Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Unitatea de învãţãmânt:
Profesor:
Clasa: a -a
Data:
Unitatea de învãţare:
Lecţia:
Tipul lecţiei: mixtã
Competenţe generale:
(din programã)
Competenţe specifice:
(1.2, 3.9, etc. tot din programã)
Obiective operaţionale:

 Cognitive

O1: Definirea unor concepte


O2: Identificarea de termeni, relaţii, procese
O3: Ierarhizarea unor relaţii, fenomene
O4: Descrierea unor fenomene, evenimente
O5: Prezentarea...

 Formative:

O6: Utilizarea tehnicii de lucru cu textul istoric/geografic şi suportul cartographic


O7: Compararea şi interpretarea datelor referitoare ....
O8: Clasificarea de date şi noţiuni
O9: Reprezentarea unor informaţii, date, noţiuni
O10: Analizarea ....

 Atitudinale:

O11: Formularea aprecierilor obiective, argumentate, cu privire la.............


Evaluarea : formative-ameliorativã
Obiective ale evaluãrii


o Cognitive:

o Oe1: să operaze cu noţiunile şi conceptele: (din lecția de zi- care sunt prevăzute în programă și cu cele
verificate din lecția anterioară)
 Formative:

Oe2: să utilizeze tehnici de lucru cu suportul grafic şi cartografic


Oe3: să formuleze puncte de vedere argumentate despre/ cu privire la...........

 Atitudinale:
Oe4: să manifeste o atitudine de înţelegere a rolului istoriei ca predicţie a schimbărilor prin raportare la
contemporaneitate

Valori şi atitudini vizate:

- Gândire critică şi flexibilă


- Relaţionare pozitivă cu ceilalţi

Strategii: inductiv-deductivă, explicativ-conversativă

Metode:

Expozitiv-euristice: M1-expunerea;
M2- explicaţia,
M3-conversaţia euristică

Interactive: M4-învăţarea prin descoperire


M5-comparaţia
M6- lucru cu harta şi textul istoric
Instrumente de evaluare: verificarea frontală, observarea sistematică a activităţii şi comportamentului
elevilor, fişă de lucru

Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală

Resurse:
- Umane- clasa a -a
- De timp- 50’
- Materiale: oficiale- m1: Programa şcolarã
m2: Macroproiectarea didacticã
- Manuale:
- izvoare cartografice:
- izvoare narative:

Demers didactic

Secvenţele Conţinuturi Obiective Activitatea profesorului Activitatea Re Re Evaluar


didactice vizate operaţion elevului s. s. e
ale ma Pro
t c

Moment -absenţe -rãspund


organizatoric -organizeazã materialele şi cerinţelor
clasa -pregãtesc
-creeazã un climat cooperant materialele
solicitate
-se aşeazã la
locurile
indicate
Reactualizarea -noţiuni şi obiectivele -solicitã opinii despre -elaboreazã frontalã
cunoştinţelor/eval concepte evaluãrii importanţa conţinuturilor rãspunsuri
uare ............. studiate - obs.
-conţinuturi -subliniazã ideea de progres autoevalueaz sistemati
............. a .... ã cã
-accentueazã algoritmul
cauzã efect a...
-stimuleazã elevii sã-şi
asume roluri
-evalueazã rãspunsurile
-mediazã opiniile

Evocare Titlul lecţiei -solicitã elevilor sã identifice -identificã


.................. ..... .................
-noteazã pe tablã titlul lecţiei
-precizeazã ce vor afla, ce -noteazã în
vor şti sã facã la sfârşitul caiete titlul
orei, de ce este important sã lecţiei
cunoaştem......
-organizeazã învãţarea

Dobândirea de -titlul lecţiei... concepte+ -Asigurã: -definesc -fişe de


noi cunoştinţe -noţiuni ob a)cunoaşterea/receptarea/în valorificând lucru
...... evaluarii vãţarea achiziţii
- -defineşte aanteriaore exerciţiul
conţinuturi...... -investigheazã -
..... -identificã şi ierarhizeazã investigheazã obs
-demonstreazã sursele sistemati
-identifica, enumerã, -identificã cã
formuleazã -
b) înţelegerea noilor demonstreaz verificare
conţinuturi ã prin frontala
-explicã prezentarea orala
-interpreteazã , rezultatelor
demonstreazã, determinã, investigaţiei
estimeazã, generalizeazã -explicã pe
c) analiza baza
-identificã, analizeazã, algoritmului
-comparã, deduce cauzã efect
- diferenţiazã, separã, alege -interpreteazã
d) sinteza oferind
-formuleazã argumente
-relateazã, proiecteazã, -interpreteazã
planificã, propune, formulând
sintetizeazã, compune, opinii
imagineazã, explicã, -comparã
organizeazã -îşi asumã
d) Aplicarea responsabilita
- solicita elevilor exemple cu tea unei opinii
privire la.... -coreleazã,
valorificând
achiziţiile
anterioare
-se
formuleazã
opinii
-se
argumenteaz
ã

Stimularea creeazã o problemã......... -analizeazã


performanţei problema
-îşi asumã
rolul....
-oferã soluţii

Asigurarea -Interpreteazã prin reprezintã exerciţiul


retenţiei şi a reprezentare graficã, grafic.... ,
transferului comparativã........... -formuleazã verificare
-coreleazã.............. opinii privind
asemanãri,
deosebiri

Tema pentru De rezolvat Recomandã: aprofundarea -noteazã


acasã testul de cunoştinţelor asimilate prin
evaluare, de citirea lecţiei acasã
rãspuns la
întrebãri...

Evaluarea -Analizeazã critic, laudã, -se


ierarhizeazã, decide/noteazã raporteazã la
aprecieri