Sunteți pe pagina 1din 6

M.E.

N
Str.”1 Decembrie 1918 “nr. 25,
Școala Gimnazială Specială
Galati
“Constantin Pufan” Tel./Fax: 0236-465679
Galati e-mail: c_pufan2005@yahoo.com

NR............../................................

Avizat:
Director,
Prof. MARIA DOMINTEANU

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT


NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI (EI): MOCANELU ALEXANDRU MARIAN
DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 21.06.2009/GALATI
DOMICILIUL: STR.VICTOR PAPILIAN,NR.5,BL.H2,AP.71,GALATI
ȘCOALA/ INSTITUȚIA GIMNAZIALA SPECIALA”CONSTANTIN PUFAN” GALATI
ECHIPA DE LUCRU: Inst. IONICA MIRON, Prof. FLORENTINA POPA,Log. C.GHENEA
Prof.C.F.M. MARIANA IVANOV
PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ COPILUL/ ELEVUL/ (rezultatele evaluării complexe)(din fisa psihopedagogica, din Certificatul de
Orientare Scolara si din recomandarile COSP)
-retard psihic usor(VDP 1,8 ani)
-tulburare spectrul autist
PRIORITĂȚI PENTRU PERIOADA (se specifică intervalul de timp):
-formarea si dezvoltarea capacitatii de concentrare a atentiei;
-insusirea schemei corporale;
-insusirea notiunilor simple(forme,culori);
-formarea si dezvoltarea deprinderilor de autoservire si a capacitatii de autonomie sociala si personala;
-crearea unor modele comportamentale,modalitati de adaptare.
STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT

Obiective Conținuturi Metode și Perioada de Criterii minimale de Metode și instrumente


mijloace de intervenție apreciere a de evaluare
realizare progreselor
Domeniul cognitiv formarea si Demonstratia 02.10.2017- Sa perceapa si sa Stimularea afectiva
(De ex.- Stimularea şi dezvoltarea 15.06.2018 discrimineze
dezvoltarea capacităţilor capacitatii de culorile,formele,ma
psiho-individuale în interactiune,expl Imitatia rimile; Valorizarea(pozitiv)
vederea formării unor orare si Sa perceapa
comportamente independente cunoastere a sunetele si Dezaprobarea
) mediului extern; zgomotele;asperitat
-formarea si explicatia ea texturii,
dezvoltarea greutatea. Mustrarea(negativ)
abilitatilor de Sa asocieze obiect-
discriminare,ide obiect si obiect
ntificare si imagine
interpretare a Sa sorteze
stimulilor elementele unei
externi in multimi dupa un
mediul ambient; criteriu;
-formarea Sa elimine
capacitatilor de elementele diferite
integrare a dintr-o multime
informatiilor
perceptive in
structure cu
sens;
-formarea si
dezv.capacitatii
de anticipare si
independent.
Domeniul Psihomotor -Evaluare
initiala -Discutii cu -Sa indice partile
-Prevenirea si corectarea -Dezvoltare elevul corpului sau/si a -Activitate practica
deficientelor fizice in vederea fizica unui partener
dezvoltarii fizice armonioase armonioasa -Testarea -Aprecieri stimulative
a copilului -Dezvoltarea motrica
calitatilor -Sa manipuleze -Materiale manipulative
-Reeducarea neuro-motorie a motrice -Explicatia 2017-2018 obiecte de
copiilor cu afectiuni -Ramuri dimensiuni diferite -Observatia
neurologice congenitale sau sportive -Exercitul fizic
dobandite adaptate in
kinetoterapie -Jocuri
-Evaluare finala tematice

Social-afectiv -formarea si Demonstratia 02.10.2017- Sa invete sa se Stimularea afectiva


( de ex. Formarea şi dezvoltarea 15.06.2018 joace;
dezvoltarea deprinderilor de Sa aiba posturi
unor comportamente joc; Imitatia corecte,echilibru Valorizarea(pozitiv)
adaptative în relaţia cu -consolidarea static si dinamic;
mediul înconjurător dezvoltarii Sa-si dezvolte Dezaprobarea
(natural şi social) senzoriomotorii prehensiuni
Exersarea conduitei si affective; explicatia corecte(apucare,ma
independente pentru -formarea si nipulare,controlul Mustrarea(negativ)
integrarea sociala dezvoltarea actului reflex);
initiative,a Sa/manifeste
manifestarii coordonari oculo-
alegerilor si motorii(alaturare,s
stimularea uprapunere,prinder
independentei e,aruncare,imbinare
in activitati si Sa-si dezv. abilitati
relatii. motrice de
baza:mers,alergare,
saritura,tarare,rost.
Comunicare şi limbaj -exercitii pentru Explicatia Anul scolar -incurajarea -fise tematice
Exersarea abilităţii de dezvoltarea Imitatia 2017-2018 permanenta -observatia sistematica
receptare a mesajului verbal auzului Demonstr. -lauda -comunicarea si
şi nonverbal fonematic. Exercitiul -stimularea prin compararea
Formarea notiunilor de -exercitii de Desc. recompense rezultatelor impreuna
spatialitate. stimularea Dirijata cu parintii.
comunicarii Jocul
-exercitii de
identificare a
pozitiilor
spatiale.
Autonomie personală( de -formarea si Demonstratia 02.10.2017- Sa cunoasca Stimularea afectiva
ex. dezvoltarea 15.06.2018 segmentele
Formarea şi educarea unor deprinderilor de corporale si
abilităţi de întreţinere şi joc; Imitatia posibilitatile de Valorizarea(pozitiv)
igienă personală şi a spaţiului -consolidarea utilizare a lor;
de locuit Formarea şi dezvoltarii Sa recunoasca Dezaprobarea
exersarea conduitei senzoriomotorii caracteristicile
independente pentru si affective; explicatia personale(parul,och
integrarea în plan social -formarea si ii,semen distinctive) Mustrarea(negativ)
dezvoltarea Sa-si identifice
initiative,a propria persoana;
manifestarii Sa diferentieze dupa
alegerilor si sexe(fata,baiat);
stimularea Sa manifeste
independentei senzatii de foame si
in activitati si sete;de
relatii. eliminare,somn,dur
ere,anumite conditii
de temperature
Sa aiba autonomie
in igiena personala.
EVALUAREA PERIODICĂ

 Obiective realizate
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

 Dificultăți întâmpinate
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Metode cu impact ridicat:
 Pozitiv

 Negativ

Revizuirea programului de intervenție educațional – terapeutică (în funcție de rezultatele evaluărilor periodice)
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Recomandări particulare
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rolul și modul de implicare a părinților în program


...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Întocmit, Psiholog școlar,


Învățător / profesorii clasei,
(Numele și prenumele) ......................
Semnătură: ............................................. Directorul unității școlare,