează pentru lipirea şi armarea (țpăcluirea) plăcilor de polistiren expandat, polistiren grafitat şi vată
minerală (bazaltică). Se aplică pe toate suprafeţele convenţionale, de beton, beton uşor, beton poros, tencuieli
ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi şi direct pe orice tip de zidărie.
Este recomandat pentru izolarea termică a clădirilor nou construite şi a celor vechi, ce urmează să fie
reabilitate termic.
Caracteristici tehnice
Apa de omogenizare cca. 6-6,5 l/sac
Densitatea 1300-1400 kg/m3
Aderenţa la suport din polistiren (28 zile) ≥ 0,08 N/mm2
Aderenţa la suport beton (28 zile) ≥ 1,1 N/mm 2
Aderenţa prin tracţiune (suport mortar de ≥ 0,06 N/mm2
ciment-adeziv-vată minerală rigidă)
Permeabilitatea la vaporii de apă, µ ≥ 17,5
Absorbţia de apă prin capilaritate Clasa W2
Conductivitatea termică în stare uscată la 10°C ≥ 0,08 W/mK
(λ10, uscat)
Rezistența la foc Clasa A1
Timp de punere în operă cca. 90 min
Aceste date sunt valabile pentru o temperatură de 20 grade C şi o umiditate relativă a aerului de 65%. În alte condiţii de temperatură și
umiditate aceste valori pot varia, iar întărirea produsului poate fi mai lentă sau accelerată

Plăci termoizolante din vată minerală bazaltică

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
18/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
Plăci din vată minerală bazaltică cu fibre orizontale. Plăcile se obțin prin topirea într-un cuptor electric a
materiilor prime minerale, la o temperatură de 1520°C, fibrilizarea topiturii prin procedeul REX, aplicarea prin
pulverizare a unui liant și adăugarea de uleiuri minerale pentru protecție împotriva pătrunderii prafului și pentru
hidrofobizare. Fibrele minerale rezultate sunt procesate pe linia de producție sub formă de plăci.

Caracteristici tehnice
Coeficientul de conductivitate termică λD 0.036 W/(mk)
Euroclasa de reacție la foc A1
Temperatura maximă de utilizare 200oC
Temperatura de topire ≥ 1000oC
Efort de compresiune la o deformatie de 10% σ10 30 kPa
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe σmt 10 kPa
Rezistivitatea la trecerea aerului AFr 60 kPa s/m2
Coeficient de rezistență la difuzia vaporilor de apă μ 1
Dimensiuni (lățime x lungime x grosime) 600x1000x150 mm
Rezistență termică Rd 4.15 m2K/W
Cantitate/ambalaj 1,2 m2
Hidrofobizare DA

Mortar adeziv pentru șpăcluirea plăcilor termoizolante


Se utilizează pentru armarea (şpăcluirea) plăcilor de polistiren expandat, polistiren grafitat, polistiren
extrudat şi vată minerală (bazaltică). Se recomandă pentru izolarea termică a clădirilor nou construite şi celor vechi,
ce urmează să fie reabilitate termic.

Caracteristici tehnice
Apa de omogenizare cca. 5,5-6 l/sac
Densitatea 1350-1450 kg/m3
Aderenţa la suport din polistiren (28 zile) ≥ 0,08 N/mm2
Aderenţa la suport beton (28 zile) ≥ 1,1 N/mm 2
Aderenţa prin tracţiune (suport mortar de ciment- ≥ 0,06 N/mm2
adeziv-vată minerală rigidă)
Permeabilitatea la vaporii de apă, µ ≥ 17,5
Absorbţia de apă prin capilaritate Clasa W2
Conductivitatea termică în stare uscată la 10°C (λ10, 0,08 W/mK
uscat)

Rezistența la foc Clasa A1


Timp de punere în operă cca. 90 min
Aceste date sunt valabile pentru o temperatură de 20 grade C şi o umiditate relativă a aerului de 65%. În alte condiţii de temperatură și umiditate
aceste valori pot varia, iar întărirea produsului poate fi mai lentă sau accelerată

Strat de armare cu fibră de sticlă


Se utilizează pentru armarea tuturor tipurilor de sisteme de izolație temrică.

Grund de amorsaj

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
19/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
Se utilizează pentru egalizarea absorbţiei de apă a suprafeţelor suport şi pentru obţinerea unor suprafeţe cu
aderenţă ridicată înaintea aplicării tencuielilor decorative şi a vopselelor de faţadă. Creşte duritatea suprafeţelor
suport şi îmbunătăţeşte rezistenţa masei de şpaclu, permiţând “respirarea pereţilor”. Se aplică pe tencuieli de bază,
pe tinci şi pe adezivi de armare în cazul sistemelor de izolaţie termică.

Caracteristici tehnice
Reacția la foc A2 - s1, d0
Densitatea 1350-1450 kg/m3
Aderenţa la suport din polistiren (28 zile) ≥ 0,08 N/mm2
Aderenţa la suport beton (28 zile) ≥ 1,1 N/mm 2
Aderenţa prin tracţiune (suport mortar de ≥ 0,06 N/mm2
ciment-adeziv-vată minerală rigidă)
Permeabilitatea la vaporii de apă, µ ≥ 17,5
Absorbţia de apă prin capilaritate Clasa W2
Conductivitatea termică în stare uscată la 10°C 0,08 W/mK
(λ10, uscat)
Rezistența la foc Clasa A1
Timp de punere în operă cca. 90 min

Tencuială decorativă silicatică


Tencuială decorativă pentru faţade, gata preparată, sub formă de pastă, pe bază de silicat de potasiu (apă
sticlată), cu conţinut de materii prime naturale, răşini sintetice şi pigmenţi de calitate superioară.

Pentru finisarea, decorarea clădirilor noi şi pentru renovarea clădirilor vechi. Rezistă în medii “grele”,
recomandat pe faţade expuse la poluare, praf, în zone cu trafic intens. Poate fi utilizată la finisarea sistemelor de
izolaţie termică şi de asemenea ca strat final peste tencuială de bază (ciment, var-ciment), tinci, beton sau peste
tencuieli termoizolatoare netezite cu tinci.

Caracteristici tehnice
Reacția la foc A2 - s1, d0
Permeabilitatea la vaporii de apă V1
Absorbția de apă W2
Aderența la suport ≥ 0,3 N/mm2
Durabilitatea (rezistența la îngheț) NA Conf. SR EN 1062-3
W ≤ 0,5 kg/(m2h0.5)
Conductivitatea termică npd
Substanțe periculoase npd
Granulație maximă: R910 - cu granule fine 1,5 mm
Culoare 100A

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
20/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
Execuția lucrărilor

A. Perete
B. Amorsă penetrare
C. Adeziv lipire vată minerală (weber P40)
D. Profil soclu
E. Vată minerală bazaltică Profi Fassade
F. Fixare mecanică
G. Masă de șpaclu (weber R40) cu armare fibră de sticlă (min.160 g/mp)
H. Profil de colț
I. Amorsă tencuială decorativă (weber G700)
J. Finisaj tencuială decorativă silicatică

Aplicare

Verificarea suprafeței suport


Suprafața suport trebuie să fie fără zone prăfuite, fără bitum, resturi de adeziv, etc, iar planeitatea suportului
trebuie să fie 20 mm/m (pentru fibre orizontale).

Pregătirea instalării
Se va monta un profil de soclu (de preferat cu profil lăcrimar și plasă armare).

Aplicarea adezivului
Aplicarea adezivului se va face parțial pentru plăcile de vată minerală cu fibre orizontale, pe aproximativ 40%
din suprafața plăcii.
Se toarnă conţinutul unui sac în cca. 6 - 6,5 litri de apă curată, rece şi se amestecă cu ajutorul unui mixer
electric până se obţine un amestec omogen, fără aglomerări. După un repaus de cca. 5 minute, se reamestecă.
Mortarul adeziv astfel obţinut se aplică pe perimetrul plăcii termoizolante şi în câteva puncte (3-6), astfel
încât la montarea plăcilor termoizolante adezivul să acopere cel putin 40 % din suprafaţa acestora. Se fixează prin
apăsare manuală, iar planeitatea şi verticalitatea se reglează cu ajutorul dreptarului şi bolobocului. Pe plăcile de
vată minerală se întinde prin presare un strat subţire de adeziv cu o gletieră din inox, înainte de aplicarea adezivului
în modul descris mai sus. Acest lucru este necesar pentru sporirea aderenţei dintre vată şi adeziv. În cazul
suprafeţelor plane, nivelate, adezivul se poate aplica pe plăcile de vată minerală şi în pat continuu, folosind o
gletieră canelată cu zimţi de 10-20 mm. Lipirea plăcilor se începe de jos, de pe profilul de soclu şi se montează în
legatură, tip zidărie.
Recomandare: Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului şi a suportului de la +5 C până la +30 C.
Pe durata aplicării suprafaţa trebuie protejată de razele puternice ale soarelui şi de precipitaţii. Se recomandă ca
sistemul de izolaţie termică să fie realizat astfel încât să nu fie expus îngheţului sau ploii timp de 24 de ore după
aplicare.
Norme generale de protecţie şi de igienă în timpul lucrului:
A se vedea măsurile de protecţie cunoscute la manipularea substanţelor chimice. A se ţine la distanţă de
alimente, băuturi şi furaje. A se îndepărta imediat hainele contaminate. A se spăla mâinile înaintea pauzelor şi la
terminarea lucrului. A se evita contactul cu ochii şi pielea. A se folosi o cremă hidratantă pentru piele după utilizarea
produsului.
Mască de protecţie: Nu este necesară în spaţii bine ventilate.
Aparat de filtraj temporar: Filtru P2
În cazul expunerilor scurte şi minime se va utiliza masca; în cazul celor mai intense şi de durată se va utiliza
aparatul autorespirator.
Protecţia mâinilor: Mănuşi de protecţie de bumbac impregnate cu nitril
Protecţia ochilor: Ochelari de protecţie bine închişi.
Protecţie corporală: Salopetă de protecție.
Montajul plăcilor termoizolante

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
21/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
Se va face cu atenție la zonele din jurul golurilor de fereastră sau ușă și la zonele în care peretele își schimbă
geometria sau tipul constructiv.

1. 2.

În zonele de glaf se recomandă montara la fel ca în imaginea de mai jos:


Montaj uzual Montaj recomandat

Fixarea mecanică
Diblurile se vor monta după uscarea adezivului de lipire (min.o zi după lipire). Dacă sunt denivelări (max. 5
mm/1 mp), se vor nivela prin șlefuire. Diblul trebuie să aibă cui metalică, datorită cerințelor de foc și a greutății
vatei minerale și se vor folosi ancore cu diametrul rozetei de 140 mm.

Diblurile pentru fixarea mecanică a plăcilor termoizolante vor respecta cerințele ETAG 014 și ETAG 020 Ghid
de Agrement Tehnic European pentru dibluri din material plastic utilizate la prinderea sistemelor compozite de
izolare termic exterioare.
Tipul diblurilor se va alege în funcție de alcătuirea constructivă a stratului suport conform tabelului de mai
jos:
Grosimea Tipul diblului Strat suport Lungimea minimă de ancorare
izolației
<10 cm 1a, 1b, 2a Beton Conform raportului tehnic al fabricantului
>10 cm 1b, 2a Cărămidă plină
Cărămidă cu goluri
toate 2a BCA
grosimile

Legendă:
- Diblu expandat prin batere:
- 1a - cui de polimeri
- 1b - cui de metal
- Diblu expandat prin înșurubare:
- 2a - șurub metalic cu diblu

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
22/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
Numărul minim de dibluri pentru ancorarea termoizolației în câmp curent este de 6 bucăți pe metru pătrat
până la înălțimea de 50 m.
Lungimea tijei diblului se calculează prin însumarea grosimii straturilor străbătute (termoizolație,
adeziv, tencuială și parțial perete din zidărie BCA, cărămidă sau beton); stratul de tencuială nu se ia în calculul
adâncimii gurii de ancorare, dar influențează lungimea totală a tijei indicată orientativ în tabelul de mai jos:
Grosimea Lungimea găurii de Lungimea
termoizolației ancorare + grosimea tencuielii tijei diblului
cuprinse între 0.5 și 2.5 cm

Su Su Căr BC
port port BCA ămidă/beton A
cărămidă/beto
n

50 30 50 70 100 mm
mm mm mm mm

70 50 120 mm
mm mm

90 70 140 mm
mm mm

110 90 160 mm
mm mm

NOTĂ: Lungimea minimă de ancoraj în stratul suport să fie de minim 35 mm pentru


cărămidă/beton și 50 mm pentru BCA.

Pentru plăcile de vată minerală cu fibre orizontale (ISOVER Profi Fassade), se utilizează 6 dibluri/mp,
în oricare din cele două variante de dibluire:
- Dibluirea tuturor punctelor de intersecție dintre rosturile verticale și cele orizontale și câte un diblu
în mijlocul fiecărei plăci.
- Câte 3 dibluri pe plcă - distanța diblurilor față de marginea plăcilor se va alege astfel încât sub
fiecare diblu să se găsească mortar adeziv.
În condiţii de umiditate ridicată şi temperaturi scăzute, montarea diblurilor pentru fixarea mecanică
a plăcilor termoizolante, se face numai după ce se va verifica dacă adezivul este întărit şi plăcile termoizolante
sunt lipite complet. Această verificare se poate efectua prin montarea a 4-5 dibluri de probă. Uneltele folosite se
spală cu apă imediat după utilizare.

