Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ

DIMITRIE CANTEMIR

FACULTATEA DE DREPT- CLUJ-NAPOCA


C O N T A C T

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ
“DIMITRIE CANTEMIR”,
FACULTATEA DE DREPT CLUJ-
NAPOCA
STR. BUREBISTA, NR. 2, 400237
CLUJ-NAPOCA, ROMANIA
TEL./FAX: +40 264 432265,
 E-MAIL:
DREPT@DIMITRIECANTEMIR.RO,
WWW.DIMITRIECANTEMIR.RO