Sunteți pe pagina 1din 1

Substantivul

Nr. Cazuri Funcţii Întrebări Prepoziţii specifice


crt.
1. Nominativ ● subiect; ♠ cine? , ce (= cine)?
(N.) ● nume predicativ ; ♠ cine este? , ce este? ♣ Nu acceptă prepoziţii.
● atribut apoziţional; ♠ care?

2. Genitiv ● atribut substantival ♠ al cui?, a cui?, ai cui?, ale cui?; ♣ contra, asupra, împotriva,
( G.) genitival; ♠ contra cui?,asupra cui?, împotriva deasupra, înaintea, înapoia (Toate
● complement indirect; cui?; care acceptă adjectivele prono-
●complemente ♠ unde?, când?, cum?, încotro?; minale MEA, TA, SA);
circumstanţiale; ♠ cum este?; ♣ îndărătul, înăuntrul (Toate care
● nume predicativ; ♠ din ce cauză?, cu ce scop? etc. acceptă adjectivele pronominale
● alte complemente MEU, TĂU, SĂU).
circumstanţiale;

3. Dativ ● complement indirect; ♠ cui?; ♣ conform, graţie, datorită,


(D.) ● atribut substantival în ♠ care?, ce fel de?; potrivită, asemenea, asemeni,
dativ (cu sau fără mulţumită. (Toate prepoziţiile care
prepoziţie); ♠ cum este?; acceptă după ele pronumele MIE,
● nume predicativ; ♠ cum?, în ce fel?, în ce chip?,în ce ŢIE ).
● complem. circ. de mod; mod?;

5. Acuzativ ● complement direct; ♠ pe cine?, ce(≠cine)?; ♣ de, la , cu , în, pe, spre, sub,
(Ac.) ● complement indirect; ♠ cu cine?, cu ce?,despre cine? peste, din, între, dintre, printre,
●complemente ,despre ce? la cine?, la ce?, pentru peste, către, prin, lângă, de pe, de
circumstanţiale; cine?, pentru ce?, de cine?, de ce?, în sub , de pe la , de printre, de pe sub,
● atribut substantival cine ? în ce? etc. de pe la , de lângă, de peste, pe sub
prepoziţional; ♠ unde?, când?, cum?, cât?, încotro? etc.
● nume predicativ; ♠ care?, ce fel de?; (Toate prepoziţiile care acceptă
● alte complemente circum- ♠ cum este?; după ele pronumele MINE ,
stanţiale; ♠ din ce cauză?, cu ce scop? etc. TINE).
5. Vocativ ● nu are funcţie sintactică;
(Voc.) exprimă adresarea directă - ♠ Nu răspunde la nicio întrebare. ♣ Nu acceptă prepoziţii.
chemare, strigare, invocare