Masa de șpaclu și armare cu plasă de fibră de sticlă


Se aplică până la 14 zile de la lipirea plăcilor termoizolante. Dacă se depășesc cele 14 zile, trebuie
realizată o șlefuire.
Se toarnă conţinutul unui sac în cca. 5,5 - 6 litri de apă curată, rece şi se amestecă cu ajutorul unui
mixer electric până se obţine un amestec omogen, fără aglomerări. După un repaus de cca. 5 minute, se
reamestecă.
Mortarul adeziv astfel obţinut se întinde cu gletiera zimţată (6x6 sau 8x8 mm) în strat uniform pe
suprafaţa plăcilor. Plasa pentru armare (din fibră de sticlă) se întinde pe direcţie verticală şi se înglobează în stratul
de adeziv cu ajutorul unei gletiere. Fâşiile de plasă se montează prin suprapunere de minim 10 cm. Se aplică
imediat al doilea strat de adeziv în grosime de cca. 1,5-2 mm, nivelând suprafaţa în aşa fel încât plasa să fie
acoperită în întregime. Suprafeţele de vată minerală, înainte de armare, se “amorsează” cu un strat subţire de
adeziv pentru a îmbunătăţi aderenţa dintre vata minerală şi adeziv.
Se armează suplimentar în zona de colț și la fiecare gol constructiv.
S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania
RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
23/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”

Recomandare: Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului şi a suportului de la +5 C până la +30 C. Pe durata
aplicării suprafaţa trebuie protejată de razele puternice ale soarelui şi de precipitaţii. Se recomandă ca sistemul de izolaţie
termică să fie realizat astfel încât să nu fie expus îngheţului sau ploii timp de 24 de ore după aplicare.

Amorsare masă de șpaclu și finisaj tencuială decorativă


Se vor aplica după 3-5 zile de la aplicarea mesei de șpaclu.
Pentru realizarea grundului de amorsaj, se amestecă, omogenizează în prealabil conţinutul găleţii, după care
grundul se aplică cu pensulă, bidinea sau trafalet pe toată suprafaţa ce urmează a fi decorată. Dacă un strat nu este
suficient, în cazul suprafeţelor foarte absorbante, se va aplica al doilea strat după uscarea celui precedent (cca. 5-7
ore). Tencuiala decorativă, vopseaua de faţadă se poate aplica numai după uscarea completă a suprafeţei amorsate.
Lucrările vor fi executate pe suport uscat, la o temperatură a aerului şi a suportului de la +5 C 0 pâna la +30
C. Nu se aplică pe suprafeţe îngheţate, excesiv de calde sau pe suprafeţe expuse acţiunii directe a ploii, iar
suprafeţele amorsate trebuie protejate împotriva înghetului, acţiunii directe a razelor solare, a ploii şi altor
intemperii pâna la uscare completă. Produsul poate fi diluat cu maxim 5% apă curată. Uneltele folosite se spală cu
apă imediat după utilizare.

Pentru a se obţine o culoare cât mai uniformă, este recomandat să se amestece conţinutul mai multor găleţi
de tencuială decorativă, cantitatea de tencuială decorativă necesară pentru suprafaţa unui perete.
Materialul astfel obţinut se întinde pe suprafaţa suport cu ajutorul unei gletiere din oţel inoxidabil în grosimea
celei mai mari granule din material (1,5; 2 mm în funcţie de granulaţie). Recomandare: pentru obţinerea cât mai
uşoară a structurii, aplicarea trebuie să fie făcută în strat cât mai subţire, conform celor descrise mai sus.
Structura tip „bob de orez” sau „aglomerat” se obţine la granulaţia R910 - cu granule fine şi R410 - cu granule
medii, prin drişcuirea circulară, iar structura tip „scoarţă de copac” sau „zgâriat” se obţine la granulaţia R610 - cu
granule de rolare, prin drişcuirea în sens liniar sau circular a tencuielii cu o gletieră de plastic, după cca. 5-15 minute
sau imediat după aplicare, în funcţie de condiţiile atmosferice (când materialul nu se mai lipeşte de gletiera de
plastic).
Aplicarea tencuielii se face fără întrerupere pe suprafaţa unei faţade, folosind metoda „umed pe umed”
pentru a evita apariţia îmbinărilor şi diferenţelor de structuri.
Recomandare: Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului şi a suportului de la +5 grade C până la
+30 grade C. Nu se aplică pe vânt puternic, ploaie sau pe suprafeţe expuse direct razelor solare. Tencuiala proaspăt
aplicată trebuie protejată de razele solare, ploi, îngheţ sau alte intemperii până la uscare. În condiţii de umiditate
ridicată şi temperaturi scăzute, realizarea structurii necesită în prealabil o „drişcuire de probă”.
După terminarea aplicării, găleata se închide ermetic pentru ca materialul rămas să nu se întărească. Uneltele
folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Echipament personal de protecţie.


Se vor respecta normele uzuale de protectie, referitoare la manevrarea produselor chimice. Înainte de pauze
şi la terminarea lucrului, mâinile vor fi spălate.
Protecţia căilor respiratorii: Dacă încăperea este bine aerisită, nu este necesară.
Protecţia mâinilor: În cazul contactului de durată cu materialul, se recomandă purtarea mănusilor de
protecţie (din cauciuc butilic sau cauciuc nitrilic).
Protecţia ochilor: Se recomandă utilizarea ochelarilor de protecţie.
S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania
RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
24/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
Protecţie corporală: Echipament de lucru.

Se vor respecta şi măsurile de protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor specificate în normele
de produs (standarde, agremente tehnice, norme sau mărci de fabricaţie) asigurându-­se echipamentul de protecţie
precizat în aceste norme.

Termosistem soclu

Descrierea sistemului termoizolant

Sistemul termoizolant al soclului se bazează pe hidroizolarea și combinarea plăcilor din polistiren extrudat
ignifugat ca strat termoizolant, cu un strat protector hidrofug și de finisaj, realizat din materiale minerale cu liant
acrilic. Se poate aplica pe toate suporturile minerale.
În componența sistemului termoizolant intră următoarele produse:

1 – Fundație – beton armat


2 – Emulsie bituminoasă
3 – Izolație bituminoasă
4 – Termoizolație – polistiren extrudat
5 – Mortar de egalizare
6 – Plasă de armare
7 – Tencuială decorativă
8 – Membrană protecție termoizolație

Emulsie bituminoasă
Emulsia bituminoasă reprezintă o vopsea izolatoare pe bază de bitum, emulsionată, monocomponentă, aplicată
la rece. Este fluidă, uşor de aplicat şi nu conţine solvenţi.

• Consistenţa: Lichid
• Culoare: Negru
• Densitate: 1,05 g/cm3
• Consum: cca 0,25-0,5 kg/m2 — grund (amorsă)

Domeniile de utilizare: la interior şi exterior, ca grund pe suprafeţe uscate sau umede pentru executarea
ulterioară a hidroizolaţiilor aplicatela cald sau la rece, în special a izolaţiei bituminoase.
Pentru fundaţii, subsoluri, terase, cămine de vizitare etc. pe beton, tencuială sau zidărie.
Emulsia bituminoasă LF poate fi aplicată pe toate suporturile minerale cum ar fi calcarul, cărămidă sau
blocurile de beton, tencuiala şi şapele. Suportul trebuie să fie rezistent, curat, lipsit de praf, gudron, resturi de uleiuri
de decofrare sau vopsea veche.
Emulsia bituminoasă se aplică cu bidineaua, trafaletul, pensula sau pistolul de vopsit pe suprafeţe curate,
uscate sau umede. După uscarea primului strat (cca 12 ore) poate fi aplicat un al doilea strat. Pentru o protecţie
sigură este necesară aplicarea a 3 straturi succesive, bine uscate.
ATENŢIE: înainte de aplicare, Emulsia bituminoasă trebuie neapărat agitată.
Nu se va aplica pe timp de ploaie sau pe suport îngheţat.
S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania
RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
25/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
Temperatura de aplicare: peste + 5°C.
Timp de uscare: cca 12 ore în funcţie de condiţiile meteorologice şi de temperatură.

Izolație bituminoasă

Hidroizolaţie pe bază de bitum aditivat, aplicată la rece, bicomponentă, fără solvenţi, cu adaosuri de fibre.

În condiţii normale de climă (20°C/60% umiditate relativă)


Densitate: cca 1,1 kg/l
Lucrabilitate: cca 2 ore
Timp de întărire: după cca 24 ore
Temperatura de lucru: +5°C... +35°C

Consum: Izolaţie contra umidităţii terenului cca 5 kg/m2


- apei fără presiune cca 5,5 kg/m2
- apei sub presiune cca 6 kg/m2
La interior şi exterior, pentru hidroizolarea suprafeţelor verticale sau orizontale a elementelor / părţilor de
construcţii subterane, împotriva umidităţii terenului, a infiltraţiilor, a apei fără presiune şi chiar a apei subterane
sub presiune la: fundaţii, pereţi şi pardoseli subsoluri, garaje subterane, cămine, terase, balcoane etc.
Se utilizează şi la lipirea plăcilor rigide de termoizolaţie.
Suportul trebuie să fie neîngheţat, uscat, rezistent, stabil şi curat - fără murdărie, praf, urme de uleiuri şi
grăsimi, decofrol sau părţi fribile; suporturile cu problem trebuie corectate în prealabil.
Hidroizolaţia se poate aplica pe toate suporturile minerale obişnuite din construcţii cum sunt: beton, tencuială,
zidărie, şape etc.
Nu se utilizează pe suporturi din lemn, metal, plastic.

Set - 30 kg:
comp A - găleţi plastic 24 kg;
comp B - saci hârtie 6 kg 12 seturi = 360 kg/palet.
Depozitare: în mediu uscat, ferit de îngheţ, în ambalaje originale nedesfăcute: cca 6 luni.
Amorsarea: După corectarea suprafeţelor suport, după caz nivelare, umplere rosturi, defecte etc., se aplica
un strat de amorsa cu vopsea bituminoasă.
Amestecarea: se amesteca mai întâi componenta fluidă, cu un mixter cu turaţie redusă — după care, se
adaugă componenta pulverulentă şi se continuă amestecarea cca 1 minut până se obţine o bună omogenizare (fără
cocoloaşe).
Aplicarea: Materialul bine amestecat se aplică şi întinde pe suprafaţa, în strat uniform şi continuu la
grosimea recomandată, folosind mistria şi fierul de glet.
La hidroizolaţiile contra apei sub presiune, se recomandă aplicarea şi unui al doilea strat.
În zonele cu solicitări ca şi în cele cu fisuri, se recomandă armarea primului strat, prin înglobarea unei plase
din fibre de sticlă.
Peste rosturile de lucru sau de separare, se aplică o bandă de etanşare.
Grosimea totală a stratului de hidroizolare după uscare, va fi de:
- min. 3 mm, pentru hidroizolaţii contra umidităţii terenului;
- min. 4 mm, pentru hidroizolaţii contra apei fără presiune;
- min. 4,5 mm, în cazul apei sub presiune.
Protecţie: După aplicare, hidroizolaţia trebuie protejată timp de min. 3 ore împotriva acţiunii directe a ploii,
pentru a se evita riscul de spălare.

Polistiren extrudat, caracteristici tehnice :

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
26/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
Polistirenul extrudat asigură o termoizolaţie eficientă de la subsol până la acoperiş, acolo unde sunt
încărcări mecanice extreme şi grad de umiditate mare. Cu polistirenul extrudat se obţin rezultate ideale în cazul
termoizolaţiilor perimetrale, de soclu, la planşee, sub radierul de fundaţie, în încăperile umede, etc. Stratul
polistirenului extrudat în zona soclului va fi de 10 cm.

• valoare scazută a conductivității termice pe termen lung;


• rezistența mecanică excelentă;
• lipsa capilarității;
• conferă rezistență ridicată la umezeală;
• rezistența la cicluri îngheț-dezgheț;
• durabilitate;
• rezistența înaltă la absorbția apei.

Specificații tehnice :
• Conductivitate termica (W/mK): 0.0323
• Efort de compresiune la o deformaţie de 10% (kPa): CS(10/Y)400
• Rezistență termică (m²K/W): 1.55
• Produs ignifugat: da
• Grosime (mm): 50
• Lungime (mm): 1250
• Lățime (mm): 600
• Depozitare: A nu se depozita în spații umede sau expuse la actiunea directă a razelor de soare.
• Compoziție material: material termoizolant cu celule poliedrice închise
• Rezistență la îngheț: Da
 • Rezistență la încovoiere: 302 - 400 Kpa
• Utilizare: Interior/Exterior
• Suprafață (mp/pachet): 6
• Montaj: într-un singur strat
• Tip suprafață suport: suprafețe plane și curate: fațade clădiri, pereți interiori, grinzi stâlpi și centuri din
beton, cofraje din beton

Membrana protecție termoizolație

Este o membrană din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) care-i ofera o rezistență mare la acțiunea
tuturor agenților chimici naturali și la compresiune mecanică.
Un sul are lungimea de 25 metri și o lățime de 200 cm.
Se folosește pentru:
 protejarea membranelor bituminoase, a fațadelor și fundațiilor;
 terase, acoperișuri terasă și grădini suspendate.

Instructiuni de montaj:
Protecția fațadelor și a fundațiilor – Inițial, trebuie măsurată înălțimea zidului care trebuie protejat.
Se poate folosi orice lățime, luând în considerare faptul că membrana trebuie lăsată în partea de jos mai lungă cu
cel putin 30 cm.
Se pleacă de la colțuri, iar membrana se instalează orizontal cu trunchiurile de con către perete. Se
fixeaza la partea superioară cu ajutorul rondelelor și cuielor la o distanță pe orizontală de 30 cm între ele. În final,
trebuie fixate la partea superioară profilele de închidere.

