Sunteți pe pagina 1din 3

SCOALA GIMNAZIALA NR.

1 COMUNA SENDRENI , JUDETUL GALATI

SENDRENI /GALATI TELEFON:0236/826386

FAX:0236/826386

e-mail:
PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI :PENISOARA LUCA-DRAGOS


DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 16.12.2010, GALATI
DOMICILIUL:SENDRENI/GALATI
ȘCOALA/ INSTITUȚIA: SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SENDRENI, GALATI.
ECHIPA DE LUCRU:
 DIR. PROF. MANUEL IVAN
 PROF. ITINERANT SI DE SPRIJIN GHENEA CODRUTA
 INV. POPOVICI MARIANA

PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ ELEVUL(rezultatele evaluării complexe)(din fisa


psihopedagogica, din Certificatul de Orientare Scolara si din recomandarile COSP): 1336/19.07.2017. CJRAE
GALATI
PRIORITĂȚI PENTRU PERIOADA (se specifică intervalul de timp): 01.10.2017-15.06.2018
STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT

Obiective Conținuturi Metode și Perioada Criterii Metode și


mijloace de intervenție minime de instrument
realizare apreciere e de
progrese evaluare
Domeniul cognitiv Exercitii de sesizare a explicatia, 2017-2018 Sesizeaza Evaluare
Formarea abilitatilor de semnificatieiglobale a conversatia semnificati prin probe
comunicare unui mesaj scurt pe descrierea, a globala a orale, probe
Receptarea de mesaje orale si teme familiare, rostire jetoane, unui mesaj scrise –
scrise in contexte de clar si rar jocuri cu scurt pe fise, caiet
comunicare cunoscute Exercitii de participare imagini, teme de lucru
Exprimarea de mesaje orale la dialoguri scurte jocuri tip familiare Portofoliul
simple in diverse situatii de loto Participa elevului .
comunicare la
Participarea la dialoguri dialoguri
scurte in situatii scurte
decomunicare uzuale.
Matematica si explorarea Exercitii de explicatia, Evaluare
mediului recunoastere a conversatia Anul scolar Recunoast prin probe
Recunoasterea si utilizarea numerelor in concentrul descrierea, e numerele orale, probe
numerelor in calcule 0-10 jetoane, 2017-2018 in scrise –
elementare Exercitii de discrimare jocuri cu concentrul fise, caiet
Localizarea si relationarea a formelor geometrice imagini, 0-10 de lucru
unor elemente geometrice in in obiecte manipulate jocuri tip Sorteaza si Portofoliul
spatiul inconjurator de copii in mediul loto clasifica elevului
Manifestarea curiozitatii inconjurator dupa
pentru Exercitii de sortare si criterii
fenomene/relatii/regularitati/ clasificare pe baza unor date.
structuri din mediul apropiat criterii date .
Domeniul Psihomotor -Evaluare initiala . -Discutii cu -Sa indice
elevul partile -Activitate
-Prevenirea si corectarea -Dezvoltare fizica An scolar corpului practica
deficientelor fizice in armonioasa. -Testarea 2017-2018 sau/si a
vederea dezvoltarii fizice motrica unui -Aprecieri
armonioase a copilului . -Dezvoltarea partener stimulative
calitatilor motrice . -Explicatia
Sa -Materiale
-Ramuri sportive -Exercitul manipule manipulati
adaptate in fizic ze obiecte ve
kinetoterapie . de -
-Jocuri dimensiu Observatia
-Evaluare finala. tematice ni diferite
Social-afectiv Exercitii de formare si Jocuri de rol an dezvolta Evaluare
Formarea abilitatilor de dezvoltarea comunicarii Conversatia scolar comunicar prin probe
adaptare la nivel de in relatia cu ceilalti Explicatia 2017-2018 ea in practice, joc
microgrup/comunitate Exercitii de executare a Fise cu micro si de rol
Orientarea spatio-temporala unor comenzi simple de imagini macro
in mediul familial, scolar si deplasare in spatiu grup
public apropiat Executa
comenzi
simple de
deplasare
in spatiu
-exercitii pentru -conv. Anul scolar -factori
formarea stimei de sine. -explicatia 2017-2018 lenti de Fise
-exercitii pentru -demo. progres, Tematice
Comunicare şi limbaj. stimularea comunicarii -exercitiul -adaptare Discutii cu
Exersarea abilităţii de verbale si non verbale -jocul greoaie Familia.
receptare a mesajului verbal -exercitii de formarea -imitatia la
şi nonverbal deprinderilor de -desc. programa
Formarea abilităţilor în plan clasificare,seriere,asoci dirijata scolii,
lexico-grafic. ere -nu se
manifesta
negativ in
nici o
sarcina
propusa!
Autonomie personală Exercitii de comunicare Explicatia an scolar Foloseste Observarea
Stimularea si dezvoltarea gestuala. Exercitiul 2017-2018 corect sistematica
disponibilitatilor psihoindividuale Exercitii practice de Demonstrati tacamurile a comporta
in vederea formarii unor folosire corecta a a. Identifica mentului.
comportamente independente de tacamurilor. corect
baza. Exercitii de identificare datele
Formarea si educarea unor a datelor personale. personale
abilitati de intretinere si igiena
personala si a spatiului de locuit.

EVALUAREA PERIODICĂ: SEMESTRIAL/ANUAL


Obiective realizate:
-Imbunatatirea capacitatii de observare, recunoastere si executare a unor comenzi simple;
-Imbunatatirea capacitatii de orientare in scriere si de utilizare corecta a instrumentelor de scris;
-Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala;
-Dezvoltarea abilitatilor matematice;
-Dobandirea unor deprinderi de autonomie personala;
-Imbunatatirea abilitatilor socio-afective in cadrul grupului de elevi si cu adultii

Dificultăți întâmpinate:
-Mentinerea lentorii ideatorii si a ritmului de executare a sarcinilor;
-Neadaptarea la programul si programa clasei.
Metode cu impact ridicat:
-Pozitiv: recompensa, lucru pe grupe, intarirea pozitiva, explicatia, demonstratia
-Negativ: lucru independent

Revizuirea programului de intervenție educațional – terapeutică (în funcție de rezultatele evaluărilor


periodice): Semestrial si la sfarsitul anului scolar

Recomandări particulare
-Consolidarea increderii in sine;
-Participarea la sedinte terapeutice compensatorii specifice deficientei.
-Se recomanda frecventarea scolii speciale!
Rolul și modul de implicare a părinților în program:
-Participa la orele de curs cu elevul si il sprijina in rezolvarea sarcinilor .
-Tin legatura cu cadrele didactice, participa la sedinte de consiliere;
-Comunica periodic cu persoanele implicate in procesul instructiv-educativ;
-Ajuta copilul in realizarea sarcinilor;
-Contribuie la dezvoltarea autonomiei personale.

Întocmit,

Prof. itinerant si de sprijin:Ghenea Codruta


Semnătură: Directorul unității școlare,
Invatator-Popovici Mariana Prof. Ivan Manuel
Semnatura :