Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin


FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ
EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE. Uniunea Europeană

Autoritatea Contractantă:
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR): AGENȚIA PENTRU
...................................................................................... FINANȚAREA
...................................................................................... INVESTIȚIILOR RURALE
...................................................................................... din cadrul
...................................................................................... Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Beneficiar: ............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................ Proiectant: ........................................................
........................................................
Executant: ........................................................
Valoarea totală eligibilă a proiectului: ............................................... Euro ........................................................
din care,
finanţare publică prin PNDR: ............................................... Euro Demarare: ......./.........../.................
cofinanţarea privată a beneficiarului: ............................................... Euro Finalizare: ......./.........../.................

Împreună creştem satul românesc. www.afir.info