SPECIFICAȚII TEHNICE
Utilizare protejarea membranelor bituminoase, a fațadelor și
fundațiilor, pentru terase, acoperișuri terasă și grădini
suspendate.
Alungire (%) Alungire la rupere minimum 40%
S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania
RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
27/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
Material HDPE

Rezistența la deformare Sub 3 mm


Lățime (cm) 200
Lungime (m) 25
Compoziție material Polietilenă de înaltă densitate
Elastice Da
Tip ambalare Sul prins cu folie
Culoare Maro
Clasă de combustabilitate F
Greutate specifică 400
Tip suprafață Membrane bituminoase, fundații, plăci de beton

Plasă de armare

Plasă din fibră de sticlă


Este o țesătură alcalină din fibră de sticlă cu strat protector de stirol-butadiena, având rol de armare a masei
de șpaclu adezive. Prin parametrii mecanici ridicați (rezistență la rupere > 1500 N/ 5 cm și alungirea aferentă <_3 5
0
/00), plasa conferă sistemului o rezistență suplimentară la șoc și la eforturile de întindere rezultate din sarcinile
termice importante ce apar la fața exterioară a finisajului.
 Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin.
 Verificată în sistem conform ETAG 004.
 Fibre din sticlă (cu strat de SBR = stirol-butadiena-rubber)
 Pentru armarea straturilor de adeziv de şpaclu, în cadrul sistemelor termoizolante.
 Latura ochiului: cca 4 x 4 mm
 Greutate specifică: > 145 g/mp
 Rezistenţa la tracţiune: > 2000 N/50 mmp
 Necesarul de material: 2 cca. 1.1 m/m de suprafaţă (1 rolă pt ca. 45 m )
 Rezistenţa la tracţiune după îmbătrânire: > 1000N / 50 mmp
 Role de 50 m împachetate în folie (lăţime: 1 m, lungime: 50 m)

Șpăcluirea
Se va aplica adezivul cu şpaclul cu dinţi de 10 mm, apoi se pune în masa şpăcluită proaspăt armătura pentru
tencuială (plasa din fibră de sticlă) în fâşii verticale cu o suprapunere a fâşiilor de min. 10 cm şi cu adăugare de
adeziv, se şpăcluieşte netezind întreaga suprafaţă.
 La colţuri de ferestre sau în alte zone, unde pot apărea tensiuni ce pot provoca rupturi în zidărie, se
recomandă aplicarea de noi fâşii din fibră de sticlă (20x30 cm) pe diagonală prinse cu adeziv pentru
şpaclu, după care se va aplica stratul efectiv din fibră de sticlă.
 Plasa din fibră de sticlă nu trebuie să se mai vadă după şpacluirea sa cu adezivul pentru şpaclu şi ar
trebui să se afle la mijlocul grosimii stratului de adeziv, grosime de min. 2-3 mm.
 Zonele cu solicitări mecanice ridicate se armează dublu sau se foloseşte sub plasa de fibră de sticlă o
armare cu plasă tip Panzer. între straturi se aşteaptă minim 24 ore.

Șpăcluirea si armarea
Pentru șpăcluire se folosește adezivul pentru şpaclu iar pentru armare, plasă din fibră de sticlă.
 Se aplica masa de șpaclu adezivă cu șpaclul cu dinți de 10 mm, apoi se pune în masa de șpaclu
proaspătă, plasa din fibră de sticlă în fâșii verticale, netezind cu latura netedă a șpaclului întreaga
suprafață. Grosimea minimă a masei de șpaclu armate este de 2 mm. Fâșiile de plasă se suprapun
lateral și longitudinal pe min. 10 cm.

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
28/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”

 La colțurile ferestrelor sau în alte zone unde pot aparea tensiuni ce pot provoca fisuri în zidărie, se
recomandă aplicarea suplimentară, înainte de armarea generală, a unor straifuri din fibră de sticlă
prinse cu adeziv pentru șpaclu.
 Plasa din fibră de sticlă nu trebuie să se mai vadă după șpăcluire și trebuie să fie pozată la mijlocul
grosimii stratului de adeziv .
 La muchiile fațadei se recomandă aplicarea de profile din aluminiu cu plasă din fibră de sticlă integrată.
 Stratul de masa de șpaclu va sta la uscat min. 7 zile înaintea aplicarii finisajului.
 După întărire, masa de șpaclu poate fi șlefuită, având însă grijă să nu se deterioreze plasa din fibră de
sticlă.
La acoperirea colţurilor în intrânde şi ieşinde se va avea grijă ca sub plasa din fibră de sticlă să nu rămână
spaţii goale (neînchise cu adeziv).
 Dacă faţada este expusă direct razelor solare sau vântului uscat şi puternic, atunci nu este permisă
şpăcluirea sau armarea cu plasă din fibră de sticlă (sau se va proteja corespunzător faţada).
 Şi la utilizarea armăturilor pentru muchii cu plasă trebuie să se realizeze o suprapunere până la muchia
profilului.
 Trebuie avut grijă ca la şlefuirea stratului şpacluit să nu se deterioreze plasa din fibră de sticlă.

Amorsa

 (amorsă lichidă pentru tencuială decorativă), asigură o aderență sporită între finisaj și stratul de masă
de șpaclu și o uniformizare a absorbției, prevenind totodată apariția eflorescențelor.
 Grund gata preparat pe bază de răşini sintetice.
 Liant organic, aditivi siliconici, umpluturi, adaosuri, apă.
 Punte de aderenţă şi egalizator de absorbţie pentru obţinerea unei coloraţii uniforme a straturilor de
finisaj şi hidrofobizarea suplimentară a suportului.
 Grundare universală pentru exterior şi interior
Mod de preparare: se aplică ca atare după o amestecare lenta și
uniformă cu mixerul, pană la omogenizare (min. 4 minute)
Punere în operă: peste adezivul de șpaclu uscat, cu trafaletul cu
blăniță sau bidineaua, pe toată suprafața ce urmează a se finisa; după
grundare suprafețele trebuie să aibă o culoare uniformă.
Timpul de uscare: min. 24 de ore

Tencuială decorativă

Formează stratul final (vizibil) al finisajului. Trebuie sa fie un finisaj hidrofob, lavabil și permeabil la vaporii
de apă, astfel încât nu se pătează prin absorbție la precipitații sau stropire și previne formarea condensului.

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
29/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
Are proprietăți fizico-chimice și mecanice superioare: rezistență la șocuri, zgâriere, variații de umiditate,
agenți corozivi, raze ultraviolete și îngheț-dezgheț.
Descrierea materialelor, compoziția, carcteristicile fizice, modul de preparare și punere în operă precum și
alte specificații sunt prezentate și în fișele tehnice anexate prezentei proceduri.
Tencuială în strat subţire gata preparată pe bază de răşini sintetice, în structură striată sau periată, colorată
în masă, pentru interior şi exterior.
Lianţi de răşină sintetică, ingrediente minerale, pigmenţi, adaosuri, apă
Tencuială rezistentă la apă şi permeabilă la vapori de apă pentru interior şi exterior îndeosebi pentru
aplicarea pe sistemele de izolaţie termică.
 Granulaţie max.: 0,5; 1; 1,5; 2; 3 mm
 Conductivitate termică: 0,70 W/mK
 Conţinut de părţi solide: 79 %
 Densitate: 1,80 kg/dmc
 Rezistenţă la difuzia vaporilor de apă (^): 121

Consumuri pe tipuri Granulaţii


de structuri 1,5 2 3 fină (1}K* 0,5
Structură striată (R) - oca UVgftt? cca. 3,3kg/nf -
2
Structură periată (K) 2,5 kg/m 3,1 kg/ma 3,9 kg/m2 2 kg/m2

 Mod de livrare: amestec fluid, de consistență păstoasă, gata preparat, în găleți de 30 kg.
 Mod de preparare: se aplică ca atare după o amestecare lentă și uniformă cu mixerul, până la
omogenizare ( min. 5 minute).
 Punere în operă: tencuiala se întinde cu fierul de glet inoxidabil, prin apăsare energica într-un strat de
cca 2-3 mm. După aplicarea tencuielii se va drișcui cu mișcări liniare verticale sau circulare cu o drișcă
din material plastic.
 Primul câmp de finisaj se va executa numai sub supravegherea instructorului și de preferință, pe o
parte a fațadei cu vizibilitate mai redusa.
 Echipele de lucru vor fi neapărat instruite în ceea ce privește exigențele de aplicare a materialului.
 Timp de uscare: întărirea tencuielii decorative are loc la aproximativ 24 ore de la punerea în operă,
interval în care se vor evita atingerea, zgârierea și umezirea suprafeței.

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
30/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
Prelucrare

După timpul de uscare de min. 24 ore al grundului Universal se aplică tencuiala, care va fi amestecată lent
şi uniform cu mixerul.
Nu se vor amesteca şi alte materiale.
Se admite pentru reglarea consistenţei adăugarea de maxim 2 l apă la 30 kg tencuială.
Tencuiala se va întinde pe perete cu un fier de glet inoxidabil.
Structura striată: După o uşoară uscare se va drişcui cu mişcări circulare sau liniare cu ajutorul unei palete
din material plastic.
Structura periată: Imediat după întinderea tencuielii pe perete se va peria rotund cu drişca din material
plastic. A se lucra uniform şi fără întrerupere.

Straturi
o 1 - strat tencuială. o 1 - strat grund universal

Indicaţii

A nu se aplica în condiţii de temperatură sub +5°C, direct sub razele solare, pe timp de ploaie sau pe vânt
puternic.
Dacă se va lucra în aceste condiţii, faţada va trebui protejată corespunzător.
Umiditate crescută a aerului şi temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare) şi pot
modifica nuanţa de culoare.
A se curăţa cu apă uneltele imediat după folosirea lor.
Aceeaşi nuanţă de culoare poate fi garantată doar în cadrul unei singure şarje de tencuială.
Nuanţa de culoare este influenţată de calitatea stratului suport, de temperatura şi de umiditatea aerului.
Pentru evitarea abaterilor de nuanţă de culoare ar trebui comandată o dată toată cantitatea de tencuială
pentru toată lucrarea pentru ca toată această cantitate să fie fabricată în acelaşi timp. Livrarea se poate face însă şi
în etape.
La tencuielile şi sistemele termoizolante nu se vor folosi nuanţe de culoare a căror indice de luminozitate
se află sub 25.

Măsuri de precauţie:

 A se feri de tencuială ochii şi pielea şi împrejurimile suprafeţei de tencuit, în special sticla, ceramica,
clincherul, piatra naturală, lacul şi metalul.
 În caz de necesitate, se va clăti imediat; Partea stropită cu multă apă; nu se va aştepta uscarea
tencuielii.

Pregatirea suportului
 Caracteristici suprafață suport: suprafața suport (zidăria de BCA sau cărămidă, beton, tencuială)
trebuie sa îndeplinească următoarele condiții: uscată, lipsită de praf, să prezinte capacitate portantă,
aderență (fară pete de decofrol, ulei, vopsea, lacuri, etc.)
 Abateri admisibile: suprafața suport (zidăria de BCA, beton, tencuiala) trebuie sa îndeplinească
urmatoarele condiții de planeitate:
o plană (+ 5 mm/ m);
o denivelarile până la 10mm sunt preluate de adezivul de șpaclu (la lipire); pentru neregularități
mai mari de 10 mm este necesară realizarea în prealabil a unei tencuieli de uniformizare.

Vopseaua
Culoarea vopselei decorative aplicată pe soclu va fi albă (cod culoare NCS: S 0500-N)

Verificari înainte de începerea execuţiei


S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania
RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
31/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”

Înainte de punerea în operă a sistemului de finisaj exterior se vor încheia urmatoarele lucrări:
 Învelitori, terase, cornișe, streașini, jgheaburi și instalații de scurgere a apelor pluviale;
o montarea tocurilor tâmplăriilor, solbancurilor și ferestrelor;
o montarea instalațiilor exterioare a caror execuție ulterioară poate afecta finisajul;
o protejarea tâmplăriilor și ferestrelor cu folie pentru a preveni stropirea sau pătarea;
 Asigurarea împotriva soarelui și ploii prin montarea plasei de fațadă, respectiv prelatelor la partea
superioară a schelei.
 Condiții de temperatură: sistemul de finisaj nu se aplică la temperaturi sub + 50 C, pe suport înghetat sau,
în caz de pricol de înghet; se va evita punerea în operă a straturilor finale de finisaj atunci când
temperaturile depășesc 30 0 C și sub acțiunea directă a razelor solare sau ploii.

Termosistem planșeu spre pod

Una din soluțiile propuse în proiect o constituie


termoizolația planșeului dinspre pod.
Acest proces se va realiza cu vată minerală bazaltică de
grosime 15.00 cm.
Stratul izolator de bază se așează între grinzile din lemn și
este necesară umplerea întregului spațiu oferit de acestea.
Acest strat de bază se fixează întotdeauna la partea
inferioară cu o rețea de susținere realizată din diferite fire sau
sfori. În cazul de față, se utilizează o sfoară din polipropilenă care
se poate fixa cu ușurință cu un capsator pe structura din lemn.
Această fixare va susține vata minerală în permanență
Între finisajul tavanului și vata minerală se va introduce o
barieră de vapori, realizată din folie dedicată din polietilenă
armată. Aceasta etanșeizează îmbinările, acționând perimetral
ca un sigilant.
Se vor alege plăci de vată minerală rezistente la umiditate.

Caracteristici:
Grosime: 150 mm
Densitate: 40 kg/m3
Clasa de reacție la foc: A1
Coeficient de conductivitate termică: λ=0.038W/mK

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
32/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
2.8. PEREȚI DE COMPARTIME NTARE - ZIDĂRIE

Executarea și recepționarea lucrărilor la zidării se vor face conform planșelor din documentația de execuție și au la
bază planșele din borderoul de piese desenate.

Materiale componente ale lucrării

Pentru lucrările de zidărie de cărămidă se vor folosi


blocuri ceramice cu goluri verticale, cu fețe de
pozare șlefuite și îmbinare verticală de tip nut și
feder, destinate execuției pereților nestructurali de
compartimentare, din zidări cu protecție împotriva
penetrării apei. Blocurile ceramice se vor folosi
utilizând mortar destinar realizării zidăriilor cu
rosturi subțiri, M10Z sau M5Z.
Cărămizile trebuie să fie de forma unui paralelipiped
reptunghic, cu muchii drepte și fețe plane (cu
excepția îmbinărilor, acolo unde este cazul).
Depozitarea lor se va face în rânduri regulate, în
stive. În perioada de îngheț trebuie luate măsuri
corespunzătoare de protejare la depozitare și
transport.
Condițiile de admisibilitate, densitățile aparente și
rezistențele medii ale cărămizilor sunt cele
prevăzute in STAS 5185/1-2-86.

Caracteristici tehnice ale blocurilor ceramice:


Dimensiuni: 500mmX120mmX249mm
Masa (kg): cca. 14 kg/buc
Rezistența la compresiune (valoare medie): min 5 N/mm2
Conductivitate termică: 0.3 W/mK
Densitate aparentă: cca. 800 kg/m3
Clasa de reacție la foc: A1
Livrare (bucăți/palet înfoliat): 100 buc/palet
Necesar de cărămizi/m2 de zidărie: 8 buc/ m2
Necesar de cărămizi/m3 de zidărie: 67 buc/ m3
Consum de mortar: 1.00 (l/m2 zidărie)

Mortarele folosite la executarea lucrărilor vor fi mortare de zidărie și mortare de tencuială.


