Sunteți pe pagina 1din 1

Indaco Lege5. Copyright (c) Indaco Systems 2015.

Pagina 1 / 1
Ministerul Transporturilor - MT - Ordin nr. 1295/2017 din 30 august 2017

Fişa
actului
Ordinul nr. 1295/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice

În vigoare de la 07 septembrie 2017

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 727 din 07 septembrie 2017. Nu


există modificări până la 30 ianuarie 2018.

În temeiul prevederilor art. VII din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice,
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului
transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a
drumurilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998,
se abrogă.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Alexandru-Răzvan Cuc

Bucureşti, 30 august 2017.


Nr. 1.295.

ANEXĂ

NORME TEHNICE
privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice

Folosirea acestor informatii se face in conformitate cu termenii Angajamentului de Licentiere.