Sunteți pe pagina 1din 1

Concursul Judeţean de matematică „Dan Barbilian”

17 decembrie 2016 – Câmpulung


Clasa a VIII – a

VIII
SUBIECTE:

1. Dacă numerele reale x, y, z verifică relația 4 x 2  9 y 2  16 z 2  10  4( x  3 y  6 z ) , demonstrați că


 19 11
x  y  z   ,  . (7p)
 12 4 
(prof. Dumitru Borocan, Pitești)
2. Pe laturile (BC), respectiv (CD) ale unui tetraedru regulat ABCD, luăm punctele oarecare M,
respectiv N. Ducem MP  AD şi NQ  AB.
a) Demonstrați că BD║(CPQ); (4p)
b) Dacă [BM]  [CN] și E este mijlocul segmentului [AM], calculați măsura unghiului format de
dreptele BN și PE. (3p)
(prof. Dumitru Borocan, Pitești)
3. Fie numerele a  22016  21009  21010  1 şi b  22016  21010  21009  1 .
a) Arătaţi că numerele a şi b sunt impare consecutive. (3p)
b) Comparaţi numerele 5a  3b şi 2( 5)864 . (4p)
(prof. Daniel Codeci, Curtea de Argeș)
4. Pe planul pătratului ABCD de latură 2a, în punctele B, C şi D, se ridică de aceeaşi parte a lui,
perpendicularele BN, CM şi DP, astfel încât BN = a, CM = 2a şi DP = a. Fie MN  BC = {Q} şi
MP  CD = {S}.
a) Să se arate că A  QS; (3p)
b) Calculaţi AMQS. (4p)
(prof. Mariana Rădulescu, Mioveni)

Notă:

Toate subiectele sunt obligatorii.


Fiecare subiect este notat cu 0-7 puncte.
Fiecare subiect se va redacta pe câte o foaie separată.
Timp de lucru: 3 ore. Succes!

Subiecte selectate și propuse de profesor Mariana Rădulescu, Mioveni

Varianta 1