Condițiile tehnice de calitate ale mortarelor se referă la consistența și densitatea aparentă, tendința de segregare,
capacitatea de reținere a apei, rezistența la compresiune și la îngheț-dezgheț, adeziunea la suport, contracție
și conținut de material nemărunțit. Prescripțiile pentru verificarea calității mortarelor sunt prevăzute în STAS
1030-85.
Pentru realizarea prevederilor constructive este necesară respectarea prescripțiilor din „Instrucțiuni tehnice privind
compoziția și prepararea mortarelor de zidărie și tencuială”, C17-82.
Durata maximă de transport trebuie astfel apreciată încât transportul și punerea în lucrare a mortarului să se facă
în maxim 10 ore de la preparare în cazul mortarelor de ciment-var fără întârzietor și în maxim 16 ore în cazul
mortarelor cu întârzietor.

Alcătuirea zidăriilor

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
33/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
Pentru realziarea pereților prevăzuți a fi executați din zidărie de cărămidă se vor utiliza blocuri așezate pe lat, în
rânduri orizontale și pararele. Pentru realizarea țeserii la colțuri, ramificații, intersecții și margini de goluri se
prevăd fracțiuni de cărămizi de dimensiuni mai mici decât cele curente care pot fi obținute prin tăiere.
Se vor respecta prescripțiile privind țeserea zidăriei, grosimea rosturilor orizontale și verticale, legăturile de
zidărie la colțuri și legăturile la ramificațiile zidurilor, prevăzute în STAS 10109/0-82, STAS 10109/1-82.
Condițiile de calitate și verificările calității lucrărilor de zidărie sunt cele precizate în STAS 10109/1-82 și în
„Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și de instalații aferente”, indicativ C56-85.
Verificarea calității zidăriilor se face pe tot parcursul execuției acestora conform cap. 4 din C56-85, de către
șeful de echipă și maistru, iar la lucrări ascunse și de ajutorul șefului de șantier și reprezentantul beneficiarului.
La executarea lucrărilor pe timp friguros se vor lua măsurile prevăzute în „Normativ pentru realizarea pe
timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente indicativ C16-84.
Etape de realizare:
 curățatarea stratului de bază
 prepararea mortarului
 așezarea mortarului de poză. Se nivelează și începe zidirea (cu țeserea rosturilor). Blocurile de zidărie se
udă bine cu apă înainte de punerea în operă (în special pe periada de timp călduros)
 poziționarea elementelor de zidărie cu interspații pentru rosturile verticale
 aplicarea mortarului în rosturile verticale
 așezarea mortarului în rostul orizontale
 plasarea fiecărui bloc de zidărie prin presare, peste mortar. Surplusul de mortar se curăță cu mistria
 reluarea ultimelor 4 etape
După realizarea primelor rânduri pentru verificarea orizontalității și verticalității zidăriei, se amplasează la
capetele peretelui câteva blocuri ca repere de colț, între care se întind apoi sfori pentru marcarea traseului fiecărui
rân de cărămizi. Se verifică orizontalitatea fiecărui rând.
Atenție! Nu este admisă întreruprerea executării zidăriei după amplasarea stratului de mortar orizontale
(care se întărește și nu mai asigură aderența următorului rând de cărămizi).
Rosturile trebuie umplute pe toată lungimea lor, iar în cazul în care zidăria urmează să fie tencuită rosturile
se lasă neumplute pe o adâncime de 1-1.5 cm de la fața exterioară pentru ca tencuiala să adere mai bine pe
suprafață.

Standarde, normative și prescripții ce trebuie respectate


STAS 5185/1-2-86 – Cărămizi și blocuri cu goluri verticale
C 17-82 – Instrucțiuni tehnice privind compoziția și prepararea mortarelor de zidărie și tencuială
STAS 1030-85 – Mortare obișnuite pentru zidărie și tencuială
STAS 2634-80 – Mortare obișnuite pentru zidărie și tencuială. Metode de verificare
STAS 10109/0-82 – Lucrări de zidărie. Alcătuire și date constructive
STAS 10109/1-82 – Lucrări de zidărie. Calculul și alcătuirea elementelor
STAS 10109-82 – Lucrări de zidărie. Condiții de recepționare a lucrărilor
C56-85 – Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și de instalații aferente
P 2-85 – Normativ privind alcătuirea, calculul și executarea structurilor de zidărie

2.9. BUIANDRUGI PREFABRIC ATI


Buiandrugii propuși spre implementare în proiect sunt elemente prefabricate din beton armat
precomprimat. Dimensiunea elementului: 120mmX65mm – L=0.75m…3.00 m, modulate la 25 cm.
Învelișul ceramic asigură reducerea punților termice precum și o suprafață de finisaj ceramică, integrată în
sistemul complet de zidărie.
Buiandrugii se montează prin rezemare directă pe zidărie (perete), deasupra golurilor prevăzute (uși,
ferestre, etc), orizontal, pe latura de 120 mm.
Lungimea de așezare: minimum 25 cm pe fiecare reazem.
Elementele se așează pe reazeme, de regulă pe blocuri ceramice întregi, pe un pat de mortar, în grosime
de 1,2 cm.
Spațiile dintre buiandrugi se rostuiesc cu mortar de zidărie și grosime de cca 1.0 cm.

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
34/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
Nu necesită cofraje, iar sprijinirile provizorii cu popi sunt necesare doar pentru deschideri > 1,0 m, la
intervale maxime de 1,0 m. În aceste situații, sprijinirile se vor menține până la întărirea zidăriei sau a suprabetonării
de deasupra buiandrugilor.
Spațiul de deasupra buiandrugilor se va soluționa prin suprazidire sau suprabetonare armată, conform
proiectului.
Se interzice găurirea, spargerea, dăltuirea sau tăierea
buiandrugilor prefabricați. Prinderea eventualelor elemente de
ancadrament a golului se poate face prin accesorii metalice (bride,
șuruburi cu diblu etc.) fixate corespunzător în rostul de mortar
dintre buiandrugi precum și în elementele de zidărie ale celorlalte
laturi ale golului prevăzut (verticale și orizontale).

2.10. PLACARE CU PIATRĂ NA TURALĂ

La exteriorul clădirii se regăsește o platformă exterioară, compusă din


rampe, trepte și jardiniere, care va fi placată cu piatră naturală.
Se vor livra produse ale căror parametri de performanță sunt descriși în
certificatul de conformitate sau în agrementul tehnic emis in conformitate cu
legea 10 din 1995 privind calitatea in constructii, legea nr. 608 din 2001 privind
evaluarea conformitatii produselor (republicare), HG 622 din 2004 privind
stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si
HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii.

Activitatile trebuie sa fie in concordanta cu:


• STAS 708/1-91 Ceramică fină de menaj și decorativă. Încercări fizice.
• STAS 2560/1-83 Pardoseli din piatră naturală sau artificială. Elemente geometrice.
• STAS 2560/3-84 Pardoseli din piatră naturală sau artificală. Reguli și metode de verificare.
• STAS 3430-82 Pardoseli. Clasificare.
• STAS 10265-75 Toleranțe în construcții. Caltiatea suprafețelor finisate. Termeni și noțiuni de bază.
• SR 13150:1993 Produse pentru pardoseli. Determinarea rugurozității.
• SR EN 30012-1:1995 Condiții de asigurare a calității pentru echipamentul de măsurare.
Partea 1: Sistemul de confirmare metrică pentru echipamentul de măsurare.
• Normativ cadru privind detalierea conținutul cerințelor stabilite prin Legea 10-95
• NP 068: 2003 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de
siguranță în exploatare.
• P118: 1999 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor.
• Normative si instructiuni-cadru in vigoare de securitate si sanatate in munca aplicabile in timpul
construcției.
Se angajează un montator experimentat care a îndeplinit cu succes montări similare în ce pirvește materialul,
desgnul și limitele indicate de proiect.

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
35/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
Se furnizează și se depozitează în recipienți originali cu sigiliile nerupte și etichetele intacte până la începerea
folosirii.
Se previne deteriorarea sau contaminarea materialelor de către apă, ger, materii străine și alte cauze.

Examinarea
Se examinează substraturile și aria unde plăcile vor fi instalate, în prezența instalatorului, pentru concordanța
cu cerințele de toleranță în instalare și alte condiții care ar afecta performanța plăcilor instalate.
Se verifică faptul că substraturile pentru fixarea plăcilor sunt dure, uscate, curate și fără grăsimi, ceară sau
alte împurități.
Se verifică faptul că instalare grundurilor, ancorelor, cadrelor îngropate, unităților electrice și mecanice și a
unităților similare localizate în spatele plăcilor au fost realizate înainte de instalarea plăcilor.
Nu se începe instalarea până când condițiile nesatisfăcătoare nu au fost corectate.

Pregătirea
Stratul de acoperire temporar instalat la fața locului: acolo unde este indicat necesar pentru a se preveni
adeziunea sau pătarea suprafețelor de plăci de către grund. Suprafețele expuse vor fi protejate împotriva aderenței
mortarului sau grundului printr-un strat provizoriu cu o substanță de protecție temporară, avându-se grijă să nu se
realizeze și pe suprafețele neexpuse.
Suprafața ce urmează a fi placată trebuie să fie stabilă, uscată și curățată. Piatra nu se poate monta pe o
suprafață lucioasă și netedă, aceasta trebuie șlefuită cu hârtie abrazivă pentru o aderență bună a adezivului.
Adezivul trebuie aplicat uniform pe suprafața întregii plăci, astfel încât atunci când aceasta este presată, adezivul
în exces să curgă de sub placă.
Se recomandă folosirea unui adeziv pentru piatră naturală care să fie elastic și rezistent la îngheț. Se aplică
pe spatele plăcii un strat de 4-6 mm de adeziv după care placa se lipește respectiv se păstrează pe perete până la
întărirea adezivului astfel încât acesta să susțină placa, împiedicând căderea acesteia.
După montare, adezivul în exces trebuie atent întepărtat de pe placă, cu ajutorul unei pensule.
Locul unde au fost montate plăcile trebuie ferit de ploaie până la uscarea completă a adezivului.
Plăcile trebuie protejate de ploaie cu minim 24 de ore înainte de montarea lor.
Plăcile trebuie montate la temperaturi cuprinse între 5 C ̊ și 25 C
̊ .
Este recomandat ca montajul plăcilor să fie făcut din pachete diferite, pentru a uniformiza eventualele
diferențe de culori din pachete. Aceste diferențe de culori sunt rezultatul unui proces tehnologic ce dorește a oferi
o imitație perfectă a pietrei naturale, cu diferențe de culoare și dimensiuni diferite.
Este obligatorie aplicarea unui lichid hirofug sau lac pentru piatră naturală după montarea plăcilor.

Măsuri de precauție
Plăcile din piatră naturală sunt deseori împachetate în lăzi foarte strâns, fiind umede în momentul producerii
și al ambalării și pot avea urme de murdărie datorită diferitelor procese de finisare la care au fost supuse.
Prin urmare se recomandă ca plăcile din piatră naturală să fie spălate, fie cu apă curată fie cu o soluție de
curățare profesionistă și lăsate să se usuce complet înainte de instalare. Pe măsură ce se usucă se deschid la culoare.
Plăcile trebuie să fie uscate înainte de instalare pentru ca orice plăci cu mici defecțiuni să fie plasate în zone
cu vizibilitate redusă sau folosite pentru tăiere. În momentul instalării este necesară verificarea faptului că plăcile
din piatră naturală sunt amestecate pentru a asigura consistența în instalare și montare, dacă există astfel de
variații. Acest lucru presupune deschiderea lăzilor și paleților din materialul livrat înainte de montare.

Adezivul
Este necesară fixarea plăcilor cu un adeziv flexibil, pentru spații cu umiditate crescută. Culoarea adezivului
este aleasă în concordanță cu culoarea pietrei și a chitului folosit.
Adezivul se amestecă conform instrucțiunilor produsului, adăugându-se pudra în apă curată și amestecându-
se pâna la obținerea unei consistențe fine. Mortarul adeziv se întinde pe suprafața suport cu ajutorul unei mistrii
canelate. În cazul plăcilor de dimensiuni mari, adezivul se va aplica atât pe suprafața suport cât și pe placă. Plăcile
se fixează pe suprafața de contact prin apăsare manuală până la obținrea unei suprafețe plane.
Se va lucra pe zone reduse și se vor îndepărta orice urme de adeziv care s-a uscat sau care „se cicatrizează”.
Este necesar ca adezivul să fie perfect lipit de placă și de asemenea să nu existe goluri pe suprafața plăcii. Orice
S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania
RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
36/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
urme de adeziv sunt îndepărtate cu un burete umed înainte ca acestea să se întărească. Dacă adezivul se va usca
pe suprafața plăcii acesta va fi greu de îndepărtat. A nu se călca pe suprafața plăcilor înainte de fixarea acestora,
acest lucru având o durată de timp de minim 3-4 ore.

Chituirea
Se va folosi chit pe bază de ciment. Rosturile vor fi de 3-5 mm. Rosturile trebuie curățate de praf și de adezivul
întărit în grosimea plăcilor. Înainte de rostuire se va aștepta 24 de ore de la placarea pietrei.
Substanța se aplică în rețeaua deschisă de rosturi cu drișca de cauciuc sau lama de cauciuc pentru rostuit,
până la umplerea completă a acestora. Surplusul de material se înlătură cu drișca cu burete umezit. Rosturile trebuie
să aibă minim 3.00 mm pentru a perimte mișcarea plăcilor.
Orice murdărie de chit de pe suprafața plăcilor trebuie îndepărtate ca parte a procesului de chituire. Este
necesară spălarea imediată cu o soluție de curățare potrivită după chituire, dar înainte de impermeabilizare.

2.11. TÂMPLĂRII
Corespondeța cu proiectul tehnic – acest capitol din caietul de sarcini se va citi împreună cu următoarele
piese:
-Planuri (A....)
-Fațade (A….)
-Secțiuni (A....)
-Detalii (A....)
-Tablou de tâmplărie (A...)

