Sunteți pe pagina 1din 2

RROOMM

A
ÂNÂ INA I
MINISTERUL
MINISTERUL EDUCAŢIEI
EDUCAŢIEI SI CERCETARII
ŞI CERCETĂRII
STIINTIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ
INSPECTORATUL ŞCOLAR „DINICU
COLEGIUL NAŢIONAL JUDEŢEAN ARGEŞ
GOLESCU”
COLEGIUL
CÂMPULUNGNAŢIONAL
MUSCEL, „DINICU GOLESCU”
JUDEŢUL ARGEŞ
CÂMPULUNG MUSCEL, JUDEŢUL ARGEŞ
STR. NEGRU VODĂ, NR. 66. COD POSTAL 115100
STR. NEGRU248-510570;
TEL./FAX. VODĂ, NR.e-mail:
66. COD POSTAL 115100
cndgolescu@yahoo.com
TEL./FAX. 248-510570; e-mail: cndgolescu@yahoo.com

_____________________________________________________________
Concursul interjudetean de matematica
„Memorial Gheorghe Cenuse”
14.11.2015
CLASA a VIII-a
varianta 2
1. Se o sideră   
ulți ile A= x  Z / 9 x 2  30 x  25  5 și B=  y  R /

2y  7
3

 3 .

a) Să se deter i e ulți ile A și B.

) Să se al uleze valoarea axi ă a expresiei Ex, y   4 x  5 y, x  A, y  B .

) Să se al uleze valoarea i i ă a expresiei F x, y   3x  2 y, x  A, y  B.

k2 1 k  2  k  3
. a)Arătați ă  , kN.
1 k  2  k  3 2

)Aflați u ărul atural n are verifi ă egalitatea:

2 3 n2 24
  ...   .
1 2  3 1 3  4 1 n  2  n  3 2

. Se o sideră u tetraedru regulat VABC de latură AB= a. Vo ota cu M mijlocul


segmentului [VA] nu N mijlocul segmentului [BC]

a)Să se arate ă MN este perpe di ulara pe BC,si MN este perpe di ulara pe VA

) Să se afle lu gi ea elui ai s urt dru pe are îl par urge o al i ă z urâ d de la M la N


în interiorul tetraedrului.

)Să se deter i e lu gi ea elui ai s urt traseu pe are-l par urge o fur i ă are erge pe
suprafața exterioară a tetraedrului de la M la N.

d) Ci e aju ge ai repede la desti ație ? Justifi ați răspu sul!

4.In cubul ABCDA'B'C'D' se noteaza cu P proiectia punctului C' pe diagonala A'C

Demonstrati ca dreptele AP si D'P sunt perpendiculare.


G.M. nr. 10/2015
NOTĂ : Toate subiectele sunt obligatorii.

Fie are su ie t se otează u 7 pu te.

Timp de lucru 3 ore.

Subiectele au fost selectate de prof. Popescu Ionela.