Sunteți pe pagina 1din 1

Concursul Judeţean de matematică „Dan Barbilian”

17 decembrie 2016 – Câmpulung


Clasa a VI – a

VI
SUBIECTE:

 1 2 
1. a) Să se calculeze: 3  3   [1, (3)  3, (6)] : 2,1(6) (3p)
 3 5 
x y
b) Arătaţi că valoarea numărului este aceeaşi, oricare ar fi x, y {0,1, 2,...,9} şi
x, ( y )  y , ( x )
x y 0. (4p)
***

2. Fie dreptele AD şi BC concurente în punctul O astfel încât m( AOB) < 60  , [OE bisectoarea
BOD şi [OF bisectoarea EOC. Ştiind că m( FOD)= 30  , să se determine:
a) m( AOB); (4p)

b) m( EOH), unde [OH este bisectoarea DOC. (3p)

(prof. Dumitru Borocan, Pitești)


3. Se consideră punctele distincte A, B, C, D astfel încât B este mijlocul segmentului (AC) şi C
este mijlocul segmentului (BD). Arătaţi că:
AC  BD
a) BC  ; (4p)
4
1 1 4
b)   . (3p)
AC BD AD
(Problemă din Gazeta matematică)

4. Determinați numerele naturale nenule a, b știind că a < 2016, b < 2016, a este pătrat perfet,
b este cub perfect, iar 5a + (a,b) = [a,b] (unde (a,b) şi [a,b] reprezintă c.m.m.d.c., respectiv
c.m.m.m.c. al numerelor a şi b). (7p)

(prof. Mugurel Simion, Pitești)

Notă:
Toate subiectele sunt obligatorii.
Fiecare subiect este notat cu 0-7 puncte.
Fiecare subiect se va redacta pe câte o foaie separată.
Timp de lucru: 2 ore. Succes!

Subiecte selectate și propuse de profesor Codeci Daniel, Curtea de Argeş

Varianta 1