Materiale și produse

Fereastră cu tâmplărie PVC albă


Material tâmplărie: PVC, culoare albă
Sticla: tip termopan, 3 foi de sticlă
Glafuri: exterior aluminiu culoare albă, interior PVC culoare albă
Picurător: da

 Adâncimea de construcție: 76 mm
 Nivele de etanșare: 2
 Număr de garnituri: 2
 Izolare termică optimă și protecție fonică
 Grad ridicat de securitate
 Rezitență la intemperii
 Suprafețe ușor de curățat și ușurință în îngrijire
 Cerceavea semicoplanară
 Armături în formă de U sau rectangulare
 Protecție împotriva zgomotului: până la 47 dB
 Tip sticlă: vitraj cu argon, 24 mm sau tripan 40 mm
 Profile ecologice: da
 Certificate greenline: nu
 Coeficient de transfer termic: K=1.1 W/mpK

Ușă cu tâmplărie PVC albă


S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania
RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
37/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
Material tâmplărie: PVC, culoare albă
Sticla: tip termopan, 3 foi de sticlă

 Adâncimea de construcție:70 mm
 Nivel de etanjare: 3
 Design clasic cu muchii rotunjite
 Coeficient de izolare termică 1,0W/mpK
 Grosimea pereților exteriori: 3 mm – Clasa A
conform standardului european SR EN 12608
 Înălțimea combinației de profile 99-176 mm
 Rigidizări din oțel zincat conform prescripțiilor
VEKA privind armăturile, minimum 1,5 mm

Ușă de interior albă fără falț

o Ușă de interior albă fără falț


o Miezul canatului este din fagure de stabilizare sau placă din PAL perforat consolidată
în interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar). Rama şi miezul foilor de
uşă sunt acoperite pe ambele feţe cu plăci de HDF.

Caracteristici tehnice
o Balamale: Standard cu știft (două)
o Închidere: Broască cu cheie simplă
o Toc System: Elegance
o Ușile de interior vor fi comandate în conformitate cu tabloul de tâmplărie din piesele
desenate ale proiectului tehnic, cu respectarea dimensiunilor, modelului, a
deschiderilor (stânga, dreapta)

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
38/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
3. PARDOSELI

3.1. STRAT SUPPORT

Prevederi generale
Pereţii adiacenţi şapei, trebuie tencuiţi până la planşeu, înainte de aşezarea termoizolaţiei la şapele
flotante.
Înainte de începerea lucrului, trebuie închise ferestrele, uşile, sau alte goluri (cel puţin provizoriu).
În încaperile unde sunt prevăzute sifoane de pardoseală, şapa va respecta panta stabilită de 2%.
În spaţiile umede se vor aplica sub finisaj două straturi de hidroizolaţie ca protecţie împotriva umezelii.
Pe perioada execuţiei şapei trebuie ca temperatura aerului să nu coboare sub 50C. In camerele în care sunt
în funcţiune instalaţii de încălzire să nu se depăşească 150C. De asemenea, se va limita la maxim 150C, diferenta
dintre temperatura şapei şi cea a elementelor de construcţie adiacente sau a camerei.
Temperatura aerului, materialului şi a suportului în timpul punerii în operă şi a perioadei de priză, trebuie
să fie de minim +5° C.
A se evita formarea curentului în spaţiul respectiv sau acţiunea directă a razelor solare.
Uscarea rapidă a şapei nu este indicată.
În timpul execuţiei şapei şi în cursul primelor 14 zile, trebuie ca şapa să fie ferită de o uscare forţată.
Apoi se poate face o aerisire corespunzătoare (geamuri şi uşi).
Solicitarea la pas după 3 zile şi sarcini după 21 zile.
> Aplicarea şapei

Punerea în operă
Trasarea liniei de vagriz.
Montarea rostului marginal = Rost dintre şapă si elemente de construcţie adiacente. Se realizează prin
pozarea unei benzi marginale din polietilenă expandată.
Suporturile cu absorbţie neuniformă sau puternic absorbante vor fi tratate prin măsuri corespunzatoare:
udare, amorsare, etc..
Realizarea fâşiilor de ghidaj ce vor da cota finală a şapei, conform proiectului de arhitectură. Se începe cu
fâşiile de margine care se îndesesc (cca. 2 m.), în funcţie de lăţimea camerei.
Fâşiile de ghidaj nu vor avea un avans mai mare de 2,5-3 m. faţă de şapă, pentru a se asigura o înfrăţire
corespunzatoare.
Şapa, de consistenţă semiumedă, se împrăştie cu lopata între fâşiile de ghidaj (similar nisipului) şi este apoi
nivelată cu dreptarul, la cota fâşiilor de ghidaj.
Se face apoi finisarea şapei, care poate fi făcută pe măsura nivelării pas cu pas de acelaşi muncitor, sau
poate fi făcută continuu de către un muncitor ce vine în urma celor care nivelează la dreptar. Acesta finisează şapa
stând aşezat pe două măsuţe (postamente) cu picioare subţiri.

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
39/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
Finisarea constă într-o operaţie de drişcuire cu o drişcă de plastic, rugoasă, stropind eventual şapa în
prealabil, urmată de o gletuire cu o mistrie specială sau cu maşini de finisat şapa (elicoptere). Nu se adaugă ciment
la gletuire.
Suprafaţa trebuie să fie plană şi netedă (fără asperităţi, bavuri, adâncituri); sub dreptarul de 2 m. lungime
se admit cel mult două unde cu săgeata maximă de 1 mm..

Măsuri de protecţie
După finisare şapa va fi protejată împotriva uscării rapide cu rogojini umede, pânză de sac, folie etc., care
se vor stropi cu apă timp de 7 zile.
Timp de 14 zile camera va rămâne cu ferestrele şi uşile închise, pentru a se evita uscarea forţată.
După 3 zile şapa poate fi solicitată la pas iar după 21 zile încărcată (transport de materiale/depozitare, etc.).
Până la aplicarea finisajului, şapa va fi protejată de murdărire, deteriorări datorate unor acţiuni mecanice,
uscare excesivă, etc..
Măturarea şapei se face după 28 zile.

Fonoizolația sub șapă

Șapă flotantă = șapă aplicată pe un strat fono sau termoizolant ce nu se află în contact cu niciun element
de construcție.
Polistiren extrudat, caracteristici tehnice :
 valoare scazuta a conductivitatii termice pe termen lung;
 rezistenta mecanica excelenta;
 lipsa capilaritatii;
 confera rezistenta ridicata la umezeala;
 rezistenta la cicluri inghet-dezghet;
 durabilitate;
 rezistenta inalta la absorbtia apei.
Specificații tehnice :
 Conductivitate termica (W/mK): 0.0323
 Efort de compresiune la o deformaţie de 10% (kPa): CS(10/Y)400
 Rezistenta termica (m²K/W): 1.55
 Produs ignifugat: da
 Grosime (mm): 50
 Lungime (mm): 1250
 Latime (mm): 600
 Depozitare: A nu se depozita in spatii umede sau expuse la actiunea directa a razelor de soare.
 Compozitie material: material termoizolant cu celule poliedrice inchise
 Rezistenta la inghet: Da
 Rezistenta la incovoiere: 302 - 400 Kpa
 Utilizare: Interior/Exterior
 Suprafata (mp/pachet): 6
 Montaj: intr-un singur strat
 Tip suprafata suport: suprafete plane si curate: fatade cladiri, pereti interiori, grinzi stalpi si centuri din beton,
cofraje din beton

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
40/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
3.2. PARDOSEALĂ COVOR PVC

Caracteristici
Majoritatea încăperilor din proiect vor avea
ca și finisaj covorul din PVC, acesta oferind
numeroase avantaje, el fiind durabil, avand un
aspect omogen și fiind facil de întreținut, acesta
pretându-se și spațiilor în care traficul este unul de
intensitate ridicată. Acesta respectă particularitățile
tehnice regăsiste în normele de integritate aplicate
spațiilor publice, unde primează siguranța
publicului.
Suprafața covorului PVC este una
antiderapantă, rezistentă la acțiunea compușilor
chimici, antistatică și antibacteriană.

Indicații
Există două clase principale, respectiv covoarele în rolă sau în dale. Fiind vorba despre un cabinete medicale,
s-a optat pentru alegerea modelului în rolă, numărul îmbinărilor fiind unul redus pentru aceste suprafețe. Pentru
asigurarea faptului că porțiunile de covor PVC rămân sudate, se optează pentru folosirea unui material
termosudabil. Aparatele de sudură se bazează pe acțiunea aerului cald, reziduurile lăsate pe suprăfața cordonului
fiind îndepărtate.
Astfel, există siguranța că se vor respecta toate normele de igienă, șansele de proliferare a bacteriilor fiind
drastic redusă sudarea îmbinărilor.

Măsuri de precauție
Înainte de intervenție, se va studia stratul șuport (șapa), prelevându-se probe pentru determinarea gradului
de umiditate. În urma acesei probe se decide dacă este necesară sau nu aplicatea unei bariere.
Suprafața de covor PVC poate fi montată doar după ce se realizează nivelarea perfectă a șapei,
maleabilitatea și aspectul lucios al covorului relevând orice posibilă imperfecțiune omisă în cadrul procesului de
montaj.

Montaj

 Debitare, croire și lipire material


• Realizare îmbinări prin cordon de sudură termică sau îmbinare prin sudură
la rece
• Montaj covor PVC cu ridicare pe perete – Plinta se prinde pe perete cu
silicon aplicat pe spatele acesteia. Se aplică silicon și pe fața plintei și se
poziționează covorul PVC pe plintă. Marginea Covorului pvc se taie, apoi se
introduce în canalul protector al plintei. Covorul PVC se presează cu o rolă în așa
încât să adere la suprafața plintei.

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
41/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
3.3. PLACAREA CU GRESIE

Gresie ceramică - 1,2 cm.


NOTA! Lucrările de pardoseli nu pot începe decât după terminarea tuturor lucrărilor a căror efectuare
simultană sau ulterioară ar putea deteriora calitatea pardoselilor. Vor fi terminate următoarele lucrări:
• executarea instalaţiilor de scurgere a apelor pluviale;
• executarea pereţilor despărţitori şi a nişelor;
• executarea instalaţiilor, fără montarea obiectelor de instalaţii;
• executarea instalaţiilor electrice îngropate, fără montarea aparatelor;
• astuparea tuturor şanţurilor şi străpungerilor din pereţi şi planşee;
• executarea lucrărilor de învelitori, inclusiv streaşini, jgheaburi, burlane;
• montarea tocurilor uşilor şi ferestrelor;
• montarea oricăror instalaţii exterioare a căror execuţie ulterioară ar putea deteriora calitatea
pardoselilor;
• tencuielile interioare şi exterioare.
Lucrările de pardoseli şi placaje nu se vor executa sub temperatura de + 10°C!
Oprirea execuţiei lucrărilor sub temperatura de +10°C este determinată de condiţiile termoclimatice reale
existente efectiv pe şantier pe perioada realizării lucrărilor, indiferent de anotimpul în care se produc aceste
fenomene.
Calitatea materialelor şi nivelul de execuţie va fi în conformitate cu C18-83, C 70-86, C6-86, C35-82, precum
şi cu standardele şi normativele care prevăd în legătura conexă, condiţii de realizare a unei calităţi conform cu
aceste acte normative. Se va folosi gresie porţelanată de 30x60 cm., montată ţesut la % din lungimea plăci,
rezistentă la lovire, zgâriere, abraziune şi acţiunea agenţilor chimici. Produsele trebuie să fie rectificate şi
monocalibrate (norma: en 14411, anexo g, group bia, ugl, iso 13006). Produsul va avea următoarele caracteristici:
Pentru realizarea sistemelor de pardoseală, planeitatea suportului va avea următoarele abateri:
Dimensiunea abaterilor ca şi valori limită în mm. la o distanţă de măsurare îm m. până la
în 0.1 ml. 1 ml. 4 ml. 10 ml. 15 ml.
cazul în care Pardoseli gresie porţelanată 2 mm. 4 mm. 10 mm. 12 mm. 15 mm.
planeitatea
nu se încadrează în aceste valori, aceasta se corectează prin prelucrări mecanice de frezare, buceardare, şlefuire cu
piatră abrazivă, care se cuantifica separat.
Se vor utiliza adezivi de calitate destinaţi tipului de gresie ceramică (interior/exterior), recomandaţi de
furnizor. Stratul de adeziv trebuie să fie continuu si cu grosime constantă.
• Mortar adeziv pentru lipiri „felxibile". Satisface cerinţele EN 12004 şi EN 12002: clasa C2 TE. Indicat
pentru lipirea de plăci mari de ceramică, mozaic şi piatră naturală, de ex. marmură, la interior şi exterior. Suprafaşa
de contact se încadrează în grupa R10 pe scara rezistenţei la alunecare.
• Mortar adeziv pulverulent, de culoare albă, netoxic, rezistent la apă şi îngheţ, puternic aditivat, cu
întărire hidraulică, destinat lipirii „flexibile", în pat subţire sau mediu a placajelor ceramice şi a celor din piatră
naturală sau artificială. îndeplineşte cerinţele EN 12004 — clasa C2TE ca şi EN 12002-S1

Caracteristici tehnice
în condiţii normale de climă (20°C/60% umiditate)
• Necesar de apă: cca. 0,27 l/kg, adică cca. 6,75 l/sac
• Timp de aşteptare (maturare): fără
• Durata de lucrabilitate (pot life): cca. 4 ori
• Timp deschis (open time): cca. 30 minute
• Timp de ajustare (corecţie): cca. 5 minute
• Grosime strat: 3-20 mm.
• Consum material: în pat subţire, cca. 3kg/mp - în funcţie de formatul plăcilor şpaclu (cu dinţi de
3/6/10/rotunzi)
• Consum, cca. 1,5 2,5 3,5 4,5 Kg/mp
• Solicitare la pas, după min. 48 ore

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
42/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
Caracteristica Normativ Valoarea normativ Valoare recomandată
Lungime şi lăţime EN98 +/-0,6% max +-0,1%
Grosime EN98 +/-5% max +-2%
Ortogonalitate EN98 +/-0,6% max +-0,2%
Planeitate EN98 +/-0,5% max +-0,2%
Absorbţie de apă EN99 <=0,5% max +-0,1%
Rezistenţă la îndoire EN100 >=27N/mm2 61N/mm2
Rezistenţă la zgârierea suprafeţelor EN101 >=Mohs 6 Mohs 8
Rezistenţă la abraziune EN102 <=205 mm3 109mm3
Coeficientul de dilatare termică EN103 <=9 MK-1 6,3MK-1
Rezistenţă la şoc termic EN104 Nu trebuie să prezinte defecte vizibile. Rezistentă
Rezistenţă la îngheţ EN202 Nu trebuie să prezinte defecte sau zgârieturi Antiîngheţ
pe suprafaţă.
Anti-alunecare DIN51130 R-9
Culori care pierd din pigment DIN51094 Nu trebuie să prezinte variaţii de culoare. Nu prezintă variaţii de
culoare sau strălucire.
Rezistenţă chimică EN106 Nu trebuie să prezinte defecte vizibile la Rezistentă
şocuri chimice
Rezistenţă la pete EN122 Fără defecte vizibile

La interior şi exterior, la pereţi şi pardoseli, pentru montarea gresiei porţelanate, la solicitări termice şi
statice ridicate, se va folosi mortarul adeziv în grosime de 3-20 mm.. Gresia porţelanată utilizată va fi una de
calitatea I. Nu se admit plăci de gresie cu ciobituri, fisuri sau deformaţii. Nu se admit abateri de planeitate,
dimensiune sau nuanţă-culoare a pardoselii din gresie. Plăcile se vor monta cu rosturi de 2mm.. Pe conturul spaţiilor
se va executa o plintă cu înălţimea de 7 cm., tăiată din gresia de pardoseală, prevazută la partea superioară cu profil
metalic din aluminiu. Rostul dintre plintă şi pardoseală se va etanşa cu silicon.
Culoarea şi tipul placajului de gresie, cât şi profilele de trecere vor fi stabilite de comun acord cu proiectantul
şi beneficiarul. AG are obigaţia de a prezenta mostre înainte de achiziţionarea materialului ce urmează să fie
aprobate de proiectant şi beneficiar.

Documente de referinţă
• Legea 10/1995 privind calitatea in construcţii
• C 56 - 85 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente.
• C 6 - 86 Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianţă majolică şi plăci ceramice
smălţuite CESAROM
• SR EN 87/94 Plăci şi dale ceramice pentru pardoseală şi pereţi. Definiţie, clasificări, caracteristici şi
marcare.
• GP 037 - 98 Normativ privind proiectarea, execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la clădiri civile.

Pregatirea suportului
• Suportul trebuie să fie uscat, rezistent, lipsit de praf, substanţe decapante (vopsele) şi resturi de
ulei de decofrare.
• Suporturile pe bază de ciment care nu prezintă o planeitate suficientă vor fi nivelate cu mortar de
egalizare la pereţi şi cu masă de şpaclu autonivelantă în cazul pardoselilor (neplaneitatea admisă la dreptar de 2,5
m. este de 4mm.).
• In funcţie de climatul hidric al încăperii se vor realiza lucrări de hidroizolare înaintea aplicării
placajului ceramic.
• Se vor executa lucrările a căror realizare ulterioară ar putea produce degradarea placajelor.
• Se vor monta elementele înglobate.
• înainte de începerea lucrărilor se va verifica dacă suprafeţele suport au atins umiditatea de regim
conform Normativ C 6 -86.

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
43/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
• Se vor respecta timpii de uscare pentru şape (3% umiditate). Pentru beton se va avea în vedere
perioada de consumare a contracţiilor (3 luni).
Amorsarea suportului
• Grund rapid, fără solvenţi, special pentru suporturi neabsorbante, pentru interior şi exterior,
pardoseli şi pereţi.
• La suporturile absorbante se foloseşte diluat cu apă în proporţie de 1:1.
• După aplicare, se obţine o suprafaţă rugoasă.
• Consum: 1 kg pentru cca. 6 - 10 m2, în funcţie de rugozitatea suportului.
• Condiţii de calitate şi abateri maxime admise pentru stratul suport conform Normativ C 56 - 85.
Executarea propriu-zisă a lucrărilor
• Executarea lucrărilor se va efectua în concordanţă cu prevederile fişelor tehnologice.
• Se vor folosi materiale corespunzătoare gradului de absorbţie al placajelor, astfel:
Gradul de absorbţie al placajului ceramic Lipire Chituire
< 0,5% Mortar adeziv flexibil Chit flexibil pentru rosturi

Prelucrare
• Adezivi: Se amestecă manual sau cu un malaxor (max. 1000 rotaţii/min.) sacul de 25 kg. cu 7,5 - 8
l. de apă, până la omogenizare. După cca. 15 minute, timp de maturare, adezivul se amestecă din nou (mortarul
obţinut nu se va amesteca cu ciment sau nisip).
• Aderenţa în zona de contact placă - mortar va fi de min. 65% - interior şi min. 90% - exterior.
• Pentru placajele de la terase sau piscine se va aplica obligatoriu un strat de mortar si pe spatele
placilor (procedeul Buttering-floating).
• Chituri: Similar cu adezivii, necesarul de apa fiind de 0,2l/kg la chitul flexibil si 0,3 l/kg la chiturile:
alb, gri si colorat.
• Aplicare mortar: Mortarul adeziv se aplică cu o grosime uniformă pe suport, se striază cu şpaclul cu
dinţi la cca. 45 grade faţă de suport. Suprafaţa de contact între mortarul adeziv şi placa ceramică (gradul de
acoperire) va fi de cel puţin 65% la interior şi 90% la exterior.
• Unelte recomandate:
o Malaxor electric cu turaţie mică; un vas potrivit de amestecare; mistrie; un burete;
o şpaclu dinţat 4 mm. - la lipirea plăcuţelor de mozaic o şpaclu dinţat 6 şi 8 mm. - la lipirea de plăci cu dosul
neted o şpaclu dinţat 10x10 mm. - la lipirea de plăci cu dosul profilat o şpaclu dinţat cu dinţi rotunjiţi - lipire fără
goluri.
• Timpul de uscare neacoperit de 30 minute va fi respectat în mod obligatoriu. Prelucrarea sub
influenţa directă a razelor solare scurtează timpul de uscare. In cazul depăşirii timpului de uscare neacoperită,
mortarul va fi îndepartat.
• Aplicare chit: Chiturile se introduc în rosturi cu şpaclul de cauciuc, diagonal pe rost. In funcţie de
tipul placajului ceramic (faianţă, plăci ceramice), după cca. 5 -15 minute de la introducerea chitului, suprafaţa va fi
spalată cu apă cu un burete moale. După apariţia peliculei de ciment pe plăcile ceramice, aceasta va fi îndepărtată
prin repetarea spălării.

Recomandări
• La placarea unor suprafeţe mai mari de 9 m2 la exterior sau 25 m2 la interior, se recomandă
executarea unor rosturi de dilataţie care se vor închide cu un material elastic (Silikon Fugendichtung) sau se vor
introduce profile de dilataţie (Dehnfugenprofil).
• Toate indicaţiile cu privire la consumuri sunt orientative (în condiţii normale), consumurile reale
putând varia în funcţie de natura şi calitatea suportului.

Abateri admisibile
Nr. crt. Caracteristică tehnică verificată Prevederi normative Abatere maximă admisă
1. Deviere de la planeitate şi verticalitate a suprafeţei placajului Măsurare dreptar de 1,2 m.
Max. 2 mm.
2. Devierea rostului dintre plăci Măsurare dreptar de 1,2 m. Max. 1 mm. la o placă
3. Porţiuni neumplute în rosturi vizual Nu se admit
S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania
RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
44/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
4. Ondulări în plan vertical şi orizontal Măsurare dreptar de 2 m. Max. 2 mm.

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
45/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
4. ÎNVELITORI

4.1. TIP ȘARPANTĂ

LUCRĂRI DE DEMOLĂRI ACOPERIŞURI


 demolarea învelitorii se va face fără a afecta rezistenţa construcţiei şi fără a periclita continuarea demolării
(dacă este cazul);
 demolarea se va face respectând ordinea logică a operaţiunilor, pornind de la partea superioară (atic),
începând cu demontarea accesoriilor, continuând cu învelitorile propriu-zise, dinspre exterior către interiorul
construcţiei;
 se interzice supraîncărcarea planşeului de sub învelitoare prin aglomerarea materialelor demontate;
 evacuarea materialelor se va face în aşa fel ca să nu se producă pe cât posibil degradarea lor, folosindu-se
pentru aceasta jgheaburi, palete, containere, precum si dispozitive si utilaje corespunzătoare;
 materialele recuperate se sortează, se recondiţionează şi se depozitează corespunzător;
 demontarea copertinelor, paziilor, şorţurilor, racordărilor etc. din tablă va începe cu desfacerea dispozitivelor
mecanice de fixare (cuie bătute în dibluri, bolţuri împuşcate, copci şi sârme) fără a afecta integritatea
elementului de tinichigerie şi a învelitorii respective;

LUCRĂRI DE REFACERE ACOPERIŞURI


 executarea învelitorii şi a şarpantei se va face fără a afecta rezistenţa construcţiei;
 se interzice supraîncărcarea planşeului de sub învelitoare prin aglomerarea materialelor folosite;
 montarea jgheaburilor din tablă Lindab se va efectua prin îndoirea clemelor din capetele cârligelor de fixare
, pe tronsoane manipulabile;
 montarea copertinelor , paziilor, şorţurilor, racordărilor etc. din tablă va începe cu montarea dispozitivelor
mecanice de fixare (cuie bătute în dibluri, bolţuri împuşcate, copci şi sârme), fără a afecta integritatea
elementului de tinichigerie şi a învelitorii respective;
 ţiglele montate pe un singur rând de şipci se vor monta cu mâna, de la coamă spre streaşină, eventual
legându-se cu sârme ţiglele de la streaşină şi margini;
 ordinea de montare este următoarea: cosoroabele, căpriorii, panele, contravântuirile, fermele (grinzi şi popi);
 executarea noii învelitorii din ţiglă profilată cu ignifugarea materialelor din lemn;
 montarea burlanelor noi din tablă zincată cu secţiune circulară;
 materialele grele şi / sau incomode se vor manipula pe verticală cu ajutorul unei automacarale de 15 tf;
 materialul mărunt (molozul, ) se va evacua cu ajutorul unor jgheaburi din lemn;
 toate materialele refolosibile se vor curăţa şi stivui într-un loc special amenajat după care se vor evacua cu
mijloace auto la depozitul stabilit de către beneficiar;
 molozul va fi evacut cu mijloace auto în locuri special amenajate stabilite de către primărie, constructorul
urmând să obţină o autorizaţie legală în acest sens.

LUCRĂRI DE IGNIFUGARE ŞARPANTE

Ignifugarea este un procedeu de tratare cu produse ignifuge a materialelor şi produselor combustibile din
lemn sau pe bază de lemn, precum şi a celor textile utilizate în construcţii.
Obiectul acestui proiect tehnic îl constituie ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din care este
alcătuit acoperişul de tip şarpantă al unei clădiri, precum şi învelitoarea sa:
 elemente de rezistenţă (căpriori, pane, cosoroabe, cleşti, popi etc.), în funcţie de modul de alcătuire al
acoperişului;
 elemente de izolaţie şi etanşeitate (astereală, panouri din PAL, şipci de lemn etc.)
Necesitatea ignifugării materialelor combustibile utilizate în construcţii se stabileşte în funcţie de
importanţa şi vulnerabilitatea construcţiei şi condiţiile de combustibilitate normate. Ignifugarea materialelor şi
produselor combustibile se realizează în scopul măririi gradului de rezistenţă la foc a construcţiei şi a elementelor
S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania
RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
46/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
componente, precum şi pentru reducerea combustibilităţii materialelor şi elementelor de construcţii, întârziind în
caz de incendiu, propagarea focului şi a fumului.

Produsele de ignifugare, denumite în continuare produse ignifuge, se aplică:


 pe suprafaţă (vopsele cu medii de dispersie solvent, apă, etc.; vopsele termospumante; structuri de
termoprotecţie - grund şi vopsea);
 în profunzime, prin impregnare (soluţii de ignifugare prin impregnare).

Aria efectiv ignifugată a acoperişului de tip şarpantă reprezintă suprafaţa reală a elementelor componente
ale acoperişului. (elemente de rezistenţă, izolaţie şi etanşeitate etc.)

La acoperişul de tip şarpantă deja existent al unei clădiri se recomandă a se efectua ignifugarea materialelor,
periodic, la expirarea perioadei de menţinere a calităţii lucrării de ignifugare specificată de producător.
La construcţiile noi, la modificarea sau schimbarea destinaţiei sau a condiţiilor de utilizare a clădirilor
existente (atunci când se modifică acoperişul existent în acoperiş de tip şarpantă) se recomandă a se efectua
ignifugarea materialelor şi a produselor combustibile.
Ignifugarea nu se recomandă la materialele combustibile care sunt în contact permanent cu atmosfera
umedă (peste 70% umiditate).
Nu se ignifughează construcţiile cu destinaţie incompatibilă cu substanţe ignifuge (depozite de cereale,
produse alimentare în vrac, etc.)
Părţile neaparente elementelor de construcţie, care nu sunt accesibile decât prin demontarea sau
desfacerea elementelor de construcţie respective, se vor reignifuga odată cu reparaţiile elementelor respective,
indiferent de durata de menţinere a calităţii lucrării de ignifugare.
Ignifugarea materialelor combustibile ale monumentelor istorice sau de arhitectură se stabileşte, de la caz
la caz, de proiectant şi comisia monumentelor istorice.

Obligativitatea ignifugării clădirilor reiese din prevederile art. 49 al Normelor Generale de Apărare
Împotriva Incendiilor aprobate cu Ordinul nr. 775 din 28.07.1999 ale Ministerului de Interne, precum şi art. 552.
1064 ale Normelor de Prevenire şi Stingere pentru unităţile Ministerului Transporturilor, aprobate cu Ordinul nr. 12
din 08.12.1999 al M.T.T.C.
Pentru ignifugarea materialelor şi elementelor de construcţii combustibile este obligatoriu utilizarea numai
a produselor avizate de Comandamentul Trupelor de Pompieri şi, după caz, cu agrement tehnic.
Produsele ignifuge vor fi avizate de Ministerul Sănătăţii asupra toxicităţii.
Producătorii şi, după caz, furnizorii produselor ignifuge sunt obligaţi să livreze numai produse
corespunzătoare standardului de firmă sau normei interne şi să obţină avizul Comandamentului Trupelor de
Pompieri şi agrementul tehnic pentru produsele noi sau modificări ale caracteristicilor produselor existente.
După tratarea cu produse ignifuge a lemnului, materialelor şi produselor pe bază de lemn (plăci din aşchii
de lemn, plăci din fibre de lemn, etc.), trebuie să se reducă posibilitatea acestora de a se aprinde uşor şi a arde în
continuare.
Întrucât prin ignifugare se întârzie aprinderea materialelor combustibile, dar nu se elimină posibilităţile de
ardere a materialelor protejate, pot fi luate şi alte măsuri de protecţie contra incendiilor.
Lucrările de ignifugare vor fi executate de personal instruit şi atestat în acest scop, cu respectarea strictă a
instrucţiunilor de utilizare elaborate de Producător (Furnizor) referitoare la tehnologia de aplicare, consum specific
etc.
La prepararea şi aplicarea produselor ignifuge se vor respecta regulile şi măsurile specifice de prevenire şi
stingere a incendiilor şi de protecţia muncii la înălţime prevăzute în normele republicane de tehnica securităţii
muncii.
Pregătirea suprafeţelor în vederea aplicării produselor ignifuge de suprafaţă are în vedere:

 curăţirea suprafeţelor (de praf, noroi, var, vopsea sau impurităţi, inclusiv protecţii ignifuge anterioare), prin
periere, răzuire, etc.;
S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania
RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
47/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
 chituirea cu masa de şpaclu (realizată din produsul ignifug respectiv şi praf de cretă);

Pentru ignifugarea prin impregnare, materialul lemnos trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 să fie decojit (să nu aibă la suprafaţă coajă);
 să nu fie tratat în profunzime sau la suprafaţă cu substanţe chimice care să împiedice pătrunderea
produsului ignifug în masa materialului;

Pentru asigurarea unei bune protecţii, umiditatea materialului înainte de ignifugarea nu va depăşi 18% în
cazul protecţiei de suprafaţă cu produse ignifuge şi 25% în cazul ignifugării în profunzime prin impregnare.
Pentru fiecare tip de material ignifugat Antreprenorul (Firma Executantă) va răspunde de selectarea
proporţiilor pentru prepararea soluţiilor de ignifugare. Antreprenorul (Firma Executantă) răspunde de respectarea
condiţiilor impuse de Furnizor privind livrarea , păstrarea, prepararea şi aplicarea soluţiilor de ignifugare.

La alegerea produselor ignifuge şi a procedeelor de ignifugare se au în vedere:


 esenţa materialului şi particularităţile de impregnare ale acestuia;
 compoziţia ultimului strat ignifug, în cazul în care materialul de ignifugare a mai fost tratat prin ignifugare;
 condiţiile specifice în care este utilizat materialul (în interior sau exterior);
 dispunerea vizibilă sau nevizibilă a materialului, precum şi rolul acestuia în construcţii (de rezistenţă, finisaj,
decorativ, etc.).

Lucrările de ignifugare se execută în spaţii în care se asigură temperatura de minim + 100C.


Produsele ignifuge pe bază de apă nu se aplică în cazul suprafeţelor pe care au loc condensări sau suprafeţe
ce nu sunt ferite de precipitaţii, care necesită să fie spălate periodic. În aceste cazuri, se pot folosi produse ignifuge
de impregnare solubile în apă, dacă suprafeţele respective sunt protejate prin finisări peliculogene (vopsele,
emailuri, etc.) rezistente la apă.
Aplicarea produselor ignifuge pe suprafaţă se face numai după prelucrarea definitivă a elementelor de
construcţie, nefiind admise ulterior nici un fel de prelucrări care să îndepărteze stratul ignifug de la suprafaţă
(rindeluire, secţionare, cioplire, despicare etc.).
Aplicarea produselor ignifuge pe suprafaţă poate fi făcută atât asupra produselor înainte de montare, cât şi
asupra construcţiei deja executate. În primul caz, deteriorările ignifuge provocate prin manipulare vor fi rectificate
prin tratarea suplimentară a suprafeţelor după montare, iar în al doilea rând este recomandabil a se aplica
ignifugarea pe măsura realizării lucrărilor, pentru a se asigura o acoperire cât mai completă a întregii suprafeţe
lemnoase care intră în construcţie.
Ignifugarea prin impregnare se realizează pe lemnul fasonat în dimensiunile de utilizare. În cazul în care pe
şantier, la montaj, apare necesitatea unor mici prelucrări, zonele respective vor fi reignifugate cu acelaşi produs,
aplicat cu pensula până la realizarea consumului specific stabilit de producător.
Operaţia de ignifugare prin impregnare se execută numai în instalaţii speciale.
Utilizarea în producţie a materialului lemnos ignifugat prin impregnare se face după uscarea acestuia în
condiţiile de montarea în construcţie.
La expirarea perioadei specificate de producător pentru menţinerea calităţii în timp a ignifugării (de
suprafaţă, prin impregnare) este obligatorie reignifugarea întregii suprafeţe protejate anterior.

Calitatea lucrărilor de ignifugare este condiţionată de respectarea strictă a tehnologiei de aplicare a


produsului şi a consumului specific, stabilite de producător.
În cazul produselor ignifuge la care se utilizează aplicarea a două sau mai multe componente se vor respecta
consumurile specifice pentru fiecare componentă în parte.

Consumul de produs ignifug se determină în funcţie de suprafaţa totală desfăşurată a elementelor de


construire ce urmează să fie tratate ignifug, ţinând seama şi de pierderi, care la aplicarea cu pensula pot fi până la
5%, iar la stropire până la 20%.
a) Ignifugarea de suprafaţă
Aplicarea produselor ignifuge de suprafaţă se face conform prevederilor din STAS 9302/4.
S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania
RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
48/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
Aplicarea produselor ignifuge de suprafaţă se poate face cu pensula sau prin pulverizare.
Aparatele utilizate pentru pulverizare sunt de tipul Vermorel, Calimax sau pistol de pulverizare.
Produsele ignifuge de suprafaţă se aplică strict în conformitate cu instrucţiunile producătorului, în straturile
stabilite, respectând intervalele de timp de uscare.
b) Ignifugarea prin impregnare
Protecţia prin ignifugare în profunzime a lemnului prin impregnare se realizează prin unul din următoarele
procedee:
 la presiuni diferite de cea atmosferică, conform SR 9302 - 2;
 la presiune atmosferică, conform STAS 9302/3;

Ignifugarea elementelor de lemn se realizează după cum urmează:


 stropirea materialului lemnos cu soluţie tip “A” de silicat de sodiu cu ajutorul unui vermorel sau pistol de
stropit (rosturile şi crăpăturile se vor da cu pensula cu aceiaşi soluţie);
 după uscarea primului strat (circa 24-48 ore) se repeta prima operaţiune tot cu soluţie tip “A”;
 pe stratul încă umed se va executa chituirea rosturilor şi crăpăturilor cu chit de silicat de sodiu;
 după uscarea celui de-al doilea strat se va spoii cu lapte de var bine diluat;
 după uscarea spoielii se vor aplica două straturi de soluţie tip “B” cu un interval de uscare de circa 24-48 ore;
 vopsirea ignifugă trebuie executată în spaţii în care se asigură o temperatură minimă de 50 C şi o umiditate
relativă de maximum 70 %;
 aplicarea straturilor ce formează ignifugarea se execută doar după prelucrarea definitivă a elementelor ce
alcătuiesc şarpanta, nefiind admise ulterior nici un fel de prelucrare care să îndepărteze stratul ignifug
(rindeluire, secţionare, cioplire, etc.)

NOTĂ : Prezentele recomandări sunt obligatorii şi cu caracter general, conducătorul tehnic al lucrării
împreună cu beneficiarul şi dacă este cazul şi proiectantul vor lua măsuri specifice impuse de situaţia din teren
(aceste recomandări se vor complecta cu toate prevederile prevăzute în standardele şi normativele în vigoare).

Produsele ignifuge se livrează de către producător în ambalaje închise etanş, conform standardului de firmă
sau normei interne.
Ambalajele vor purta etichete pe care se vor specifica: denumirea şi adresa producătorului, denumirea
produsului, standardul de firmă sau normă internă, lotul, data fabricaţiei, termenul de garanţie, masa netă.
La livrare se vor pune la dispoziţia beneficiarului certificatul de calitate şi instrucţiunile de aplicare a
produsului.
Transportul produselor ignifuge pe bază de apă se face fără ca temperatura să coboare sub 50C, iar a celor
pe bază de solvent, neexpuse surselor de radiaţie termică. Produsele vor fi protejate contra apei.
Pentru recepţia produselor ignifuge se vor verifica condiţiile de admisibilitate prevăzute de standardele de
firmă sau normele interne.
Înainte de recepţie se va verifica integritatea ambalajelor.
Produsele ignifuge se păstrează închise etanş, până la întrebuinţare, în ambalajele originale ale
producătorului.
Produsele ignifuge se păstrează în locuri ferite de ploaie sau de acţiunea directă a soarelui, precum şi de
îngheţ, la o temperatură de +50C…+300C, de preferinţă în magazii uscate.
Soluţiile ignifuge se livrează gata preparate de producător. Cu avizul producătorului, acestea pot fi
preparate şi la locul de utilizare, de cel care le aplică.

Firma executantă a lucrărilor de ignifugare este obligată să certifice calitatea ignifugării executate prin
buletine de încercare eliberate de laboratoare autorizate.
Firma executantă va executa un perete etalon pentru a demonstra eficienţa ignifugării executate.
Firma executantă va prezenta date catalog ale fabricantului pentru materialele folosite la ignifugare.
Firma executantă va prezenta Beneficiarului probe din materialul ignifugat însoţite de certificate elaborate
de laboratoare autorizate.

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
49/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
La fiecare lot de material de ignifugat sau care se foloseşte la procesul de ignifugare vor fi prezentate copii
ale certificatelor de calitate elaborate de fabricant.
La recepţia lucrărilor, Beneficiarul este obligat să verifice buletinele de încercare şi asigurarea condiţiilor de
eficienţă.
Beneficiarul, prin reprezentantul sau Consultantul (Inspectorul de Şantier) poate cere ca anumite teste de
control al calităţii să se efectueze într-un laborator independent. Costurile aferente primei testări pe orice material
sau pentru lucrările terminate se vor suporta de Antreprenor.

4.2. BURLANE ȘI JGHEABURI


Material: Tablă
Culoare: Albă, RAL 9010
Secțiune: pătrată

Transport și depozitare
Pentru evitarea deteriorărăii componentelor sistemului de jgheaburi și burlane, se recomandă manipularea
cu grijă în timpul transportului, depozitării și dezpachetării. Depozitarea jgheaburilor și burlanelor se va face pe o
suprafață plană și stabilă. Componentele nevopsite vor fi despachetate și depozitate într-un spațiu uscat și ventilat.

Tăiere
Tăierea jgheaburilor și burlanelor se va face la sol, cu foarfeca pentru tablă sau cu fierăstrăul pentru metale,
folosind o suprafață de lucru stabilă. Este interzisă folosirea polizorului unghiular, sau flex, discul abraziv producând
încălzirea locală a oțelului, distrugrând galvanizarea și straturile de protecție, iar scânteile rezultate din polizare
deteriorează vopseaua.

Protecție suplimentară
Pentru a proteja suprafața, zgârieturile accidentale pot fi corectate folosind vopsea de retuș, prelungind
astfel durata de viață a sistemului de jgheaburi și burlane, de aceeași culoare cu sistemul de jgheaburi și burlane.

Întreținere
Penru a menține sistemul de jgheaburi și burlane într-o stare perfectă, este necesară o revizie generală de
câteva ori pe an. Jgheaburile și burlanele se vor curăța de frunze și alte impurități care în timp ar putea afecta buna
funcționare a acestora. Se pot spăla cu apă și un detergent slab. A nu se utiliza aparat de spălat sub presiune.

Unelte necesare
Pentru montarea sistemului de jgheaburi și burlane este nevoie de o strusă cu scule de mână obișnuite, care
să conțină:
 Nivelă cu bulă de aer
 Metru pentru tâmplărie
 Clește
 Ciocan
 Foarfecă pentru tablă
 Ferăstrău pentru metale
 Mașină electrică de înșurubat
 Fir pentru alinierea jgheaburilor
 Dispozitiv pentru îndoirea cârligelor

Fixarea
Fixarea cârligelor de jgheab și a brățărilor de susținere pentru burlan se face cu șuruburi din oțel inoxidabil,
în funcție de tipul structurii de suport. Brățările pentru burlan se fixează pe fațada construcției cu șuruburi specifice
elementelor constructive ale clădirii.
5. AMENAJĂRI EXTERIOARE
Prin proiect se propune și amenajarea curții exterioare, aleile acesteia fiind realizate din pavaj de beton.

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
50/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
Montaj pavele și pavaje

Pentru montarea pavajului este necesara stabilirea exacta a configuratiei terenului ce urmeaza sa fie
amenajat, figurandu-se pe o schita zonele ce trebuie pavate.
Apoi, in functie de tipul amplasamentului (gradina, alee, trotuar, carosabil, platforma de depozitare, hala
industriala) si de modelele ce urmeaza sa fie realizate, se stabilesc tipul, grosimea, culorile si necesarul de elemente
de pavaj și borduri.
Se delimiteaza suprafata de pavat cu tarusi de lemn si sfoara.

Decopertarea si pregatirea solului

Se inlatura de pe zona ce urmeaza a fi


pavata un strat de pamant de la suprafata de
grosime 100 ÷ 350 mm.
Daca suprafata e plata, pentru drenare,
se va crea o usoara panta in timpul excavarii.
Adancimea de excavare se calculeaza astfel:
grosimea pavajului + 50mm patul de pavaj + 100
÷ 2000mm stratul de baza.
Se vor inlatura toate radacinile si
buruienile. Golurile se umplu cu pietris si se
compacteaza.
Se va compacta toata suprafata
decopertata in cazul cand stratul de baza nu este din beton. Pentru imbunatatirea capacitatii portante a solului si
prevenirea patrunderii stratului de pietris in sol se pot utiliza folii intre sol si stratul de baza.

Stratul de baza

Pe suprafata decopertata se aseaza stratul de baza


(pietris sau beton) cu grosimea de 100÷350mm. Alegerea
stratului de baza difera de la o lucrare la lucrare in functie de
specificatia proiectantului, de utilizarea preconizata a
suprafetei pavate.
Stratul de baza flexibil din pietris se recomanda
pentru elemente de pavaj montate in general pe portiuni
nesolicitate in mod constant si continuu la sarcini foarte mari.
Pietrisul se distribuie pe terasament in mod egal si se
niveleaza.
Suprafata pavata trebuie sa aiba o panta pentru scurgere de 1% in plan transversal si 0.01% in plan
longitudinal. Aceasta panta se realizeaza cu ajutorul a doua tevi care se introduc in stratul de pietris, masurandu-se
exact diferenta de nivel sau prin pontare cu stalpi din ballast. Tevile sunt suport pentru rigla de nivelare. Se
compacteaza pietrisul, in straturi succesive cu grosime de pana la 10 cm, folosind un vibrator cu placa (130-500 kg
in serviciu) in functie de grosimea stratului ce trebuie compactat.
Stratul de baza rigid din beton se recomanda pentru toate elementele de pavaj supuse la trafic, pentru dale
cu dimensiuni mari si pentru elemente de pavaj cu muchii (fara sanfren).

Montaj pavele

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
51/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
Peste pietrisul compactat sau peste stratul de
beton se aseaza un strat de nisip (sort 0÷4 mm) cu
grosimea intre 10-50 mm numit pat de pavaj. Se
compacteaza nisipul si se aduce la cota cu ajutorul unui
dreptar. Stratul de nisip trebuie sa fie perfect neted,
fara urme. Nu trebuie pasit pe suprafata de nisip gata
pregatita. Pentru calculul definitiv al inaltimii pavajului
este bine sa se stie ca, in final, prin vibrarea pavajului
montat pe nisip, inaltimea va scadea cu 2-5 mm.

Montarea elementelor de pavaj

Montarea elementelor de pavaj pe stratul de nisip se


face prin simpla asezare a acestora in configuratia dorita.
Intre elementele de pavaj ramane un rost de1-2 mm.
Aducerea la nivel se face cu ajutorul unui ciocan de cauciuc,
cu batai usoare.

Umplerea rosturilor

Dupa terminarea asezarii elementelor de pavaj


pe stratul de nisip, rosturile se vor umple cu nisip, dupa
care se va matura bine suprafata pavata. Daca mai este
necesar, se vor reumple rosturile si se va matura din
nou suprafata.
Pentru pavajul ECO se vor umple golurile cu
pamant fertil, sau pietris ornamental.

Montarea bordurilor

Bordurile se monteaza pe sapa umeda. Sapa se aseaza pe un suport de baza format din pietrs compactat cu
o grosime intre 100-250 mm. Grosimea stratului de sapa trebuie sa fie intre 50-150 mm functie de tipul si
dimensiunea bordurilor.
Bordurile carosabile si pentru trotuare se monteaza cu rosturi de dilatare de aproximativ 6 – 8 mm.
Rosturile se chituiesc cu mortar.

Montaj rigole

Rigolele se monteaza ca și bordurile.

Intretinere

1. Pavajul se va proteja de substantele chimice (clor, acizi, sare).


2. Nu se vor folosi unelte sau utilaje cu lame metalice pentru dezapezire.
3. Se va respecta gabaritul recomandat de catre producator.

Informatii utile
Pavajele produse sunt vibropresate, declaratiile de conformitate garantand marca betonului, garantie
confirmata de incercarile de laborator.
Avantajele ce le puteti avea folosind pavajele:

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
52/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
1. aspect estetic deosebit;
2. rezistenta la uzura foarte buna datorita materialului dens, omogen, obtinut prin vibropresare;
3. refacerea rapida a suprafetelor pavate dupa interventii la retelele subterane;
4. recuperarea integrala la desfiintarea pavajului.

Greutati admise pentru circulatie pe pavaje

1. 5 tone pentru pavajul de 4 cm grosime;


2. 12 tone pentru pavajul 6cm grosime;
3. 20 tone pentru pavajul de 8 cm grosime;
4. 40 tone pentru pavajul de 10 cm grosime;

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
53/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
ORGANIZAREA DE ȘANTIER

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent proprietăţii
printr-un gard ce va rămâne în continuare, după realizarea lucrărilor de construcţie.
• Accesul în incintă se va face prin două porţi, una pentru personal şi cealaltă pentru maşini.
• Materialele de construcţie cum sunt cărămizile, nisipul, se vor putea depozita şi în incinta
proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie. Materialele de construcţie care necesită protecţie
contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta magaziei provizorii,
care se va amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte
provizorii:
• magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule;
• tablou electric;
• punct PSI (în imediata apropiere a fântânii ori a sursei de apă);
• platou depozitare materiale;
• WC.
Nu sunt necesare măsuri de protecţie ale vecinătăţilor.

Schela exterioară

Cerinţe generale
Piesele componente ale schelei vor fi verificate vizual înainte de montare să nu aibă deteriorări. Nu se
permite montarea unor piese deteriorate.
Montarea şi demontarea sistemului de schele poate fi efectuată doar de personae cu pregătirea şi
instructajul necesar efectuat, pentru ca pericolul de accidente să fie cât mai redus posibil.
Montarea schelelor se va face dupa studierea manualului de montaj al producatorului în ordinea prezentată
în continuare.

Montarea nivelului de bază a schelei


Schela trebuie asamblată doar pe suprafeţe care să asigure o capacitate portantă suficientă pentru a prelua
încărcările date de greutatea schelei şi sarcinile adăugate în timpul lucrului.
Dacă aşezarea picioarelor de calare nu se face pe o suprafaţă amenajată anterior (tip pardoseală, planşeu,
trotuar, etc) ci direct pe sol, atunci trebuie efectuate lucrări de consolidare, nivelare şi amplasarea unor traverse de
lemn.
Picioarele de calare pot prelua denivelari de maxim 15cm prin acţionarea piuliţelor de reglaj, aşa cum
rezultă din figura de mai jos. Înclinarea maximă admisă pentru traversele de lemn este cu un unghi de 30º.

După amenajarea corespunzătoare a suprafeţei de aşezare se trece la montarea primului modul al nivelului
de bază al schelei.
Acesta trebuie să fie dotat cu podină cu trapă de trecere.
Se introduc distanţierele bază peste picioarele de calare şi se ajustează poziţia orizontală a acesteia.
Asamblarea modulului se face introducând manşonul cadrelor verticale (2m) în ţevile de centrare de
distanţierul bază.
Cadrele trebuie poziţionate astfel încât bolţurile pentru balustrade să fie spre exterior iar cealaltă ţeavă
verticală a cadrului să fie înspre clădire la aproximativ 30cm de peretele acesteia.

Montarea primului modul de schelă


Distanţa dintre cele două cadre se stabileşte prin montarea unei balustrade de modul în bolţuri.
Urmează aşezarea podinei în „U” din partea superioară a cadrului vertical.
Se va face verificarea perpendicularităţii a celor două cadre, şi se ajustează dacă e cazul prin reglarea
picioarelor de calare.

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
54/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
În continuare se poate construi primul nivel (de bază) al schelei prin aşezarea cadrelor verticale pe picioarele
de calare reglate corespunzător, distanţe (balustrade) între module de 2,5m şi aşezarea de podine fără trapă. Se va
avea în vedere realizarea alinierii modulelor, distanţei de ~30cm faţă de perete şi verticalitatea cadrelor.

Ancorarea
Dispozitivele de prindere vor fi montate odată cu ridicarea schelei.
Se vor utilize ca elemente de fixare şuruburi de un diametru de cel puţin 12mm sau de o construcţie
asemănătoare.

Containerul
Este un modul prefabricat care poate fi folosit singur sau combinat cu alte module în diverse soluții de
utilizare a spațiului. Prin asamblarea mai multor module pe verticală sau orizontală se poate obține o gamă variată
de containere. Se pot amplasa ca birouri, dormitoare, spații de cazare, vestiare, grupuri sanitare, săli de mese, etc.

Reguli generale de protecţia muncii


• Montarea şi demontarea schelei necesită aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii în
construcţii. Executarea schelelor exterioare şi interioare, precum şi prezentele instrucţiuni.
• Pe schelă se vor aşeza la loc vizibil panouri de protecţia muncii.
• Funcţie de situaţia concretă de montare, schela necesită sau nu instalaţie de protecţie contra
descărcărilor electrice.
• Reţelele electrice din apropierea schelei se vor izola în mod corespunzător, sau se vor scoate de
sub tensiune.
• Schela nu se va utiliza pentru lucrări la instalaţii electrice.
• Se recomandă, folosirea căştilor de protecţie, pentru lucrări de pe schelă.
• În timpul furtunilor, sau când viteza vântului depăşeşte 4m/s, lucrul pe schelă trebuie întrerupt. De
asemenea trebuie întrerupt lucrul în timpul nopţii,dacă nu se asigură iluminat artificial corespunzător.
• Montarea şi demontarea schelei necesită folosirea centurilor de siguranţă, de către personalul
executant.
• Zona în care se montează sau se demontează schela trebuie limitată, în aşa fel încât să nu permită
accesul persoanelor străine, în timpul efectuării lucrărilor.
• Montarea şi demontarea schelei, efectuarea lucrărilor pe schelă, dotarea lucrătorilor cu
echipament de protecţie şi scule corespunzătoare intră în obligaţia conducătorului de şantier.
• În caz de accident, datorită nerespectării instrucţiunilor de montare şi utilizare a schelei, sau din
cauza nerespectării instrucţiunilor de protecţia muncii, întreaga răspundere revine conducătorului de şantier,
respectiv acelor, care nu au respectat instrucţiunile de mai sus.

Măsuri şi reguli de protecţie la acţiunea focului


Normele de protecţie contra incendiilor se stabilesc în funcţie de categoria de pericol de incendiu a
proceselor tehnologice, de gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie, precum şi de sarcina termică a
materialelor şi substanţelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform
reglementărilor tehnice C3000 – 94.
Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi a evacuării persoanelor şi bunurilor
în caz de incendiu, vizează în principal:
• stabilirea în instrucţiunile de lucru a modului de operare precum şi a regulilor, măsurilor de
prevenire şi stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate în timpul executării lucrărilor;
• stabilirea modului şi a planului de depozitare a materialelor şi bunurilor cu pericol de incendiu sau
explozie;
• dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, necesare conform
normelor, amplasarea corespunzătoare a acestora şi întreţinerea lor în perfectă stare de funcţionare;
• organizarea alarmării, alertării şi a intervenţiei pentru stingerea incendiilor la locul de muncă,
precum şi constituirea echipelor de intervenţie şi a atribuţiilor concrete;
• organizarea evacuării persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu precum şi întocmirea planurilor
de evacuare;
S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania
RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
55/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”
• întocmirea ipotezelor şi a schemelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor la instalaţiile cu
pericol deosebit;
• marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate şi expunerea materialelor de propagandă
împotriva incendiilor.
Înaintea începerii procesului tehnologic, muncitorii trebuie să fie instruiţi să respecte regulile de pază
împotriva incendiilor.
Pe timpul lucrului se vor respecta întocmai instrucţiunile tehnice privind tehnologiile de lucru, precum şi
normele de prevenire a incendiilor.
La terminarea lucrului se va asigura:
• întreruperea iluminatului electric, cu excepţia celui de siguranţă;
• evacuarea din incintă a deşeurilor reziduurilor şi a altor materiale combustibile;
• înlăturarea tuturor surselor cu foc deschis;
• evacuarea materialelor din spaţii de siguranţă dintre construcţie şi instalaţii.
Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate şi montate conform standardelor SRAS
297/1 şi STAS 297/2.
Depozitarea subansamblelor şi a materialelor se va face în raport cu comportarea la foc a acestora şi cu
condiţia de a nu bloca căile de acces la apă şi la mijloacele de stingere şi spaţiile de siguranţă.
Se interzice lucrul cu foc deschis la distanţe mai mici de 3 m faţă de elementele sau materialele combustibile
fără luarea măsurilor de protecţie specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.). Zilnic, după terminarea programului
de lucru, zona se curăţă de resturile şi deşeurile rezultate. Materialele şi substanţele combustibile se depozitează
în locuri special amenajate, fără pericol de producere a incendiilor.
Pe timpul executării lucrărilor la şarpante şi învelitori combustibile, este interzis focul deschis sau fumatul.
Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevăzute şi asigurate cu protecţiile necesare.
Şantierul trebuie să fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:
• găleţi din tablă, vopsite în culoarea roşie, cu inscripţia “găleată de incendiu” (2 buc.)
• lopeţi cu coadă (2 buc.)
• topoare târnăcop cu coadă (2 buc.)
• căngi cu coadă (2 buc.)
• răngi de fier (2 buc.)
• scară împerechere din trei segmente (1 buc.)
• ladă cu nisip de 0,5 mc (1 buc.)
• stingătoare portabile

Măsuri de protecţie a muncii


La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţia muncii prevăzute în legislaţia în vigoare,
în special din:
• “Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii”, ediţia 1993;
• “Legea Protecţiei Muncii Nr. 90/1996”;
• “Norme generale de protecţie a muncii”, ediţia 1996;
• “Norme specifice de protecţie a muncii pentru diferite categorii de lucrări”.
Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a fişelor tehnologice elaborate de tehnologul
executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecţie a muncii. Se va verifica însuşirea fişelor tehnologice de
către întreg personalul din execuţie.
Dintre măsurile speciale ce trebuiesc avute în vedere se menţionează:
• zonele periculoase vor fi marcate cu placaje şi inscripţii;
• se vor face amenajări speciale (podine de lucru, parapeţi, dispozitive);
• toate dispozitivele, mecanismele şi utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare;
• asigurarea de forţă de muncă calificată şi care să cunoască măsurile de protecţie a muncii în vigoare
din “Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii“, ediţia 1993, cap. 1-41.
Se atrage atenţia asupra faptului că măsurile de protecţie a muncii prezentate nu au un caracter limitativ,
constructorul având obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de muncă
(măsuri prevăzute şi în “Norme specifice de protecţie a muncii pentru diferite categorii de lucrări”.

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
56/57
Proiectant General: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Proiect nr. 480/2017: „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – LOCALITATE BROȘTENI, UAT ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”

TIMIȘOARA ÎNTOCMIT
IANUARIE 2018 Arh. Stag. Borș Silviu

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania


RO2806363 J35/28/1993 RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș
57/57